Działalność gospodarcza

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) - kto powinien się zarejestrować?

25 listopada 2021

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 8 głosów

8 głosów

4 komentarze
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) - kto powinien się zarejestrować?
Prowadzenie podmiotu gospodarczego w postaci spółki jest obwarowane w naszym kraju wieloma regulacjami. Od wielu już lat ustawodawca wprowadza normy, dzięki którym tego typu przedsiębiorstwa muszą funkcjonować w pełni transparentnie, a ich kontrola czy weryfikacja poszczególnych obszarów działalności jest prostsza, niż kiedykolwiek wcześniej. Jednym z narzędzi jest właśnie CRBR, czyli Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Sprawdźmy, o czym dokładnie mowa!

Zobacz także artykuł: Czym jest Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) i jakie informacje się w nim znajdują?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – kto powinien się zarejestrować?

Żyjemy w czasach, w których w łatwy sposób można sprawdzić wiarygodność naszego potencjalnego klienta czy kontrahenta. Wszystko za sprawą sporej liczby narzędzi online - zarówno tych tworzonych przez podmioty prywatne, jak i instytucje państwowe. Dobrym przykładem jest choćby Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejKrajowy Rejestr Sądowy czy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. 

Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

CRBR to skrót od Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, a więc publicznej bazy, w której co do zasady gromadzone i przetwarzane są informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią kontrolę nad podmiotami gospodarczymi, m.in. spółkami prawa handlowego. Beneficjent rzeczywisty nie ma bowiem możliwości ukrycia swojej tożsamości, w jego rola w strukturach podmiotu gospodarczego sprawia, że ma on możliwość wywierania decydującego wpływu na działania podejmowane przez spółkę. Zawarte w rejestrze dane są w pełni jawne, mają postać elektroniczną i są udostępnianie za darmo. CRBR powstał w celu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a instytucją nadzorującą jest w tym przypadku Minister Finansów. 

Video

Szukasz pracy?
Dodana

Dyrektor/ Kierownik Działu Handlowego

Fitness Club 24 Sp. z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana

Zbiór szparagów

GRUPA CONTRAIN

  • 8 000-11 000 zł / mc
  • Holandia
Dodana

Konserwator maszyn

Fitness Club 24 Sp. z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana

Od kiedy istnieje Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych ruszył 13 października 2019 roku. Utworzono go w oparciu o przepisy unijne, a konkretnie dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Przepisy te zobowiązują państwa członkowskie zarówno do przechowywania informacji w centralnym rejestrze, jak i do udostępniania ich odpowiednim organom i jednostkom analityki finansowej. Obecnie w bazie zarejestrowanych jest kilkaset tysięcy spółek.

Kto powinien dokonać z ogłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dla wielu podmiotów jest obowiązkiem narzuconym przez prawodawcę, podobnie jak to ma miejsce np. w przypadku wyrabiania przez rozpoczynającego działalność przedsiębiorcę REGON-u czy Numeru Identyfikacji PodatkowejBeneficjentem rzeczywistym jest osoba, która sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem gospodarczym zobowiązanym do wpisu w CRBR. Mówimy tutaj o spółkach prawa handlowego, które podlegają obligatoryjnemu wpisowi do KRS, a więc: spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej. Obowiązek ten nie dotyczy spółek zagranicznych. 

Zgodnie z przepisami do tego grona należy zaliczyć:
  • udziałowców albo akcjonariuszy posiadających prawo własności w więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji w danej spółce; 
  • osoby, które dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnicy albo użytkownicy lub na podstawie porozumień z innymi osobami uprawnionymi do głosu;
  • osoby, które sprawują kontrolę nad spółką lub spółkami, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji. 

Warto dodać, że w sytuacji, gdy nie ma możliwości określenia beneficjenta rzeczywistego, do CRB zgłasza się osobę lub osoby zajmujące wyższe stanowiska kierownicze, w tym np. prezesa czy członka zarządu spółki. 

Do kiedy należy dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Niezwykle istotnym elementem w przypadku dokonania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych jest zachowanie określonego w przepisach terminu. Jeśli sprawa dotyczy dopiero co zarejestrowanych podmiotów, na zgłoszenie do CRBR mają one 7 dni roboczych od dnia wpisu do KRS. Ten sam termin występuje w przypadku zgłoszenia zmiany danych, wówczas jest on liczony od dnia powstania zmiany. W takich okolicznościach konieczne jest wygenerowanie nowego zgłoszenia do CRBR.

Jaka jest kara za brak zgłoszenia beneficjentów do CRBR?

Brak rejestracji w CRBR, mimo ciążącego na podmiocie obowiązku, może skutkować ogromną karą finansową. Mowa tutaj nawet o sankcjach w wysokości 1 000 000 złotych w przypadku, gdy nie zgłosi się beneficjenta rzeczywistego w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS lub w terminie 7 dni od dnia powstania zmiany we wpisie. 

Jak dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Zgłoszenie podmiotu do CRBR jest możliwe wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem specjalnej strony internetowej rejestru: crbr.podatki.gov.pl. Wystarczy wejść na witrynę i utworzyć nowe zgłoszenie, następnie podać NIP i formę organizacyjną, wpisać datę zgłoszenia i wypełnić formularz z podstawowymi danymi spółki. Na końcu trzeba sprawdzić wszystkie dane, podpisać i wysłać zgłoszenie. 

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Jest to centralny i jawny rejestr publiczny, w którym gromadzone są dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych, a więc osób, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad podmiotami gospodarczymi, w tym w szczególności spółkami prawa handlowego.

Kto musi dokonać zgłoszenia do CRBR?

Obowiązek zgłoszenia do CRBR mają wszystkie spółki prawa handlowego, które podlegają obligatoryjnemu wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym, a więc spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne oraz akcyjne, z pominięciem publicznych spółek akcyjnych.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

4 komentarze

Sławka

Sławka

Cieszy mnie to, że takie systemy powstają. Bezpieczeństwo finansowe to bardzo ważna kwestia dla naszych firm. Dzięki CRBR łatwiej będziemy mogli uniknąć nieuczciwych partnerów biznesowych.
Oska Wałcz

Oska Wałcz

Zwiększenie przejrzystości to zawsze dobry pomysł. CRBR ułatwi nam podjęcie decyzji o zatrudnieniu w danej firmie - o wiele łatwiej będzie sprawdzić, kto tam faktycznie rządzi.
Antek

Antek

Bardzo ciekawy artykuł. Szkoda tylko, że taka rejestracja nie obejmuje spółek zagranicznych. To jednak krok w dobrym kierunku.
Anka

Anka

Teraz łatwiej będzie sprawdzić wiarygodność naszych klientów. Bardzo dobrze, że istnieje taka baza danych, która umożliwia nam sprawdzenie, kto faktycznie kontroluje dane przedsiębiorstwo.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.