Własna firma

Czym jest numer NIP firmy, jak sprawdzić polski NIP i kontrahenta z UE

24 marca 2021

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 16 głosów

16 głosów

6 komentarzy
Czym jest numer NIP firmy, jak sprawdzić polski NIP i kontrahenta z UE
Każdy przedsiębiorca prowadzący biznes w Polsce musi posiadać indywidualny Numer Identyfikacji Podatkowej. Właściciele firm zarejestrowanych w naszym kraju i nie tylko, chcąc prowadzić interesy z podmiotami gospodarczymi z innych państw, muszą ponadto uzyskać europejski NIP. W jaki sposób można to zrobić i kto konkretnie jest uprawniony do jego otrzymania? Na te i wiele innych ważnych pytań odpowiadamy w poniższym artykule.

Własna działalność gospodarcza wiąże się nie tylko z możliwości zrealizowania biznesowych celów, ale także z szeregiem formalności do spełnienia. Właściciel firmy wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS powinien jeszcze przed jej założeniem zapoznać się z podstawowymi określeniami, które będą odgrywać istotną rolę. Numer identyfikacyjny VAT, NIP oraz europejski NIP - to tylko kilka z nich.

Co to jest numer NIP firmy - w jakim celu się go używa?

NIP co to za skrót? Należy rozwijać go następująco: Numer Identyfikacji Podatkowej. Został wprowadzony przez ustawodawcę w 1995 roku i od tego czasu pełni ważną funkcję w obrocie gospodarczym i nie tylko. Jak sama nazwa wskazuje, głównym celem jego istnienia jest identyfikacja konkretnego podatnika, w tym przypadku przedsiębiorstwa, choć - co wyjaśniamy w dalszej części tekstu - w szczególnych przypadkach także osoby fizycznej, która nie prowadzi firmy. Każdy podatnik może mieć tylko jeden NIP.

Kto jest zobowiązany do posiadania numeru NIP?

Numer Identyfikacji Podatkowej muszą posiadać osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a także płatnicy składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są podatnikami na podstawie innych uregulowań ustawowych. Warto dodać, że do 2012 roku NIP musiał posiadać każdy podatnik, który odprowadzał składki, ale obecnie osoby fizyczne nie prowadzące przedsiębiorstwa nie mają już takiego obowiązku, lecz posługują się wyłącznie numerem PESEL.

Rejestr NIP - kto nadaje numery?

Kiedy NIP dla osoby fizycznej? NIP nadawany jest na skutek rejestracji działalności gospodarczej przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce siedziby przedsiębiorstwa. To właśnie tam można uzyskać później zaświadczenie o NIP. NIP ile sie czeka? Numer jest przypisany do danego podmiotu gospodarczego w terminie 14 dni od złożenia wszystkich dokumentów rejestracyjnych. Obecnie wystarczy w tym celu złożyć w odpowiednim urzędzie gminy lub miasta formularz CEIDG-1, a fiskus zostanie poinformowany o nowym podmiocie. NIP generator tworzy ciąg dziesięciu cyfr, z których trzy pierwsze oznaczają kod urzędu skarbowego, sześć kolejnych jest w pełni losowych, a ostatnią nazywamy cyfrą kontrolną.

Co oznaczają cyfry w numerze NIP

Nadanie numeru NIP dla osób fizycznych w jakim celu?

NIP ma kluczowe znaczenie jeśli chodzi o identyfikację danego podmiotu, przede wszystkim przy dokonywanych transakcjach finansowych, czy kontroli z urzędu skarbowego i nie tylko. NIP gdzie znajdę? Tak naprawdę Numer Identyfikacji Podatkowej konkretnej osoby fizycznej czy prawnej jest w pełni jawny, występuje na fakturach i wielu innych dokumentach firmowych, a także wskaże go wyszukiwarka NIP dostępna na stronie CEIDG. Podobne wyszukiwania są także możliwe w przypadku osób prawnych. Tym razem należy jednak sprawdzać w Krajowym Rejestrze Sądowym. KRS jest bowiem ogólnodostępną bazą informacji na temat spółek prawa handlowego i nie tylko.

Szukasz pracy?

Order picker w Lidlu – NOWA OFERTA! Jedna zmiana

Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o. o.

 • 13-15 € / h
 • Holandia
Dodana
Dodana
Dodana

Kierownik budowy

FIRMA BUDOWLANA ROBERT LICHOSYT

 • 5 000-8 000 zł / mc
 • Sucha Beskidzka
Dodana

Specjalista ds. Sprzedaży

PROAL

 • Bielsko-Biała
Dodana

Kto powinien posiadać Numer Identyfikacji Podatkowej?

Oprócz przedsiębiorców, niezależnie od wyboru formy prawnej, NIP powinny posiadać osoby fizyczne, które nie są z jakiegoś powodu ujęte w rejestrze PESEL, a opłacają składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto, NIP przysługuje przedsiębiorcom, którzy prowadzą samodzielnie działalność w zakresie, do którego nie stosuje się przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W Numer Identyfikacji Podatkowej powinni zaopatrzyć się także wszyscy, którzy prowadzą interesy z podmiotami zagranicznymi. W tym celu wyrabia się europejski NIP z prefiksem PL lub NIP VAT z przedrostkiem EU.

NUMER NIP kto powinien go posiadać?

NIP europejski - czy jest i w jaki sposób go uzyskać?

Polscy przedsiębiorcy, którzy zamierzają dokonywać transakcji z podmiotami zarejestrowanymi w innych krajach UE powinni zdobyć europejski NIP, który to umożliwia. Ile kosztuje NIP europejski? Wyrobienie tego numeru jest całkowicie bezpłatne i wiąże się zaledwie z kilkoma formalnościami. Jak wypełnić wniosek o NIP europejski? Aby uzyskać taki numer wystarczy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym formularz VAT UE, który dotyczy zarówno vatowców, jak i firmy, które są z podatku zwolnione.

W przypadku czynnych podatników VAT bezwzględny obowiązek rejestracji do VAT-UE następuje przed zawarciem transakcji:

 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT);
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT);
 • wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług, w stosunku do których rozliczenie z tytułu podatku VAT spoczywa na nabywcy usługi;
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia usług w stosunku, do których zastosowanie ma art. 28b ustawy o VAT, a więc gdy polski podatnik ma obowiązek rozliczenia podatku VAT z tytułu zawartej transakcji.

NIP z prefiksem PL – kiedy go używać?

NIP angielski i NIP francuski ile cyfr? Tego typu pytania pojawiają się bardzo często. Jak się okazuje, NIP firmy zagranicznej jest poprzedzony skrótem państwa, w którym jest ona zarejestrowana. W przypadku Polski należy używać prefiksu “PL”. Każdy kraj ma nieco inne zasady jeśli chodzi o przyznawanie wewnętrznych Numerów Identyfikacji Podatkowej, w tym także liczby cyfr w nim występujących. NIP z prefiksem PL musi być użyty we wszystkich dokumentach finansowych związanych z prowadzoną działalnością w sytuacji, gdy kontrahentem lub klientem jest podmiot zagraniczny. NIP europejski ile się czeka?

W pierwszej kolejności trzeba podkreślić, że wniosek VAT-UE przedsiębiorca ma obowiązek złożyć najpóźniej na dzień przed pierwszą transakcją wewnątrzwspólnotową. NIP europejski powinien pojawić się w systemie w ciągu kilku dni.

Sprawdzenie NIPu innej firmy?

NIP europejski jak sprawdzić? Gdzie znaleźć NIP niemieckiej firmy? Jeśli dany podmiot jest zainteresowany potwierdzeniem tożsamości konkretnego kontrahenta lub po prostu chce zweryfikować poprawność podanego przez niego NIP-u może skorzystać z ogólnodostępnych systemów. W Unii Europejskiej jest to VIES - VAT Information Exchange System, który znajduje się na stronie internetowej Komisji Europejskiej. W przypadku NIP-u polskiego pomocne mogą okazać się wspomniane już wcześniej rejestry takie jak CEIDG oraz KRS, w których zebrane są wszystkie najważniejsze informacje dotyczące podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w naszym kraju. W razie wątpliwości można zwracać się bezpośrednio do działu obsługi tych rejestrów.

Video

Pobieranie danych kontrahentów z GUS na podstawie NIP

Oczywiście istnieje taka możliwość. Dane z GUS są ogólnodostępne, oficjalne oraz zweryfikowane przez odpowiednie organy, dlatego należy mieć pewność co do ich autentyczności. Chcąc pobrać informacje na podstawie NIP-u należy wpisać go w pole “nabywca”, a system podpowie nazwę kontrahenta. Następnie wystarczy kliknąć w pole “pobierz z GUS”.

Wniosek o przyznanie numer NIP - kiedy może zostać odrzucony?

Wielu przedsiębiorców nie tylko zastanawia się, kiedy następuje zmiana numeru NIP i czy w jakichkolwiek okolicznościach ciąży na nich ten obowiązek? Tak naprawdę NIP przyznawany jest jednorazowo i to na całe życie. Jeśli jednak nastąpi zmiana danych zapisanych pod tym numerem, podmiot posługujący się nim jest zobligowany do złożenia wniosku o aktualizację. Czasami zdarza się także, że wniosek o przyznanie lub zaktualizowanie numeru zostanie odrzucony. Dochodzi do tego między innymi wówczas, gdy z jakiegoś powodu nie jest możliwe potwierdzenie istnienia tego konkretnego podmiotu lub złożona dokumentacja zawiera błędy albo jest niekompletna.

gdzie będzie potrzebny numer NIP

Na jakich dokumentach NIP jest konieczny?

Zgodnie w przepisami polskiego prawa podatnik ma obowiązek podania NIP-u na dokumentach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz należności względem budżetu kraju. Mowa tutaj więc głównie o fakturach, czy też sytuacji, gdzie NIP nabywcy na paragonie jest obligatoryjny. NIP umieszcza się ponadto na pieczątkach, a czasami także na oficjalnych stronach internetowych czy kanałach komunikacji należących do danego podmiotu.

Podsumowanie:
 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) został wprowadzony w Polsce w 1995 roku w celu identyfikacji podatników, zarówno przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 • NIP nadawany jest przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce siedziby przedsiębiorstwa, a jego przypisanie następuje w terminie 14 dni od złożenia wszystkich dokumentów rejestracyjnych.
 • Europejski NIP z prefiksem PL jest wymagany dla polskich przedsiębiorców dokonujących transakcji z podmiotami zarejestrowanymi w innych krajach UE, można go uzyskać za darmo, złożyć wniosek o NIP europejski w urzędzie skarbowym za pomocą formularza VAT UE.

Najczęściej zadawane pytania

Jak sprawdzić swój NIP i kontrahentów?

Numer NIP, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej wykorzystywany jest m.in. w celu dokonania identyfikacji podatnika.nW Unii Europejskiej służy do tego VIES - VAT Information Exchange System, który znaleźć można na stronie internetowej Komisji Europejskiej, natomiast poslki NIP sprawdzimy w rejestrze CEIDG i KRS

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

6 komentarzy

basia

basia

Bardzo przydatny artykuł na temat NIP, szczególnie dla osób, które podejmują pracę na własny rachunek. Dobrze wyjaśnia, jak uzyskać ten numer i dlaczego jest on tak ważny dla prowadzenia biznesu.
Edelek

Edelek

Bardzo ciekawy artykuł na temat NIP, dzięki któremu można poznać, jak działa ten mechanizm i do czego służy. Polecam każdemu, kto chce poszerzyć swoją wiedzę na temat finansów.
Jagna

Jagna

Jako osoba bezrobotna nie mam na co dzień styczności z tematem NIP, ale artykuł przybliża nieco ten temat i wyjaśnia, do czego służy NIP i kto powinien go posiadać. Warto przeczytać dla poszerzenia swojej wiedzy.
Jacek

Jacek

Artykuł bardzo cenny i warty przeczytania, szczególnie dla przedsiębiorców. Wyjaśnia, co to jest NIP i jak ważne jest jego posiadanie, a także jak go uzyskać. Doskonałe źródło wiedzy dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z biznesem.
Ania

Ania

Tak samo jak z peselem i regonem tu także są oczywiste zależnośći.
Miron

Miron

Gotowa recepta widać opisana. I dobrze, szukając informacji łatwo jest dojść do konkretnych zdań w tym temacie.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.