Pracodawca - prawa i obowiązki

Zatrudnianie młodocianych?

15 grudnia 2021

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 19 głosów

19 głosów

3 komentarze

Zatrudnianie młodocianych?
Kodeks pracy reguluje przyjmowanie do pracy osób młodocianych. Jakie są formy ich zatrudniania? W jaki sposób rozlicza się ich z pracy i uprawnia do urlopu? I wreszcie, czy pracodawca ma obowiązek chronić niepełnoletnich, którzy świadczą pracę na jego rzecz?

Spis treści

Fundamentalną kwestią jest zdefiniowanie pracownika młodocianego. W tym wypadku warto wskazać, że zgodnie z art. 190 Kodeksu pracy, młodociany jest to osoba, która ukończyła 16 rok życia i jednocześnie nie przekroczyła 18 roku życia. I tak, zgodnie z postanowieniami ustawodawcy, młodocianych można zatrudniać tylko wówczas, gdy ukończyli oni gimnazjum i jednocześnie przedstawią zaświadczenie, że praca w danym zakładzie nie zagraża ich zdrowiu. Co ponadto?

Formy zatrudniania młodocianych

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, młodocianych można zatrudniać jedynie w dwóch przypadkach. Mowa o:

 • przygotowaniu zawodowym, które to odbywa się w formie nauki zawodu,
 • innym celu niż przygotowanie zawodowe.

W pierwszym przypadku pracodawca jest zobowiązany zawrzeć z pracownikiem stosowną umowę o pracę. Musi ona zawierać wszystkie elementy, które są wymagane przy tradycyjnej umowie o pracę oraz dodatkowo ? zgodnie z art. 195§1 Kodeksu pracy ? takie informacje, jak:

 • rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy),
 • czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego,
 • sposób dokształcania teoretycznego.

Dodatkowo warto zauważyć, że pracodawca zawierając umowę z pracownikiem młodocianym może jedynie podpisać umowę o pracę na czas nieokreślony. Nie jest możliwe ? chyba, że w oparciu o one akty prawa ? zawarcie umowy na czas określony lub na okres próbny. W tym przypadku mowa o wyjątku w postaci §9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Na tej podstawie podmiot zatrudniający większą liczbę młodocianych niż to wynika z jego potrzeb, może zawrzeć z młodocianymi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas określony. Gdy młodociany zakończy naukę zawodu, jest on w dalszym ciągu zatrudniony na podstawie podpisanej z pracodawcą umowy, niemniej jednak zmianie powinny ulec poszczególne jej punkty. Mowa zwłaszcza o wynagrodzeniu za pracę, jak i czasie świadczenia pracy.

Szukasz pracy?

Programista .NET

Evatronix S.A.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Specjalista ds. przetargów i ofert

ITURRI Poland

 • Bielsko-Biała
Dodana
Polecana

Aplikant (w charakterze strażnika miejskiego)

Straż Miejska m. st. Warszawy

 • Warszawa
Dodana
Polecana

Doradca Klienta

Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • Koszalin
Dodana
Dodana

Jak pracodawca chroni młodocianych?

Jeżeli młodociany pracownik jest zatrudniony przez pracodawcę w innym celu niż przygotowanie zawodowe, musi on mu zapewnić odpowiednie warunki. I tak, zatrudniony taki może wykonywać jedynie lekkie prace, które nie będą powodować zagrożenia dla jego życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego. Powołując się zaś na Rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac, do tych należą między innymi prace:

 • przy nieodpowiednim oświetleniu,
 • w obciążającym mikroklimacie środowiska pracy,
 • w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi,
 • w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu.

Ponadto, z uwagi na fakt, iż pracownik młodociany podpisuje z pracodawcą umowę o pracę, podlega również wstępnym badaniom lekarskim oraz odpowiedniemu szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo ? zgodnie z art. 201§3 Kodeksu pracy ? pracodawca jest zobowiązany ?przekazywać informacje o ryzyku zawodowym, które wiąże się z pracą wykonywaną przez młodocianego, oraz o zasadach ochrony przez zagrożeniami również przedstawicielowi ustawowemu młodocianego?.

Wakacje to czas, w którym młodzi ludzie często podejmują swoją pierwszą pracę, zobacz: Praca w wakacje - sprawdź, czego jeszcze nie wiesz.

Czas pracy młodocianych i ich urlopy

Czas pracy młodocianego pracownika został dokładnie określony w Kodeksie pracy. I tak, w myśl art. 202 nie może przekraczać:

 • 6 godzin na dobę w wieku do ukończenia 16-go roku życia,
 • 8 godzin na dobę w wieku powyżej 16-go roku życia.

Do wyszczególnionego czasu dolicza się również czas nauki, jaki młodociany poświęca w danym dniu. Dalej, młodocianemu, jeżeli pracuje powyżej 4,5 godziny, pracodawca jest zobowiązany udzielić 30 minutowej przerwy, która również wliczana jest do czasu pracy. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, nieletni pracownik nie będzie mógł zostać zatrudniony w godzinach nadliczbowych, zabronione jest także zatrudnianie go w porze nocnej. Młodociany będzie również dłużej wypoczywał, gdyż ustawodawca przewidział wydłużone okresy odpoczynków zarówno dobowych, jak i tygodniowych. I tak, pierwszy musi trwać co najmniej 14 godzin, obejmując również całość pory nocnej danego zakładu pracy. Odpoczynek tygodniowy nie może zaś być krótszy niż 48 godzin i powinien obejmować również niedzielę. Ciekawą kwestią jest również przysługujący pracownikowi młodocianemu urlop. W takim przypadku warto zauważyć, że jego długość będzie zależna od stażu pracy. W związku z powyższym kształtować będzie się on następująco:

 • gdy pracuje po raz pierwszy, prawo do urlopu w wysokości 12-tu dni roboczych nabywa po 6 miesiącach od rozpoczęcia pracy,
 • z upływem roku uzyskuje prawo do do urlopu w wysokości 26-ciu dni roboczych,
 • po roku pracy do 38-miu dni urlopu, niemniej wymiar ten ulega obniżeniu do 20 dni w momencie, w którym pracownik ukończył 18 rok życia.

Udzielanie urlopu pracownikowi młodocianemu odbywa się na ogólnych zasadach.

To może Cię również zainteresować

A może zatrudnisz pracownika młodocianego?

Podziel się

3 komentarze

Pr. Bolek

Pr. Bolek

Zatrudnianie młodocianych? Ten temat był poruszany i w innych artykułach. U nas młodociani są zatrudniani i nawet tacy wyróżniający się mogą potem pracować po ukończeniu 18 lat w naszym zakładzie na umowie...
Ewa Sarecka

Ewa Sarecka

Bardzo dużo jest artykułów na tym portalu, które dotyczą pracowników młodocianych. Powinni oni znać swoje obowiązki, co im wolno robić, a jakie prace są dla nich zabronione. Też powinni się zapoznać z regulaminem pracy i wynagradzania.
Danke

Danke

Wielu pracowników dobrze się sprawdza więc w przypadku pracodawców dość korzystne to może być. Trzeba tylko poznać wszystkie zasady związane z taką rekrutacją.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka