Praca dziecka? Zadecyduje inspektor PIP

Praca dziecka? Zadecyduje inspektor PIP
Wykonywanie pracy przez dzieci nie jest tematem nowym. Wystarczy wskazać, że nieletni występują choćby odpłatnie w reklamach. Aby jednak mogli przystąpić do świadczenia pracy, ich opiekunowie muszą uzyskać zgodę inspektora pracy.

Praca dla dziecka?

Co do zasady zatrudnianie osób młodocianych do 16-go roku życia jest niedozwolone. Z drugiej strony, trzeba wskazać, że ustawodawca przewidział od tej reguły odstępstwa. Powołać należy się na art. 3045 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym: ?Wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16. roku życia jest dozwolone wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową [...]?. Inaczej mówiąc, dziecko może odpłatnie tańczyć czy też występować właśnie w reklamach. Zainteresowani rodzice i opiekunowie muszą jednak pamiętać też o dopełnieniu szeregu formalności.

Zgoda na pracę małoletniego - decydują rodzice

W pierwszej kolejności na pracę dziecka zgodę muszą wyrazić opiekunowie lub rodzice dziecka. W drugiej kolejności niezbędne jest zdobycie zgody właściwego inspektora pracy. Warto przy tym zauważyć, że o taką zgodę nie występują rodzice dziecka, gdyż leży to w gestii podmiotu prowadzącego wyżej wymienioną działalność. Do przygotowanego wniosku pracownicy takiego podmiotu muszą dołączyć określone dokumenty. Zgodnie z art. 3045  § 4 mowa tu o:

 • pisemnej zgodzie przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka na wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczące braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 • orzeczenie lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 • jeżeli dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu ? opinię dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza, dotyczącą możliwości wypełniania przez dziecko tego obowiązku w czasie wykonywania przez nie pracy lub innych zajęć zarobkowych.

Dopiero tak przygotowany wniosek wraz z załącznikami rozpatruje właściwy inspektor pracy. To również on wydaje decyzje. Trzeba przy tym pamiętać, że ta nie zawsze musi być pozytywna.

Praca małoletnigo - odmowa inspektora

Kodeks pracy przewiduje sytuacje, w których inspektor pracy jest zobowiązany odmówić wydania zezwolenia na pracę dziecka. Mowa tu o tym o takich sytuacjach, które:

 • powodują zagrożenie dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego dziecka,
 • zagrażają wypełnianiu obowiązku szkolnego przez dziecko.

W drugim przypadku ma to miejsce wówczas, gdy dziecko poświęcałoby na wykonywanie pracy tak dużo pracy, że nie miałoby możliwości realizowania obowiązku szkolnego.

 Co powinno zawierać zezwolenie na pracę nieletniego?

Jeżeli nie zachodzą przesłanki do tego, aby odmówić wydanie pozytywnej decyzji, właściwy inspektor pracy wydaje ją. Decyzja taka musi jednak zawierać określone elementy. Zgodnie z przepisami w zezwoleniu znaleźć muszą się takie informacje, jak:

 • dane osobowe dziecka i jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna,
 • oznaczenie podmiotu prowadzącego działalność artystyczną, sportową, reklamową lub kulturalną,
 • określenie rodzaju pracy lub innych zajęć zarobkowych, które może wykonywać dziecko,
 • określenie dopuszczalnego okresu wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 • określenie dopuszczalnego dobowego wymiaru czasu pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 • inne niezbędne ustalenia, wymagane ze względu na dobro dziecka lub rodzaj, charakter albo warunki wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko.

Czy można cofnąć zezwolenie na pracę dziecka?

Z punktu widzenia opiekunów czy też rodziców dziecka istotną informacją jest ta, która odnosi się do możliwości cofnięcia zezwolenia. Ustawodawca przewidział taką możliwość w Kodeksie pracy. I tak, zgodnie z art. 3045 § 7, właściwy inspektor może cofnąć zezwolenie na prośbę opiekuna dziecka lub też wówczas, gdy stwierdzi on, że warunki pracy dziecka nie odpowiadają warunkom określonym w wydanym zezwoleniu.

Praca dla dzieci

Kwestie tego, od którego roku życia można pracować, określone są przez Kodeks pracy. Zgodnie z nim dzieci, które nie osiągnęły 16. roku życia, mogą pracować, ale nie w każdej firmie. Dopuszczalne jest zatrudnianie ich w podmiotach, które prowadzą działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Oznacza to, że dziecko do 16. roku życia może pracować m.in. w kinie, teatrze, domu kultury, klubie sportowym, agencji aktorskiej lub reklamowej, a także na planach filmów producenckich z branży filmowej. Oczywiście, jak już wspomniano, aby dziecko mogło podjąć pracę, niezbędna jest pisemna zgoda jego przedstawiciela ustawowego oraz zgoda właściwego inspektora Państwowej Inspekcji Pracy.

Praca dzieci w Polsce jest dopuszczalna, lecz w przepisach nie określono formy prawnej, która byłaby wymagana przy zatrudnianiu takich osób. Stąd też dziecko można zatrudnić zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej, np. umowy o dzieło. Praca nieletnich podlega dużym ograniczeniom. Przede wszystkim obowiązuje inny wymiar pracy niż w przypadku pracowników młodocianych czy dorosłych – dziecko nie może pracować dłużej niż 6 godzin na dobę. Ponadto zarówno okres wykonywania pracy, jak i dobowy wymiar wykonywanej pracy, należy zawrzeć w zezwoleniu. W dokumencie tym muszą się znaleźć także wszelkie inne warunki związane z wykonywaniem zajęć zarobkowych przez dziecko.

Zdecydowanie najłatwiejsza do znalezienia jest praca przez internet dla młodzieży. Niestety często jest ona wykonywana bez żadnej umowy, dlatego należy uważnie sprawdzić potencjalnego pracodawcę, aby dziecko nie zostało oszukane. Jednym ze sposobów na zarabianie w sieci jest prowadzenie własnego bloga, na którym zamieszczane będą linki i banery różnych firm. Nie zarabia się na tym dużo, ale taka praca jest lekka i nie wymaga poświęcania zbyt wiele czasu. Warto też wypróbować programy partnerskie. Praca polega na promowaniu tego, co sprzedaje ktoś inny, np. na swoim blogu czy tablicy w serwisie społecznościowym. Wówczas zarabia się na prowizji ze sprzedaży. Nieco trudniejszą metodą jest pisanie tekstów na zamówienie – tutaj trzeba poświęcić sporo czasu i uważnie dobierać zleceniodawców, aby nie paść ofiarą oszustów.

Oceń ten wpis
Praca dziecka? Zadecyduje inspektor PIP
Ocena: 4, liczba głosów: 8

Opinie

Adam
2020-01-30, 09:36
To jest przykład jak Państwo ogranicza wolę i decyzje rodziców dziecka. Niepotrzebny formalizm, który i tak niczego nie gwarantuje..., a zabiera tylko czas...
Marika
2019-12-06, 10:18
Zależy jak do tego podchodzić. Przecież istnieją ochotnicze hufce pracy i po prostu są jasno określone zasady zatrudniania takich osób.
rodzic
2019-05-26, 22:09
Proponuje wszystkim przeczytać ten artykuł- Praca dziecka? Zadecyduje inspektor PIP
Jóźwiak
2019-05-07, 13:55
Zgoda musi być w takim układzie dana by wszystko było legalne. Często dotyczy to prac sezonowych przy na przykład zbieraniu owoców i plonów rolnych. Dobra rzecz.
Toms
2019-04-09, 14:15
Ciekawe jak to wygląda realnie? Ktoś ma 17 lat i chce np. pracować jako mechanik. Wtedy decyzja z państwowej inspekcji pracy będzie opłacalna rzeczą. Tak to wygląda.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.