Twoje wsparcie w rekrutacji

A może zatrudnisz pracownika młodocianego?

A może zatrudnisz pracownika młodocianego?
Zatrudnienie pracownika młodocianego to inwestowanie w osobę jeszcze uczącą się. Pracodawca decydujący się na taki krok, może być pewien, że odniesie sporo korzyści. O jakich mowa? Co warto wiedzieć o zatrudnianiu pracowników młodocianych?

Pracownik młodociany - definicja

Pracodawca musi przede wszystkim wiedzieć, kim jest pracownik młodociany. Zgodnie z Kodeksem pracy, to osoba, która ukończyła 16 lat i nie przekroczyła 18. roku życia. Zasadniczo zabronione jest zatrudnianie pracowników poniżej 16. roku życia, choć od tej zasady ustawodawca przewidział kilka wyjątku. O jakich mowa?


Zasadniczo pracodawca nie może zatrudnić pracownika, który nie ukończył 16 lat. Wyjątkiem jest przyuczanie do zawodu, czyli przygotowanie zawodowe. Dotyczy to jednak tylko młodocianych nieposiadających kwalifikacji zawodowych. Aby jednak takie douczanie mogło mieć miejsce, niezbędne jest, by pracownik młodociany posiadał zaświadczenie od lekarza, stwierdzające, że może wykonywać pracę określonego rodzaju.

Zatrudnianie młodocianych - wymagane jest podpisanie umowy

Zatrudnienie pracownika młodocianego w celu przyuczenia go do zawodu zasadniczo nie różni się od zatrudnienia kandydata aplikującego na dowolne stanowisko. Choć pracodawca ma więcej obowiązków, musi też pamiętać o zupełnych podstawach. Jedną z tych jest podpisanie stosownej umowy, dokładniej zaś umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Przygotowana przez pracodawcę umowa musi zawierać pewną pulę informacji, których podania wymaga ustawodawca. Zgodnie z art. 195 Kodeksu pracy w przygotowanej umowie niezbędne jest zamieszczenie następujących informacji:

  • o rodzaju przygotowania zawodowego,
  • o czasie trwania i miejscu odbywania przygotowania zawodowego,
  • o sposobie, w jaki pracownik młodociany będzie dokształcał się teoretycznie,
  • o wysokości wynagrodzenia, jakie będzie mu przysługiwało za wykonaną pracę.

Ponieważ z pracownikiem młodocianym pracodawca może podpisać wyłącznie umowę o pracę, w praktyce jest zobowiązany do prowadzenia jego akt osobowych. Taki wymóg ustawodawca egzekwuje od każdego pracodawcy zatrudniającego w oparciu o umowy o pracę.


Elastyczny czas pracy dla młodocianego

Jednym z obowiązków pracownika młodocianego jest dokształcanie się do ukończenia 18. Roku życia. W praktyce oznacza to, że podmiot zatrudniający takiego pracownika musi pamiętać o konieczności pogodzenia przygotowania zawodowego ze szkolnym grafikiem swojego podwładnego. W zależności od tego, jaką szkołę młodociany ukończył, będzie zobowiązany dokształcać się w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum lub w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej.

Co to oznacza w praktyce? Zasadniczo pracownik młodociany ma zagwarantowaną możliwość elastycznej pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu może pogodzić teoretyczną naukę z praktyką, czyli praktyczną nauką zawodu.

 

Zatrudnianie młodocianych to korzyści dla pracodawcy

Choć przyuczenie do zawodu oznacza, że pracownik młodociany nie może wykonywać większości prac samodzielnie, to uczy się konkretnego fachu, specjalizuje w wąskiej dziedzinie. Pracodawca decydujący się na zatrudnienie pracownika młodocianego może mieć pewność, że w praktyce mury jego firmy opuści specjalista. To również doskonała okazja, by nauczyć zawodu młodocianego z myślą o tym, że po ukończeniu przygotowania zawodowego, pozostanie on w zakładzie pracy.

Jeżeli pracodawca zdecyduje się na przyuczenie pracownika młodocianego i – w okresie późniejszym – zatrudni go na umowę o pracę jako normalnego pracownika, może oszczędzić całkiem sporo pieniędzy. Wszystko dlatego, że taka osoba wie, w jaki sposób funkcjonuje firma i czego oczekuje pracodawca. To pozwala zaoszczędzić od kilku dni do nawet kilku miesięcy wdrażania pracownika w jego obowiązki. A to już konkretne pieniądze pozostające w kieszeni pracodawcy.

Pracownik młodociany a prawo

Zatrudnianie młodocianych pracowników wiąże się z tym, że pracodawca musi przyłożyć większą uwagę do warunków ich pracy, a także zastosować względem nich pewną ochronę. Młodociany pracownik musi mieć gwarancję, że również w pracy będzie miał odpowiednie warunki do rozwoju, zarówno fizycznego, jak i psychicznego.

Praca młodocianych jest zabezpieczona pewnymi regulacjami prawnymi. Zatrudnianie nieletnich wymaga przede wszystkim skierowania ich na badania lekarskie. Są to badania wstępne, które wykonuje się jeszcze przed przyjęciem do pracy, jak i okresowe czy kontrolne. Ochrona pracy młodocianych w tym aspekcie polega przede wszystkim na tym, że jeśli lekarz orzeknie, iż dany rodzaj pracy zagraża zdrowiu młodocianego, to pracodawca musi odstąpić od jego zatrudnienia lub jeśli taka sytuacja pojawi się już w trakcie stosunku pracy, to musi zlecić młodocianemu inny rodzaj pracy. Jeśli jednak nie ma możliwości zmiany stanowiska pracy, to należy natychmiastowo zwolnić młodocianemu, wypłacając mu wynagrodzenie za okres wypowiedzenia i ekwiwalent pieniężny za przysługujący mu urlop wypoczynkowy.

Ochrona pracownika młodocianego to także skrócony czas jego pracy. Młodociani w wieku poniżej 16 lat mogą pracować tylko po 6 godzin dziennie, a do 18 roku życia po nie więcej niż 8 godzin. Delegowanie pracownika w tym wieku na nadgodziny jest zabronione. Pracodawca nie może wydłużać maksymalnego czasu pracy pracownika młodocianego, bo wtedy popełnia wykroczenie.

Ochrona pracownika młodocianego to również wydłużona przerwa, jaka mu przysługuje w porównaniu do innych pracowników. Młodociani pracujący po więcej niż 4,5 godziny, mają prawo do minimum półgodzinnej przerwy, która wlicza się do ich godzin pracy. To bardzo ważna informacja dla pracodawców, którzy samodzielnie wyznaczają czas wykorzystania przerwy przez pracowników. Muszą oni pamiętać, że osoby młodociane powinny otrzymać możliwość przynajmniej 30 minutowego odpoczynku w trakcie pracy.

 

Oceń ten wpis
A może zatrudnisz pracownika młodocianego?
Ocena: 5.0, liczba głosów: 10

Opinie

młodociany DR
2019-12-11, 13:20
U nas w zakładzie są zatrudniani pracownicy młodociani. Pracodawca nie ma na pewno strat, że takich pracowników zatrudnia. Niektórzy z nich jak nie są już pracownikami młodocianymi, są zatrudniani na umowę o pracę. Pracodawca wybiera sobie tych najlepszych.
młodociany pracownik
2019-05-20, 11:32
Zgodni z definicją: Pracodawca może zatrudnić, tylko takiego pracownika młodocianego, który ukończył 16 lat, ukończył co najmniej gimnazjum i przedstawił świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu. Wiemy, że są zatrudniani pracownicy młodociany i z pewnością to zysk dla pracodawcy. Jeśli ktoś jest pracownikiem młodocianym, to niech zapozna się ze swoimi prawami.
Irena
2019-05-08, 12:25
Oczywiście są wady i zalety zatrudnienia pracownika młodocianego. Wiele firm daje spore korzyści dla młodych. Powstałe sytuacje pozwalają także na wykorzystanie korzystnie takich pracowników.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.