Szkolenia BHP. Zwykła formalność czy realna potrzeba?

Szkolenia BHP. Zwykła formalność czy realna potrzeba?
Już na początku XIX wieku zaczęto zastanawiać się nad poprawą standardów pracy i bezpieczeństwa zatrudnionych osób, tak by nie zagroziły ani sobie ani innym współpracownikom. Sprawdź, dlaczego szkolenia BHP są niezwykle ważne w niemal każdym środowisku pracy.

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka. To normalne, że staje się ono priorytetem we wszystkich dziedzinach życia – również w miejscu pracy, w którym osoby aktywne zawodowo spędzają dużą część swojego czasu. Nic dziwnego, że to właśnie w środowisku pracy, nierzadko mając do czynienia ze skomplikowaną maszynerią lub trudnymi materiałami, pracownicy są narażeni na różnego rodzaju niebezpieczeństwa.

Obecnie konieczność przeprowadzania w każdej firmie szkoleń z zakresu BHP jest regulowana prawnie, a w przypadku niezastosowania się do przepisów – surowo sankcjonowana. Pracodawcy niechętnie zakładają czarne scenariusze, dlatego dla wielu z nich szkolenie BHP jawi się jako narzucona formalność, która nie niesie za sobą żadnej wartości i jest jedynie jednym z wielu obowiązków wobec kodeksu. Przekonanie, że nie wszystkie stanowiska i miejsca pracy są narażone na groźne incydenty może drogo kosztować. Warto pamiętać, że pracownicy muszą stale przystosowywać się do zmian realiów rządzących efektywnością procesów i to właśnie znajomość zagrożeń jest najlepszym sposobem zabezpieczenia przed ewentualnymi nieszczęśliwymi wypadkami.


Czym jest BHP?


Skrót BHP jest doskonale znany, ale nie każdy w pełni uświadamia sobie, co tak naprawdę się pod nim kryje. Jak sama nazwa wskazuje, BHP to nie tylko bezpieczeństwo, ale także higiena pracy. W związku z tym trzeba pamiętać, że zakres BHP obejmuje więcej zagadnień niż jedynie radzenie sobie z zagrożeniami. Służba BHP ma za zadanie nadzorować wszystkie aspekty związane z wykonywaniem danego zawodu – od kontroli warunków i jakości pracy, poprzez opiniowanie i wdrażanie szczegółowych instrukcji postępowania, aż po ocenę ryzyka zawodowego i stosowanie długofalowych strategii profilaktycznych.


Szkolenia BHP


Szkolenia BHP stanowią w naszym kraju podstawową procedurę w każdym przedsiębiorstwie. Ich głównym celem jest uświadomienie pracodawcy oraz pracownikom możliwych zagrożeń, ale i rozwiązań sytuacji kryzysowych oraz sposobów poprawy higieny (w tym ogólnych standardów wykonywanej pracy). Większe firmy posiadają własne działy specjalistów do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – zwłaszcza w przypadku dużych zakładów wytwórczych. Wielu pracodawców chętniej współpracuje z ośrodkami szkoleniowymi, które z kolei skupiają w swojej ofercie wykwalifikowanych wykładowców z branży BHP. Dodatkowo coraz więcej wykształconych oraz doświadczonych referentów do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oferuje własne usługi consultingowe.

To Cię powinno też zainteresować: Przepisy bhp - praktyczne zastosowanie

Czas trwania szkolenia nie jest regulowany i to szkoleniowiec decyduje w jaki sposób zostanie przeprowadzone. Przebieg oraz forma szkoleń BHP zależą od pomysłu konsultanta – liczy się efektywność. Zasadniczo szkolenia BHP obejmują instruktaż ogólny, czyli między innymi standardowe procedury zachowań w miejscu pracy, kurs pierwszej pomocy i zasady reagowania, zwierzchnictwo, sposoby powiadamiania i wzywania służb ratunkowych, określone przepisy bezpieczeństwa życia i zdrowia. Oprócz tego każdy pracownik musi przejść instruktaż stanowiskowy, dotyczący bezpośrednio obejmowanego stanowiska pracy i związanych z nim specjalistycznych i skonkretyzowanych zasad postępowania.


Rodzaje szkoleń BHP


Szkolenia BHP dzielą się na dwa główne rodzaje. Szkolenia wstępne BHP stosuje się przy zatrudnieniu nowego pracownika, któremu w ten sposób wyjaśnia się potencjalne zagrożenia na danym stanowisku, wskazuje na obowiązujące przepisy i uczy pożądanych zachowań. Ważne żeby odbyły się przed podjęciem przez zatrudnianego jakichkolwiek czynności pracowniczych. Jeśli pracownik ucierpi lub spowoduje wypadek przed ukończeniem szkolenia BHP, to właśnie pracodawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.

Drugi rodzaj to szkolenia okresowe BHP. Ich zadaniem jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny wykonywanych obowiązków, a także dodanie nowych informacji lub instrukcji w związku ze zmianami przepisów, modyfikacjami wyposażenia czy profilu działania firmy. Odbycie przez pracowników szkolenia BHP zostaje odnotowane w karcie szkolenia, która z kolei  jest archiwizowana razem z pozostałymi kompletami akt pracowniczych.


Ważność szkolenia BHP


W przypadku szkoleń okresowych to pracodawca powinien wykazać się umiejętnościami analitycznymi w określaniu potrzeb szkoleniowych – zazwyczaj w związku z wprowadzaniem istotnych zmian. Oczywiście oprócz tego istnieją minimalne wymagania co do ram czasowych, ale wszystko zależy od przedsiębiorstwa, warunków pracy i stanowiska. Według tych wyznaczników ważność szkolenia BHP rozkłada się następująco:

  • 1 rok – pracownicy na stanowiskach robotniczych ze stycznością z pracami szczególnie niebezpiecznymi oraz szkodliwymi warunkami pracy.
  • 3 lata – pracownicy na stanowiskach robotniczych.
  • 5 lat – pracodawca oraz osoby kierujący pracownikami, pracownicy inżynieryjno-techniczni, technolodzy, projektanci, konserwatorzy maszyn i urządzeń, pracownicy służby BHP oraz osoby wykonujące zadania służby BHP, pracownicy związani z odpowiedzialnością w zakresie BHP.
  • 6 lat – pozostali pracownicy, w tym pracownicy administracyjni oraz biurowi.


Szkolenia BHP online


Sama forma szkolenia BHP jest dowolna, najważniejsze żeby pracownik otrzymał potrzebną wiedzę i potrafił ją wykorzystać w wykonywaniu codziennych czynności w celu uniknięcia nieszczęśliwych zdarzeń. Przeprowadzenie szkoleń, zwłaszcza okresowych, dla dużych zespołów pracowniczych może stanowić wyzwanie organizacyjne. W związku z tym dużą popularnością cieszą się szkolenia BHP online, wykonywane za pośrednictwem Internetu. Dzięki nim pracodawca i jego podwładni mogą przejść szkolenie bez opuszczania firmy, za pomocą specjalistycznych serwisów e-learningowych. Ośrodki szkoleniowe proponują kurs elektroniczny zakończony testem sprawdzającym. Oprócz obniżenia kosztów, serwis pozwala na elastyczne dopasowanie czasu szkolenia do systemu pracy firmy i stanowi efektywniejsze rozwiązanie, zwłaszcza dla skomputeryzowanych placówek.

Bez względu na to, na jaki system przeprowadzania szkoleń BHP zdecyduje się pracodawca, musi on pamiętać, że jest to istotny element prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, jako ujednolicony model proceduralny, to nie tylko formalny obowiązek pracodawcy wobec instytucji kontrolujących, ale również realna potrzeba w trosce o dobro pracowników i własnej firmy.

Oceń ten wpis
Szkolenia BHP. Zwykła formalność czy realna potrzeba?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

inspektor BHP
2019-12-15, 09:03
Szkolenia BHP. Zwykła formalność czy realna potrzeba? Jest to potrzeba. Muszą być szkolenia BHP przeprowadzane i może dlatego jest mniej wypadków. Szkoleniom bhp są obowiązkowe.
bhp-owiec
2019-12-05, 10:15
Gdyby tego nie było było by więcej wypadków. Inna sprawa, że to kto jak przestrzega czy zna te przepisy to inna sprawa. Pracodawca w sumie informuje i szkoli a dalej to kwestia już innych czynników.
Iza
2019-05-28, 14:28
według mnie- szkolenia BHP to konieczność. To potrzeba wielka, aby znać przepisy BHP.
Ufok
2019-05-13, 15:58
Każdy pracownik ma być pod opieką lekarza firmy. Każda firma musi wyznaczyć specjalistę ds. Bezpieczeństwa pracy. Każde miejsce pracy musi posiadać aktualne, konkretne oceny ryzyka.
Długosz
2019-05-02, 13:57
Chociaż są to główne elementy prawodawstwa wpływające na zdrowie i bezpieczeństwo w szkołach i na uczelniach, mogą mieć zastosowanie inne przepisy. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady.
Eryk
2019-04-18, 17:38
Aby zapewnić bezpieczeństwo, zdrowie i zabezpieczenie społeczne, każdy pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny ryzyka, która powinna identyfikować wszelkie zagrożenia występujące w miejscu pracy.
Polonista
2019-04-16, 15:34
Fabryki mają specjalne służby bezpieczeństwa, podlegające głównemu inżynierowi zakładu, opracowujące środki, które powinny zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy, monitorowanie stanu bezpieczeństwa pracy i zapewnienie, że wszyscy pracownicy wchodzący do przedsiębiorstwa są szkoleni w zakresie bezpiecznych praktyk pracy.
Antek
2019-04-02, 12:00
BHP wszędzie jest podstawą. Jako uczeń w technikum zawsze mieliśmy BHP przy każdej zmianie maszyny i ogólnie BHP podczas pracy w miejscu praktyk. To norma zawsze jest.
Wonder
2019-03-30, 17:39
No faktycznie, jeżeli zaczęły powstawać nowe zawody to wynikła potrzeba by ludzie nie ginęli i nie ulegali wypadkom. Bezpieczeństwo w pracy ma konkretne znaczenie.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.