Przepisy BHP

Szkolenie BHP przy umowie zlecenie - koszty, warunki i wymagania

9 kwietnia 2024

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 4 głosy

4 głosy

8 komentarzy
Szkolenie BHP przy umowie zlecenie - koszty, warunki i wymagania
Czy jesteś zatrudniony na umowie zlecenie? Poznaj ważne informacje na temat szkolenia BHP, jego kosztów, wymagań i warunków bezpieczeństwa na Twoim stanowisku pracy.

Umowy cywilnoprawne to nadal bardzo popularne formy zatrudniania pracowników. W odróżnieniu od umowy o pracę, świadczenie pracy na podstawie np. umowy zlecenie będzie się rządzić innymi zasadami, dotyczącymi praw pracowniczych, czy właśnie szkolenia BHP.

Szkolenie BHP dla osób na umowie zlecenie

Warto pamiętać, że to zainteresowane strony mają prawo uzgodnienia rodzaju umowy i jej zapisów. W praktyce nie do każdej pracy podmiot zatrudniający jest zobowiązany zatrudnić pracowników w oparciu o umowę o pracę. Z punktu widzenia pracodawcy ważne jest, aby dobrze ocenić przyszłe warunki pracy. Zgodnie z zaleceniami w niektórych sytuacjach przeprowadzanie szkolenia BHP dla pracownika zatrudnionego na umowie cywilnoprawnej jest konieczne, gdyż wynika bezpośrednio ze specyfiki wykonywanych czynności. Co również istotne — koszt takiego szkolenia może obciążać zarówno zleceniobiorcę jak i zleceniodawcę.  Wszystko zależy od tego, w jaki sposób strony się umówiły i jakie ustalenia znalazły się w umowie.

Video

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Umowa zlecenie a BHP — zleceniobiorca szkoli się sam

Zgodnie z art. 304 § 1 Kodeksu pracy, na „osobach fizycznych, które wykonują pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, lub inny podmiot organizujący pracę, a także na osobach prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, lub inny podmiot organizujący pracę” ciąży obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Inaczej mówiąc, cytowany przepis zobowiązuje między innymi zleceniobiorców do zapoznania się i przestrzegania podstawowych zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Choć powyżej wskazano, że każdy zleceniobiorca jest zobowiązany posiadać podstawową wiedzę z zakresu BHP tak, aby móc świadczyć pracę w bezpiecznych warunkach, to o ewentualnym dodatkowym szkoleniu oraz badaniach profilaktycznych i tak powinien zdecydować zlecający.

Szkolenie BHP a umowa zlecenie — jak to wygląda w praktyce?

Z punktu widzenia osób zlecających wykonanie pracy istotne może być stanowisko Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który w wyroku z dnia 4 kwietnia 2013 roku (sygn. akt III AUa 935/12) stwierdził, że – co prawda – umowa zlecenie umożliwia zlecającemu i wykonawcy ustalenie miejsca i czasu wykonywania pracy, niemniej nakłada na tego pierwszego obowiązki związane z zapewnieniem higienicznych i bezpiecznych warunków pracy. W związku z powyższym, w praktyce część zleceniodawców decyduje się nie tylko na oddelegowanie zleceniobiorców na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również wysyła ich na wstępne badania. W ten sposób unikają oni ewentualnego oskarżenia o niedopełnienie swoich obowiązków.

Zabezpieczeniem interesów zarówno zlecającego, jak i zleceniobiorcy powinno być zamieszczenie stosownych punktów w umowie. To właśnie w niej strony powinny określić wszystkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. O takim zapisie powinni pamiętać przede wszystkim pracodawcy. Dlaczego? Jeżeli obowiązek nie będzie realizowany w odpowiedni sposób, to podmiotem odpowiedzialnym będzie właśnie zleceniobiorca. W umowie powinny znaleźć się także stosowane zapisy dotyczące kwestii pokrycia kosztów zarówno szkolenia z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy, jak i również badań wstępnych. W tej kwestii strony mają pełną dowolność – koszt ten może finansować w całości zlecający, zleceniobiorca, choć niewykluczone jest też inne rozłożenie poniesionych kosztów, na przykład po połowie przez każdą z zainteresowanych stron.

Umowa zlecenie a badania lekarskie i szkolenie BHP

Jedną z najważniejszych kwestii, związanych z przyjęciem do pracy nowej osoby, jest badanie lekarskie oraz szkolenie BHP. Umowa zlecenie nakłada ten obowiązek na pracodawcę, tylko w przypadku, gdy na stanowisku, na którym będzie pracować osoba zatrudniona na umowę cywilnoprawną, istnieją na tyle duże zagrożenia wynikające z przebiegu pracy lub warunków pracy, że niezbędny jest odpowiedni stan zdrowia oraz przeszkolenie BHP. Pracodawca ma wówczas obowiązek wysłać takiego pracownika na badanie lekarskie oraz zapewnić mu szkolenie BHP. Wynika to m.in. ze stanowiska Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy z lipca 2007 roku. Jak więc widać umowa zlecenie a BHP czy umowa zlecenie a badanie lekarskie to kwestie, które są dokładnie uregulowane przepisami prawa.

Koszty szkolenia BHP w ramach umowy zlecenia

Często pracodawcy decydują się pokryć koszt szkolenia BHP dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie. Jest to nie tylko korzystne dla Ciebie jako zleceniobiorcy, ale również pozwala pracodawcy na zminimalizowanie ryzyka związanego z ewentualnymi wypadkami w miejscu pracy. Warto jednak zauważyć, że formalne uregulowanie kwestii kosztów szkolenia BHP powinno znaleźć się w treści umowy.

Podsumowanie

To, czy będziesz musiał udać się na badania lekarskie lub odbyć szczegółowe szkolenie BHP przy zatrudnieniu na umowie cywilnoprawnej będzie zależało od specyfiki Twojego stanowiska pracy. W niektórych przypadkach będzie to konieczne, jednak zwykle wystarcza ogólne zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w miejscu pracy. Pamiętaj, że Twoje zdrowie i bezpieczeństwo są najważniejsze — nie bój się zadawać pytań i upewnić się, że wszystkie kwestie dotyczące BHP są odpowiednio zaakcentowane w Twojej umowie zlecenia.

To może Cię również zainteresować

Przepisy BHP – praktyczne zastosowanie

Najczęściej zadawane pytania

Czy szkolenie okresowe BHP jest wymagane przy umowie zlecenia?

Tak, szkolenie okresowe BHP jest wymagane dla wszystkich pracowników, niezależnie od typu umowy, w tym umowy zlecenia.

Jakie są warunki BHP przy umowie zlecenia?

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy dla zleceniobiorców, tak samo jak dla pracowników na umowę o pracę.

Kto pokrywa koszty szkolenia BHP?

Pracodawca zazwyczaj pokrywa koszty szkolenia BHP dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenia.

Czy badania lekarskie są wymagane w ramach BHP przy umowie zlecenia?

Tak, badania lekarskie są częścią procesu BHP i zazwyczaj są wymagane dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenia.

Co obejmuje wstępne szkolenie BHP przy umowie zlecenia?

Wstępne szkolenie BHP obejmuje zasady bezpieczeństwa, procedury ewakuacji, pierwszą pomoc, a także prawidłowe korzystanie z sprzętu i narzędzi. Szkolenie to jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników, w tym zatrudnionych na umowę zlecenia.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

8 komentarzy

P.G

P.G

Jako inspektor BHP powiem tak , może nie ma obowiązku ale napewno warto. Problemy zaczynają się podczas wypadku przy pracy,gdzie firmy ubezpieczeniowe szukają jakiejkolwiek możliwości by nie wypłacić odszkodowania.
Krycha

Krycha

BHP to proste szkolenie i jeżeli jest potrzebne i wymagalne to warto dla własnego spokoju to zrobić, w końcu to mus. Ludzie jednak to bagatelizują a warto wiedzieć jak postępować w pracy by nie było wypadku.
Bart12

Bart12

Szkolenie to skierowane jest do specjalistów i kadry kierowniczej, którzy szkolą się jako specjaliści ds. Bezpieczeństwa pracy, inżynierowie bezpieczeństwa, lekarze firmowi itp.
szkoła

szkoła

Placówki edukacyjne powinny mieć jasne wytyczne dotyczące zgłaszania incydentów, które powinny być przekazywane personelowi pierwszego dnia ich zatrudnienia.
Lemon

Lemon

Dla każdego nowego projektu i zastosowanej technologii wykorzystywane są najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, a także bezpieczeństwa pożarowego.
Magna

Magna

Pomimo występowania tych chorób, w większości krajów lekarze i pielęgniarki nie mają odpowiedniego szkolenia w zakresie problemów zdrowotnych związanych z pracą, aw wielu krajach nie ma szkolenia podyplomowego z zakresu bezpieczeństwa pracy.
Franek

Franek

Szkolenie BHP przecież nie ma znaczenia czy dla ludzi na takiej czy innej umowie. Logiczne to jest, że powinno być dla wszystkich jeżeli istnieje taka potrzeba. Nawet na kursach tak jest.
Oklahoma

Oklahoma

Według mnie szkolenie BHP nie ma znaczenia na jakiej jest umowie. Jeżeli to ważne z punktu widzenia pracodawcy to powinni oni za to zawsze płacić. Odpowiednie zapisy to regulują.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.