Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1111        SUBSKRYBUJE: 7289
Tematy, które interesują czytelników:  Podanie o pracę, Obowiązki pracodawcy, Wolontariat, Rozmowa kwalifikacyjna, Gdzie szukać pracy, Prokurent

Szkolenie w zakresie BHP a umowa zlecenie

Szkolenie w zakresie BHP a umowa zlecenie
Kodeks pracy wyraźnie wskazuje, że każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznych, jak i higienicznych warunków pracy. Zgodnie z wprowadzonymi jakiś czas temu przepisami, obowiązek ten nie dotyczy jedynie osób świadczących pracę na podstawie umów o pracę, ale również na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym choćby umowy o zlecenie czy umowy o dzieło.

Wszystkie zmiany w tym zakresie zostały wprowadzone 1 lipca 2007 roku. Wówczas też w życie weszły przepisy ustawy Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, które zmieniły artykuły 304 i 304? Kodeksu pracy. I tak, zgodnie z art. 304§1: ?Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207§2, osobom fizycznym, wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.?

 

Do czego zobowiązany jest pracodawca?

Zgodnie z przywołanym powyżej przypisem, aby dowiedzieć się, jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków w pracy, wiedzy należy zaczerpnąć z art. 207 Kodeksu prawa. Ten bardzo szczegółowo określa, w jaki sposób zatrudniający powinien chronić zdrowie i życie zatrudnionych przez siebie pracowników. Przede wszystkim powinien zapewnić im bezpieczne i higieniczne warunki pracy i to przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. I tak, pracodawca jest zobowiązany w szczególności do:

 • organizowania pracy w sposób, który zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy jednocześnie,
 • zapewnienia przestrzegania w zakładzie pracy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • reagowania na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapewnienia rozwoju spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy o chorobom zawodowym,
 • uwzględniania ochronę zdrowia młodocianych, pracownik w ciąży lub karmiących piersią,
 • zapewniania wykonania nakazów czy zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
 • zapewnienia wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy.

Z powyższego wynika, iż pracodawca w każdym miejscu, w którym świadczona jest na jego rzecz praca, powinien zapewnić higieniczne i bezpieczne warunki pracy. Z drugiej strony, nie tylko na zatrudniającym ciążą obowiązki. Również pracownicy powinni zapoznać się z podstawowymi normami, aby pracować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

Co powinien pracownik?

O obowiązkach pracowników mówi art. 304? Kodeksu pracy: ?Obowiązki, o których mowa w art. 211, w zakresie określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, ciążą również na osobach fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub innym podmiot organizujący pracę, a także na osobach prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę.? W związku z powyższym, pracownik powinien:

 • posiadać wiedzę na temat przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, powinien również brać udział w organizowanych szkoleniach oraz przystępować do ewentualnych egzaminów,
 • wykonywać wszelkie powierzone prace zgodnie z przepisami, jak i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • dbać o należyty stan maszyn i sprzętu, jak również o porządek w miejscy pracy,
 • stosować środki odzieży ochronny zbiorowej,
 • poddawać się zarówno wstępnym, okresowym, jak i kontrolnym badaniom lekarskim,
 • zawiadamiać ? i to niezwłocznie ? o każdym zauważonym w zakładzie pracy wypadku lub zdarzeniu, które może zagrażać zdrowiu lub życiu innych pracowników,
 • współdziałać ze swoim pracodawcom, jak i przełożonym w zakresie wypełniania obowiązków dotyczących bezpośrednio bezpieczeństwa i higieny pracy.

Z powyższego wynika, iż ustawodawca i na pracowników nakłada zestaw obowiązków. Wszystkie te działania mają doprowadzić do polepszenia warunków panujących w danym zakładzie pracy oraz przeciwdziałać możliwym wypadkom.

To Cię powinno też zainteresować: Przepisy bhp - praktyczne zastosowanie

 

Kto za to zapłaci?

Przy omawianiu kwestii bezpieczeństwa w zakładzie pracy warto podkreślić, iż w każdym przypadku obowiązek przeszkolenia w zakresie BHP zależy od rodzaju pracy, jaką będzie świadczył dany zleceniobiorca. Ponieważ w przypadku konstruowania umów cywilnoprawnych należy kierować się zasadą dowolności, gdyż ustawodawca nie narzuca w tym zakresie praktycznie żadnych ograniczeń, należy przyjąć, że to koszty za badania strony umowy rozstrzygają między sobą. Mogą przyjąć, że koszty te w całości ponosi zlecający lub też ten, który pracę przyjmuje. Inną możliwością jest podzielenie całkowitych kosztów za odpowiednie szkolenia. W przypadku, jeżeli zleceniobiorca nie dostosuje się do zaleceń i nie odbędzie praktycznego przeszkolenia w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, to pracodawca nie będzie miał jak go do tego zmusić. W tym bowiem wypadku będzie mógł skorzystać jedynie z regulacji Kodeku cywilnego nie zaś Kodeksu pracy.

Oceń ten wpis
Szkolenie w zakresie BHP a umowa zlecenie
Ocena: 4.5, liczba głosów: 23

Zobacz inne porady

Opinie

Zablokowano
2014-09-17, 09:24
Komentarz został zablokowany przez administratora.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.