Przepisy BHP

Szkolenie w zakresie BHP a umowa zlecenie

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 23 głosy

23 głosy

7 komentarzy
Szkolenie w zakresie BHP a umowa zlecenie
Kodeks pracy wyraźnie wskazuje, że każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznych, jak i higienicznych warunków pracy. Zgodnie z wprowadzonymi jakiś czas temu przepisami, obowiązek ten nie dotyczy jedynie osób świadczących pracę na podstawie umów o pracę, ale również na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym choćby umowy o zlecenie czy umowy o dzieło.

Szkolenie BHP a umowa zlecenie - co mówi prawo?

Wszystkie zmiany w tym zakresie zostały wprowadzone 1 lipca 2007 roku. Wówczas też w życie weszły przepisy ustawy Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, które zmieniły artykuły 304 i 304 Kodeksu pracy. I tak, zgodnie z art. 304§1: "Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207§2, osobom fizycznym, wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą."

 

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkolenia BHP pracownika na umowie zlecenie

Zgodnie z przywołanym powyżej przypisem, aby dowiedzieć się, jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków w pracy, wiedzy należy zaczerpnąć z art. 207 Kodeksu prawa. Ten bardzo szczegółowo określa, w jaki sposób zatrudniający powinien chronić zdrowie i życie zatrudnionych przez siebie pracowników. Przede wszystkim powinien zapewnić im bezpieczne i higieniczne warunki pracy i to przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. I tak, pracodawca jest zobowiązany w szczególności do:

 • organizowania pracy w sposób, który zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy jednocześnie,
 • zapewnienia przestrzegania w zakładzie pracy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • reagowania na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapewnienia rozwoju spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy o chorobom zawodowym,
 • uwzględniania ochronę zdrowia młodocianych, pracownik w ciąży lub karmiących piersią,
 • zapewniania wykonania nakazów czy zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
 • zapewnienia wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy.

Z powyższego wynika, iż pracodawca w każdym miejscu, w którym świadczona jest na jego rzecz praca, powinien zapewnić higieniczne i bezpieczne warunki pracy. Z drugiej strony, nie tylko na zatrudniającym ciążą obowiązki. Również pracownicy powinni zapoznać się z podstawowymi normami, aby pracować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Szukasz pracy?

Poszukujemy chętnych osób do pracy przy zbiorach ogórków.

GRUPA CONTRAIN

 • 8 000-11 000 zł / mc
 • Holandia
Dodana

Kelner

D. WIŚNIEWSKI I WSPÓLNICY SP. JAWNA

 • 5 000-5 500 zł / mc (zal. od umowy)
 • Warszawa
Dodana

Lekarz kardiolog

American Heart of Poland Spółka Akcyjna

 • Ustroń
Dodana

Lekka praca w magazynie czeka właśnie na Ciebie!

GRUPA CONTRAIN

 • 8 000-11 000 zł / mc
 • Holandia
Dodana

Praca przy zbiorze truskawek wiszących w Holandii

GRUPA CONTRAIN

 • 8 000-11 000 zł / mc
 • Holandia
Dodana

 

Co powinien pracownik?

O obowiązkach pracowników mówi art. 304 - Kodeksu pracy: "Obowiązki, o których mowa w art. 211, w zakresie określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, ciążą również na osobach fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub innym podmiot organizujący pracę, a także na osobach prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę." W związku z powyższym, pracownik powinien:

 • posiadać wiedzę na temat przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, powinien również brać udział w organizowanych szkoleniach oraz przystępować do ewentualnych egzaminów,
 • wykonywać wszelkie powierzone prace zgodnie z przepisami, jak i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • dbać o należyty stan maszyn i sprzętu, jak również o porządek w miejscy pracy,
 • stosować środki odzieży ochronny zbiorowej,
 • poddawać się zarówno wstępnym, okresowym, jak i kontrolnym badaniom lekarskim,
 • zawiadamiać - i to niezwłocznie - o każdym zauważonym w zakładzie pracy wypadku lub zdarzeniu, które może zagrażać zdrowiu lub życiu innych pracowników,
 • współdziałać ze swoim pracodawcom, jak i przełożonym w zakresie wypełniania obowiązków dotyczących bezpośrednio bezpieczeństwa i higieny pracy.

Z powyższego wynika, iż ustawodawca i na pracowników nakłada zestaw obowiązków. Wszystkie te działania mają doprowadzić do polepszenia warunków panujących w danym zakładzie pracy oraz przeciwdziałać możliwym wypadkom.

 

Kto płaci za szkolenie BHP pracownika na umowie zlecenie?

Przy omawianiu kwestii bezpieczeństwa w zakładzie pracy warto podkreślić, iż w każdym przypadku obowiązek przeszkolenia w zakresie BHP zależy od rodzaju pracy, jaką będzie świadczył dany zleceniobiorca. Ponieważ w przypadku konstruowania umów cywilnoprawnych należy kierować się zasadą dowolności, gdyż ustawodawca nie narzuca w tym zakresie praktycznie żadnych ograniczeń, należy przyjąć, że to koszty za badania strony umowy rozstrzygają między sobą. Mogą przyjąć, że koszty te w całości ponosi zlecający lub też ten, który pracę przyjmuje. Inną możliwością jest podzielenie całkowitych kosztów za odpowiednie szkolenia. W przypadku, jeżeli zleceniobiorca nie dostosuje się do zaleceń i nie odbędzie praktycznego przeszkolenia w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, to pracodawca nie będzie miał jak go do tego zmusić. W tym bowiem wypadku będzie mógł skorzystać jedynie z regulacji Kodeku cywilnego nie zaś Kodeksu pracy.

 

Czy pracownik na umowę zlecenie musi mieć badania lekarskie? - umowa zlecenie a badania wstępne

 

Pracodawcy przed zatrudnieniem pierwszego pracownika na umowę zlecenie, często wpisują w wyszukiwarkę internetową hasło „badania lekarskie a umowa zlecenie”, aby dowiedzieć się, czy przeprowadzenie takich badań jest konieczne zanim nowy pracownik zacznie fizycznie wykonywać u nas w zakładzie swoją pracę. Niestety w sieci można znaleźć dość niejednoznaczne informacje, dlatego warto rozwiać wszelkie wątpliwości.

Pracodawcy zatrudniający pracowników na umowę zlecenie, bardzo często zastanawiają się nie tylko nad tym, czy przed podjęciem pracy muszą skierować ich na BHP, ale również nad tym, czy tacy pracownicy powinni wykonać badania lekarskie. Odpowiedź na to pytanie nie będzie jednoznaczna, bo wiele zależy od samych warunków, w jakich nasz przyszły pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki.
 

Umowa zlecenie a badania lekarskie – kiedy trzeba skierować zleceniobiorcę na badania lekarskie?

 

Zasadniczo w przypadku zatrudniania pracownika na umowę zlecenie, nie ma obowiązku skierowania go na badania lekarskie. Jeśli jednak praca w konkretnym charakterze może wiązać się z występowaniem zagrożeń związanych z pracą, jak np. możliwość dojścia do wypadku przy pracy czy występowanie ogólnego narażenia na działanie uciążliwych i szkodliwych czynników dla zdrowia, to skierowanie pracownika na badania do lekarza może okazać się po prostu konieczne. Najczęściej ma to miejsce w przypadku zatrudniania pracownika np. do pracy na budowie czy w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Nie ma takiej konieczności na przykład w momencie zatrudniania księgowej na umowę zlecenie.

 

Umowa zlecenie a szkolenie bhp – co mówi prawo?

 

W prawie nie ma przepisów, które jednoznacznie nakładają na pracodawcę obowiązek zorganizowania szkolenia BHP dla pracownika na umowie zlecenie, jeśli warunki pracy nie wymagają przeszkolenia pracowników w zakresie BHP.

To może Cię również zainteresować

Przepisy BHP – praktyczne zastosowanie

7 komentarzy

Ramona

Ramona

Chyba każdy miał chociaż raz szkolenie bhp. Takie coś dotyczy także dzieci w szkołach. Dobrze jak pewne zasady pozostaną jako stała w człowieku. Jednak w każdym miejscu pracy sa inne rzeczy, które trzeba doprecyzować.
sudan

sudan

Konstruktywne dyskusje na temat sprzężenia zwrotnego pomagają również poprawić humanitarne warunki pracy. Szkolenia mają zawsze wielkie znaczenie w bhp itp.
Sendin

Sendin

Placówki edukacyjne muszą dysponować odpowiednimi środkami, aby zminimalizować ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów / studentów związane z narażeniem na substancje niebezpieczne.
Zolek

Zolek

Każdy z nas ma obowiązek dawać przykład innym, a przywódcy i przywódcy oczywiście ponoszą za to szczególną odpowiedzialność. Szkolenia mają wielkie znaczenie w pracy.
Sonia

Sonia

Około 70% pracowników nie ma żadnego ubezpieczenia, które by je zrekompensowało w przypadku chorób zawodowych i urazów. Trzeba wiedzieć zawsze jak według prawa jest.
Sin

Sin

No i dobrze opisane. Wiadomo w jakich przypadkach się płaci. Podstawą pracodawcy przecież jest by zrealizować szkolenie bo przecież w jego gestii chodzi o to by zadbać o osoby i pracę.
xenon

xenon

Bez przesady, że na umowie zlecenie ja miałbym jeszcze płacić za kurs BHP. No chyba, że była by to konkret praca, gdzie warto zapłacić coś takiego. Ciężka sprawa indywidualna.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.