Przepisy BHP

Szkolenie przeciwpożarowe - o czym trzeba pamiętać?

20 grudnia 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 15 głosów

15 głosów

13 komentarzy
Szkolenie przeciwpożarowe - o czym trzeba pamiętać?
Pracodawca jest zobowiązany przeszkolić swoich pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W jaki sposób powinien to zrobić? I gdzie szukać szczegółowych informacji w tym temacie?

Obowiązek pracodawcy w zakresie przeprowadzania szkoleń pracowniczych wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. Istota tych, zgodnie z art. 1 wyżej wymienionej ustawy polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Pracodawcy, jak i inne podmioty, mogą osiągnąć to przez zapobieganie powstawaniu, jak i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, lub zapewnienie środków i sił do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Ponadto, w przypadku pożaru, podmioty te są zobowiązane do przeprowadzenia odpowiednich działań ratowniczych.

Do czego zobowiązany jest pracodawca?

Zgodnie z art. 4 wyżej wymienionej ustawy, każdy właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest zobowiązany:

  • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
  • wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
  • zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
  • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
  • przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
  • zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
  • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Z uwagi na obowiązki, jakie ciążą na pracodawcy, najważniejsze są dwa ostatnie punkty. Zgodnie z nimi osoba zatrudniająca będzie zobowiązana nie tylko ustalić zasady postępowania w razie wystąpienia zagrożenia w miejscu pracy, ale również zapoznać z nimi wszystkich pracowników.

Co ze szkoleniem przeciwpożarowym w miejscu pracy?

Pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom odpowiednie szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Warto przy tym podkreślić, że w każdym zakładzie pracy powinna być osoba odpowiedzialna właśnie za ochronę przeciwpożarową, która ma odpowiednie kwalifikacje. Mogą być to osoby zatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej lub też posiadające odpowiednie kwalifikacje uprawniające je do wykonywania tych czynności.

Z punktu widzenia podmiotu zatrudniającego istotne jest, że nie ma szczegółowych przepisów, które odnoszą się do tego, w jaki sposób powinno wyglądać szkolenie przeciwpożarowe. W praktyce przyjmuje się, że program takiego szkolenia powinien być dostosowany do stanowiska pracy. Ponadto, szkolenie przeciwpożarowe powinno odbyć się w ramach szkolenia podstawowego i instruktażu ogólnego.

Video

Szkolenie przeciwpożarowe — obowiązek pracodawcy

Każdy pracodawca jest zobowiązany przeszkolić pracownika w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z art. 237 § 1 Kodeksu pracy: Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku szkolenia przeciwpożarowego pracownicy muszą zostać zapoznani z przepisami, jak i instrukcjami przeciwpożarowymi, które obowiązują w danym obiekcie. Ponadto zatrudnieni powinni znać zasady ewakuacji, jak również obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego.

Poza szkoleniami podstawowymi podmiot zatrudniający powinien też pamiętać o przeprowadzeniu szkolenia przeciwpożarowego okresowego. Takie muszą być dostosowane nie tylko do specyfiki zajmowanego stanowiska, ale również powinny być w taki sposób skonstruowane, aby osoba biorąca w nich udział miała możliwość uzupełnić swoją wiedzę w tym zakresie. Szkolenia okresowe mogą, ale nie muszą być też ćwiczeniami praktycznymi.

To może Cię również zainteresować

Przepisy BHP – praktyczne zastosowanie

Najczęściej zadawane pytania

Czy szkolenie przeciwpożarowe jest obowiązkowe?

Każdy pracodawca ma obowiązek przeprowadzić szkolenie przeciwpożarowe dla swoich pracowników.

Jak powinno zostać przeprowadzone szkolenie przeciwpożarowe?

Pracownicy powinni zostać zaznajomieni z przepisami ochrony przeciwpożarowej. Nie ma przepisów dotyczących samego przebiegu takiego szkolenia.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

13 komentarzy

Łukasz

Łukasz

Bardzo dobrze, że w każdym zakładzie pracy powinna być osoba odpowiedzialna za ochronę przeciwpożarową. To daje nam poczucie bezpieczeństwa i wiemy, że zawsze możemy liczyć na pomoc w przypadku zagrożenia.
Marek

Marek

Zgadzam się z artykułem, że najważniejsze są dwa ostatnie punkty związane z zasadami postępowania w razie zagrożenia w miejscu pracy i przeszkoleniem pracowników w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezpieczeństwo pracowników to dla mnie priorytet.
Dennis

Dennis

Bardzo dobrze, że szkolenie przeciwpożarowe powinno być dostosowane do stanowiska pracy. To oznacza, że pracodawcy biorą pod uwagę nasze specyficzne potrzeby i zagrożenia związane z wykonywaną pracą.
Łukasz Kaczyński

Łukasz Kaczyński

To dla mnie ważna informacja, ponieważ szukając pracy, zawsze zwracam uwagę na to, jakie warunki oferuje dany pracodawca, a przede wszystkim jakie zapewnia bezpieczeństwo pracownikom.
Aleksy

Aleksy

Cieszy mnie fakt, że każdy pracodawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracownika w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. To świadczy o tym, że nasze bezpieczeństwo i zdrowie są dla pracodawcy priorytetem.
Mała

Mała

Do autora artykułu. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej "mówi", w art. 4.1., że właściciel ma zapoznać pracowników z przepisami ppoż. Nie ma tam mowy o szkoleniu.
Donald

Donald

To ważna rzecz zawsze jest- poza tym takie instrukcje muszą być opisane naklejkami i komunikatami jak i cały schemat np. ucieczki z zakładu pracy w wypadku zagrożenia. Kluczowe sprawy to są.
school

school

Ludzie, którzy należą do tych grup, podlegają środkom bezpieczeństwa i higieny pracy. Środki te mają na celu zapobieganie wypadkom i zagrożeniom dla zdrowia w miejscu pracy.
Tara

Tara

Więcej informacji, w tym wymagania dotyczące testowania urządzeń przenośnych, można znaleźć w naszej sekcji dotyczącej bezpieczeństwa elektrycznego. Tam wiele o tym.
Kadra A

Kadra A

Starannie zaplanowane i profesjonalnie prowadzone kursy i szkolenia pracowników przyczyniają się do zwiększenia wydajności pracy i oszczędności kosztów.
Kosiński

Kosiński

Zdrowie ludzi pracy jest ważnym warunkiem dochodów rodziny, wydajności i rozwoju gospodarczego. Dlatego przywrócenie i utrzymanie zdolności do pracy jest ważną funkcją usług zdrowotnych.
Thor

Thor

Ważna rzecz bo np. nie każdy wie jak otworzyć gaśnicę. Trzeba ludziom pokazać drogi ewakuacji i inne ważne miejsca w zakładzie pracy. Podobnie z hydrantem i innymi narzędziami.
Komin

Komin

Ja się zapoznałem ze szkoleniem przeciwpożarowym i poza tym odpowiednie oznaczenia w budynkach i regulaminy często powodują, że można się tego nawet nauczyć.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.