Twoje wsparcie w rekrutacji

Szkolenie przeciwpożarowe - o czym trzeba pamiętać?

Szkolenie przeciwpożarowe - o czym trzeba pamiętać?
Pracodawca jest zobowiązany przeszkolić swoich pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W jaki sposób powinien to zrobić? I gdzie szukać szczegółowych informacji w tym temacie?

Obowiązek pracodawcy w zakresie przeprowadzania szkoleń pracowniczych wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. Istota tych, zgodnie z art. 1 wyżej wymienionej ustawy polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Pracodawcy, jak i inne podmioty, mogą osiągnąć to przez zapobieganie powstawaniu, jak i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, lub zapewnienie środków i sił do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Ponadto, w przypadku pożaru, podmioty te są zobowiązane do przeprowadzenia odpowiednich działań ratowniczych.

Do czego zobowiązany jest pracodawca?

Zgodnie z art. 4 wyżej wymienionej ustawy, każdy właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest zobowiązany:

  • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
  • wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
  • zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
  • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
  • przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
  • zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
  • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Z uwagi na obowiązki, jakie ciążą na pracodawcy, najważniejsze są dwa ostatnie punkty. Zgodnie z nimi osoba zatrudniająca będzie zobowiązana nie tylko ustalić zasady postępowania w razie wystąpienia zagrożenia w miejscu pracy, ale również zapoznać z nimi wszystkich pracowników.

Co ze szkoleniem przeciwpożarowym w miejscu pracy?

Pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom odpowiednie szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Warto przy tym podkreślić, że w każdym zakładzie pracy powinna być osoba odpowiedzialna właśnie za ochronę przeciwpożarową, która posiada odpowiednie kwalifikacje. Mogą być to osoby zatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej lub też posiadające odpowiednie kwalifikacje uprawniające je do wykonywania tych czynności.

Z punktu widzenia podmiotu zatrudniającego istotne jest, że nie ma szczegółowych przepisów, które odnoszą się do tego, w jaki sposób powinno wyglądać szkolenie przeciwpożarowe. W praktyce przyjmuje się, że program takiego szkolenia powinien być dostosowany do stanowiska pracy. Ponadto, szkolenie przeciwpożarowe powinno odbyć się w ramach szkolenia podstawowego i instruktażu ogólnego.

To Cię powinno też zainteresować: Przepisy bhp - praktyczne zastosowanie

Szkolenie przeciwpożarowe - obowiązek pracodawcy

Każdy pracodawca jest zobowiązany przeszkolić pracownika w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z art. 237 § 1 Kodeksu pracy: Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku szkolenia przeciwpożarowego pracownicy muszą zostać zapoznani z przepisami, jak i instrukcjami przeciwpożarowymi, które obowiązują w danym obiekcie. Ponadto, zatrudnieni powinni znać zasady ewakuacji, jak również obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego.

Poza szkoleniami podstawowymi podmiot zatrudniający powinien też pamiętać o przeprowadzeniu szkolenia przeciwpożarowego okresowego. Takie muszą być dostosowane nie tylko do specyfiki zajmowanego stanowiska, ale również powinny być w taki sposób skonstruowane, aby osoba biorąca w nich udział miała możliwość uzupełnić swoją wiedzę w tym zakresie. Szkolenia okresowe mogą, ale nie muszą być też ćwiczeniami praktycznymi.

Oceń ten wpis
Szkolenie przeciwpożarowe - o czym trzeba pamiętać?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Donald
2019-12-05, 10:31
To ważna rzecz zawsze jest- poza tym takie instrukcje muszą być opisane naklejkami i komunikatami jak i cały schemat np. ucieczki z zakładu pracy w wypadku zagrożenia. Kluczowe sprawy to są.
school
2019-05-13, 17:12
Ludzie, którzy należą do tych grup, podlegają środkom bezpieczeństwa i higieny pracy. Środki te mają na celu zapobieganie wypadkom i zagrożeniom dla zdrowia w miejscu pracy.
Tara
2019-05-02, 14:02
Więcej informacji, w tym wymagania dotyczące testowania urządzeń przenośnych, można znaleźć w naszej sekcji dotyczącej bezpieczeństwa elektrycznego. Tam wiele o tym.
Kadra A
2019-04-18, 17:51
Starannie zaplanowane i profesjonalnie prowadzone kursy i szkolenia pracowników przyczyniają się do zwiększenia wydajności pracy i oszczędności kosztów.
Kosiński
2019-04-16, 15:47
Zdrowie ludzi pracy jest ważnym warunkiem dochodów rodziny, wydajności i rozwoju gospodarczego. Dlatego przywrócenie i utrzymanie zdolności do pracy jest ważną funkcją usług zdrowotnych.
Thor
2019-04-02, 12:08
Ważna rzecz bo np. nie każdy wie jak otworzyć gaśnicę. Trzeba ludziom pokazać drogi ewakuacji i inne ważne miejsca w zakładzie pracy. Podobnie z hydrantem i innymi narzędziami.
Komin
2019-03-30, 17:30
Ja się zapoznałem ze szkoleniem przeciwpożarowym i poza tym odpowiednie oznaczenia w budynkach i regulaminy często powodują, że można się tego nawet nauczyć.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.