!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Szkolenia i rozwój

Szkolenia pracowników. Dlaczego warto postawić na rozwój?

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 25 głosów

25 głosów

5 komentarzy

Szkolenia pracowników. Dlaczego warto postawić na rozwój?
Szkolenia stanowią jedną z metod rozwoju pracownika. Dzięki nim zdobywa on nowe kompetencje, które następnie stanowią znaczący kapitał dla firmy. Szkolenia mogą być realizowane zarówno przez zasoby wewnętrzne firmy jak i firmy szkoleniowe zewnętrzne, a także dotykać bardzo obszernej tematyki, z niemal każdej branży. Drogi pracodawco – sprawdź, dlaczego warto dokształcać pracowników.

Nie bez powodu coraz więcej pracodawców na całym świecie dostrzega potencjał z inwestowania w posiadane zasoby ludzkie. W Polsce również mnoży się liczba firm, które decydują się na tworzenie działów HR, których jednym z najważniejszy zadań jest budowanie ścieżki awansów i rozwoju pracowników. Pracodawcy decydują się na poniesienie kosztów na szkolenia pracowników, a w zamian oczekują, że ich inwestycja zwróci się z korzyścią dla przedsiębiorstwa.


Szkolenia pracowników – regulacje prawne
 

Pracodawcy wysyłają swoich podwładnych na różnego rodzaju kursy, szkolenia, lub studia. Wpływa to bowiem na dochodowość oraz wizerunek przedsiębiorstwa. Dział czwarty Kodeksu pracy zawiera regulacje, dotyczące praw i obowiązków pracodawcy oraz zatrudnionego. Podstawowym i nakazanym szkoleniem jest to z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto Kodeks pracy nie zobowiązuje oficjalnie pracodawców do innych szkoleń, jednak zgodnie z art. 94 k. p. zalecane jest ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez organy zatrudniające.


Pamiętajmy również, że jeśli pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, może spodziewać się konieczności podpisania tzw. lojalki. Jest to umowa podpisywana na podstawie art. 103 k. p., który wskazuje na uzasadnione zabezpieczenie interesu pracodawcy. Ten sam artykuł nakreśla również kwestię, że pracodawca może zażądać od pracownika zwrotu poniesionych kosztów szkolenia, jeśli ten rozwiąże stosunek pracy przed upływem 3 lat od momentu zakończenia podnoszenia kwalifikacji.

Pracownikowi, który został przez pracodawcę wysłany na szkolenie, przysługuje za ten czas urlop szkoleniowy przy jednoczesnym zachowaniu prawa do wynagrodzenia. Zazwyczaj to pracodawca pokrywa również koszty przejazdu na szkolenie, noclegu oraz diety, jeśli wymaga tego sytuacja. W związku z tym, że są to świadczenia przyznane na podnoszenie kwalifikacji, zwolnione są one z potrącenia podatku dochodowego od osób fizycznych.


Szkolenia pracownicze - dostepne rodzaje
 

Dokształcanie pracowników stanowi nieodzowny warunek rozwoju każdej osoby, ale również firmy. Niezależnie od sposobu doszkalania pracowników, proces tym zawsze dąży się do optymalnego wykorzystania zasobów jednostek – ich zdolności, wydajność, a także do pobudzenia lub wypracowania nowych mechanizmów, np. kreatywności. Szkolenia polegają zazwyczaj na przekazywaniu wiedzy niezbędnej do podniesienia kwalifikacji poszczególnych osób w dziedzinie, którą się zajmują. Szkolenia możemy podzielić ze względu na różne kryteria.


• TREŚĆ


Szkolenia twarde
 

Przekazywanie specjalistycznej lub zawodowej wiedzy. Pracownik ma za zadanie zdobywać umiejętności ściśle związane z wykonywaną pracą, obejmowanym stanowiskiem albo takie, które będą niezbędne w przypadku zmiany zakresu obowiązków lub awansu. Najczęściej są to szkolenia informatyczne, zarządzania finansowego, księgowości, szkolenia sprzedażowe, marketingowe i menażerskie.


Szkolenia miękkie
 

Nastawione są na rozwijanie indywidualnych umiejętności człowieka. Nie wiążą się ściśle z pozyskiwaniem wiedzy, lecz obejmują kompetencje takie jak: komunikacja interpersonalna, asertywność, zarządzanie czasem czy radzenie sobie ze stresem. Dzięki temu pracownik staje się bardziej wydajny, pewny siebie, a efekty jego pracy dają satysfakcję zarówno szefostwu, jak i samemu zainteresowanemu. Czasem są to także szkolenia z zakresu rozwiązywania konfliktów, motywowania personelu, negocjowania, zarządzania zespołem czy autoprezentacji, co jest szczególnie istotne dla osób, które zajmują lub predysponują do zajmowania stanowisk kierowniczych i dyrektorskich.


• FORMA


Warsztat

Zazwyczaj grupy liczą nie więcej aniżeli 15 osób. Podczas warsztatu ważne jest zaangażowanie pracowników, a nie pasywne uczestnictwo. To jedna z najbardziej wydajnych form szkoleniowych. Najczęściej podczas warsztatów pracownicy wypracowują jakiś wytwór pod nadzorem prowadzącego.


Kurs

Obejmuje grupę liczącą do ok. 20 osób, rolą prowadzącego jest przekazanie uczestnikom kursu wiedzy za sprawą różnorodnych metod. Może składać się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Kursy często kończą się egzaminem i certyfikatem.
Seminarium – najczęściej dotykają obszarów akademickim. Grupy bywają różne od kilku do nawet kilkuset osób. Przeważnie seminaria opierają się na przekazywaniu wiedzy przez osoby uczone, a w następnej kolejności uczestnicy konferencji wymieniają się wzajemnie spostrzeżeniami, uwagami i odbywa się prężna dyskusja.


Konferencja 

Nie mają zdefiniowanej liczebności. Zdarzają się konferencje liczące kilka tysięcy osób, a również takie, że uczestniczy w nich garstka chętnych. Konferencje polegają na zebraniu się specjalistów, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Podczas konferencji mogą rozwiewać wątpliwości uczestników, odpowiadając na ich pytania.


• DOSTĘPNOŚĆ


Szkolenia zamknięte
 

Projektowane są na potrzeby konkretnej firmy i przeznaczone wyłącznie dla jej pracowników. Dzięki temu możliwe jest skupienie się na faktycznych potrzebach firmy.


Szkolenia otwarte
 


Obejmują standardowe programy szkoleniowe i nie wymagają dostosowania do specyfiki danej grupy szkoleniowej. Oznacza to, że osoby zainteresowane mogą się zapisać dobrowolnie, a w szkoleniu uczestniczą osoby z różnych firm, branż czy miast. Dzięki temu możliwe jest wymienianie poglądów i szersze spojrzenie na problematykę.


Korzyści dla firmy
 

Szkolenia niewątpliwie stanowią jeden z najlepszych sposobów wpływających na rozwój firmy. Pracownicy, którzy rozwijają się, nabywają nowe kwalifikacje, które następnie oddziałują przekształcają się w zysk dla firmy. Dobrze wykształcona kadra pracownicza i wyszkoleni specjaliści to gwarancja świadczenia najwyższej jakości usług, kreowanie dobrego wizerunku firmy na tle branży, a także gwarancja bezpieczeństwa. Ponadto pracownicy uczestniczący w szkoleniach są zachęcani do wcielania w życie innowacyjnych projektów oraz większej kreatywności. Firma daje im bowiem sygnał, że przychyla się do nowych rozwiązań, a wręcz ich wymaga.

Samorealizacja zawodowa jest dzisiaj jednym z najbardziej pożądanych elementów podczas poszukiwania pracy. Warto pamiętać również, że szkoląc pracowników wpływa się na ich wzajemne relacje, integruje się ich, a to zmniejsza ryzyko powstawania szkodliwych konfliktów na terenie firmy.

Podziel się

5 komentarzy

nauczycielka

nauczycielka

Artykuł bardzo interesujący. U nas w szkole odbywają się szkolenia i to na różne tematy. Podnoszą one wiedzę. Są też konferencje, na których omawiane są m.in. sprawy związane z bezpieczeństwem uczniów. Często są organizowane warsztaty metodyczne.
Kapustka

Kapustka

Szkolenia pracowników odbywają z się w zakładach pracy bardzo często. Podnoszą one kwalifikacje pracowników, a jeśli nie, to na pewno pracownicy dowiadują się nowych informacji, których prędzej nie znali.
Oliwia

Oliwia

Smutny jest fakt , że większość firm wydaje więcej pieniędzy na kawę niż na szkolenie. Jeśli celem jest posiadanie wysoko wydajnej siły roboczej, musimy przeznaczyć środki na rozwój pracowników.
Master

Master

Menedżerowie firmy mogą pomóc swoim podwładnym w tej metodzie szkolenia, zapewniając im specjalne narzędzia w postaci taśm audio i wideo, podręczników, książek problemowych, programów szkoleniowych.
Olek

Olek

Dobrze jest się kształcić. Pracodawcy często stawiają na rozwój bo wiedzą jakie to ma korzyści ze strony pracownika, który ewoluuje. Jego wiedza przydatna będzie dla firmy.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.