Szkolenia i rozwój

Rozwijaj swoją firmę przez szkolenia pracowników

3 stycznia 2024

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 25 głosów

25 głosów

5 komentarzy
Rozwijaj swoją firmę przez szkolenia pracowników
Dowiedz się, jak szkolenia i kursy mogą wpłynąć na rozwój Twojej firmy. Poznaj korzyści z inwestowania w rozwój pracowników i różne rodzaje szkoleń dostępnych na rynku.

Szkolenia i kursy – to podstawa

Większość firm stawiających na rozwój swoich podwładnych decyduje się na organizowanie kursów i szkoleń. Wówczas do zakładu pracy można zaprosić specjalistów lub wysłać pracowników np. na szkolenia odbywające się w innym mieście. Zwłaszcza to drugie rozwiązanie jest doceniane przez pracowników, bo łączy się z możliwością wypoczynku z dala od domu.

Video

Wytyczenie ścieżki kariery

Gdy firma się rozwija, dobrym rozwiązaniem może być wytyczenie ścieżki kariery pracownikom przyjmowanym do pracy. Wówczas zatrudniana osoba dokładnie wie, czego może się spodziewać i jak będzie wyglądała jej kariera. Opracowanie ścieżki kariery najczęściej jest stosowane w przypadku korporacji. Z drugiej strony ten sposób, który nie jest uzależniony od finansów firmy, doceniają również mniejsze zakłady pracy.

Urlop szkoleniowy na koszt pracodawcy

Jeżeli pracodawca może pozwolić sobie na to finansowo, to powinien rozważyć możliwość zagwarantowania pracownikowi urlopu szkoleniowego. Prawo do niego zatrudniony nabywa wówczas, gdy dokształca się z inicjatywy lub za zgodą swojego przełożonego. By jednak móc umożliwić pracownikowi skorzystanie z dni wolnych, pracodawca powinien pamiętać o konieczności zatrudnienia go na podstawie umowy o pracę.

Wymiar urlopu szkoleniowego wynosi od 6 do 21 dni roboczych, w zależności od rodzaju nauki:

 • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,
 • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,
 • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.
Szukasz pracy?

[dh] Pracownik produkcji -nadruki na gadżetach

Human & Hunter Sp. Z O.O.

 • Ruda Śląska
Dodana

[dh] Pracownik produkcji Ruda Sląska

Human & Hunter Sp. Z O.O.

 • Świętochłowice
Dodana

Pracownik techniczny - logistyka produktów magazynowych

Aranżacja Realizacja Światła Andrzej Groda

 • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana

Inżynier procesu w dziale baterii

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Legnica
Dodana

Pracodawca nie może zmniejszyć wymiaru urlopu szkoleniowego.

Oprócz urlopu szkoleniowego pracownicy mogą rówież starać się o zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Dlaczego warto szkolić pracowników

Inwestowanie w szkolenia i rozwój pracowników przekłada się na sukces i rozwój Twojej firmy.

Szkolenia i kursy najczęściej obejmują zagadnienia bezpośrednio związane z pracą wykonywaną przez pracownika na codzień. Z tego właśnie względu dobrze pamiętać o dodatkowych umiejętnościach, jakie mogą nabyć pracownicy. Przykładem mogą być kursy językowe lub zajęcia pozwalające zainteresowanym nabyć dodatkowy zawód. Pracodawca nie musi przy tym brać wszystkich wydatków na siebie – może zdecydować się na partycypowanie kosztach.

Niezależnie od tego, o którym z powyższych rozwiązań mowa, pracodawca powinien pamiętać, że inwestowanie w rozwój pracowników zwraca się. Ci, którzy zdobędą nowe umiejętności, mogą wykorzystać je w codziennej pracy. W efekcie skorzysta nie tylko pracodawca, lecz także inni zatrudnieni, którzy będą mogli uczyć się od lepszego od siebie.

Inwestowanie w rozwój pracowników jest też dobrym rozwiązaniem, by zatrzymać w firmie talenty i kluczowych pracowników, bez których niemożliwe byłoby sprawne działanie przedsiębiorstwa.

Nie bez powodu coraz więcej pracodawców na całym świecie dostrzega potencjał w inwestowaniu w posiadane zasoby ludzkie. W Polsce również mnoży się liczba firm, które decydują się na tworzenie działów HR, których jednym z najważniejszy zadań jest budowanie ścieżki awansów i rozwoju pracowników. Pracodawcy decydują się na poniesienie kosztów na szkolenia pracowników, a w zamian oczekują, że ich inwestycja zwróci się z korzyścią dla przedsiębiorstwa.

Szkolenia pracowników – regulacje prawne

Pracodawcy wysyłają swoich podwładnych na różnego rodzaju kursy, szkolenia, lub studia. Wpływa to bowiem na dochodowość oraz wizerunek przedsiębiorstwa. Dział czwarty Kodeksu pracy zawiera regulacje, dotyczące praw i obowiązków pracodawcy oraz zatrudnionego. Podstawowym i obowiązkowym szkoleniem jest to z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto Kodeks pracy nie zobowiązuje oficjalnie pracodawców do innych szkoleń, jednak zgodnie z art. 94 k. p. zalecane jest ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez organy zatrudniające.

Pracownikowi, który został przez pracodawcę wysłany na szkolenie, przysługuje za ten czas urlop szkoleniowy przy jednoczesnym zachowaniu prawa do wynagrodzenia. Zazwyczaj to pracodawca pokrywa również koszty przejazdu na szkolenie, noclegu oraz diety, jeśli wymaga tego sytuacja. W związku z tym, że są to świadczenia przyznane na podnoszenie kwalifikacji, zwolnione są one z potrącenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Szkolenia pracownicze - dostepne rodzaje

Dokształcanie pracowników stanowi nieodzowny warunek rozwoju każdej osoby, ale również firmy. Niezależnie od sposobu doszkalania pracowników, proces ten zawsze dąży się do optymalnego wykorzystania zasobów jednostek – ich zdolności, wydajność, a także do pobudzenia lub wypracowania nowych mechanizmów, np. kreatywności. Szkolenia polegają zazwyczaj na przekazywaniu wiedzy niezbędnej do podniesienia kwalifikacji poszczególnych osób w dziedzinie, którą się zajmują.

Szkolenia możemy podzielić ze względu na różne kryteria.

Warsztat - zazwyczaj grupy liczą nie więcej aniżeli 15 osób. Podczas warsztatu ważne jest zaangażowanie pracowników, a nie pasywne uczestnictwo. To jedna z najbardziej wydajnych form szkoleniowych. Najczęściej podczas warsztatów pracownicy wypracowują jakiś wytwór pod nadzorem prowadzącego.

Kurs - obejmuje grupę liczącą do ok. 20 osób, rolą prowadzącego jest przekazanie uczestnikom kursu wiedzy za sprawą różnorodnych metod. Może składać się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Kursy często kończą się egzaminem i certyfikatem.

Seminarium – najczęściej dotykają obszarów akademickim. Grupy bywają różne od kilku do nawet kilkuset osób. Przeważnie seminaria opierają się na przekazywaniu wiedzy przez osoby uczone, a w następnej kolejności uczestnicy konferencji wymieniają się wzajemnie spostrzeżeniami, uwagami i odbywa się prężna dyskusja.

Konferencja - nie mają zdefiniowanej liczebności. Zdarzają się konferencje liczące kilka tysięcy osób, a również takie, że uczestniczy w nich garstka chętnych. Konferencje polegają na zebraniu się specjalistów, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Podczas konferencji mogą rozwiewać wątpliwości uczestników, odpowiadając na ich pytania.

Szkolenia otwarte i zamknięte

Szkolenia zamknięte projektowane są na potrzeby konkretnej firmy i przeznaczone wyłącznie dla jej pracowników. Dzięki temu możliwe jest skupienie się na faktycznych potrzebach firmy.

Szkolenia otwarte obejmują standardowe programy szkoleniowe i nie wymagają dostosowania do specyfiki danej grupy szkoleniowej. Oznacza to, że osoby zainteresowane mogą się zapisać dobrowolnie, a w szkoleniu uczestniczą osoby z różnych firm, branż czy miast. Dzięki temu możliwe jest wymienianie poglądów i szersze spojrzenie na problematykę.

Szkolenia twarde i miękkie

Szkolenia twarde odpowiadają za przekazywanie specjalistycznej lub zawodowej wiedzy. Pracownik ma za zadanie zdobywać umiejętności ściśle związane z wykonywaną pracą, obejmowanym stanowiskiem albo takie, które będą niezbędne w przypadku zmiany zakresu obowiązków lub awansu. Najczęściej są to szkolenia informatyczne, z zarządzania finansowego, księgowości, szkolenia sprzedażowe, marketingowe i menedżerskie.

Natomiast szkolenia miękkie nastawione są na rozwijanie indywidualnych umiejętności człowieka. Nie wiążą się ściśle z pozyskiwaniem wiedzy, lecz obejmują kompetencje takie jak: komunikacja interpersonalna, asertywność, zarządzanie czasem czy radzenie sobie ze stresem. Dzięki temu pracownik staje się bardziej wydajny, pewny siebie, a efekty jego pracy dają satysfakcję zarówno szefostwu, jak i samemu zainteresowanemu. Czasem są to także szkolenia z zakresu rozwiązywania konfliktów, motywowania personelu, negocjowania, zarządzania zespołem czy autoprezentacji, co jest szczególnie istotne dla osób, które zajmują lub predysponują do zajmowania stanowisk kierowniczych i dyrektorskich.

Rodzaj szkolenia Charakterystyka
Szkolenia twarde Przekazują specjalistyczną i zawodową wiedzę, rozwijają umiejętności związane z wykonywaną pracą.
Szkolenia miękkie Rozwijają indywidualne umiejętności, nie są związane stricte z pozyskiwaniem wiedzy.
Warsztaty Angażują pracowników w aktywne uczestnictwo, grupy liczą do 15 osób.
Kursy Składają się z części teoretycznej i praktycznej, kończą się egzaminem i certyfikatem.
Konferencje Specjaliści dzielą się doświadczeniami i wiedzą, rozwiewają wątpliwości uczestników.

5 ciekawostek i dodatkowych informacji o szkoleniach dla pracowników

 • W Polsce w 2021 roku ponad 70% pracowników uczestniczyło w szkoleniach związanych z ich pracą.
 • Według badań, szkolenia online są o 25% tańsze niż szkolenia tradycyjne.
 • W 2020 roku najpopularniejszymi tematami szkoleń dla pracowników były: zarządzanie czasem, komunikacja interpersonalna i umiejętności miękkie.
 • W Polsce coraz częściej organizowane są szkolenia z zakresu rozwoju osobistego, takie jak mindfulness czy techniki radzenia sobie ze stresem.
 • Według raportu LinkedIn Learning, najbardziej pożądanymi umiejętnościami wśród pracowników są: kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów i komunikacja.

Korzyści dla firmy

Szkolenia niewątpliwie stanowią jeden z najlepszych sposobów wpływających na rozwój firmy. Pracownicy, którzy rozwijają się, nabywają nowe kwalifikacje, które następnie przekształcają się w zysk dla firmy. Dobrze wykształcona kadra pracownicza i wyszkoleni specjaliści to gwarancja świadczenia najwyższej jakości usług, kreowanie dobrego wizerunku firmy na tle branży, a także gwarancja bezpieczeństwa. Ponadto pracownicy uczestniczący w szkoleniach są zachęcani do wcielania w życie innowacyjnych projektów oraz większej kreatywności. Firma daje im bowiem sygnał, że przychyla się do nowych rozwiązań, a wręcz ich wymaga.

Samorealizacja zawodowa jest dzisiaj jednym z najbardziej pożądanych elementów podczas poszukiwania pracy. Warto pamiętać również, że szkoląc pracowników wpływa się na ich wzajemne relacje, integruje się ich, a to zmniejsza ryzyko powstawania szkodliwych konfliktów w firmie.

W kulturze organizacyjnej wielu firm zakorzeniło się, że zatrudnienie musi tak przebiegać, by pracownik mógł się rozwijać. Choć rozwój nie jest czynnikiem decydującym, czy oferta pracy będzie interesująca, wielu pracowników podkreśla, że nie byłaby w stanie wykonywać pracy, która nie przynosiłaby żadnych rezultatów im samym. Poza wynagrodzeniem, to właśnie rozwój jest dla zatrudnionych istotny – dzięki niemu mogą zwiększać swoją wiedzę i lepiej wykonywać zawodowe obowiązki.

Przedsiębiorca zatrudniający pracowników może stworzyć takie warunki, które umożliwią jego podwładnym rozwój. Nie zawsze jest przy tym konieczne wydawanie pieniędzy, czasem wystarczy rozmowa z podwładnym i drobne zmiany w grafiku.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są korzyści z inwestowania w szkolenia pracowników?

Inwestowanie w szkolenia pracowników pomaga w rozwijaniu umiejętności pracowników, co przekłada się na wyższą jakość usług, lepszy wizerunek firmy i większą dochodowość.

Jakie są różne rodzaje szkoleń dostępnych dla pracowników?

Istnieje wiele rodzajów szkoleń, takich jak szkolenia twarde, szkolenia miękkie, warsztaty, kursy i konferencje.

Czy szkolenia pracowników są kosztowne?

Koszt szkoleń pracowników może się różnić w zależności od rodzaju szkolenia, ale inwestycja ta zwykle przynosi korzyści dla firmy w dłuższym okresie.

Czy szkolenia pracowników są obowiązkowe?

Niektóre szkolenia, takie jak te z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, są obowiązkowe. Inne szkolenia są zalecane, aby pomóc pracownikom podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Jakie są korzyści z różnych typów szkoleń pracowników?

Różne typy szkoleń pomagają pracownikom rozwijać różne umiejętności, od umiejętności specjalistycznych i zawodowych po umiejętności miękkie, takie jak komunikacja interpersonalna i zarządzanie czasem.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

5 komentarzy

nauczycielka

nauczycielka

Artykuł bardzo interesujący. U nas w szkole odbywają się szkolenia i to na różne tematy. Podnoszą one wiedzę. Są też konferencje, na których omawiane są m.in. sprawy związane z bezpieczeństwem uczniów. Często są organizowane warsztaty metodyczne.
Kapustka

Kapustka

Szkolenia pracowników odbywają z się w zakładach pracy bardzo często. Podnoszą one kwalifikacje pracowników, a jeśli nie, to na pewno pracownicy dowiadują się nowych informacji, których prędzej nie znali.
Oliwia

Oliwia

Smutny jest fakt , że większość firm wydaje więcej pieniędzy na kawę niż na szkolenie. Jeśli celem jest posiadanie wysoko wydajnej siły roboczej, musimy przeznaczyć środki na rozwój pracowników.
Master

Master

Menedżerowie firmy mogą pomóc swoim podwładnym w tej metodzie szkolenia, zapewniając im specjalne narzędzia w postaci taśm audio i wideo, podręczników, książek problemowych, programów szkoleniowych.
Olek

Olek

Dobrze jest się kształcić. Pracodawcy często stawiają na rozwój bo wiedzą jakie to ma korzyści ze strony pracownika, który ewoluuje. Jego wiedza przydatna będzie dla firmy.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.