!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Wynagrodzenie - przepisy i rodzaje

Podwyżka w pracy dla wybranych czy dla wszystkich?

11 grudnia 2019

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 19 głosów

19 głosów

13 komentarzy

Podwyżka w pracy dla wybranych czy dla wszystkich?
Kwestia przyznawania przez szefa podwyżek pracownikom budzi wiele kontrowersji. Czy dodatkowe pieniądze tylko dla części zatrudnionych to złamanie zasady równego traktowania? Kiedy szef łamie prawa swoich podwładnych?

Podwyżka w pracy dla wybranych?

Zgodnie z art. 183a § 1 Kodeksu Pracy: Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Nie mogą być dyskryminowani ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną. Równe traktowanie pracowników dotyczy także samej kwestii zatrudnienia: na czas określony lub nieokreślony czy w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Ponadto, ustawodawca wyraźnie stoi na stanowisku, że pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. W praktyce zatem rodzi się pytanie o przyznanie podwyżki jednemu z pracowników, drugiemu zaś odmówienie dodatkowych pieniędzy. Czy podwyżka powinna być dla wszystkich? Niekoniecznie – zależy to od stosowanego przez pracodawcę systemu wynagrodzeń, chyba że mowa o podwyżkach ustawowych. Te należą się wszystkim pracownikom, którym przysługuje do nich prawo.

Ile wyniesie podwyżka rent i emerytur w 2020 r.?
Rząd podał już wskaźnik waloryzacji rent i emerytur z ZUS w 2020 roku. Wzrost rent i emerytur ma wynosić 3,24 proc. (brutto). Dla porównania w roku 2019 podwyżka rent i emerytur była na poziomie: 2,86 proc. (brutto).

Zasady przyznawania podwyżek

Sprawą podwyżek dla wybranych zatrudnionych zajmował się Sąd Najwyższy. W uzasadnieniu do wyroku z dnia 29 marca 2011 roku (sygn. akt I PK 231/10) podkreślił on, że nie każde odmienne zapisy znajdujące się w umowie o pracę stanowić muszą naruszenie zasady równego traktowania pracowników. Dzieje się tak dlatego, że odmienne ukształtowanie uprawnień pracowniczych danego zatrudnionego może wynikać z jego umiejętności, doświadczenia, wykształcenia czy nawet cech osobowych. Oznacza to, że za dyskryminację Sąd Najwyższy uznał wyłącznie taką sytuację, w której pracodawca przyznaje podwyżkę tylko wybranym osobom z grupy pracowników posiadających takie same predyspozycje.

Jak rozmawiać o podwyżce?

Zróżnicowanie wynagrodzeń w firmie to obszerne zagadnienie. Zdarzają się sytuacje, gdy pracownicy, którzy de facto wykonują pracę na tym samym stanowisku, otrzymują wynagrodzenie w zróżnicowanej wysokości. W tej sytuacji, aby odpowiedzieć na pytanie, czy pracodawca łamie prawa swoich podwładnych, trzeba wiedzieć, czy przy ustalaniu wynagrodzeń poszczególnych zatrudnionych, podmiot zatrudniających kierował się obiektywnymi przesłankami. Jeżeli pod uwagę brane były umiejętności pracowników lub choćby staż ich pracy czy dotychczasowe doświadczenie, możliwe jest zróżnicowanie wysokości wynagrodzeń. Pracodawca nie będzie łamał prawa również wówczas, gdy przy przyznawaniu podwyżki weźmie pod uwagę zaangażowanie pracowników (np. jeden z zatrudnionych pracował nad projektem znacznie dłużej niż pozostali pracownicy).

Inną możliwością różnicowania wysokości wynagrodzeń i przyznawania podwyżek wyłącznie niektórym pracownikom jest choćby podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez część zatrudnionych. Osoby biorące udział w szkoleniach mogą zarabiać więcej z uwagi na fakt dokształcania się. Nie jest wykluczone również zastosowanie różnicowania wynagrodzeń w firmie w celu choćby aktywizacji starszych pracowników czy wyrównania szans pracowników niepełnosprawnych.

Video

Co w sytuacji, kiedy wszyscy dostali podwyżki a Ty nie? Co, jeśli jesteś po drugiej stronie i nie jesteś przekonany do udzielenia podwyżki pracownikowi? Jak rozmawiać o podwyżce, by obie strony doszły do porozumienia? Z całą pewnością rozmowa powinna być rzeczowa i konkretna. Warto przedstawić argumenty, które będą działały na naszą korzyść w trakcie rozmowy z przełożonym. Ważne także, by zastanowić się, jak prosić o podwyżkę, by argumenty, które podamy szefowi, nie były roszczeniowe, ale prezentowały nasz faktyczny wkład w rozwój firmy.

Zatrudnieni powinni pamiętać, że formalna prośba o podwyżkę powinna być wystosowana na piśmie. W sieci można znaleźć mnóstwo wzorów podania o podwyżkę, z których warto skorzystać, udając się z tą sprawą do pracodawcy. Często pracownicy większych przedsiębiorstw i zakładów pracy zastanawiają się jak napisać zbiorowe podanie o podwyżkę. W tej kwestii warto zwrócić się do doświadczonego radcy prawnego, który będzie w stanie doradzić również środki ochrony prawnej dla pracowników.

Konsekwencje naruszenia zasady równego traktowania

Podsumowując Pracownik, który uważa się za pominiętego w kwestii podwyżek, ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Warto zauważyć, że zgodnie z przepisami pracodawca, który naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, musi liczyć się z koniecznością wypłaty odszkodowania. Ustawodawca przyjął przy tym, że kwota ta nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie, które jest ustalane na podstawie odrębnych przepisów (w 2019 roku wynosi ono 2250 zł brutto). Jednocześnie jednak pracownik może wnioskować o przyznanie kwoty wyższej, uzyskane pieniądze mają bowiem wyrównać doznany przez zatrudnionego uszczerbek w dobrach zarówno materialnych, jak i niematerialnych.

Przyznawanie podwyżek i sprawiedliwe ustalanie ich wysokości może być naprawdę trudne ze względu na różnorodność stanowisk i obowiązków pracowników, dlatego warto zasięgnąć szerszej wiedzy, by podejść do tej sprawy profesjonalnie. W teorii HR wyodrębnia się kilka różnych metod przyznawania odpowiedniego wynagrodzenia, które zostały omówione na poniższej szczegółowej prezentacji:

To może Cię również zainteresować

Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Podziel się

13 komentarzy

Szop

Szop

Pracuje w firmie gdzie pupilki i lizuski dostały podwyżkę i to nie mała bo zarabiają teraz połowę więcej niż ja. Wsrod tych osób znajdują się alkoholicy którzy zazwyczaj są na podwójnym gazie i są tam osoby z mniejszym zaangażowaniem w pracę oraz z niższym doświadczeniem jak i wiedzą ode mnie. Są też osoby które mają stosunkowo bardzo niskie stawki ale nic w tym kierunku się nie dzieje. Firma i tak oferuje dobre warunki i nie ma póki co lepszych ofert w okolicy. 42 zł brutto /h dla wybrańców przy pracy fizycznej to i tak bardzo duzo. Ja sam mam 29 do tego są jeszcze premie przyznawane z czapy i możliwość nadgodzin. Panuje tam również wyzysk, jedni robią inni stoją.
Ewelina

Ewelina

Czuje się zdyskryminowana przez swojego pracodawcę pracuje w zakladzie od 8 lat mam umowę o pracę nie byłam na l4 przez cały okres mojej pracy. Zaszłam w ciążę na początku 2022 czyli styczniu i niestety podwyżka już mi się nie należy za przepracowany 2021rok. Kierownik zgania wine na HR a HR na kierownika i bądź tu mądry.
Rafał

Rafał

Dla mnie porażką ostatniego czasu jest podwyżka płacy minimalnej. Jako kierownik działu nie łapię się na podwyżkę bo do płacy podstawowej wlicza się dodatek funkcyjny.... tym sposobem po kilku podwyżkach płacy minimalnej zarabiam tyle samo co podwładni. Mój dodatek funkcyjny zniknął. Rozmowa z prezesami też nic nie zmieniła bo nie dostałem informacji zwrotnej na moje spostrzeżenia. Wszystko się dzieje w świetle prawa. To jest ten czas.. by coś zmienić.
Arek elektroenergetyk 20kV

Arek elektroenergetyk 20kV

dla mnie jest to proste . jeśli jestem traktowany nie odpowiednio w danej firmie, kwalifikacje mam najwyższe z pracowników a pieniądze są na równi z innymi odchodzę do innej firmy gdzie będzie inne podejście do pracownika.
many

many

Podwyżki tylko dla wybranych, tylko dla najlepszych - to dosyć proste. Nie ma co wchodzić jakiś komunizm wewnątrz firmowy bo prędzej czy później już nikomu by się nie chciało. U nas nawet jest takie rozwiązanie że nie ma stałej podwyżki, tylko comiesięczne wydawki pre-paidów na usługi internetowe, z których korzystają wszyscy. Kupowane są na fakturę z Media Expert B2B i wybór jest bardzo duży
Kolejarz

Kolejarz

No ale najawieksze podwyzki i tak dostaja dupowłazy i konfidenci i każdy o tym wie.Mnie samego to spotkało.Papiery kolejowe te same,gościu pracuje 3 lata krócej niż ja w formie,przez rok bez podpisanych badań na kolej przez zły stan zdrowia(picie alkoholu)i pracuje obecnie jako pracownik gospodarczy,złapany 3 razy przez kierownika na piciu i zarabia 620 zł brutto?!! Możliwe?? Możliwe
ola

ola

Skoro podwyżka najniższego wynagrodzenia 0 350 zł to wszystkie wynagrodzenia powinny być podwyższone o 350 zł. W przeciwnym przypadku to tymi wybranymi są ci z najniższym wynagrodzeniem
Jaś P

Jaś P

Podwyżka w pracy dla wybranych czy dla wszystkich? Fajny artykuł. Osobiście uważam, że w większości przypadków podwyżki dostają pracownicy, co sobie na to zasłużyli. Pewnie są i takie przypadki, że podwyżkę dostaje znajomy szefa.....
Waldemar

Waldemar

Dobrze znać jasne i czytelne zasady przyznawania podwyżek, a nie że ktoś dostaje nie wiadomo za co a ktoś inny nigdy w karierze w takiej firmie nic nie dostał. Wtedy to mało motywująca opcja jest.
Klara

Klara

Z pewnością podwyżki w pracy nie dostaną wszyscy pracownicy. Dostaną Ci, co czymś się wyróżnili. Znajomości też odgrywają rolę???
Erna O

Erna O

Pracuję w zakładzie pracy i nie wiem, ile kto zarabia. Nikt nie wie, ile ja zarabiam. Jest to faktycznie tajne u nas w zakładzie pracy. Polecam, aby przeczytać ten artykuł. Dużo można się z niego dowiedzieć. Można ostać premię, nagrodę jubileuszową...
Ulma

Ulma

System wynagrodzeń określa kategorie pracowników w oparciu o pozycję i kwalifikacje, a także zakres wynagrodzenia (minimalny i maksymalny) oraz formy płatności dla każdego z nich, podstawy i procedury przydzielania dodatkowej płatności (premie i dodatki) . Podwyżka związana jest także ze stawką np. godzinową.
Vasco

Vasco

Jeżeli są zasady to chyba dobrze. Podwyżka jest za coś. Kierownik wnioskuje o pożyczkę dla podwładnego precyzując dlaczego i ustosunkują się oni wtedy wyżej czy tak czy nie. Tak to chyba wygląda.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.