Redukcja kosztów ZUS - jak to zrobić mądrze?

Redukcja kosztów ZUS - jak to zrobić mądrze?
Wielu pracodawców szuka sposobu na pozbycie się kosztownego obciążenia w postaci składek, które odprowadzać należy za pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Okazuje się, że w całkiem legalny sposób możliwe jest jednak zredukowanie obciążeń składkowych.

Nie zawsze zatrudnienie pracownika w oparciu o umowę o pracę jest konieczne. Warto zauważyć, że część firm, z uwagi na specyfikę swojej działalności, poszukuje pracowników, którzy zadania wykonywać będą na odległość lub tylko doraźnie. I właśnie w takich przypadkach możliwe jest obniżenie kosztów składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeszcze inną możliwością jest zatrudnienie osób, które pracują już na umowę o pracę i poszukują dodatkowego, odpłatnego zatrudnienia. Za takiego zleceniobiorcę, zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie, nie jest konieczne opłacanie ubezpieczeń społecznych.

 

Koszty pracodawcy

Pracodawca, który zatrudnia w oparciu o umowę zlecenie musi liczyć się z kosztami. Dzieje się tak dlatego, że zgodnie z przepisami osoba świadcząca pracę na jej podstawie objęta jest obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, czyli emerytalnymi, rentowymi i wypadkowymi. Dobrowolne jest tylko i wyłącznie ubezpieczenie chorobowe oraz zdrowotne. Ponadto, nie wszystkie one są finansowane przez samego zleceniobiorcę. Część z wyższej wspomnianych składek musi opłacić i zleceniodawca z własnych funduszy. Najczęściej wysokość takich składek, których koszt ponosi zleceniodawca oscyluje w wysokości 20,74%.

 

Szukając oszczędności

Jak wspomniano powyżej, każdy zainteresowany pracodawca ma możliwość obniżenia kosztów składek i to w całkiem legalny sposób. Jedną z najczęściej stosowanych praktyk jest zatrudnianie osób, które świadczą już pracę w innej firmie. W takim przypadku obowiązkiem pracodawcy jest tylko naliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne i zgłoszenie go do tego ubezpieczenia. Oszczędności są widoczne ? powyższa składka opłacana jest tylko i wyłącznie ze środków zleceniobiorcy, toteż podmiot zatrudniający nie jest dodatkowo obciążany.

 

O czym pamiętać?

Choć z powyższego rozwiązania korzysta wiele firm, każdy pracodawca musi pamiętać, że opłacanie tylko i wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie możliwe wówczas, gdy osoba zatrudniona świadczyć będzie pracę dla innego podmiotu na podstawie umowy o pracę. Ponadto, otrzymywane przez nią wynagrodzenie musi być w wysokości co najmniej minimalnej płacy. W przeciwnym przypadku nie będzie możliwe skorzystanie z opisanych ulg.

 

Wiek przedemerytalny

Innym rozwiązaniem jest zawarcie umowy zlecenie z pracownikiem innej firmy, który to posiada uprawnienia emerytalne lub rentowe. Dla pracodawcy to rozwiązanie o tyle korzystne, że w tym przypadku nie ma żadnego znaczenia wysokość otrzymywanego przez pracownika wynagrodzenia. I tak, niezależnie od tego, czy oskładkowany jest przychód w wysokości niższej, równej lub wyższej minimalnego wynagrodzenia, w każdym przypadku ubezpieczenia emerytalno-rentowe będą dobrowolne, zaś obowiązkowe jedynie ubezpieczenie zdrowotne.

 

Szukając innych rozwiązań

Wśród często stosowanych rozwiązań jest też powierzanie pracy osobie, która pracuje już w oparciu o umowę zlecenie. Aktualnie obowiązujące przepisy pozwalają na odprowadzanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki emerytalno-rentowej tylko od jednej umowy. Z drugiej strony potencjalny pracodawca, który korzysta z takiego rozwiązania powinien pamiętać, że w tej kwestii, w najbliższym czasie, możliwe są zmiany. Projekt przygotowanej ustawy przewiduje, że w przypadku kilku umów zleceniobiorca będzie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom z wszystkich tytułów, ale tylko wówczas, gdy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne z najwcześniej zawartej umowy będzie niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

A może student?

O składki nie będą musieli martwić się także ci pracodawcy, którzy zdecydują się powierzyć wykonanie określonych prac uczniom lub studentom do 26-go roku życia. Takich zleceniobiorców wcale nie zgłasza się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i nie sporządza się stosowanych raportów co miesiąc. Inaczej mówiąc taki pracownik, wykonując pracę na podstawie umowy zlecenie, nie podlega żadnym ubezpieczeniom społecznym czy też ubezpieczeniu zdrowotnemu. Podmiot zatrudniający musi jednak pamiętać o absolwentach szkół wyższych, którzy obronili dyplom. W takim przypadku stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest jasne ? dzień po obronie taki pracownik powinien zostać zgłoszony jako zleceniobiorca.

 

Kogo jeszcze zatrudniać?

Z punktu widzenia pracodawcy opłacalne jest też zatrudnienie osób starszych. Mowa tu o kobietach, które ukończyły 55 rok życia i mężczyznach powyżej 60 lat. W takim przypadku płatnik może korzystać ze zwolnienia z konieczności opłacania składek i to przez okres nieograniczony. Co ważne, preferencja taka nie dotyczy tylko tych podmiotów, które zatrudniają w oparciu o umowę o pracę, ale również tych pracodawców, którzy decydują się na podpisanie z pracownikiem umowy zlecenie. Dodatkowe ulgi, w tym przypadku 12-to miesięczne, przysługują też firmom, które decydują się na zatrudnienie osób po 50-tym roku życia lub też tych, które przez co najmniej 30 dni bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia były zarejestrowane jako osoby bezrobotne.

Oceń ten wpis
Redukcja kosztów ZUS - jak to zrobić mądrze?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Gaura
2019-12-06, 10:25
Zawsze trzeba szukać oszczędności i jeżeli są jakieś możliwości to warto się taką tematyką interesować. Chętnie każdy zaoszczędzi jakieś sumy.
Jan
2019-05-26, 22:24
Każdy pracodawca chciałby płacić jak najmniej....Redukcja kosztów ZUS - jak to zrobić mądrze? Da się - wszystko ten artykuł obejmuje...
Albert
2019-05-07, 14:00
Wiele ludzi myśli jak unikać kosztów i jak to zrobić najbardziej korzystnie. Sporo jest także ekspertów potrafiących przekazać to na odpowiednich stronach internetowych.
Grzegorz Żabińśki
2019-04-09, 14:06
Już tam pracodawca dobrze wie jak niwelować koszty gdyż to jest przecież w jego interesie odprowadzanie składek z tytułu pracy swojego pracownika. Każdy chce mniej płacić.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.