Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - 22 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W OLSZTYNIE

Oferty pracy 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie

STARSZY REFERENT (SEKCJA ZABEZPIECZENIA SZKOLENIA)

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: umowa na okres próbny
22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie
Prowadzenie ewidencji materiałowej i dokumentacji finansowej w zakresie m.in. sprzętu szkoleniowego , szkoleń i kursów. Przeprowadzanie procedur (przygotowanie danych, sporządzanie ...
od 3100 zł
UoP brutto/mies.
Olsztyn
20-11-2020
od 3100 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

STARSZY REFERENT (SEKCJA RACHUBY I PŁAC)
Zawód: pracownik umysłowy   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Olsztyn
Szczegóły
Zakres obowiązków
terminowe wykonywanie list uposażeń, dodatkowych należności żołnierzy zawodowych oraz niezawodowych.
Godziny pracy 7-15:30
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Inne wymagania:
wykształcenie średnie (preferowane kierunki: rachunkowość, finanse, administracja); staż pracy minimum 3 lata; znajomość przepisów z zakresu naliczania uposażeń oraz dodatkowych należności żołnierzy zawodowych oraz niezawodowych, PDOF i Ubezpieczeń Społecznych; bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office); bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu; umiejętność pracy w zespole; zaangażowanie i samodzielność; umiejętność samokształcenia.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
STARSZY REFERENT (SEKCJA PLANOWANIA FINANSOWEGO)
Zawód: pracownik umysłowy   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Olsztyn
Szczegóły
Zakres obowiązków
ewidencjonowanie projektu planu, planu finansowego oraz jego zmian w systemie informatycznym; analizowanie wydatków budżetowych w stosunku do planu finansowego; ocena zgodności realizowanych wydatków budżetowych z posiadanym planem finansowym; przygotowanie danych do sprawozdań.
Godziny pracy 7-1
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, ekonomiczne
Inne wymagania:
wykształcenie średnie (ekonomiczne); staż pracy minimum 3 lata; znajomość przepisów branżowych normujących zasady planowania budżetowego; bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office); bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu; umiejętność pracy w zespole; zaangażowanie i samodzielność; umiejętność samokształcenia.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
INSPEKTOR BHP
Zawód: specjalista ds. bhp i ochrony środowiska   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Olsztyn
Szczegóły
Zakres obowiązków
nadzorowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenie dokumentacji związanej ze służbą bezpieczeństwa i higieny pracy; organizowanie i koordynowanie wszelkich przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, zapobieganiu zagrożeniom zdrowia kadry zawodowej i pracowników resortu obrony narodowej
Godziny pracy 7-15:30
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, techniczne
Inne wymagania:
wykształcenie minimum średnie techniczne technik bezpieczeństwa i higieny pracy; znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie związanych z pełnieniem służby wojskowej; bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office); bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu; umiejętność pracy w zespole; zaangażowanie i samodzielność;

- umiejętność samokształcenia.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

- doświadczenie zawodowe w służbie bhp.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
INSPEKTOR TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI (SEKCJA TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI)
Zawód: inspektor   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Olsztyn
Szczegóły
Zakres obowiązków
Realizacja zadań związanych z technicznym utrzymaniem nieruchomości, organizacją właściwej eksploatacji nieruchomości.
godziny pracy 7-15:30
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, techniczne
Inne wymagania:
wykształcenie średnie techniczne - technik elektryk lub pokrewne np. technik elektroenergetyk, technik elektromechanik; uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (uprawnienia budowlane) w branży elektrycznej; uprawnienia kwalifikacyjne D grupa 1 - dozorowe (SPE); doświadczenie w zakresie przygotowań i prowadzenia (kierowania) i nadzorowania robót remontowych oraz konserwacyjnych obiektów budowlanych w zakresie instalacji i sieci elektrycznych; bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office); umiejętność pracy w zespole, kreatywność, pozytywne i rzetelne nastawienie do pracy, umiejętność pracy pod presją czasu; zaangażowanie, samodzielność i dyspozycyjność.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
REFERENT (SEKCJA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI)
Zawód: pracownik biurowy   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Olsztyn
Szczegóły
Zakres obowiązków
prowadzenie, aktualizowanie, systematyzowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami: ewidencji nieruchomości wojskowych, teczek podstaw prawnych nieruchomości, kart ewidencyjnych budynków i terenów dla wszystkich administrowanych nieruchomości, książek obiektów budowlanych oraz związanych z nimi dokumentów i załączników; wprowadzanie zmian uaktualnianie inwentaryzacji schematycznych budynków; wprowadzanie do ewidencji nieruchomości zmian użytkowników nieruchomości, przeglądów, kontroli, ocen, badań, których konieczność sporządzania wynika z Prawa budowlanego i innych przepisów; prowadzenie ewidencji środków trwałych kwalifikowanych jako budynki, budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej w obwiązującym systemie informatycznym; aktualizowanie bazy danych (informacji) o nieruchomościach zabytkowych.
Godziny pracy 7-15:30
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, techniczne
Inne wymagania:
Wykształcenie średnie- preferowane technik budownictwa bardzo dobra znajomość obsługi komputera, umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, samodzielność, umiejętność samokształcenia
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
REFERENT (SEKCJA SPRZĘTU INFRASTRUKTURY)
Zawód: pracownik biurowy   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Olsztyn
Szczegóły
Zakres obowiązków
Prowadzenie gospodarki technicznymi systemami ochrony obiektów, realizacja zadań związanych z planowaniem i zaopatrywaniem w sprzęt i materiały infrastruktury oraz pion ochrony informacji niejawnych, udział w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia na zakup materiałów i sprzętu infrastruktury, terminowe sporządzanie planów, sprawozdań, analiz związanych z zakresem obowiązków, prowadzenie ewidencji w obowiązującym systemie elektronicznym
Godziny pracy 7-15:30
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, techniczne
Inne wymagania:
Wykształcenie średnie- preferowane techniczne, bardzo dobra znajomość obsługi komputera, umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, samodzielność, umiejętność samokształcenia
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
MAGAZYNIER (SŁUŻBA SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI)
Zawód: magazynier   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Olsztyn
Szczegóły
Zakres obowiązków
Prowadzenie dokumentacji magazynowej, przyjmowanie i wydawanie zgodnie z zatwierdzonymi dokumentami obrotu materiałowego
Godziny pracy 7:00-15:30
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Inne wymagania:
Wykształcenie średnie, Predyspozycje zdrowotne do wykonywania prac fizycznych, bardzo dobra znajomość obsługi komputera, umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, zaangażowanie, samodzielność i dyspozycyjność
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
REFERENT (DZIAŁA LOGISTYKI)
Zawód: pracownik biurowy   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Olsztyn
Szczegóły
Zakres obowiązków
Prowadzenie ewidencji mienia, wystawianie dowodów materiałowych, przychodowo-rozchodowych przyjmowanych i wydawanych z magazynu, udział w przeprowadzaniu postępowań związanych z zamówieniami publicznymi.
Godziny pracy 7-15:30
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Inne wymagania:
Wykształcenie średnie, bardzo dobra znajomość obsługi komputera, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie i samodzielność, umiejętność samokształcenia
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
REFERENT (SEKCJA WYCHOWAWCZA)
Zawód: pracownik biurowy   |  Rodzaj: praca tymczasowa
Olsztyn
Szczegóły
Zakres obowiązków
Prowadzenie ewidencji materiałów sprzętu kulturalno-oświatowego oraz nagród rzeczowych w obowiązujących systemach informatycznych oraz nadawanie indeksów materiałowych, opracowywanie i aktualizacja wykazów należności sprzętu kulturalno-oświatowego, przygotowanie procedur przetargowych na zakup dostaw i usług w zakresie materiałó i sprzętu kulturalno-oświatowego
Godziny pracy 7-15:30
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Inne wymagania:
Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejetność pracy w zespole, zaangażowanie, samodzielność, umiejętność samokształcenia.
Mile widziana znajomość programów graficznych, doświadczenie na podobnym stasnowisku
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
MISTRZ (SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY)
Zawód: pracownik produkcji   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Olsztyn
Szczegóły
Zakres obowiązków
Kierowanie, organizacja oraz zabezpieczenie prawidłowej i zgodnej z obowiązującymi przepisami organizacji pracy podległych pracowników. Nadzór merytoryczny w zakresie realizacji zadań konserwacyjnych i remontowych.
Godziny pracy 7.00-15.30
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, budowlane
Uprawnienia:
obsługa pakietu MSOffice
Inne wymagania:
Wymagania: umiejętność kierowania zespołem ludzi, umiejętność organizacji pracy oraz pracy w zespole, umiejetność pracy pod presją czasu, zaangażowanie, samodzielność, dyspozycyjność.
Wymagania dodatkowe: uprawnienia elektryczne lub sanitarne, uprawnienia SEP - G1 (E i D), uprawnienia SEP - G2, G3 (E i D) doświadczenie na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem pracowników.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Saperska 1
10-073 Olsztyn
województwo warmińsko-mazurskie
powiat Olsztyn
gmina Olsztyn

Dodatkowe informacje

NIP: 7393827791
REGON: 28060368400000

Pracodawcy z miasta Olsztyn

Popularni pracodawcy z województwa: Warmińsko-Mazurskie

Hr Quality
Telbridge
Na czarter
Work Service
INM Sp.  z o.o.
OROCON PL
W-MOSG
ODN SWP