Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Katowice S.A.
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Katowice S.A.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Katowice S.A.

Dajemy ludziom wodę, a woda to życie!

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. już od 140 lat zapewnia wodę mieszkańcom Śląska oraz części mieszkańców Małopolski.

Gwarantujemy dostawę wody o stabilnych parametrach jakościowych w sposób ciągły i niezawodny. Wszystkie nasze usługi świadczone są z zapewnieniem najwyższych standardów, co potwierdzają wdrożone Systemy Zarządzania Jakością wg norm ISO serii 9000 oraz EN ISO 9001:2015.

GPW to połączenie wieloletniej tradycji z nowoczesnością i bezpieczeństwa z jakością. To spółka odpowiedzialna społecznie, dla której rozwój jest ściśle powiązany z dbałością o środowisko i poprawą efektywności energetycznej.

Podstawę funkcjonowania Spółki stanowią pracownicy, dla których staramy się tworzyć jak najlepsze warunki pracy. Zapewniamy stabilne zatrudnienie, przestrzeganie prawa pracy i odpowiednie motywowanie. Bogata oferta szkoleń oraz innych form podwyższania kwalifikacji umożliwia ciągły rozwój zawodowy, a oferowany przez nas szeroki zakres benefitów obejmuje m.in. ZFŚS i karty sportowe.

Dołącz do nas!

Benefity

 • Elastyczny czas pracy
 • Darmowe szkolenia / spotkania z mentorami
 • Karnety na siłownię / karta MultiSport
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • Imprezy integracyjne
 • Bony świąteczne
 • Pracownicze Plany Kapitałowe
 • Premia z okazji Dnia Pracownika Komunalnego
 • Dodatkowe świadczenia pieniężne (premie świąteczne, bonusy finansowe)
 • Dofinansowanie do nauki języka obcego
 • Program poleceń pracowniczych
 • Przyjazna atmosfera
 • System premiowy
 • Szkolenia, kursy, konferencje
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (kolonie, „wczasy pod gruszą”, inne)

Kontakt

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach
ul. Wojewódzka 19
40-026 Katowice

Tel. +48 32 6038 861

Fax: +48 32 6038 61

email: gpw@gpw.katowice.pl

Praca alert - powiadomienia

Oferty pracy Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Katowice S.A.

Brak aktualnych ofert pracy

Archiwalne oferty pracy Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Katowice S.A.

 • Monter konserwator sieci wodociągowej- spawacz

  Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Katowice S.A.
  • Ruda Śląska
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   • wykonywanie prac spawalniczych
   • usuwanie awarii na sieci wodociągowej
   • wykonywanie obchodów kontrolnych na obiektach liniowych sieci wodociągowej
   • prace konserwacyjne na sieci magistralnej

   Wymagania

   • Wykształcenie zawodowe

    Doświadczenie zawodowe minimum 1 rok

    Kompetencje

    -uprawnienia do spawania gazowego (311-G)

    -uprawnienia do spawania elektrodą otuloną (111-MMA)

    Umiejętności

    - dyspozycyjność – pełnienie dyżurów domowych

    - praca w zespole

    - dokładność i sumienność

   Oferujemy

   • ciekawą i odpowiedzialną pracę w ramach umowy o pracę
   • dofinansowanie do pakietu sportowego Multisport
   • możliwość przystąpienia na preferencyjnych warunkach do ubezpieczenia grupowego
   • dodatkowe świadczenia pieniężne (premie świąteczne, bonusy finansowe)
   • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (kolonie, „wczasy pod gruszą”, inne)
   • imprezy integracyjne
   • możliwości rozwoju zawodowego
   • pracę w doświadczonym zespole w przedsiębiorstwie o ugruntowanej pozycji rynkowej
   • i wiele innych
 • Elektromonter

  Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Katowice S.A.
  • Tychy
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • praca od zaraz
  • Elektromontera w Przepompowni Urbanowice w Tychach

   Elektromontera w Przepompowni Paprocany w Tychach

   Elektromontera w Oddziale Eksploatacji Sieci w Mikołowie

   Zakres obowiązków

   • obsługiwanie i nadzorowanie pracy urządzeń rozdzielni 6/0,4 kV oraz pompowni

   • dokonywanie oceny stanu technicznego i parametrów eksploatowanych urządzeń, instalacji i sieci

   • zgłaszanie przełożonym zauważonych nieprawidłowości w pracy urządzeń i sieci

   • usuwanie na bieżąco usterek, uszkodzeń i awarii w ramach swoich kompetencji

   • zabezpieczanie oraz utrzymanie należytego stanu technicznego urządzeń i instalacji

   • operatywna współpraca z dyspozytorem Spółki i dostawcami energii elektrycznej

   Wymagania

   Wykształcenie: zawodowe kierunkowe

   Doświadczenie zawodowe: minimum 1 rok

   Kompetencje

   -uprawnienia elektryczne G-1E preferowane powyżej 1 kV

   -znajomość układów automatyki i sterowania

   -znajomość czytania schematów elektrycznych

   Umiejętności i Cechy osobowościowe

   -praca w zespole

   -dokładność i sumienność

   -opanowanie

   -samodzielne podejmowanie decyzji

   -dyspozycyjność (praca w ruchu zmianowym)

   Oferujemy

   • ciekawą i odpowiedzialną pracę w ramach umowy o pracę
   • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (kolonie, „wczasy pod gruszą”, inne)
   • nagrody jubileuszowe
   • dofinansowanie do pakietu sportowego Multisport
   • możliwość przystąpienia na preferencyjnych warunkach do ubezpieczenia grupowego
   • dodatkowe świadczenia pieniężne (premie świąteczne, bonusy finansowe)
   • imprezy integracyjne
   • możliwości rozwoju zawodowego
   • pracę w doświadczonym zespole w przedsiębiorstwie o ugruntowanej pozycji rynkowej
   • i wiele innych
 • Mistrz

  Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Katowice S.A.
  • Żory
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • praca od zaraz

  • Mistrza

   Zakres obowiązków

   • nadzorowanie procesów technologicznych oraz uzyskiwanie wymaganych parametrów jakościowych i ilościowych produkcji

   • nadzorowanie stanu technicznego maszyn, urządzeń elektrycznych i sprzętu kontrolno-pomiarowego

   • nadzorowanie i eksploatowanie systemów AKPiA

   • prowadzenie dokumentacji związanej z utrzymaniem ruchu i sprawozdawczej

   • organizowanie pracy na poszczególnych zmianach

   • nadzór i kontrola podległych pracowników.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie techniczne

    Uprawnienia: uprawnienia elektryczne G-1/E i G1/D do 1kV

    Doświadczenie zawodowe: 4 lata pracy na stanowisku dozoru technicznego

    Kompetencje:

    -znajomość czytania schematów elektrycznych

    - znajomość układów obsługi sterowania

    -znajomość obsługi aplikacji MS Office

    -prawo jazdy kat. B

    Umiejętności i Cechy osobowościowe:

    -umiejętność logicznego i analitycznego myślenia

    -dokładność i sumienność

    -umiejętność pracy pod presją czasu

    -dyspozycyjność - pełnienie dyżurów domowych

   Oferujemy

   • ciekawą i odpowiedzialną pracę w ramach umowy o pracę
   • dofinansowanie do pakietu sportowego Multisport
   • nagrody jubileuszowe
   • możliwość przystąpienia na preferencyjnych warunkach do ubezpieczenia grupowego
   • dodatkowe świadczenia pieniężne (premie świąteczne, bonusy finansowe)
   • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (kolonie, „wczasy pod gruszą”, inne)
   • imprezy integracyjne
   • możliwości rozwoju zawodowego
   • pracę w doświadczonym zespole w przedsiębiorstwie o ugruntowanej pozycji rynkowej
   • i wiele innych
 • Specjalista ds. przygotowania inwestycji i remontów

  Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Katowice S.A.
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Bez wody nie ma życia, a wodę na Śląsku od 140 lat zapewnia Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów. Korzysta z niej ponad 3,5 miliona mieszkańców aglomeracji śląskiej oraz część mieszkańców Małopolski.

   GPW to połączenie wieloletniej tradycji z nowoczesnością i bezpieczeństwa z jakością. To spółka odpowiedzialna społecznie, dla której rozwój jest ściśle powiązany z dbałością o środowisko i poprawą efektywności energetycznej.

   Zakres obowiązków


   -sporządzanie specyfikacji warunków zamówienia i zapytań ofertowych

   -przygotowywanie wniosków na Zarząd Spółki o podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia postępowań na wybór wykonawców zadań inwestycyjnych i remontowych

   -przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień w charakterze przewodniczącego lub sekretarza komisji przetargowej

   -przygotowywanie umów z wykonawcami

   -współpracowanie z osobami pełniącymi nadzór inwestorski nad inwestycjami i remontami

   -nadzorowanie i przestrzeganie terminowości i prawidłowości prowadzonych działań


   Wymagania

   Wykształcenie: wyższe (preferowane: wyższe techniczne o kierunku: inżynieria środowiska, budownictwo)

   Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata pracy w firmie realizującej procesy inwestycyjne (mile widziane:w przedsiębiorstwie wodociągowym lub w branży wodociągowo-kanalizacyjnej)

   Kompetencje

   -znajomość procesów inwestycyjnych

   -znajomość zagadnień związanych z udzielaniem zamówień publicznych

   -przygotowywanie umów na roboty budowlane

   -obsługa MS Office

   -prawo jazdy kat. B

   -znajomość ustawy Prawo budowlane

   -znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych

   -ukończony kurs z zakresu ustawy prawo zamówień publicznych

   Umiejętności

   -analitycznego myślenia

   -pracy pod presją czasu

   Oferujemy

   • ciekawą i odpowiedzialną pracę w ramach umowy o pracę

   • dofinansowanie do pakietu sportowego Multisport

   • nagrody jubileuszowe
   • możliwość przystąpienia na preferencyjnych warunkach do ubezpieczenia grupowego

   • dodatkowe świadczenia pieniężne (premie świąteczne, bonusy finansowe)

   • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (kolonie, „wczasy pod gruszą”, inne)

   • imprezy integracyjne

   • możliwości rozwoju zawodowego

   • pracę w doświadczonym zespole w przedsiębiorstwie o ugruntowanej pozycji rynkowej

    i wiele innych

 • Główny specjalista ds. administracji w Pionie zabezpieczenia strategicznego i zwalczania zagrożeń -

  Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Katowice S.A.
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Główny specjalista ds. administracji w Pionie zabezpieczenia strategicznego i zwalczania zagrożeń

   Numer referencyjny 34/ZPK/2023

   Zakres obowiązków

   Główny zakres obowiązków:

   • przygotowywanie materiałów w ramach postępowań przetargowych i zapytań ofertowych pionu
   • udział w komisjach przetargowych postępowań pionu
   • współudział w opracowywaniu analiz i sprawozdawczości w zakresie działania pionu
   • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników wewnętrznej służby ochrony

   Wymagania

   • Wykształcenie - wyższe

   • Doświadczenie zawodowe - 4 lata pracy, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym

   • Kompetencje
    • znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel i MS PowerPoint) w stopniu dobrym
    • znajomość zagadnień związanych z rozliczaniem czasu pracy
    • obsługa urządzeń biurowych
    • umiejętność tworzenia pism oraz wniosków na Zarząd
   • Umiejętności
    • analityczne myślenie
    • organizowanie pracy własnej
    • praca w zespole
    • skrupulatność i rzetelność
    • chęć uczenia się
    • komunikatywność
    • otwartość na zmiany

   Oferujemy

   • ciekawą i odpowiedzialną pracę w ramach umowy o pracę
   • dofinansowanie do pakietu sportowego Multisport
   • możliwość przystąpienia na preferencyjnych warunkach do ubezpieczenia grupowego
   • dodatkowe świadczenia pieniężne (premie świąteczne, bonusy finansowe)
   • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (kolonie, „wczasy pod gruszą”, inne)
   • imprezy integracyjne
   • możliwości rozwoju zawodowego
   • pracę w doświadczonym zespole w przedsiębiorstwie o ugruntowanej pozycji rynkowej
   • i wiele innych


    Aplikacje zawierające CV należy przesyłać w terminie do dnia 4 sierpnia 2023 r. na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice z dopiskiem „Wydział Kadr – aplikacja 34/ZPK/2023” lub na adres mailowy rekrutacja@gpw.katowice.pl w tytule proszę wpisać „Aplikacja – 34/ZPK/2023

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka