Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM.ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI.

Oferty pracy SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM.ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy.

Archiwalne ogłoszenia

REFERENT DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
Księgowy   |  umowa o pracę
Katowice
Szczegóły
Zakres obowiązków
- Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za: Opisywanie i dekretowanie faktur. Księgowanie wyciągów. Uzgadnianie kont.
- Miejsce wykonywania pracy: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
- Godziny pracy: 7:00-14:35.
Wymagania
 • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, inne
 • Inne wymagania: Wymagane wykształcenie średnie lub wyższe (mile widziane ekonomiczne). Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku. Wymagana znajomość pakietu Ms Office.
PRACOWNIK DO DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I UMÓW
Pracownik ds. administracji   |  umowa o pracę
Katowice
Szczegóły
Zakres obowiązków
- Przygotowanie, przeprowadzanie i koordynowanie wszelkich procedur o zamówienie publiczne.
- Godziny pracy: 7:00-14:35.
Wymagania
 • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne
 • Inne wymagania: Wymagane wykształcenie wyższe. Mile widziane doświadczenie w pracy w dziale zamówień publicznych, umów. Mile widziane doświadczenie w służbie zdrowia. Wymagana znajomość ustawy o zamówieniach publicznych. Wymagana dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel). Wymagana samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.
REFERENT DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
Księgowy   |  umowa o pracę
Katowice
Szczegóły
Zakres obowiązków
- Prowadzenie faktur, kontrola formalno-rachunkowa, bieżące księgowanie operacji, prowadzenie spraw Działu Finansowo-Księgowego.
- Godziny pracy: 7:00-14:35.
Wymagania
 • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne
 • Inne wymagania: Wymagane wykształcenie wyższe o kierunku finansowym. Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku. Wymagana obsługa pakietu Office (w szczególności Excel).
KIEROWNIK DZIAŁU EKONOMICZNEGO
Kierownik   |  umowa o pracę
Katowice
Szczegóły
Zakres obowiązków
- Nadzór nad ogółem prac Działu Ekonomicznego oraz kierowanie zespołem pracowników. Sporządzanie sprawozdań z działalności Szpitala. Analiza wyników finansowych. Nadzór nad ewidencją kosztów. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Szpitala.
- Godziny pracy: 7:00-14:35.
Wymagania
 • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne
 • Inne wymagania: Wymagane wykształcenie wyższe ekonomiczne. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku w ochronie zdrowia. Doświadczenie w zarządzaniu zespołem. Wymagana dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel), wysokie zdolności interpersonalne, samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.
KUCHARZ
Kucharz/Szef kuchni   |  umowa o pracę
Katowice
Szczegóły
Zakres obowiązków
- Całokształt prac związanych z kuchnią od przyjęcia surowca po wydanie posiłku.
- Praca 7 dni w tygodniu. Praca na dwie zmiany (po 8 godzin od 6:00-14:00 lub 10:00-18:00), wydłużenie normy pracy do 12 godzin w ramach równoważnego czasu pracy. Praca również w soboty, niedziele i święta według harmonogramu czasu pracy.
Wymagania
 • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, gastronomiczne
 • Inne wymagania: Wymagane wykształcenie zawodowe gastronomiczne. Mile widziane doświadczenie w zawodzie. Wymagana sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań.
POMOC KUCHENNA
Pomoc kuchenna   |  umowa o pracę
Katowice
Szczegóły
Zakres obowiązków
- Całokształt prac związanych z kuchnią od przyjęcia surowca po wydanie posiłku.
- Praca 7 dni w tygodniu. Praca na dwie zmiany (po 8 godzin od 6:00-14:00 lub 10:00-18:00), wydłużenie normy pracy do 12 godzin w ramach równoważnego czasu pracy. Praca również w soboty, niedziele i święta według harmonogramu czasu pracy.
Wymagania
 • Wykształcenie: podstawowe, brak
 • Inne wymagania: Wymagane wykształcenie min. podstawowe. Mile widziane doświadczenie w zawodzie. Wymagana sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań.
PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY DZIAŁU TECHNICZNEGO
Pracownik biurowy   |  umowa o pracę
Katowice
Szczegóły
Zakres obowiązków
- Przygotowywaniem zleceń i umów dla zgłaszanych napraw, remontów oraz okresowych przeglądów urządzeń i instalacji. Przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania robót w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych. Bieżące monitorowanie stopnia realizacji zleconych napraw, przeglądów, remontów i modernizacji, zawartych umów oraz złożonych zamówień. Prowadzenie książek obiektów budowlanych. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej. Powadzenie korespondencji z Wykonawcami i Użytkownikami.
- Godziny pracy: 7:00-14:35.
Wymagania
 • Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
 • Inne wymagania: Wymagane wykształcenie min. średnie techniczne, mile widziane wykształcenie wyższe. Mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie zamówień publicznych. Wymagana dobra i praktyczna znajomość pakietu Office (Excel w szczególności, Word). Wymagana umiejętność pracy w zespole, sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań.
STATYSTYK MEDYCZNY
Pracownik biurowy   |  umowa na zastępstwo
Katowice
Szczegóły
Zakres obowiązków
- Rozliczanie świadczeń opieki medycznej z NFZ, sprawozdawczość.
- Godziny pracy: 7:00-14:35.
Wymagania
 • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, inne
 • Inne wymagania: Wymagane wykształcenie średnie, mile widziane wykształcenie wyższe ekonomiczne. Mile widziane doświadczenie na stanowisku: statystyk medyczny. Wymagane umiejętności: znajomość obsługo MS Office, umiejętności analityczne. Wymagana dokładność i skrupulatność, samodzielność w działaniu, umiejętność pracy pod presją czasu.
PRACOWNIK DO OBSŁUGI KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ
Pracownik fizyczny   |  umowa o pracę
Katowice
Szczegóły
Zakres obowiązków
- Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku eksploatacji.
- Praca na 2 zmiany po 12 godzin (7:00-19:00, 19:00-7:00) lub na trzy zmiany po 8 godzin (7:00-15:00, 15:00-23:00, 23:00-7:00) + soboty, niedziele.
Wymagania
 • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak
 • Inne wymagania: Wymagane wykształcenie min. zawodowe. Mile widziane doświadczenie zawodowe. Wymagane uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku eksploatacji - G2. Wymagania kwalifikacyjne na stanowisku pracownika do obsługi kotłowni gazowo-olejowej - uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku eksploatacji - G2 tj.: uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji i remontów, urządzeń, należących do Grupy 2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne dla następujących urządzeń i instalacji: kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi: sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW oraz aparatura kontrolno - pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji tych urządzeń i instalacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. nr 89 poz. 828 z późn. zm.).
KONSERWATOR URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Elektryk   |  umowa o pracę
Katowice
Szczegóły
Zakres obowiązków
- Konserwacja urządzeń elektrycznych.
- Praca na trzy zmiany po 8 godzin (7:00-15:00, 15:00-23:00, 23:00-7:00) + soboty, niedziele.
Wymagania
 • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, elektryczne
 • Inne wymagania: Wymagane wykształcenie min. zawodowe elektryczne. Mile widziane doświadczenie w zawodzie. Uprawnienia: aktualne świadectwo kwalifikacyjne E - G1, kwalifikacje do obsługi urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 20kV; mile widziane uprawnienia do pomiarów ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej. Umiejętności: sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań.

Adres

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice
województwo śląskie
powiat Katowice
gmina Katowice

Dodatkowe informacje

NIP: 9542270611
REGON: 000289070
KRS: 0000043369

Pracodawcy z miasta Katowice