MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH

POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA. POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH najczęściej poszukuje kandydatów w:
Zawody Pracownik socjalny Katowice, Psycholog Katowice, Pedagog Katowice, Inny Katowice, Prawnik Katowice.
Kategorie zawodowe: sektor publiczny / służby mundurowe, medycyna / farmacja / zdrowie, edukacja / badania naukowe / szkolenia / tłumaczenia, administracja biurowa / praca biurowa, inne.

Oferty pracy MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH

Praca alert - powiadomienia

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH

Mapy

Siedziba główna

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 12 miesiącach

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Dane firmowe

Pełna nazwa
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH
Adres rejestrowy
ul. Jagiellońska 17 40-032 Katowice
NIP
9541187173
REGON
00345138700000
Forma prawna
jednostka prawna
Źródło danych: GUS, CEIDG, KRS

Opinie o firmie MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH

3.1

Na podstawie 136 ocen z Google.

Kazimierz Kublin

Kazimierz Kublin

"Ośrodek obsługuje osoby niepełnosprawne. Kasa znajduje się na trzecim piętrze. Po dotarciu , okazuje się iż przyjmuje jedynie gotówkę, a czegoś takiego jak płatność kartą w 21 wieku nie obsługuje. Żenada."

6 miesięcy temu

Jan Kwiatkowski

Jan Kwiatkowski

"Brak dofinansowania instytucji rekompensuje miłe i kompetentne podejście pracujących tu Pań."

3 miesiące temu

Podane treści są cytatem z Profilu Firmy w Google. Wybraliśmy ostatnie opinie, które nie mają skrajnych negatywnych ocen.
Jeżeli chcesz zobaczyć wszystkie opinie to kliknij tutaj.

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 10 miesiącach

Profil firmy:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Katowice
 2. Sosnowiec
 3. Tychy
 4. Oświęcim
 5. Warszawa
 6. Siemianowice Śląskie
 7. Wrocław
 8. Bielsko-Biała
 9. Kraków
 10. Olkusz

Archiwalne oferty pracy MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH

 • Młodszy wychowawca w świetlicy specjalistycznej nr 3 (ds.130.19.2023) [1/2 etatu]

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH
  • Katowice
  • umowa na zastępstwo
  • część etatu
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę w zastępstwie

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania:
    wykształcenie wyższe
    1) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie
    2) lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub
    3) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej lub
    4) na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela lub
    wykształcenie co najmniej średnie i udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
    5) posiadanie obywatelstwa polskiego
    6) posiadanie pełni władzy rodzicielskiej (obecnie i w przeszłości);
    7) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do osoby wynika z tytułu egzekucyjnego;
    8) niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    9) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
    10) umiejętność nawiązywania konstruktywnego kontaktu z wychowankiem, modelowania zachowań pożądanych społecznie, poprawnej komunikacji, współpracy w zespole, zachowań asertywnych;
    11) mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzinami oraz cechy takie jak: komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 2 008 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie: 2008 zł brutto + dodatek stażowy od 5% do 20%. Praca na umowę o pracę na zastępstwo w związku z długotrwałą nieobecnością stale zatrudnionego pracownika. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy (50%).
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Psycholog (ds. 130.20.2023)

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: psychologia
   • Inne wymagania: konieczne:
    1) obywatelstwo polskie
    2) wykształcenie wyższe magisterskie kierunek psychologia,
    3) doświadczenie zdobyte w instytucjach zajmujących się pracą z dziećmi i rodzinami, diagnozą psychologiczną dzieci i/ lub dorosłych ( wolontariat, staż, praktyki zawodowe)
    4) wiedza i umiejętności z zakresu pracy z rodziną, potwierdzona stosownymi dokumentami,
    5) umiejętność obsługi komputera ( edytor tekstu, poczta elektroniczna, Internet).
    pożądane :
    1) dwuletni staż pracy
    2) doświadczenie w poradnictwie rodzinnym oraz doświadczenie w zakresie diagnozy dziecka i osób dorosłych
    3) wykształcenie podyplomowe z zakresu pracy z rodziną lub psychoterapii rodzin
    4) Umiejętność pracy z rodziną z problemem uzależnienia, przemocy, problemami opiekuńczo-wychowawczymi, potwierdzona stosownymi dokumentami
    Predyspozycje osobowościowe: Komunikatywność, wysoka kultura osobista, empatia, opanowanie, umiejętność organizowania pracy własnej, umiejętność budowania współpracy z rodziną opartej na szacunku, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, kreatywność, systematyczność , samodzielność.
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 435 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie: 4435 zł brutto + dodatek stażowy od 5% do 20 %. Praca na umowę o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na stałe. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pracownik socjalny (ds. 130.21.2023)

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH
  • Katowice
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę w zastępstwie

   Wymagania

   • Wykształcenie: pomaturalne/policealne, inne, kierunek: praca socjalna
   • Inne wymagania: Kandydatów spełniających następujące wymagania
    1) niezbędne :
    1. wykształcenie policealne lub wyższe, uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
    2. praktyczna wiedza na temat metod pracy socjalnej,
    3. znajomość ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych w tym rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz kontraktu socjalnego;
    2) dodatkowe:
    1. znajomość systemu pomocy społecznej,
    2. znajomość kpa, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych z NFZ, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o dodatkach mieszkaniowych;
    Posiadających następujące predyspozycje i umiejętności : odporność na stres, komunikatywność, cierpliwość, opanowanie, nastawienie na rozwiązywanie problemów, chęć podnoszenia własnych kompetencji, wysoka kultura osobista.
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 135 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie: 4135 zł brutto + dodatek pracownika socjalnego 400 zł brutto + dodatek stażowy od 5 do 20% . Praca na umowę o pracę na czas określony w związku z długotrwałą nieobecnością stale zatrudnionego pracownika (około 1 roku) . Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Animator lokalny (ds. 130.26.2023)

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH
  • Katowice
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę w zastępstwie

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: Kandydatów spełniających następujące wymagania
    1) niezbędne : wykształcenie co najmniej średnie
    2) pożądane :
    1. wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna, organizowanie społeczności lokalnej
    2. umiejących obsługiwać portale społecznościowe
    3. posiadających ukończone szkolenia związane z animowaniem społeczności lokalnej, realizowaniem działań środowiskowych, prowadzeniem środowiskowej pracy socjalnej
    Posiadających następujące umiejętności :
    1. umiejętność pracy w zespole
    2. umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi- swobodnego poruszania się w lokalnym środowisku, nawiązywania współpracy z instytucjami, organizacjami i firmami
    3. umiejętność generowania nieszablonowych rozwiązań
    oraz predyspozycje: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność , zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista.
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 895 do 4 135 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie: od 3895 do 4135 zł brutto + dodatek stażowy od 5% do 20 %. Praca na umowę o praca na czas określony (zastępstwo) w związku z długotrwałą nieobecnością stale zatrudnionego pracownika, nie dłużej niż do 31.12.2023 r. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pracownik socjalny (ds. 130.22.2023)

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: pomaturalne/policealne, inne, kierunek: praca socjalna
   • Inne wymagania: Kandydatów spełniających następujące wymagania
    1) niezbędne :
    1. wykształcenie policealne lub wyższe, uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
    2. praktyczna wiedza na temat metod pracy socjalnej,
    3. znajomość ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych w tym rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz kontraktu socjalnego;
    2) dodatkowe:
    1. znajomość systemu pomocy społecznej,
    2. znajomość kpa, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych z NFZ, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o dodatkach mieszkaniowych;
    Posiadających następujące predyspozycje i umiejętności : odporność na stres, komunikatywność, cierpliwość, opanowanie, nastawienie na rozwiązywanie problemów, chęć podnoszenia własnych kompetencji, wysoka kultura osobista.
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 135 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie: 4135 zł brutto + dodatek pracownika socjalnego 400 zł brutto + dodatek stażowy od 5 do 20% . Praca na umowę o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na stałe. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Młodszy asystent rodziny / asystent rodziny (ds. 130.25.2023)

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH
  • Katowice
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę w zastępstwie

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: NIEZBĘDNE:
    wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniami z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną* lub studiami podyplomowymi, obejmującymi zakres programowy szkolenia* i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub wykształcenie średnie uzupełnione szkoleniami z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną*
    i udokumentowany co najmniej trzyletni staż pracy z dziećmi lub rodziną
    1) posiadanie pełni władzy rodzicielskiej (obecnie i w przeszłości),
    2) brak zawieszenia i ograniczeń władzy rodzicielskiej,
    3) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do osoby wynika z tytułu egzekucyjnego,
    4) niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
    5) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
    6) posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu pracy z rodziną(w tym prowadzenia treningów opiekuńczo-wychowawczych, czystościowego, budżetowego),
    7) umiejętność sporządzania oceny- diagnozy sytuacji rodziny, analizy SWOT, planu pracy z rodziną
    8) umiejętność organizowania i prowadzenia spotkań z rodziną,
    9) umiejętności negocjowania, mediowania, wypracowywania rozwiązań w sytuacji sporów, konfliktów
    10) obsługa komputera ( edytor tekstu), poczta elektroniczna, internet.
    DODATKOWE:
    1) doświadczenie w pracy z rodziną w ujęciu systemowym oraz doświadczenie w zakresie pracy metodą grupową i metodą środowiskową ( przy wykorzystaniu zasobów rodziny, w tym w środowisku lokalnym).
    2) posiadanie umiejętności pracy z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi potwierdzona stosownymi dokumentami, umiejętności pracy z rodziną z problemem bezrobocia, niepełnosprawności lub z rodzinami o niskim poziomie motywacji do współpracy.
    * szkolenia muszą spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 w sprawie szkoleń na asystenta rodziny
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 015 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie: od 4015 zł brutto + dodatek stażowy od 5% do 20 %. Praca na umowę o praca na czas zastępstwa w związku z długotrwałą nieobecnością stale zatrudnionego pracownika . Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Młodszy wychowawca w świetlicy specjalistycznej nr 2 (ds.130.18.2023) [1/2 etatu]

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH
  • Katowice
  • umowa na zastępstwo
  • część etatu
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę w zastępstwie

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania:
    wykształcenie wyższe
    1) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie
    2) lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub
    3) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej lub
    4) na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela lub
    wykształcenie co najmniej średnie i udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
    5) posiadanie obywatelstwa polskiego
    6) posiadanie pełni władzy rodzicielskiej (obecnie i w przeszłości);
    7) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do osoby wynika z tytułu egzekucyjnego;
    8) niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    9) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
    10) umiejętność nawiązywania konstruktywnego kontaktu z wychowankiem, modelowania zachowań pożądanych społecznie, poprawnej komunikacji, współpracy w zespole, zachowań asertywnych;
    11) mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzinami oraz cechy takie jak: komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 2 008 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie: 2008 zł brutto + dodatek stażowy od 5% do 20%. Praca na umowę o pracę na zastępstwo w związku z długotrwałą nieobecnością stale zatrudnionego pracownika. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy (50%).
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Psycholog (ds. 130.17.2023)

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: psychologia
   • Inne wymagania: konieczne:
    1) obywatelstwo polskie
    2) wykształcenie wyższe magisterskie kierunek psychologia,
    3) wiedza i umiejętności z zakresu diagnostyki psychologicznej
    4) umiejętność formułowania opinii i diagnoz psychologicznych,
    5) umiejętność prowadzenia konsultacji indywidualnych i pracy grupowej z osobami zaburzonymi psychicznie
    6) umiejętność obsługi komputera ( edytor tekstu, poczta elektroniczna, Internet).
    pożądane :
    1) roczny staż pracy
    2) doświadczenie w pracy z osobami zaburzonymi psychicznie
    3) posiadanie co najmniej trzymiesięcznego stażu w jednej z następujących jednostek:
    a. szpital psychiatryczny
    b. jednostka organizacyjna pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
    c. placówka terapii lub placówka oświatowa, do której uczęszczają dzieci zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym
    d. ośrodek terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczy
    e. zakład rehabilitacji
    Predyspozycje osobowościowe: Komunikatywność, wysoka kultura osobista, empatia, opanowanie, umiejętność organizowania pracy własnej, umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole, gotowość do pracy w środowisku zamieszkania klienta
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 435 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie: 4435 zł brutto + dodatek stażowy od 5% do 20 %. Praca na umowę o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na stałe. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Młodszy wychowawca w świetlicy specjalistycznej nr 5 (ds.130.15.2023)

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH
  • Katowice
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę w zastępstwie

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania:
    1) - wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej lub na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela albo
    - wykształcenie co najmniej średnie i udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
    2) posiadanie obywatelstwa polskiego
    3) posiadanie pełni władzy rodzicielskiej (obecnie i w przeszłości);
    4) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do osoby wynika z tytułu egzekucyjnego;
    5) niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    6) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
    7) umiejętność nawiązywania konstruktywnego kontaktu z wychowankiem, modelowania zachowań pożądanych społecznie, poprawnej komunikacji, współpracy w zespole, zachowań asertywnych;
    8) mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzinami oraz cechy takie jak: komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 015 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie: 4015 zł brutto + dodatek stażowy od 5% do 20%. Praca na umowę o pracę na zastępstwo w związku z długotrwałą nieobecnością stale zatrudnionego pracownika. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Psycholog (ds. 130.2.2023)

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: psychologia
   • Inne wymagania: konieczne:
    1) obywatelstwo polskie
    2) wykształcenie wyższe magisterskie kierunek psychologia,
    3) doświadczenie zdobyte w instytucjach zajmujących się pracą z dziećmi i rodzinami, diagnozą psychologiczną dzieci i/ lub dorosłych (wolontariat, staż, praktyki zawodowe)
    4) wiedza i umiejętności z zakresu pracy z rodziną, potwierdzona stosownymi dokumentami,
    5) umiejętność obsługi komputera ( edytor tekstu, poczta elektroniczna, Internet).
    pożądane :
    1) dwuletni staż pracy
    2) doświadczenie w poradnictwie rodzinnym oraz doświadczenie w zakresie diagnozy dziecka i osób dorosłych
    3) wykształcenie podyplomowe z zakresu pracy z rodziną lub psychoterapii rodzin
    4) Umiejętność pracy z rodziną z problemem uzależnienia, przemocy, problemami opiekuńczo-wychowawczymi, potwierdzona stosownymi dokumentami
    Predyspozycje osobowościowe : Komunikatywność, wysoka kultura osobista, empatia, opanowanie, umiejętność organizowania pracy własnej, umiejętność budowania współpracy z rodziną opartej na szacunku, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, kreatywność, systematyczność , samodzielność.
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 435 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie: 4435 zł brutto + dodatek stażowy od 5% do 20 %. Praca na umowę o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na stałe. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Psycholog (ds. 130.1.2023)

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: psychologia
   • Inne wymagania: konieczne:
    1) obywatelstwo polskie
    2) wykształcenie wyższe magisterskie kierunek psychologia,
    3) wiedza i umiejętności z zakresu pracy psychologicznej,
    4) umiejętność obsługi komputera ( edytor tekstu, poczta elektroniczna, Internet).
    pożądane :
    1) dwuletni staż pracy
    2) doświadczenie w pracy psychologicznej
    Predyspozycje osobowościowe : Komunikatywność, wysoka kultura osobista, empatia, opanowanie, umiejętność organizowania pracy własnej, umiejętność budowania współpracy z rodziną opartej na szacunku, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, kreatywność, systematyczność , samodzielność.
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 435 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie: 4435 zł brutto + dodatek stażowy od 5% do 20 %. Praca na umowę o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na stałe. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Młodszy wychowawca w świetlicy specjalistycznej nr 2 (ds.130.67.2022) [1/2 etatu]

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH
  • Katowice
  • umowa na zastępstwo
  • część etatu
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę w zastępstwie

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania:
    1) - wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej lub na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela albo
    - wykształcenie co najmniej średnie i udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
    2) posiadanie obywatelstwa polskiego
    3) posiadanie pełni władzy rodzicielskiej (obecnie i w przeszłości);
    4) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do osoby wynika z tytułu egzekucyjnego;
    5) niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    6) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
    7) umiejętność nawiązywania konstruktywnego kontaktu z wychowankiem, modelowania zachowań pożądanych społecznie, poprawnej komunikacji, współpracy w zespole, zachowań asertywnych;
    8) mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzinami oraz cechy takie jak: komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 2 008 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie: 2008 zł brutto + dodatek stażowy od 5% do 20%. Praca na umowę o pracę na zastępstwo w związku z długotrwałą nieobecnością stale zatrudnionego pracownika. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy (50%).
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pedagog (ds. 130.10.2023) [1/2 etatu]

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • część etatu
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: pedagogika, pedagogika specjalna
   • Inne wymagania: konieczne:
    - wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, co najmniej 3 letni staż pracy
    - doświadczenie w pracy pedagogicznej
    pożądane:
    - Doświadczenie w prowadzeniu indywidualnej i grupowej pracy pedagogicznej
    - Doświadczenie w pracy w pomocy społecznej
    Predyspozycje osobowościowe : Komunikatywność, wysoka kultura osobista, empatia, dobra komunikacja interpersonalna, umiejętność dobrej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 2 218 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie: 2218 zł brutto + dodatek stażowy od 5% do 20%. Praca na umowę o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na stałe. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy (50%).
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pracownik socjalny (ds. 130.5.2023)

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH
  • Katowice
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę w zastępstwie

   Wymagania

   • Wykształcenie: pomaturalne/policealne, inne, kierunek: praca socjalna
   • Inne wymagania: Kandydatów spełniających następujące wymagania
    1) niezbędne :
    1. wykształcenie policealne lub wyższe, uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
    2. praktyczna wiedza na temat metod pracy socjalnej,
    3. znajomość ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych w tym rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz kontraktu socjalnego;
    2) dodatkowe:
    1. znajomość systemu pomocy społecznej,
    2. znajomość kpa, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych z NFZ, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o dodatkach mieszkaniowych;
    Posiadających następujące predyspozycje i umiejętności : odporność na stres, komunikatywność, cierpliwość, opanowanie, nastawienie na rozwiązywanie problemów, chęć podnoszenia własnych kompetencji, wysoka kultura osobista.
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 135 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie: 4135 zł brutto + dodatek pracownika socjalnego 400 zł brutto + dodatek stażowy od 5 do 20%. Praca na umowę o pracę na czas określony w związku z długotrwałą nieobecnością stale zatrudnionego pracownika (zastępstwo - około 1 roku). Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Młodszy wychowawca w świetlicy specjalistycznej nr 3 (ds.130.74.2022) [1/2 etatu]

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH
  • Katowice
  • umowa na zastępstwo
  • część etatu
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę w zastępstwie

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania:
    1) - wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej lub na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela albo
    - wykształcenie co najmniej średnie i udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
    2) posiadanie obywatelstwa polskiego
    3) posiadanie pełni władzy rodzicielskiej (obecnie i w przeszłości);
    4) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do osoby wynika z tytułu egzekucyjnego;
    5) niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    6) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
    7) umiejętność nawiązywania konstruktywnego kontaktu z wychowankiem, modelowania zachowań pożądanych społecznie, poprawnej komunikacji, współpracy w zespole, zachowań asertywnych;
    8) mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzinami oraz cechy takie jak: komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 2 008 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie: 2008 zł brutto + dodatek stażowy od 5% do 20%. Praca na umowę o pracę na zastępstwo w związku z długotrwałą nieobecnością stale zatrudnionego pracownika. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy (50%).
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pracownik socjalny (ds. 130.7.2023)

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: pomaturalne/policealne, inne, kierunek: praca socjalna
   • Inne wymagania: Kandydatów spełniających następujące wymagania
    1) niezbędne :
    1. wykształcenie policealne lub wyższe, uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
    2. praktyczna wiedza na temat metod pracy socjalnej,
    3. znajomość ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych w tym rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz kontraktu socjalnego;
    2) dodatkowe:
    1. znajomość systemu pomocy społecznej,
    2. znajomość kpa, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych z NFZ, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o dodatkach mieszkaniowych;
    Posiadających następujące predyspozycje i umiejętności : odporność na stres, komunikatywność, cierpliwość, opanowanie, nastawienie na rozwiązywanie problemów, chęć podnoszenia własnych kompetencji, wysoka kultura osobista.
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 135 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie: 4135 zł brutto + dodatek pracownika socjalnego 400 zł brutto + dodatek stażowy od 5 do 20%.Praca na umowę o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na stałe. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pracownik socjalny (ds. 130.75.2022)

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: pomaturalne/policealne, inne, kierunek: praca socjalna
   • Inne wymagania: Kandydatów spełniających następujące wymagania
    1) niezbędne :
    1. wykształcenie policealne lub wyższe, uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
    2. praktyczna wiedza na temat metod pracy socjalnej,
    3. znajomość ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych w tym rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz kontraktu socjalnego;
    2) dodatkowe:
    1. znajomość systemu pomocy społecznej,
    2. znajomość kpa, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych z NFZ, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o dodatkach mieszkaniowych;
    Posiadających następujące predyspozycje i umiejętności : odporność na stres, komunikatywność, cierpliwość, opanowanie, nastawienie na rozwiązywanie problemów, chęć podnoszenia własnych kompetencji, wysoka kultura osobista.
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 135 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie: 4135 zł brutto + dodatek pracownika socjalnego 400 zł brutto + dodatek stażowy od 5 do 20% . Praca na umowę o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na stałe. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Młodszy asystent rodziny / asystent rodziny (ds. 130.9.2023)

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH
  • Katowice
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę w zastępstwie

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: niezbędne: wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniami z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną* lub studiami podyplomowymi, obejmującymi zakres programowy szkolenia* i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub wykształcenie średnie uzupełnione szkoleniami z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną* i udokumentowany co najmniej trzyletni staż pracy z dziećmi lub rodziną 1) posiadanie pełni władzy rodzicielskiej (obecnie i w przeszłości), 2) brak zawieszenia i ograniczeń władzy rodzicielskiej, 3) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do osoby wynika z tytułu egzekucyjnego, 4) niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 5) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 6) posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu pracy z rodziną(w tym prowadzenia treningów opiekuńczo-wychowawczych, czystościowego, budżetowego), 7) umiejętność sporządzania oceny- diagnozy sytuacji rodziny, analizy SWOT, planu pracy z rodziną 8) umiejętność organizowania i prowadzenia spotkań z rodziną, 9) umiejętności negocjowania, mediowania, wypracowywania rozwiązań w sytuacji sporów, konfliktów 10) obsługa komputera ( edytor tekstu), poczta elektroniczna, internet. dodatkowe: 1) doświadczenie w pracy z rodziną w ujęciu systemowym oraz doświadczenie w zakresie pracy metodą grupową i metodą środowiskową ( przy wykorzystaniu zasobów rodziny, w tym w środowisku lokalnym). 2) posiadanie umiejętności pracy z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi potwierdzona stosownymi dokumentami, umiejętności pracy z rodziną z problemem bezrobocia, niepełnosprawności lub z rodzinami o niskim poziomie motywacji do współpracy. * szkolenia muszą spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 w sprawie szkoleń na asystenta rodziny

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 015 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie: od 4015 zł brutto + dodatek stażowy od 5% do 20 %. Praca na umowę o praca na czas zastępstwa w związku z długotrwałą nieobecnością stale zatrudnionego pracownika (około 2 lata) . Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pracownik socjalny (ds. 130.12.2023)

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: pomaturalne/policealne, inne, kierunek: praca socjalna
   • Inne wymagania: Kandydatów spełniających następujące wymagania 1) niezbędne : 1. wykształcenie policealne lub wyższe, uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, 2. praktyczna wiedza na temat metod pracy socjalnej, 3. znajomość ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych w tym rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz kontraktu socjalnego; 2) dodatkowe: 1. znajomość systemu pomocy społecznej, 2. znajomość kpa, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych z NFZ, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o dodatkach mieszkaniowych; Posiadających następujące predyspozycje i umiejętności : odporność na stres, komunikatywność, cierpliwość, opanowanie, nastawienie na rozwiązywanie problemów, chęć podnoszenia własnych kompetencji, wysoka kultura osobista

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 135 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie: 4135 zł brutto + dodatek pracownika socjalnego 400 zł brutto + dodatek stażowy od 5 do 20%.Praca na umowę o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na stałe. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pedagog (ds. 130.10.2023) [1/2 etatu]

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • część etatu
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: pedagogika, pedagogika specjalna
   • Inne wymagania: konieczne: - wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, co najmniej 3 letni staż pracy - doświadczenie w pracy pedagogicznej pożądane: - Doświadczenie w prowadzeniu indywidualnej i grupowej pracy pedagogicznej - Doświadczenie w pracy w pomocy społecznej Predyspozycje osobowościowe : Komunikatywność, wysoka kultura osobista, empatia, dobra komunikacja interpersonalna, umiejętność dobrej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 2 218 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie: 2218 zł brutto + dodatek stażowy od 5% do 20%. Praca na umowę o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na stałe. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy (50%).
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka