URZĄD MIASTA KATOWICE

KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ.
URZĄD MIASTA KATOWICE najczęściej poszukuje kandydatów
w kategoriach zawodowych:
administracja biurowa / praca biurowa księgowość / ekonomia bhp / ochrona środowiska budownictwo / architektura / geodezja zarządzanie / dyrekcja

Oferty pracy URZĄD MIASTA KATOWICE

Praca alert - powiadomienia

Praca URZĄD MIASTA KATOWICE

Mapa URZĄD MIASTA KATOWICE

Siedziba główna

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 12 miesiącach

Ocena rekrutacji przez kandydatów

(na podstawie ankiety wysyłanej tylko do osób, które aplikowały poprzez Aplikuj.pl)

3.7

Średnia ocena komunikacji w trakcie rekrutacji

2.5

Średnia ogólna ocena procesu rekrutacji wśród osób, które odbyły rozmowę rekrutacyjną

Kandydat na stanowisko Pracownik biurowy

"rozmowa rekrutacyjna składał się z 2 cześci tj testu posemny i rozmów z 3 dyrektorami - o ile test nie był niespodzianką to późniejsze ponowne przepytywanie już tak . Powinno być jasna informacja w ogłoszeniu , że należy się spodziewać "mini egzaminu""

8 miesięcy temu

URZĄD MIASTA KATOWICE poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Dane firmowe i kontaktowe - URZĄD MIASTA KATOWICE

Pełna nazwa
URZĄD MIASTA KATOWICE
Adres rejestrowy
ul. Młyńska 4 40-098 Katowice
NIP
6340010147
REGON
00051578000000
Forma prawna
jednostka prawna
Źródło danych: GUS, CEIDG, KRS

Opinie o firmie URZĄD MIASTA KATOWICE

3.3

Na podstawie 145 ocen z Google.

Aneta S-t

Aneta S-t

"Złożenie wniosku o dowód i wydanie dowodu szybko, intuicyjnie i przy miłej obsłudze. W obydwu przypadkach należy na parterze pobrać bilet, który wyznacza nam którzy jesteśmy w kolejce do stanowiska obsługi. Na miejscu miła Pani wypełniła za mnie wniosek, musiałam mieć tylko stary dowód i nowe zdjęcie. Po 15 dniach otrzymałam informację, że dokument jest do odbioru. Żeby nie było idealnie, to zastanawia mnie tylko na jakich zasadach przed Urzędem (przyklejony prawie do ściany UM) stał namiot pewnej partii..."

5 miesięcy temu

Podane treści są cytatem z Profilu Firmy w Google. Wybraliśmy ostatnie opinie, które nie mają skrajnych negatywnych ocen.
Jeżeli chcesz zobaczyć wszystkie opinie to kliknij tutaj.

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 12 miesiącach

Profil firmy:
URZĄD MIASTA KATOWICE
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Katowice
 2. Warszawa
 3. Kraków
 4. Dąbrowa Górnicza
 5. Chorzów
 6. Gliwice
 7. Siemianowice Śląskie
 8. Bielsko-Biała
 9. Wrocław
 10. Jaworzno

Praca URZĄD MIASTA KATOWICE - oferty archiwalne

 • Inspektor w wydziale zarządzania kryzysowego w urzędzie miasta katowice

  URZĄD MIASTA KATOWICE
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Więcej informacji na stronie:

   Ogłoszenie Nr OZ/14/2023 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4, Katowice
   Urząd Miasta Katowice poszukuje osoby na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Wydziale Zarządzania Kryzysowego.

   Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:
   - współpracowała z Państwową Strażą Pożarną, Policją oraz innymi instytucjami w zakresie realizacji działań o charakterze profilaktycznym i prewencyjnym w obszarze bezpieczeństwa publicznego,
   - współtworzyła założenia Programu Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
   - tworzyła analizy zagrożeń stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta,
   - opracowywała założenia dla rozbudowy nowych punktów kamerowych Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitorowania i Analiz z uwzględnieniem stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
   - prowadziła korespondencję z mieszkańcami w obszarze bezpieczeństwa publicznego i działalności jednostek miejskich oraz służb porządkowych,
   - przeprowadzała kontrole zgromadzeń i imprez masowych na terenie Katowic.

   Warunki pracy na danym stanowisku:
   - pełny wymiar czasu pracy,
   - miejsce pracy - Katowice, ul. Francuska 70 - II piętro (wejście do budynku z podjazdem z poziomu zero, windy oraz toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).
   W pomieszczeniu pracy przejścia i dostęp do stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem, na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszących i głuchoniemym.
   - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami Urzędu Miasta Katowice oraz instytucji zewnętrznych,
   - praca w terenie: przeprowadzenie kontroli zgromadzeń i imprez masowych, również poza określonymi godzinami pracy, w tym w dni wolne od pracy,
   - konieczność udziału w procedurze poświadczenie bezpieczeństwa celem dostępu do informacji niejawnych.
   - na ofertę mogą aplikować również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.


   - stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
   - wynagrodzenie zasadnicze od 4.300 zł brutto,
   - dodatek w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
   - kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka,
   - nagrody jubileuszowe,
   - ruchomy czas pracy - możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy 7:00 a 8:00,
   - pakiet świadczeń socjalnych skierowanych do pracowników i ich rodzin,
   - możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
   - nieoprocentowane pożyczki pracownicze,
   - program prywatnej opieki medycznej,
   - grupowe ubezpieczenie na zdrowie i życie,
   - możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
   - rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

   Godziny pracy: od poniedziałku do środy w godz.: 7:30-15:30, w czwartek: 7:30-17:00, w piątek: 7:30-14:00.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: niezbędne: o charakterze formalnym - wykształcenie wyższe magisterskie, - udokumentowany minimum 3-letni staż pracy, - obywatelstwo polskie, - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, pozostałe - dobra znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o Policji, ustawy o strażach gminnych, ustawy o zarządzaniu kryzysowym, ustawy Prawo o zgromadzeniach. dodatkowe: - wykształcenie o kierunku lub specjalności: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie kryzysowe, - co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, w obszarze zarządzania kryzysowego, - samodzielność i dobra organizacja pracy, - umiejętności analityczne, - umiejętność pracy w zespole, - umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, - umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji (w mowie i piśmie).

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 300 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Praca na umowę o pracę na czas określony 6 miesięcy. Docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony. Pr
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor w referacie wydatków budżetowych w wydziale księgowo-rachunkowym w urzędzie miasta katowic

  URZĄD MIASTA KATOWICE
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Więcej informacji na stronie:

   Ogłoszenie Nr OZ/11/2023 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4, Katowice Urząd Miasta Katowice poszukuje osoby na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Wydatków Budżetowych w Wydziale Księgowo-Rachunkowym.

   Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:
   - realizowała wydatki budżetowe,
   - prowadziła ewidencję dowodów księgowych w programie komputerowym,
   - obsługiwała konta depozytowe, w szczególności prowadziła ewidencję pomocniczą w zakresie wpłat/wypłat wadium, gwarancji, zabezpieczeń,
   - rozliczała wnioski w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
   - współuczestniczyła w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej i finansowej.

   Warunki pracy na danym stanowisku:
   - pełny wymiar czasu pracy.
   - miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 1 - III (wejście do budynku z poziomu zero, windy oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).
   W pomieszczeniu pracy przejścia i dostęp do stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem, na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszących i głuchoniemym),
   - praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca współpracy z klientami oraz instytucjami zewnętrznymi.
   - na ofertę mogą aplikować również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.


   - stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
   - wynagrodzenie zasadnicze od 4.435 zł brutto,
   - dodatek w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
   - kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka,
   - nagrody jubileuszowe,
   - ruchomy czas pracy - możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy 7:00 a 8:00,
   - pakiet świadczeń socjalnych skierowanych do pracowników i ich rodzin,
   - możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
   - nieoprocentowane pożyczki pracownicze,
   - program prywatnej opieki medycznej,
   - grupowe ubezpieczenie na zdrowie i życie,
   - możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
   - rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

   Godziny pracy: poniedziałki, czwartki 7:30 do 17:00, wtorki i środy w godzinach od 7:30 do 15:30, piątki w godzinach od 7:30 do 14:00.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: niezbędne: o charakterze formalnym - wykształcenie wyższe, - udokumentowany minimum 3-letni staż pracy, - obywatelstwo polskie, - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, wymagania pozostałe - bardzo dobra znajomość przepisów: ustawy o rachunkowości - Rozdziały 1-3, ustawy o finansach publicznych - Dział I. dodatkowe: - wykształcenie o kierunku lub specjalności: ekonomia, finanse, rachunkowość, zarządzanie, administracja, - ukończone studia podyplomowe, szkolenia z obszaru księgowości budżetowej, finansów publicznych, - co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w księgowości (preferowane w rachunkowości budżetowej), - doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, - umiejętność obsługi programów księgowych (np. znajomość obsługi modułu Dysponent, FK firmy Rekord), - samodzielność, - umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji (w mowie i piśmie), - odporność na stres, - dokładność.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 435 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Praca na umowę o pracę na czas określony 6 miesięcy. Docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony. Pr
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Główny specjalista w biurze konserwatora zabytków w urzędzie miasta katowice

  URZĄD MIASTA KATOWICE
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Więcej informacji na stronie:

   Ogłoszenie Nr OZ/9/2023 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4, Katowice Urząd Miasta Katowice poszukuje osoby na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista - w Biurze Konserwatora Zabytków.

   Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:
   - opiniowała projekty architektoniczno-budowlane, programy prac konserwatorskich obiektów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
   - opiniowała zgłoszenia zamierzeń dotyczących obiektów zabytkowych,
   - opracowywała warunki konserwatorskie do projektów decyzji o warunkach zabudowy,
   - opiniowała projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
   - uczestniczyła w odbiorach prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, dotowanych z budżetu miasta,
   - opracowywała wytyczne konserwatorskie do planowanych zamierzeń inwestycyjnych dotyczących obiektów zabytkowych,
   - prowadziła gminną ewidencję zabytków w Miejskim Systemie - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej,
   - udzielała informacji na temat ochrony konserwatorskiej nieruchomości z terenu miasta.

   Warunki pracy na danym stanowisku:
   - pełny wymiar czasu pracy,
   - miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 1 - V piętro (wejście do budynku z poziomu zero, windy oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).
   W pomieszczeniu pracy przejścia i dostęp do stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem, na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszących
   i głuchoniemym),
   - praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie wymagająca bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientami,
   - udział w odbiorach prac i robót budowlanych w obiektach zabytkowych na obszarze Katowic - wyjazdy w teren, praca na wysokości powyżej 1 m.
   - na ofertę mogą aplikować również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.


   - stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
   - wynagrodzenie zasadnicze od 5.300 zł brutto oraz dodatek funkcyjny od 200 zł brutto,
   - dodatek w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
   - kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka,
   - nagrody jubileuszowe,
   - ruchomy czas pracy - możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy 7:00 a 8:00,
   - pakiet świadczeń socjalnych skierowanych do pracowników i ich rodzin,
   - możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
   - nieoprocentowane pożyczki pracownicze,
   - program prywatnej opieki medycznej,
   - grupowe ubezpieczenie na zdrowie i życie,
   - możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
   - rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

   Godziny pracy: od poniedziałku do środy w godz.: 7:30-15:30, w czwartek: 7:30-17:00, w piątek: 7:30-14:00.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: architektura
   • Inne wymagania: niezbędne: o charakterze formalnym - wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku lub specjalności architektura, - udokumentowany minimum 4-letni staż pracy, - udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie konserwatorstwa zabytków architektury i budownictwa oraz nadzorowania prac konserwatorskich i robót budowlanych prowadzonych przy obiektach zabytkowych, - posiadanie uprawnień do wykonywania funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności architektonicznej, - posiadanie kwalifikacji w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej oraz prowadzenia nadzoru inwestorskiego przy zabytkach nieruchomych, - obywatelstwo polskie, - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, wymagania pozostałe - bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, - podstawowa znajomość przepisów: ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Prawo budowlane - w zakresie zabytków, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w zakresie zabytków. dodatkowe: - co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, preferowane w zakresie ochrony zabytków, - wiedza w obszarze zabytków architektury i urbanistyki oraz topografii Katowic, - doświadczenie w pracy z klientem zewnętrznym, - samodzielność i dobra organizacja pracy, - umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, - umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji (w mowie i piśmie), - dokładność.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 5 300 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie zasadnicze: od 5300 zł/brutto, dodatek funkcyjny: od 200 zł/brutto. Praca na umowę o p
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Kierownik referatu w referacie projektów infrastrukturalnych, międzynarodowych i koordynacji zit w w

  URZĄD MIASTA KATOWICE
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Więcej informacji na stronie:

   Ogłoszenie Nr OZ/8/2023 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4, Katowice
   Urząd Miasta Katowice poszukuje osoby na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik referatu - w Referacie Projektów Infrastrukturalnych, Międzynarodowych i Koordynacji ZIT w Wydziale Funduszy Europejskich.

   Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:
   - planowała, organizowała, koordynowała i weryfikowała pracę podległych służbowo pracowników w zakresie merytorycznym oraz terminowości realizacji zadań referatu,
   - sporządzała, weryfikowała oraz aktualizowała analizy finansowo-ekonomiczne dla projektów miasta Katowice,
   - koordynowała działania nad pracami dotyczącymi przygotowań do nowego okresu programowania 2021-2027 oraz związanymi z wdrażaniem projektów, w tym realizowanych w formule ZIT,
   - współpracowała z Biurem Związku Subregionu Centralnego,
   - współpracowała z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Katowice i innymi instytucjami w zakresie możliwości realizacji zadań własnych miasta przy wsparciu w szczególności Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Programów Komisji Europejskiej,
   - współpracowała z podmiotami zewnętrznymi w zakresie przygotowywania wniosków aplikacyjnych w przypadku udziału w projekcie miasta jako partnera projektu,
   - przygotowywała i składała wnioski aplikacyjne w celu pozyskiwania dofinansowania ze środków europejskich we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Katowice oraz jednostkami organizacyjnymi miasta, a także przekazywała wnioski do instytucji zarządzającej poszczególnymi programami lub ogłaszającej konkurs
   o dofinansowanie,
   - odpowiedzialna za przygotowywanie załączników do umów o dofinansowanie projektu,
   - przeprowadzała monitoring projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, w szczególności pod kątem zgodności realizacji projektu z zapisami umowy o dofinansowanie oraz jej załącznikami (wnioskiem aplikacyjnym, harmonogramem itd.),
   - odpowiedzialna za monitoring realizacji projektu pod kątem ewentualnego przygotowania aneksu do umowy o dofinansowanie oraz niezbędnych załączników,
   - odpowiedzialna za właściwe rozliczanie projektów,
   - przeprowadzała monitoring trwałości projektów,
   - pełniła nadzór nad sprawozdawczością i materiałami statystycznymi w zakresie wykonywanych czynności,
   - uczestniczyła w kontrolach projektów.

   Warunki pracy na danym stanowisku:
   - pełny wymiar czasu pracy,
   - miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 13 - II piętro (platforma dla osób z niepełnosprawnościami z poziomu zero, winda oraz toaleta dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).
   W pomieszczeniu pracy przejścia i dostęp do stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszących i głuchoniemym,
   - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z Urzędu Miasta Katowice oraz instytucji zewnętrznych.
   - na ofertę mogą aplikować również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.


   - stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
   - wynagrodzenie zasadnicze od 6.000 zł brutto,
   - dodatek funkcyjny od 500 zł brutto,
   - dodatek w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
   - kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka,
   - nagrody jubileuszowe,
   - ruchomy czas pracy - możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy 7:00 a 8:00,
   - pakiet świadczeń socjalnych skierowanych do pracowników i ich rodzin,
   - możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
   - nieoprocentowane pożyczki pracownicze,
   - program prywatnej opieki medycznej,
   - grupowe ubezpieczenie na zdrowie i życie,
   - możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
   - rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

   Godziny pracy: od poniedziałku do środy w godz.: 7:30-15:30, w czwartek: 7:30-17:00, w piątek: 7:30-14:00.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: niezbędne: o charakterze formalnym - wykształcenie wyższe, - udokumentowany minimum 4-letni staż pracy, do którego wlicza się również wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku (art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych), - udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, Programów Komisji Europejskiej lub w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz sporządzaniu analizy finansowo-ekonomicznej dla projektów inwestycyjnych, - obywatelstwo polskie, - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, wymagania pozostałe - bardzo dobra znajomość przepisów: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, ustawy o finansach publicznych - w zakresie samorządu terytorialnego, programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, - dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. dodatkowe: - doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zespołem ukierunkowanym na realizację złożonych zadań, - ukończone kursy, szkolenia z zakresu zarządzania zespołem, - ukończone studia podyplomowe, szkolenia z obszaru funduszy europejskich, - umiejętność podejmowania decyzji i delegowania zadań, - samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy, - umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, - umiejętności analityczne, identyfikacji problemów i trafnego formułowania rozwiązań, - umiejętność efektywnej pracy w warunkach stresu i presji czasu, - umiejętność stosowania i interpretowania przepisów prawa.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie zasadnicze: od 6000 zł/brutto, dodatek funkcyjny: od 500 zł/brutto. Praca na umowę o p
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor w referacie budynków i dróg w wydziale budynków i dróg w urzędzie miasta katowice

  URZĄD MIASTA KATOWICE
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Więcej informacji na stronie:

   Ogłoszenie Nr OZ/4/2023 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4, Katowice Urząd Miasta Katowice poszukuje osoby na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Budynków i Dróg w Wydziale Budynków i Dróg.

   Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:
   - gromadziła dane oraz przeprowadzała analizy w zakresie zagospodarowania i eksploatacji zasobu komunalnego,
   - współpracowała z Katowickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych oraz zadań z zakresu budownictwa mieszkaniowego,
   - prowadziła sprawy będące w kompetencji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów oraz współpracowała z Komunalnym Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie zadań remontowych i termomodernizacyjnych, finansowanych ze środków unijnych,
   - wprowadzała oraz publikowała dane dotyczące czynszów najmów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego,
   - opiniowała przesyłane do Wydziału Budynków i Dróg projekty planów zagospodarowania przestrzennego,
   - obsługiwała platformę MnS w zakresie wydawania decyzji dotyczących przyznania lub odmowy dopłaty do czynszu w lokalach mieszkalnych na podstawie zawartej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
   - przeprowadzała kontrolę zarządczą w jednostkach organizacyjnych podległych Wydziałowi Budynków i Dróg,
   - organizowała i uczestniczyła w wizjach lokalnych w zakresie prowadzenia remontów bieżących oraz eksploatacji infrastruktury będącej w administrowaniu i zarządzie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów,
   - współpracowała z podmiotami zewnętrznymi w zakresie danych związanych z mieszkalnictwem.

   Warunki pracy na danym stanowisku:
   - pełny wymiar czasu pracy,
   - miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 1 - II piętro (wejście do budynku z poziomu zero, windy oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).
   W pomieszczeniu pracy przejścia i dostęp do stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem, na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszących i głuchoniemym.
   - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie oraz w terenie (udział w wizjach lokalnych), pod presją czasu, wymagająca bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientami zewnętrznymi.
   - na ofertę mogą aplikować również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.


   - stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
   - wynagrodzenie zasadnicze od 4.335 zł brutto,
   - dodatek w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
   - kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka,
   - nagrody jubileuszowe,
   - ruchomy czas pracy - możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy 7:00 a 8:00,
   - pakiet świadczeń socjalnych skierowanych do pracowników i ich rodzin,
   - możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
   - nieoprocentowane pożyczki pracownicze,
   - program prywatnej opieki medycznej,
   - grupowe ubezpieczenie na zdrowie i życie,
   - możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
   - rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

   Godziny pracy: od poniedziałku do środy w godz.: 7:30-15:30, w czwartek: 7:30-17:00, w piątek: 7:30-14:00.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: niezbędne: o charakterze formalnym - wykształcenie wyższe magisterskie, - udokumentowany minimum 3-letni staż pracy, - obywatelstwo polskie, - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, wymagania pozostałe - bardzo dobra znajomość przepisów: ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami - Dział I-III, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa - Rozdziały 2A, 4 oraz 4b, ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. dodatkowe: - wykształcenie o profilu administracyjnym lub ekonomicznym, - studia podyplomowe z obszaru gospodarki nieruchomościami, - co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, w zakresie gospodarowania nieruchomościami, - samodzielność, - umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji (w mowie i piśmie), - dokładność.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 335 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Praca na umowę o pracę na czas określony 6 miesięcy. Docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony. Pr
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor w wydziale kultury w urzędzie miasta katowice

  URZĄD MIASTA KATOWICE
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Więcej informacji na stronie:

   Ogłoszenie Nr OZ/1/2023 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4, Katowice Urząd Miasta Katowice poszukuje osoby na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Wydziale Kultury.

   Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:
   - współpracowała z podmiotami trzeciego sektora w zakresie realizacji działań kulturalnych,
   - realizowała zadanie pn. Inicjatywa Lokalna w zakresie merytorycznym i finansowym,
   - przygotowywała umowy i aneksy zawierane przez miasto Katowice w zakresie kultury,
   - przeprowadzała kontrole projektów dofinansowanych przez miasto Katowice w zakresie kultury,
   - rozliczała udzielone dotacje,
   - sporządzała plany i sprawozdania finansowe,
   - przygotowywała i realizowała wnioski o dokonanie zmian budżetu oraz zmian w budżecie,
   - realizowała procedury zakupu usług w zakresie kultury,
   - pełniła funkcję redaktora Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępniała informację publiczną,

   Warunki pracy na danym stanowisku:
   - pełny wymiar czasu pracy,
   - miejsce pracy - Katowice, ul. 3 Maja 7 - II piętro (budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).
   W pomieszczeniu pracy przejścia i dostęp do stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem, na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszących i głuchoniemym.
   - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientami zewnętrznymi i pracownikami Urzędu Miasta Katowice.
   - na ofertę mogą aplikować również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.


   - stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
   - wynagrodzenie zasadnicze od 4.335 zł brutto,
   - dodatek w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
   - kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka,
   - nagrody jubileuszowe,
   - ruchomy czas pracy - możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy 7:00 a 8:00,
   - pakiet świadczeń socjalnych skierowanych do pracowników i ich rodzin,
   - możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
   - nieoprocentowane pożyczki pracownicze,
   - program prywatnej opieki medycznej,
   - grupowe ubezpieczenie na zdrowie i życie,
   - możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
   - rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach

   Godziny pracy: od poniedziałku do środy w godz.: 7:30-15:30, w czwartek: 7:30-17:00, w piątek: 7:30-14:00.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: niezbędne: o charakterze formalnym - wykształcenie wyższe, - udokumentowany minimum 3-letni staż pracy, - obywatelstwo polskie, - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, wymagania pozostałe - bardzo dobra znajomość przepisów: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o finansach publicznych - w zakresie działalności instytucji kultury, ustawy Prawo zamówień publicznych - w zakresie zakupu usług kulturalnych. dodatkowe: - wykształcenie o profilu administracyjnym lub ekonomicznym, - co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie zadań, - doświadczenie w pracy z klientem zewnętrznym, - umiejętność pracy w zespole, - samodzielność, - dokładność, - umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji (w mowie i piśmie).

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 335 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Praca na umowę o pracę na czas określony 6 miesięcy. Docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony. Pr
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Podinspektor w wydziale planowania przestrzennego i urbanistyki w urzędzie miasta katowice

  URZĄD MIASTA KATOWICE
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Więcej informacji na stronie:

   Ogłoszenie Nr OZ/149/2022 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4, Katowice
   Urząd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki.

   Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:
   - brała udział w przeprowadzaniu procedury formalno-prawnej sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, w tym w opracowywaniu projektów uchwał wraz z częścią graficzną tych projektów w formie elektroniczno-bazodanowej,
   - uczestniczyła w opracowywaniu analiz przestrzennych,
   - brała udział w pracach związanych z aktualizacją danych z zakresu informacji przestrzennej w systemie obsługującym infrastrukturę informacji przestrzennej miasta,
   - udzielała informacji o treści dokumentów planistycznych.

   Warunki pracy na danym stanowisku:
   - pełny wymiar czasu pracy,
   - miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 13 - budynek wyposażony w windę, (platforma dla osób z niepełnosprawnościami z poziomu zero, winda oraz toaleta dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami),w pomieszczeniu pracy przejścia i dostęp do stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem, na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszących i głuchoniemym
   - praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie wymagająca bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientami zewnętrznymi.
   - na ofertę pracy mogą aplikować również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.


   - stabilne zatrudnienie umowa o pracę,
   - wynagrodzenie zasadnicze od 4135 zł brutto,
   - dodatek w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
   - kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka,
   - nagrody jubileuszowe,
   - ruchomy czas pracy - możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy 7:00 a 8:00,
   - pakiet świadczeń socjalnych skierowany do pracowników i ich rodzin,
   - możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
   - nieoprocentowane pożyczki pracownicze,
   - program prywatnej opieki medycznej,
   - grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie,
   - możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
   - rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

   Godziny pracy: od poniedziałku do środy w godz.: 7:30-15:30, w czwartek: 7:30-17:00, w piątek: 7:30-14:00.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: niezbędne: - wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: architektura, budownictwo, urbanistyka, transport, gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, geografia, gospodarka nieruchomościami, administracja, - obywatelstwo polskie, - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, - podstawowa znajomość: -- ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, -- ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, -- regulacji ustaw tzw. tarczy antykryzysowej, związanych z procedurami planistycznymi oraz postępowaniem administracyjnym, -- regulacji prawnych dotyczących sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy, - umiejętność odczytu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, - znajomość regulacji prawnych dotyczących budownictwa, planowania przestrzennego, ochrony środowiska i ochrony zabytków. dodatkowe: - doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, na stanowisku o podobnym zakresie zadań, - wiedza z zakresu topografii miasta Katowice, - znajomość zagadnień GIS oraz oprogramowania służącego tworzeniu i obsłudze baz danych GIS (np. ArcGIS), - umiejętność tworzenia prezentacji w formie elektronicznej, - umiejętności analityczne, - dokładność, - umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji (w mowie i piśmie).

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 135 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Praca na umowę o pracę na czas określony 6 miesięcy. Docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony. Pr
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Podinspektor w referacie rejestracji mieszkańców katowice-wschód w wydziale spraw obywatelskich w ur

  URZĄD MIASTA KATOWICE
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Więcej informacji na stronie:

   Ogłoszenie Nr OZ/77/2022 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4 Urząd Miasta Katowice
   poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Referacie Rejestracji Mieszkańców Katowice-Wschód w Wydziale Spraw Obywatelskich.

   Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:
   - przyjmowała zgłoszenia meldunkowe,
   - rejestrowała zgłoszenia meldunkowe w rejestrze PESEL,
   - wydawała zaświadczenia o zameldowaniu i wymeldowaniu,
   - przyjmowała i realizowała wnioski o nadawanie numeru PESEL,
   - przyjmowała wnioski i wydawała zaświadczenia z rejestru wyborców i spisu wyborców,
   - przyjmowała oraz realizowała inne wnioski w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych,
   - przyjmowała wnioski o wydanie dowodu osobistego i wykonywała wszystkie czynności związane z tym procesem,
   - przyjmowała zgłoszenia i wydawała zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,
   - wydawała wystawione dowody osobiste.

   Warunki pracy na danym stanowisku:
   - pełny wymiar czasu pracy,
   - miejsce pracy, Katowice, ul. Rynek 1 - Biuro Obsługi Mieszkańców /budynek wyposażony w windę/,
   - praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca stałej bezpośredniej i telefonicznej obsługi klienta zewnętrznego,
   - na ofertę pracy mogą aplikować również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

   Naszym pracownikom oferujemy:
   - stabilne zatrudnienie,
   - wynagrodzenie zasadnicze na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony: od 3.300 zł brutto oraz dodatek w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
   - kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka",
   - nagrody jubileuszowe,
   - lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,
   - dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,
   - możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
   - możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
   - możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
   - możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
   - rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

   Godziny pracy: od poniedziałku do środy w godz.: 7:30-15:30, w czwartek: 7:30-17:00, w piątek: 7:30-14:00.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: niezbędne: - wykształcenie wyższe, preferowany kierunek lub specjalność: administracja, - obywatelstwo polskie, - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, - dobra znajomość przepisów: - ustawy o ewidencji ludności, - ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, - ustawy Kodeks wyborczy - w zakresie rejestru wyborców i spisu wyborców, - ustawy o dowodach osobistych. dodatkowe: - umiejętność szybkiego i bezbłędnego wpisywania danych osobowych do specjalistycznych programów, - umiejętność pracy z klientem zewnętrznym, - dokładność, skrupulatność, - komunikatywność, - dyspozycyjność.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 300 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Praca na umowę o pracę na czas określony 6 miesięcy. Docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony. Pr
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor w referacie lokalizacji obiektów w wydziale architektury i budownictwa w urzędzie miasta k

  URZĄD MIASTA KATOWICE
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Więcej informacji na stronie:

   Ogłoszenie Nr OZ/83/2021 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4 Urząd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Lokalizacji Obiektów w Wydziale Architektury i Budownictwa.

   Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:
   - sporządzała projekty decyzji o warunkach zabudowy, projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projekty uchwał w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących,
   - prowadziła postępowania administracyjne.

   Warunki pracy na danym stanowisku:
   - pełny wymiar czasu pracy,
   - miejsce pracy - Katowice ul. Rynek 13 - budynek wyposażony w windę,
   - praca przy komputerze, pod presją czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientem zewnętrznym.
   - na ofertę mogą aplikować również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

   Naszym pracownikom oferujemy:
   - stabilne zatrudnienie,
   - wynagrodzenie zasadnicze na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony: od 3.400 zł brutto oraz dodatek w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
   - kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka,
   - nagrody jubileuszowe,
   - ruchomy czas pracy,
   - lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,
   - dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,
   - możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
   - możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
   - możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
   - możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
   - możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
   - rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

   - Godziny pracy: od poniedziałku do środy w godz.: 7:30-15:30, w czwartek: 7:30-17:00, w piątek: 7:30-14:00.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne, kierunek: architektura, gospodarka przestrzenna lub planowanie przestrzenne
   • Inne wymagania: niezbędne: - wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: architektura, gospodarka przestrzenna lub planowanie przestrzenne, - udokumentowany minimum 3-letni staż pracy, - udokumentowane co najmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w: administracji publicznej - w zakresie sporządzania projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji celu publicznego lub opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego lub projektowaniu w budownictwie, - posiadanie uprawnień zgodnie z jednym z warunków określonych w art. 5 lub art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - obywatelstwo polskie, - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, - bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - dobra znajomość przepisów: ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, - umiejętność obsługi programów pakietu MS Office (MS Word i MS Excel) oraz OpenOffice - w stopniu dobrym. dodatkowe: - umiejętność redagowania pism, - samodzielność, - umiejętność postępowania w kontaktach z klientem zewnętrznym, - odporność na stres, - obowiązkowość, dyspozycyjność.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 400 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Praca na umowę o pracę na czas określony 6 miesięcy. Docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony. Pr
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Pracodawcy w Katowicach

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka