URZĄD MIASTA KATOWICE

KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ.
URZĄD MIASTA KATOWICE najczęściej poszukuje kandydatów w:
Zawody Pracownik biurowy Katowice, Księgowy Katowice, Specjalista ds. administracji Katowice, Specjalista ds. BHP i ochrony środowiska Katowice, Kierownik Katowice.
Kategorie zawodowe: administracja biurowa / praca biurowa, księgowość / ekonomia, bhp / ochrona środowiska, zarządzanie / dyrekcja, budownictwo / architektura / geodezja.

Oferty pracy URZĄD MIASTA KATOWICE

Praca alert - powiadomienia

URZĄD MIASTA KATOWICE

Włącz obserwowanie, a my powiadomimy Cię mailowo o nowych ofertach tej firmy

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 12 miesiącach

URZĄD MIASTA KATOWICE poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Dane firmowe

Pełna nazwa
URZĄD MIASTA KATOWICE
Adres rejestrowy
ul. Młyńska 4 40-098 Katowice
NIP
6340010147
REGON
00051578000000
Forma prawna
jednostka prawna
Źródło danych: GUS, CEIDG, KRS

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 7 miesiącach

Profil firmy:
URZĄD MIASTA KATOWICE
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Mikolów

Archiwalne oferty pracy URZĄD MIASTA KATOWICE

 • Kierownik referatu w referacie projektów infrastrukturalnych, międzynarodowych i koordynacji zit w w

  URZĄD MIASTA KATOWICE
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: niezbędne:
    o charakterze formalnym
    - wykształcenie wyższe,
    - udokumentowany minimum 4-letni staż pracy, do którego wlicza się również wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku (art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych),
    - udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, Programów Komisji Europejskiej lub w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz sporządzaniu analizy finansowo-ekonomicznej dla projektów inwestycyjnych,
    - obywatelstwo polskie,
    - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
    - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    - niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
    - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
    wymagania pozostałe
    - bardzo dobra znajomość przepisów: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, ustawy o finansach publicznych - w zakresie samorządu terytorialnego, programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027,
    - dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
    dodatkowe:
    - doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zespołem ukierunkowanym na realizację złożonych zadań,
    - ukończone szkolenia z zakresu zarządzania zespołem,
    - ukończone studia podyplomowe, szkolenia z obszaru funduszy europejskich,
    - umiejętność podejmowania decyzji i delegowania zadań,
    - samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,
    - umiejętności komunikacyjne, interpersonalne,
    - umiejętności analityczne, identyfikacji problemów i trafnego formułowania rozwiązań,
    - umiejętność efektywnej pracy w warunkach stresu i presji czasu,
    - umiejętność stosowania i interpretowania przepisów prawa.
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 200 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie zasadnicze: od 6200 zł/brutto, dodatek funkcyjny: od 500 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na czas określony 6 miesięcy. Docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Data rozpoczęcia pracy - do ustalenia z pracodawcą.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Główny specjalista w referacie rozliczeń i zaopatrzenia w wydziale administracyjnym w urzędzie miast

  URZĄD MIASTA KATOWICE
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: niezbędne:
    o charakterze formalnym
    - wykształcenie wyższe,
    - udokumentowany minimum 4-letni staż pracy,
    - obywatelstwo polskie,
    - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
    - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
    wymagania pozostałe
    - bardzo dobra znajomość przepisów: ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
    - dobra znajomość przepisów: ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy Prawo zamówień publicznych.
    dodatkowe:
    - wykształcenie o profilu administracyjnym lub ekonomicznym,
    - co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, na stanowisku o podobnym zakresie zadań,
    - umiejętność obsługi programów księgowych (np. znajomość obsługi modułu Dysponent, FK firmy Rekord),
    - umiejętność obsługi programów do zarządzania finansami (np. znajomość systemu Krakfin),
    - umiejętności analityczne,
    - samodzielność i dobra organizacja pracy,
    - umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,
    - dokładność.
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 5 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie zasadnicze: od 5000 zł/brutto, dodatek funkcyjny: 200 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na czas określony 6 miesięcy. Docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Data rozpoczęcia pracy - do ustalenia z pracodawcą.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Podinspektor w referacie organizacyjnym w wydziale organizacji i zarządzania w urzędzie miasta katow

  URZĄD MIASTA KATOWICE
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: niezbędne:
    o charakterze formalnym
    - wykształcenie wyższe,
    - obywatelstwo polskie,
    - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
    - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa.
    wymagania pozostałe
    - dobra znajomość przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
    - znajomość Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Katowice, w tym struktury organizacyjnej Urzędu.
    dodatkowe:
    - wykształcenie o profilu administracyjnym, prawniczym lub ekonomicznym,
    - doświadczenie zawodowe w obsłudze administracyjnej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
    - doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
    - samodzielność i dobra organizacja pracy,
    - umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji (w mowie i piśmie),
    - dokładność.
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 135 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Praca na umowę o pracę na czas określony 6 miesięcy. Docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Data rozpoczęcia pracy - do ustalenia z pracodawcą.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Podinspektor w referacie archiwum akt stanu cywilnego w urzędzie stanu cywilnego w urzędzie miasta k

  URZĄD MIASTA KATOWICE
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: niezbędne:
    o charakterze formalnym
    - wykształcenie: wyższe, średnie i udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
    - obywatelstwo polskie,
    - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
    - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
    wymagania pozostałe
    - bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,
    - dobra znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
    - podstawowa znajomość przepisów ustawy o opłacie skarbowej.
    dodatkowe:
    - wykształcenie o kierunku lub specjalności administracja,
    - doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, na stanowisku o podobnym zakresie zadań,
    - doświadczenie zawodowe w bezpośredniej obsłudze klienta,
    - samodzielność i dobra organizacja pracy,
    - umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji (w mowie i piśmie),
    - odporność na stres,
    - dokładność.
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 135 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Praca na umowę o pracę na czas określony 6 miesięcy. Docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Data rozpoczęcia pracy - do ustalenia z pracodawcą.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Główny specjalista w biurze konserwatora zabytków w urzędzie miasta katowice

  URZĄD MIASTA KATOWICE
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: architektura
   • Inne wymagania: niezbędne:
    o charakterze formalnym
    - wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku lub specjalności architektura,
    - udokumentowany minimum 4-letni staż pracy,
    - udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie konserwatorstwa zabytków architektury i budownictwa oraz nadzorowania prac konserwatorskich i robót budowlanych prowadzonych przy obiektach zabytkowych,
    - posiadanie uprawnień do wykonywania funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności architektonicznej,
    - posiadanie kwalifikacji w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej oraz prowadzenia nadzoru inwestorskiego przy zabytkach nieruchomych,
    - obywatelstwo polskie,
    - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
    - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
    wymagania pozostałe
    - bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
    - podstawowa znajomość przepisów:
    - ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
    - ustawy Prawo budowlane - w zakresie zabytków,
    - ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w zakresie zabytków.
    dodatkowe:
    - co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, preferowane w zakresie ochrony zabytków,
    - wiedza w obszarze zabytków architektury i urbanistyki oraz topografii Katowic,
    - doświadczenie w pracy z klientem zewnętrznym,
    - samodzielność i dobra organizacja pracy,
    - umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,
    - umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji (w mowie i piśmie),
    - dokładność.
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 5 300 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie zasadnicze: od 5300 zł/brutto, dodatek funkcyjny: od 200 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na czas określony 6 miesięcy. Docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Data rozpoczęcia pracy - do ustalenia z pracodawcą.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Naczelnik wydziału podatków i opłat lokalnych w urzędzie miasta katowice

  URZĄD MIASTA KATOWICE
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: niezbędne:
    o charakterze formalnym
    - wykształcenie wyższe magisterskie,
    - udokumentowany minimum 5-letni staż pracy, do którego wlicza się również wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku (art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych),
    - udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze podatków,
    - udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zespołem,
    - obywatelstwo polskie,
    - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
    - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    - niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
    - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
    wymagania pozostałe
    - bardzo dobra znajomość przepisów: ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym, ustawy o opłacie skarbowej, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych,
    - dobra znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego.
    dodatkowe:
    - wykształcenie o profilu ekonomicznym, administracyjnym lub prawniczym,
    - studia podyplomowe, szkolenia z obszaru podatków,
    - umiejętność współpracy i zarządzania pracownikami,
    - wysokie zdolności komunikacyjne, interpersonalne,
    - bardzo dobre umiejętności organizacyjne,
    - decyzyjność, inicjatywa w działaniu, umiejętność rozwiązywania problemów,
    - umiejętności analityczne,
    - umiejętność efektywnej pracy w warunkach stresu i presji czasu.
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 7 600 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie zasadnicze: od 7600 zł/brutto, dodatek funkcyjny: od 1900 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na czas określony 6 miesięcy. Docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Data rozpoczęcia pracy - do ustalenia z pracodawcą.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Podinspektor w referacie archiwum w wydziale organizacji i zarządzania w urzędzie miasta katowice

  URZĄD MIASTA KATOWICE
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: niezbędne: o charakterze formalnym - wykształcenie wyższe, - obywatelstwo polskie, - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa. wymagania pozostałe - bardzo dobra znajomość przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, - dobra znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, - dobra znajomość historii miasta Katowice - w zakresie podstawowych wydarzeń historycznych oraz architektury miejskiej. dodatkowe: - wykształcenie o kierunku lub specjalności: historia, archiwistyka, zarządzanie dokumentacją, administracja, bibliotekoznawstwo, - doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, - doświadczenie zawodowe w zakresie archiwizacji dokumentów, - samodzielność i dobra organizacja pracy, - umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji (w mowie i piśmie), - dokładność.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 135 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Praca na umowę o pracę na czas określony 6 miesięcy. Docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Data rozpoczęcia pracy - do ustalenia z pracodawcą.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Podinspektor w biurze zarządzania energią w urzędzie miasta katowice

  URZĄD MIASTA KATOWICE
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: niezbędne: o charakterze formalnym - wykształcenie wyższe: inżynier, - obywatelstwo polskie, - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa. wymagania pozostałe - dobra znajomość przepisów: rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, rozporządzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - w zakresie oszczędności energii i izolacji cieplnej, - podstawowa znajomość przepisów ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. dodatkowe: - wykształcenie o kierunku lub specjalności: energetyka, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, - znajomość języka angielskiego na poziomie B1, - umiejętności analityczne, - umiejętność w pracy z klientem zewnętrznym, - umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji (w mowie i piśmie), - dokładność.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 135 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Praca na umowę o pracę na czas określony 6 miesięcy. Docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Data rozpoczęcia pracy - do ustalenia z pracodawcą.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Podinspektor w referacie rejestracji mieszkańców katowice-zachód w wydziale spraw obywatelskich w ur

  URZĄD MIASTA KATOWICE
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: niezbędne: o charakterze formalnym - wykształcenie wyższe, - obywatelstwo polskie, - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa. wymagania pozostałe - bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o ewidencji ludności oraz przepisów wykonawczych, - dobra znajomość przepisów: ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Kodeks wyborczy - w zakresie rejestru wyborców i spisu wyborców, - podstawowa znajomość przepisów ustawy o dowodach osobistych. dodatkowe: - wykształcenie o kierunku lub specjalności administracja, - doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, - doświadczenie zawodowe w pracy z klientem, w bezpośredniej obsłudze klienta, - umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji (w mowie i piśmie), - samodzielność i dobra organizacja pracy, - odporność na stres, - wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów, otwartość.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 140 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Praca na umowę o pracę na czas określony 6 miesięcy. Docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Data rozpoczęcia pracy - do ustalenia z pracodawcą.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor w wydziale zarządzania kryzysowego w urzędzie miasta katowice

  URZĄD MIASTA KATOWICE
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Więcej informacji na stronie:

   Ogłoszenie Nr OZ/14/2023 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4, Katowice
   Urząd Miasta Katowice poszukuje osoby na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Wydziale Zarządzania Kryzysowego.

   Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:
   - współpracowała z Państwową Strażą Pożarną, Policją oraz innymi instytucjami w zakresie realizacji działań o charakterze profilaktycznym i prewencyjnym w obszarze bezpieczeństwa publicznego,
   - współtworzyła założenia Programu Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
   - tworzyła analizy zagrożeń stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta,
   - opracowywała założenia dla rozbudowy nowych punktów kamerowych Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitorowania i Analiz z uwzględnieniem stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
   - prowadziła korespondencję z mieszkańcami w obszarze bezpieczeństwa publicznego i działalności jednostek miejskich oraz służb porządkowych,
   - przeprowadzała kontrole zgromadzeń i imprez masowych na terenie Katowic.

   Warunki pracy na danym stanowisku:
   - pełny wymiar czasu pracy,
   - miejsce pracy - Katowice, ul. Francuska 70 - II piętro (wejście do budynku z podjazdem z poziomu zero, windy oraz toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).
   W pomieszczeniu pracy przejścia i dostęp do stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem, na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszących i głuchoniemym.
   - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami Urzędu Miasta Katowice oraz instytucji zewnętrznych,
   - praca w terenie: przeprowadzenie kontroli zgromadzeń i imprez masowych, również poza określonymi godzinami pracy, w tym w dni wolne od pracy,
   - konieczność udziału w procedurze poświadczenie bezpieczeństwa celem dostępu do informacji niejawnych.
   - na ofertę mogą aplikować również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.


   - stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
   - wynagrodzenie zasadnicze od 4.300 zł brutto,
   - dodatek w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
   - kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka,
   - nagrody jubileuszowe,
   - ruchomy czas pracy - możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy 7:00 a 8:00,
   - pakiet świadczeń socjalnych skierowanych do pracowników i ich rodzin,
   - możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
   - nieoprocentowane pożyczki pracownicze,
   - program prywatnej opieki medycznej,
   - grupowe ubezpieczenie na zdrowie i życie,
   - możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
   - rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

   Godziny pracy: od poniedziałku do środy w godz.: 7:30-15:30, w czwartek: 7:30-17:00, w piątek: 7:30-14:00.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: niezbędne: o charakterze formalnym - wykształcenie wyższe magisterskie, - udokumentowany minimum 3-letni staż pracy, - obywatelstwo polskie, - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, pozostałe - dobra znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o Policji, ustawy o strażach gminnych, ustawy o zarządzaniu kryzysowym, ustawy Prawo o zgromadzeniach. dodatkowe: - wykształcenie o kierunku lub specjalności: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie kryzysowe, - co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, w obszarze zarządzania kryzysowego, - samodzielność i dobra organizacja pracy, - umiejętności analityczne, - umiejętność pracy w zespole, - umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, - umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji (w mowie i piśmie).

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 300 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Praca na umowę o pracę na czas określony 6 miesięcy. Docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony. Pr
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor w referacie ustanawiania praw do nieruchomości w wydziale gospodarki mieniem w urzędzie mi

  URZĄD MIASTA KATOWICE
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Więcej informacji na stronie:

   Ogłoszenie Nr OZ/12/2023 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4, Katowice
   Urząd Miasta Katowice poszukuje osoby na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Ustanawiania Praw do Nieruchomości w Wydziale Gospodarki Mieniem.

   Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:
   - prowadziła postępowania w zakresie obciążania nieruchomości miasta i Skarbu Państwa ograniczonymi prawami rzeczowymi, w szczególności służebnościami przesyłu i gruntowymi,
   - prowadziła postępowania związane z udostępnianiem nieruchomości miasta i Skarbu Państwa pod infrastrukturę techniczną,
   - przygotowywała opinie w zakresie spraw sądowych o ustanowienie oraz zasiedzenie służebności przesyłu i gruntowych na nieruchomościach miasta i Skarbu Państwa,
   - składała wnioski do sądów wieczystoksięgowych w zakresie prowadzonych spraw, w tym m.in.: o wpis w księdze wieczystej, założenie księgi wieczystej,
   - dostarczała informacji do Wydziału Geodezji w sprawie aktualizacji danych w ewidencji gruntów i budynków,
   - prowadziła sprawozdawczość oraz planowanie budżetu.

   Warunki pracy na danym stanowisku:
   - pełny wymiar czasu pracy,
   - miejsce pracy - Katowice ul. Młyńska 4 - VI piętro (w budynku znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnościami, wejście do budynku oraz szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwia przemieszczanie się osobom na wózku, na parterze toaleta dla osób z niepełnosprawnościami).
   W pomieszczeniu pracy przejścia i dostęp do stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem, na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszących i głuchoniemym.
   - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie oraz w terenie (udział w oględzinach terenu, lokali na obszarze Katowic), wymagająca współpracy z klientem zewnętrznym oraz pracownikami innych komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych miasta.
   - na ofertę mogą aplikować również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.


   - stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
   - wynagrodzenie zasadnicze od 4.350 zł brutto,
   - dodatek w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
   - kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka,
   - nagrody jubileuszowe,
   - ruchomy czas pracy - możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy 7:00 a 8:00,
   - pakiet świadczeń socjalnych skierowanych do pracowników i ich rodzin,
   - możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
   - nieoprocentowane pożyczki pracownicze,
   - program prywatnej opieki medycznej,
   - grupowe ubezpieczenie na zdrowie i życie,
   - możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
   - rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

   Godziny pracy: od poniedziałku do środy w godz.: 7:30-15:30, w czwartek: 7:30-17:00, w piątek: 7:30-14:00.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: niezbędne: o charakterze formalnym - wykształcenie wyższe, - udokumentowany minimum 3-letni staż pracy, - obywatelstwo polskie, - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, pozostałe - dobra znajomość przepisów: ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy Kodeks cywilny - w szczególności Księga II. dodatkowe: - wykształcenie o kierunku lub specjalności: administracja, geodezja, gospodarka nieruchomościami, gospodarka przestrzenna, - ukończone studia podyplomowe, szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami, - co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, w gospodarce nieruchomościami, - samodzielność, - umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, - umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji (w mowie i piśmie), - dokładność.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 350 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Praca na umowę o pracę na czas określony 6 miesięcy. Docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony. Pr
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor w wydziale obsługi inwestorów w urzędzie miasta katowice

  URZĄD MIASTA KATOWICE
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Więcej informacji na stronie:

   Ogłoszenie Nr OZ/13/2023 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4, Katowice
   Urząd Miasta Katowice poszukuje osoby na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Wydziale Obsługi Inwestorów.

   Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:
   - pełniła funkcję opiekuna inwestora,
   - obsługiwała Geoportal Inwestycji w ramach MSZ-KIIP w zakresie terenów inwestycyjnych oraz program Kataster,
   - współuczestniczyła w przygotowywaniu kompleksowej informacji dla inwestorów - pomagała w wyborze właściwego miejsca na lokalizację inwestycji, w tym przygotowywała mapy i plany sytuacyjne uwzględniające informacje niezbędne do podjęcia decyzji inwestycyjnych, analizowała nieruchomości pod względem planistycznym i geodezyjno-własnościowym,
   - zbierała i systematyzowała informacje dotyczące inwestycji komercyjnych w Katowicach,
   - realizowała zadania z zakresu zamówień publicznych: opisywała przedmiot zamówienia publicznego, ustalała jego wartość, opisywała sposób dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, określała kryteria oceny ofert,
   - przygotowywała projekty umów zawieranych ze zleceniobiorcami.

   Warunki pracy na danym stanowisku:
   - pełny wymiar czasu pracy,
   - miejsce pracy - Katowice ul. Teatralna 17A - I piętro (wejście z podjazdem z poziomu zero, w budynku znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnościami)
   W pomieszczeniu pracy przejścia i dostęp do stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem, na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszących i głuchoniemym.
   - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, często poza miejscem pracy - spotkania z inwestorami, wymagająca współpracy z innymi komórkami i jednostkami Urzędu Miasta Katowice zlokalizowanymi w różnych budynkach na terenie Katowic.
   - na ofertę mogą aplikować również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.


   - stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
   - wynagrodzenie zasadnicze od 4.335 zł brutto,
   - dodatek w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
   - kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka,
   - nagrody jubileuszowe,
   - ruchomy czas pracy - możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy 7:00 a 8:00,
   - pakiet świadczeń socjalnych skierowanych do pracowników i ich rodzin,
   - możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
   - nieoprocentowane pożyczki pracownicze,
   - program prywatnej opieki medycznej,
   - grupowe ubezpieczenie na zdrowie i życie,
   - możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
   - rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

   Godziny pracy: od poniedziałku do środy w godz.: 7:30-15:30, w czwartek: 7:30-17:00, w piątek: 7:30-14:00.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: niezbędne: o charakterze formalnym - wykształcenie wyższe, - udokumentowany minimum 3-letni staż pracy, - obywatelstwo polskie, - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, pozostałe - dobra znajomość przepisów: ustawy o gospodarce nieruchomościami - Dział II (Rozdziały 1-4) oraz Dział III (Rozdziały 1, 3, 4), ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Rozdziały 1, 2 i 5, ustawy Prawo zamówień publicznych - w zakresie opisywania przedmiotu zamówienia publicznego, ustalania jego wartości, opisywania sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz określania kryteriów oceny ofert. dodatkowe: - wykształcenie o kierunku lub specjalności: gospodarka przestrzenna, gospodarka miejska i nieruchomości, geodezja, - co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, - doświadczenie zawodowe w realizacji projektów inwestycyjnych w branży nieruchomości, - doświadczenie zawodowe w obsłudze klienta zewnętrznego, - dobra znajomość programów Kataster, MSZ-KIIP, ArcGIS, - znajomość rynku nieruchomości w Katowicach, - umiejętność pracy w zespole, - umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji (w mowie i piśmie).

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 335 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Praca na umowę o pracę na czas określony 6 miesięcy. Docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony. Pr
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor w referacie obsługi prac geodezyjnych w wydziale geodezji w urzędzie miasta katowice

  URZĄD MIASTA KATOWICE
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe
   • Inne wymagania: niezbędne: o charakterze formalnym - wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: geodezja, gospodarka nieruchomościami i udokumentowany minimum 3 letni staż pracy, lub: wykształcenie średnie: technik geodeta i udokumentowany minimum 5 letni staż pracy, - obywatelstwo polskie, - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, wymagania pozostałe - bardzo dobra znajomość przepisów Prawo geodezyjne i kartograficzne, - dobra znajomość przepisów: Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Kodeksu postępowania administracyjnego. dodatkowe: - uprawnienia zawodowe z dziedziny geodezji, - znajomość oprogramowania GIS, - umiejętność korzystania ze zbioru dokumentów oraz bazy danych elektronicznej księgi wieczystej, - co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w zakresie geodezji i kartografii, w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego, - co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w bezpośredniej obsłudze klienta, - umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji (w mowie i piśmie), - wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów, - samodzielność, - umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 335 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Praca na umowę o pracę na czas określony 6 miesięcy. Docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Data rozpoczęcia pracy - do ustalenia z pracodawcą.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor w referacie wydatków budżetowych w wydziale księgowo-rachunkowym w urzędzie miasta katowic

  URZĄD MIASTA KATOWICE
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Więcej informacji na stronie:

   Ogłoszenie Nr OZ/11/2023 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4, Katowice Urząd Miasta Katowice poszukuje osoby na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Wydatków Budżetowych w Wydziale Księgowo-Rachunkowym.

   Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:
   - realizowała wydatki budżetowe,
   - prowadziła ewidencję dowodów księgowych w programie komputerowym,
   - obsługiwała konta depozytowe, w szczególności prowadziła ewidencję pomocniczą w zakresie wpłat/wypłat wadium, gwarancji, zabezpieczeń,
   - rozliczała wnioski w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
   - współuczestniczyła w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej i finansowej.

   Warunki pracy na danym stanowisku:
   - pełny wymiar czasu pracy.
   - miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 1 - III (wejście do budynku z poziomu zero, windy oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).
   W pomieszczeniu pracy przejścia i dostęp do stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem, na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszących i głuchoniemym),
   - praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca współpracy z klientami oraz instytucjami zewnętrznymi.
   - na ofertę mogą aplikować również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.


   - stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
   - wynagrodzenie zasadnicze od 4.435 zł brutto,
   - dodatek w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
   - kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka,
   - nagrody jubileuszowe,
   - ruchomy czas pracy - możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy 7:00 a 8:00,
   - pakiet świadczeń socjalnych skierowanych do pracowników i ich rodzin,
   - możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
   - nieoprocentowane pożyczki pracownicze,
   - program prywatnej opieki medycznej,
   - grupowe ubezpieczenie na zdrowie i życie,
   - możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
   - rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

   Godziny pracy: poniedziałki, czwartki 7:30 do 17:00, wtorki i środy w godzinach od 7:30 do 15:30, piątki w godzinach od 7:30 do 14:00.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: niezbędne: o charakterze formalnym - wykształcenie wyższe, - udokumentowany minimum 3-letni staż pracy, - obywatelstwo polskie, - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, wymagania pozostałe - bardzo dobra znajomość przepisów: ustawy o rachunkowości - Rozdziały 1-3, ustawy o finansach publicznych - Dział I. dodatkowe: - wykształcenie o kierunku lub specjalności: ekonomia, finanse, rachunkowość, zarządzanie, administracja, - ukończone studia podyplomowe, szkolenia z obszaru księgowości budżetowej, finansów publicznych, - co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w księgowości (preferowane w rachunkowości budżetowej), - doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, - umiejętność obsługi programów księgowych (np. znajomość obsługi modułu Dysponent, FK firmy Rekord), - samodzielność, - umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji (w mowie i piśmie), - odporność na stres, - dokładność.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 435 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Praca na umowę o pracę na czas określony 6 miesięcy. Docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony. Pr
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Główny specjalista w biurze konserwatora zabytków w urzędzie miasta katowice

  URZĄD MIASTA KATOWICE
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Więcej informacji na stronie:

   Ogłoszenie Nr OZ/9/2023 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4, Katowice Urząd Miasta Katowice poszukuje osoby na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista - w Biurze Konserwatora Zabytków.

   Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:
   - opiniowała projekty architektoniczno-budowlane, programy prac konserwatorskich obiektów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
   - opiniowała zgłoszenia zamierzeń dotyczących obiektów zabytkowych,
   - opracowywała warunki konserwatorskie do projektów decyzji o warunkach zabudowy,
   - opiniowała projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
   - uczestniczyła w odbiorach prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, dotowanych z budżetu miasta,
   - opracowywała wytyczne konserwatorskie do planowanych zamierzeń inwestycyjnych dotyczących obiektów zabytkowych,
   - prowadziła gminną ewidencję zabytków w Miejskim Systemie - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej,
   - udzielała informacji na temat ochrony konserwatorskiej nieruchomości z terenu miasta.

   Warunki pracy na danym stanowisku:
   - pełny wymiar czasu pracy,
   - miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 1 - V piętro (wejście do budynku z poziomu zero, windy oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).
   W pomieszczeniu pracy przejścia i dostęp do stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem, na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszących
   i głuchoniemym),
   - praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie wymagająca bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientami,
   - udział w odbiorach prac i robót budowlanych w obiektach zabytkowych na obszarze Katowic - wyjazdy w teren, praca na wysokości powyżej 1 m.
   - na ofertę mogą aplikować również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.


   - stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
   - wynagrodzenie zasadnicze od 5.300 zł brutto oraz dodatek funkcyjny od 200 zł brutto,
   - dodatek w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
   - kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka,
   - nagrody jubileuszowe,
   - ruchomy czas pracy - możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy 7:00 a 8:00,
   - pakiet świadczeń socjalnych skierowanych do pracowników i ich rodzin,
   - możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
   - nieoprocentowane pożyczki pracownicze,
   - program prywatnej opieki medycznej,
   - grupowe ubezpieczenie na zdrowie i życie,
   - możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
   - rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

   Godziny pracy: od poniedziałku do środy w godz.: 7:30-15:30, w czwartek: 7:30-17:00, w piątek: 7:30-14:00.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: architektura
   • Inne wymagania: niezbędne: o charakterze formalnym - wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku lub specjalności architektura, - udokumentowany minimum 4-letni staż pracy, - udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie konserwatorstwa zabytków architektury i budownictwa oraz nadzorowania prac konserwatorskich i robót budowlanych prowadzonych przy obiektach zabytkowych, - posiadanie uprawnień do wykonywania funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności architektonicznej, - posiadanie kwalifikacji w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej oraz prowadzenia nadzoru inwestorskiego przy zabytkach nieruchomych, - obywatelstwo polskie, - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, wymagania pozostałe - bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, - podstawowa znajomość przepisów: ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Prawo budowlane - w zakresie zabytków, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w zakresie zabytków. dodatkowe: - co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, preferowane w zakresie ochrony zabytków, - wiedza w obszarze zabytków architektury i urbanistyki oraz topografii Katowic, - doświadczenie w pracy z klientem zewnętrznym, - samodzielność i dobra organizacja pracy, - umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, - umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji (w mowie i piśmie), - dokładność.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 5 300 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie zasadnicze: od 5300 zł/brutto, dodatek funkcyjny: od 200 zł/brutto. Praca na umowę o p
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Kierownik referatu w referacie projektów infrastrukturalnych, międzynarodowych i koordynacji zit w w

  URZĄD MIASTA KATOWICE
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Więcej informacji na stronie:

   Ogłoszenie Nr OZ/8/2023 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4, Katowice
   Urząd Miasta Katowice poszukuje osoby na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik referatu - w Referacie Projektów Infrastrukturalnych, Międzynarodowych i Koordynacji ZIT w Wydziale Funduszy Europejskich.

   Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:
   - planowała, organizowała, koordynowała i weryfikowała pracę podległych służbowo pracowników w zakresie merytorycznym oraz terminowości realizacji zadań referatu,
   - sporządzała, weryfikowała oraz aktualizowała analizy finansowo-ekonomiczne dla projektów miasta Katowice,
   - koordynowała działania nad pracami dotyczącymi przygotowań do nowego okresu programowania 2021-2027 oraz związanymi z wdrażaniem projektów, w tym realizowanych w formule ZIT,
   - współpracowała z Biurem Związku Subregionu Centralnego,
   - współpracowała z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Katowice i innymi instytucjami w zakresie możliwości realizacji zadań własnych miasta przy wsparciu w szczególności Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Programów Komisji Europejskiej,
   - współpracowała z podmiotami zewnętrznymi w zakresie przygotowywania wniosków aplikacyjnych w przypadku udziału w projekcie miasta jako partnera projektu,
   - przygotowywała i składała wnioski aplikacyjne w celu pozyskiwania dofinansowania ze środków europejskich we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Katowice oraz jednostkami organizacyjnymi miasta, a także przekazywała wnioski do instytucji zarządzającej poszczególnymi programami lub ogłaszającej konkurs
   o dofinansowanie,
   - odpowiedzialna za przygotowywanie załączników do umów o dofinansowanie projektu,
   - przeprowadzała monitoring projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, w szczególności pod kątem zgodności realizacji projektu z zapisami umowy o dofinansowanie oraz jej załącznikami (wnioskiem aplikacyjnym, harmonogramem itd.),
   - odpowiedzialna za monitoring realizacji projektu pod kątem ewentualnego przygotowania aneksu do umowy o dofinansowanie oraz niezbędnych załączników,
   - odpowiedzialna za właściwe rozliczanie projektów,
   - przeprowadzała monitoring trwałości projektów,
   - pełniła nadzór nad sprawozdawczością i materiałami statystycznymi w zakresie wykonywanych czynności,
   - uczestniczyła w kontrolach projektów.

   Warunki pracy na danym stanowisku:
   - pełny wymiar czasu pracy,
   - miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 13 - II piętro (platforma dla osób z niepełnosprawnościami z poziomu zero, winda oraz toaleta dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).
   W pomieszczeniu pracy przejścia i dostęp do stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszących i głuchoniemym,
   - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z Urzędu Miasta Katowice oraz instytucji zewnętrznych.
   - na ofertę mogą aplikować również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.


   - stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
   - wynagrodzenie zasadnicze od 6.000 zł brutto,
   - dodatek funkcyjny od 500 zł brutto,
   - dodatek w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
   - kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka,
   - nagrody jubileuszowe,
   - ruchomy czas pracy - możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy 7:00 a 8:00,
   - pakiet świadczeń socjalnych skierowanych do pracowników i ich rodzin,
   - możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
   - nieoprocentowane pożyczki pracownicze,
   - program prywatnej opieki medycznej,
   - grupowe ubezpieczenie na zdrowie i życie,
   - możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
   - rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

   Godziny pracy: od poniedziałku do środy w godz.: 7:30-15:30, w czwartek: 7:30-17:00, w piątek: 7:30-14:00.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: niezbędne: o charakterze formalnym - wykształcenie wyższe, - udokumentowany minimum 4-letni staż pracy, do którego wlicza się również wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku (art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych), - udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, Programów Komisji Europejskiej lub w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz sporządzaniu analizy finansowo-ekonomicznej dla projektów inwestycyjnych, - obywatelstwo polskie, - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, wymagania pozostałe - bardzo dobra znajomość przepisów: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, ustawy o finansach publicznych - w zakresie samorządu terytorialnego, programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, - dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. dodatkowe: - doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zespołem ukierunkowanym na realizację złożonych zadań, - ukończone kursy, szkolenia z zakresu zarządzania zespołem, - ukończone studia podyplomowe, szkolenia z obszaru funduszy europejskich, - umiejętność podejmowania decyzji i delegowania zadań, - samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy, - umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, - umiejętności analityczne, identyfikacji problemów i trafnego formułowania rozwiązań, - umiejętność efektywnej pracy w warunkach stresu i presji czasu, - umiejętność stosowania i interpretowania przepisów prawa.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie zasadnicze: od 6000 zł/brutto, dodatek funkcyjny: od 500 zł/brutto. Praca na umowę o p
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor w referacie projektowania planistycznego wydziale planowania przestrzennego i urbanistyki

  URZĄD MIASTA KATOWICE
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Więcej informacji na stronie:

   Ogłoszenie Nr OZ/5/2023 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4, Katowice Urząd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Projektowania Planistycznego Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki.

   Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:
   - przeprowadzała procedurę formalno-prawnej sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, w tym w opracowywaniu projektów uchwał wraz z częścią graficzną tych projektów w formie elektroniczno-bazodanowej,
   - opracowywała analizy przestrzenne,
   - brała udział w pracach związanych z aktualizacją danych z zakresu informacji przestrzennej w systemie obsługującym infrastrukturę informacji przestrzennej miasta,
   - wykonywała czynności urzędowe przewidziane przepisami prawa dla działań urzędu jednostki samorządu terytorialnego, w tym udzielała informacji o treści dokumentów planistycznych.

   Warunki pracy na danym stanowisku:
   - pełny wymiar czasu pracy,
   - miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 13 - budynek wyposażony w windę, (platforma dla osób z niepełnosprawnościami z poziomu zero, winda oraz toaleta dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami),w pomieszczeniu pracy przejścia i dostęp do stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem, na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszących i głuchoniemym
   - praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie wymagająca bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientami zewnętrznymi.
   - na ofertę pracy mogą aplikować również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.


   - stabilne zatrudnienie umowa o pracę,
   - wynagrodzenie zasadnicze od 4335 zł brutto,
   - dodatek w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
   - kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka,
   - nagrody jubileuszowe,
   - ruchomy czas pracy - możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy 7:00 a 8:00,
   - pakiet świadczeń socjalnych skierowany do pracowników i ich rodzin,
   - możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
   - nieoprocentowane pożyczki pracownicze,
   - program prywatnej opieki medycznej,
   - grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie,
   - możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
   - rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

   Godziny pracy: od poniedziałku do środy w godz.: 7:30-15:30, w czwartek: 7:30-17:00, w piątek: 7:30-14:00.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: niezbędne: - wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: architektura, budownictwo, urbanistyka, transport, gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, geografia, gospodarka nieruchomościami, administracja, - udokumentowany minimum 3-letni staż pracy, - doświadczenie zawodowe na stanowiskach lub w obszarze związanym z planowaniem przestrzennym i urbanistyką, w szczególności w zakresie: -- sporządzania lub weryfikowania dokumentów planistycznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, -- wydawania decyzji administracyjnych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, -- sporządzania lub weryfikowania dokumentów z zakresu : polityki przestrzennej województwa, strategii rozwoju lokalnych lub gminnych programów rewitalizacji, - obywatelstwo polskie, - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, - podstawowa znajomość: ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, regulacji ustaw tzw. tarczy antykryzysowej, związanych z procedurami planistycznymi oraz postępowaniem administracyjnym, regulacji prawnych prawa administracyjnego dotyczących sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy, - umiejętność odczytu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, - znajomość systemu źródeł prawa regulacji dotyczących budownictwa, planowania przestrzennego, ochrony środowiska i ochrony zabytków, dodatkowe: - znajomość zagadnień GIS oraz oprogramowania służącego tworzeniu i obsłudze baz danych GIS (np. ArcGIS), - doświadczenie zawodowe w zakresie prezentacji w formie elektronicznej, - wiedza z zakresu topografii miasta Katowice, - umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji (w mowie i piśmie), - dokładność, rzetelność, - samodzielność.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 335 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Praca na umowę o pracę na czas określony 6 miesięcy. Docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony. Pr
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Podinspektor w referacie wydatków budżetowych w wydziale księgowo-rachunkowym w urzędzie miasta kato

  URZĄD MIASTA KATOWICE
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Więcej informacji na stronie:

   Ogłoszenie Nr OZ/6/2023 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4, Katowice Urząd Miasta Katowice poszukuje osoby na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Referacie Wydatków Budżetowych w Wydziale Księgowo-Rachunkowym.

   Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:
   - realizowała wydatki budżetowe,
   - prowadziła ewidencję dowodów księgowych w programie komputerowym,
   - realizowała wnioski o wypłatę dofinansowania z programu w zakresie ochrony środowiska,
   - prowadziła obsługę kasową wewnętrzną Urzędu Miasta Katowice, w tym: przyjmowała wpłaty i dokonywała wypłat, prowadziła kasę walutową oraz ewidencję gwarancji bankowych, uzgadniała i rozliczała stan gotówki w kasie,
   - współuczestniczyła w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej i finansowej.

   Warunki pracy na danym stanowisku:
   - pełny wymiar czasu pracy.
   - miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 1 - III (wejście do budynku z poziomu zero, windy oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).
   W pomieszczeniu pracy przejścia i dostęp do stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem, na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszących i głuchoniemym),
   - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca współpracy z klientem oraz instytucjami zewnętrznymi
   - na ofertę mogą aplikować również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.


   - stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
   - wynagrodzenie zasadnicze od 4.200 zł brutto,
   - dodatek w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
   - kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka,
   - nagrody jubileuszowe,
   - ruchomy czas pracy - możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy 7:00 a 8:00,
   - pakiet świadczeń socjalnych skierowanych do pracowników i ich rodzin,
   - możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
   - nieoprocentowane pożyczki pracownicze,
   - program prywatnej opieki medycznej,
   - grupowe ubezpieczenie na zdrowie i życie,
   - możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
   - rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

   Godziny pracy: od poniedziałku do środy w godz.: 7:30-15:30, w czwartek: 7:30-17:00, w piątek: 7:30-14:00.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: niezbędne: o charakterze formalnym - wykształcenie wyższe, - obywatelstwo polskie, - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, wymagania pozostałe - dobra znajomość przepisów: ustawy o rachunkowości - Rozdziały 1-3, ustawy o finansach publicznych - Dział I. dodatkowe: - wykształcenie o profilu ekonomicznym, - doświadczenie zawodowe w księgowości (preferowane w rachunkowości budżetowej), obsłudze kasowej, - umiejętność obsługi programów księgowych (np. znajomość obsługi modułu Dysponent, FK firmy Rekord), - samodzielność, - umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji (w mowie i piśmie), - odporność na stres, - dokładność.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 200 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Praca na umowę o pracę na czas określony 6 miesięcy. Docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony. Pr
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor w referacie projektów infrastrukturalnych, międzynarodowych i koordynacji zit w wydziale f

  URZĄD MIASTA KATOWICE
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Więcej informacji na stronie:

   Ogłoszenie Nr OZ/7/2023 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4, Katowice Urząd Miasta Katowice poszukuje osoby na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Projektów Infrastrukturalnych, Międzynarodowych i Koordynacji ZIT w Wydziale Funduszy Europejskich.

   Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:
   - analizowała możliwości pozyskiwania środków europejskich dla miasta Katowice - w szczególności w zakresie działań inwestycyjnych, współfinansowanych bądź finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Programów Komisji Europejskiej (głównie HORYZONT EUROPA),
   - przygotowywała dokumentację aplikacyjną projektów planowanych do dofinansowania z funduszy europejskich: sporządzała wnioski o dofinansowanie oraz kompletowała i sporządzała załączniki,
   - przygotowywała i kompletowała dokumenty niezbędne do podpisywania umów o dofinansowanie projektów,
   - prowadziła rozliczenia finansowe oraz kontrolowała budżet projektu,
   - monitorowała przebieg wdrażania projektów zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz osiągane wskaźniki produktu i rezultatu,
   - realizowała zadania związane z promocją projektów w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie,
   - współpracowała z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi programy finansowane z funduszy europejskich,
   - współpracowała z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Katowice, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz partnerami realizującymi projekty finansowane z funduszy europejskich,
   - przygotowywała oraz składała sprawozdania i wnioski o płatność,
   - archiwizowała dokumenty dotyczące projektów współfinansowanych ze środków europejskich przez okres i w sposób zgodny z zasadami i wytycznymi Unii Europejskiej,
   - uczestniczyła w kontrolach prowadzonych projektów.

   Warunki pracy na danym stanowisku:
   - pełny wymiar czasu pracy,
   - miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 13 - II piętro (platforma dla osób z niepełnosprawnościami z poziomu zero, winda oraz toaleta dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).
   W pomieszczeniu pracy przejścia i dostęp do stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszących i głuchoniemym,
   - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z Urzędu Miasta Katowice oraz instytucji zewnętrznych.
   - na ofertę mogą aplikować również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.


   - stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
   - wynagrodzenie zasadnicze od 4.500 zł brutto,
   - dodatek w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
   - kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka,
   - nagrody jubileuszowe,
   - ruchomy czas pracy - możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy 7:00 a 8:00,
   - pakiet świadczeń socjalnych skierowanych do pracowników i ich rodzin,
   - możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
   - nieoprocentowane pożyczki pracownicze,
   - program prywatnej opieki medycznej,
   - grupowe ubezpieczenie na zdrowie i życie,
   - możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
   - rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

   Godziny pracy: od poniedziałku do środy w godz.: 7:30-15:30, w czwartek: 7:30-17:00, w piątek: 7:30-14:00.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: niezbędne: o charakterze formalnym - wykształcenie wyższe, - udokumentowany minimum 3-letni staż pracy, - udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych, partnerskich, współfinansowanych ze środków Programów Komisji Europejskiej lub w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, - obywatelstwo polskie, - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, wymagania pozostałe - bardzo dobra znajomość przepisów: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, ustawy o finansach publicznych - w zakresie samorządu terytorialnego, programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2017, - bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. dodatkowe: - wykształcenie o kierunku lub specjalności: administracja, europeistyka, ekonomia, zarządzanie, - ukończone studia podyplomowe z zakresu pozyskiwania lub zarządzania funduszami europejskimi, - umiejętności analityczne i kreatywność, - umiejętność pracy w zespole, - umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, - samodzielność i dobra organizacja pracy, - dokładność.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 500 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Praca na umowę o pracę na czas określony 6 miesięcy. Docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony. Pr
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor w referacie budynków i dróg w wydziale budynków i dróg w urzędzie miasta katowice

  URZĄD MIASTA KATOWICE
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Więcej informacji na stronie:

   Ogłoszenie Nr OZ/4/2023 Prezydent Miasta Katowice ul. Młyńska 4, Katowice Urząd Miasta Katowice poszukuje osoby na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Budynków i Dróg w Wydziale Budynków i Dróg.

   Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:
   - gromadziła dane oraz przeprowadzała analizy w zakresie zagospodarowania i eksploatacji zasobu komunalnego,
   - współpracowała z Katowickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych oraz zadań z zakresu budownictwa mieszkaniowego,
   - prowadziła sprawy będące w kompetencji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów oraz współpracowała z Komunalnym Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie zadań remontowych i termomodernizacyjnych, finansowanych ze środków unijnych,
   - wprowadzała oraz publikowała dane dotyczące czynszów najmów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego,
   - opiniowała przesyłane do Wydziału Budynków i Dróg projekty planów zagospodarowania przestrzennego,
   - obsługiwała platformę MnS w zakresie wydawania decyzji dotyczących przyznania lub odmowy dopłaty do czynszu w lokalach mieszkalnych na podstawie zawartej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
   - przeprowadzała kontrolę zarządczą w jednostkach organizacyjnych podległych Wydziałowi Budynków i Dróg,
   - organizowała i uczestniczyła w wizjach lokalnych w zakresie prowadzenia remontów bieżących oraz eksploatacji infrastruktury będącej w administrowaniu i zarządzie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów,
   - współpracowała z podmiotami zewnętrznymi w zakresie danych związanych z mieszkalnictwem.

   Warunki pracy na danym stanowisku:
   - pełny wymiar czasu pracy,
   - miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 1 - II piętro (wejście do budynku z poziomu zero, windy oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).
   W pomieszczeniu pracy przejścia i dostęp do stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem, na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszących i głuchoniemym.
   - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie oraz w terenie (udział w wizjach lokalnych), pod presją czasu, wymagająca bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientami zewnętrznymi.
   - na ofertę mogą aplikować również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.


   - stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
   - wynagrodzenie zasadnicze od 4.335 zł brutto,
   - dodatek w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
   - kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka,
   - nagrody jubileuszowe,
   - ruchomy czas pracy - możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy 7:00 a 8:00,
   - pakiet świadczeń socjalnych skierowanych do pracowników i ich rodzin,
   - możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
   - nieoprocentowane pożyczki pracownicze,
   - program prywatnej opieki medycznej,
   - grupowe ubezpieczenie na zdrowie i życie,
   - możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
   - rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

   Godziny pracy: od poniedziałku do środy w godz.: 7:30-15:30, w czwartek: 7:30-17:00, w piątek: 7:30-14:00.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: niezbędne: o charakterze formalnym - wykształcenie wyższe magisterskie, - udokumentowany minimum 3-letni staż pracy, - obywatelstwo polskie, - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, wymagania pozostałe - bardzo dobra znajomość przepisów: ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami - Dział I-III, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa - Rozdziały 2A, 4 oraz 4b, ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. dodatkowe: - wykształcenie o profilu administracyjnym lub ekonomicznym, - studia podyplomowe z obszaru gospodarki nieruchomościami, - co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, w zakresie gospodarowania nieruchomościami, - samodzielność, - umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji (w mowie i piśmie), - dokładność.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 335 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Praca na umowę o pracę na czas określony 6 miesięcy. Docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony. Pr
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka