Twoje wsparcie w rekrutacji

Specjalista ds. analizy i statystyki - najnowsze oferty pracy

Liczba ogłoszeń: 6
Zawód: Specjalista ds. analizy i statystyki
PROFI CREDIT Polska S.A.

Młodszy Specjalista ds. Produktu / Analityk Danych

Zawód: specjalista ds. analizy i statystyki Rodzaj: umowa o pracę
PROFI CREDIT Polska S.A.
PROFI CREDIT Polska S.A.

POLECANA
Bielsko-Biała
2020-01-17 POLECANA

Statystyk ds. udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych

Zawód: specjalista ds. analizy i statystyki Rodzaj: praca stała
Urząd Statystyczny w Katowicach
Katowice
2020-01-21

Starszy statystyk ds. rejestru REGON

Zawód: specjalista ds. analizy i statystyki Rodzaj: praca stała
Urząd Statystyczny w Łodzi
Piotrków Trybunalski
2020-01-18

Starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych

Zawód: specjalista ds. analizy i statystyki Rodzaj: praca stała
Urząd Statystyczny w Gdańsku
Tczew
2020-01-15

STAŻ - STATYSTYK MEDYCZNY

Zawód: specjalista ds. analizy i statystyki Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Opole
2020-01-13
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

STATYSTYK MEDYCZNY

Zawód: specjalista ds. analizy i statystyki Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Pilchowice
2020-01-08
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Filtruj oferty pracy
Oferty z okresu
Region
Miasta
Obszary zawodowe
Formy zatrudnienia
Zarobki brutto/m-c ?
Stanowisko, firma

Zawód specjslisty ds. analizy i statystyki

Zawód specjalisty ds. analizy i statystyki pojawił się, gdy wystąpiła potrzeba zebrania i przeanalizowania dużych ilości danych w celu ich późniejszego przetworzenia. Najbardziej rozpowszechniony od niedawna jest zawód analityka finansowego. Specjalista w tym zawodzie musi umieć dobrze poruszać się po rynku finansowym i papierów wartościowych, być w stanie analizować rynek i przewidywać jego przyszłe zachowania, a także wskazywać istotne wskaźniki finansowe. Na przykład funkcje analityka biznesowego mogą obejmować analizę finansową działań organizacji, automatyzację biznesową lub opracowanie nowego, bardziej wydajnego modelu biznesowego, który obejmuje optymalizację procesów personalnych i kosztów, redukcję kosztów, wzrost zysków itp.

Jak zostać specjalistą ds. analizy i statystyki?

Specjaliści ds. analizy i statystyki gromadzą i analizują dane, przetwarzają je i przedstawiają graficznie, na przykład w dziedzinie badań rynkowych i opinii publicznej, ubezpieczeń, badań medycznych i farmaceutycznych, pracy socjalnej lub zarządzania jakością. Wykorzystują modele i metody analizy danych do oceny uzyskanych danych. Wyniki mogą być podstawą do podejmowania decyzji biznesowych, rozumienia sytuacji, na przykład reprezentowania zachowania nabywcy lub przewidywania, lub oceny ryzyka. Statystycy mogą być również konsultantami, mogą być na przykład pomocni w gromadzeniu, przetwarzaniu i interpretacji danych statystycznych lub wykorzystaniu oprogramowania statystycznego.

W badaniach statystyka wykorzystuje matematykę teoretyczną do opracowywania nowych metod i praktyk statystycznych oraz publikowania wyników badań. W szkołach wyższych analitycy i statystycy uczą studentów, przygotowują ich do wykładów i seminariów. Samodzielna działalność naukowa jest otwarta tylko po uzyskaniu stopnia magistra i doktora. Specjaliści ds. analizy i statystyki znajdują zatrudnienie, na przykład:

  • w firmach niemal wszystkich sektorów gospodarki,
  • w instytucjach badań rynkowych i opinii publicznej,
  • w służbie publicznej,
  • w stowarzyszeniach i organizacjach,
  • na uniwersytetach i w instytutach badawczych.

Specjalista ds. analizy i statystyki - wymagania

Dobry specjalista powinien doskonale znać zasady funkcjonowania procesów gospodarczych, posiadać umiejętności korzystania z komputerów i specjalistyczne programy do przetwarzania danych statystycznych. Konieczne jest także dokładne poznanie matematyki, aby móc wyciągnąć właściwe wnioski i bardzo dobrze zrozumieć temat. Przede wszystkim taki specjalista powinien być w stanie systematycznie rozwiązywać swoje problemy. Wyraża się to w tym, że każde zadanie wykonywane jest tylko raz, a gdy pojawia się podobne, stosuje się gotowe rozwiązanie, po drugie, pracownicy tacy potrzebują pedanterii, która zmusi specjalistów do równoległego i krzyżowego sprawdzania ich wniosków. Dla wszystkich specjalistów ds. analizy i statystyki ważne jest posiadanie tak zwanego analitycznego sposobu myślenia, który pozwala jasno sformułować zadanie do analizy, oparte na znajomości przedmiotu, a także posiadanie narzędzi niezbędnych do jego rozwiązania. Może być również wymagana znajomość systemów informatycznych, rachunkowości ogólnej, rachunkowości finansowej i zarządczej.

Wiele rozwiązań ekonomicznych, społecznych, politycznych i militarnych nie może być zastosowanych bez metod statystycznych, dlatego statystyki są bardzo ważnym i niezbędnym aspektem we współczesnym świecie. Szkolenie specjalisty w tej dziedzinie polega na tworzeniu pewnych kompetencji zawodowych, w tym wiedzy i umiejętności w zakresie organizowania gromadzenia, kontrolowania i przetwarzania informacji statystycznych; analiza statystyczna składu, dynamiki i wzajemnych zależności zjawisk społeczno-ekonomicznych; opracowanie wskaźników statystycznych charakteryzujących stan i rozwój poszczególnych regionów, branż i sektorów gospodarki; przygotowywanie krajowych raportów analitycznych i raportów dla międzynarodowych organizacji statystycznych; analiza i prognozowanie najważniejszych wskaźników makroekonomicznych opartych na modelowaniu wielowymiarowym przy użyciu specjalnych pakietów statystycznych stosowanych programów; rozwój technik modelowania statystycznego, analiza i doskonalenie systemu wskaźników innowacyjnego rozwoju gospodarki itp.

Ile zarabia specjalista ds. analizy i statystyki?

Specjalista ds. analizy i statystyki może liczyć na zróżnicowane wynagrodzenie, co jest związane ze szczegółami pracy w danej firmie. Pracownik taki może być analitykiem i statystykiem jednocześnie lub realizować inne funkcje w firmie. Dlatego na płace ma wpływ przede wszystkim wiedza, doświadczenie poparte wykształceniem. Nie bez znaczenia jest tutaj także region miejsca pracy. Najwięcej bowiem zarabia się w wielkich firmach w województwie mazowieckim i dużych miastach, gdzie jest wiele miejsc pracy dla takich specjalistów. Pracodawcy często oferują zatrudnionym na takim stanowisku telefon służbowy do celów prywatnych, laptop oraz prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie NNW, a także pakiety premiowe w postaci bonów sodexo, zniżek do kina, siłowni i klubów fitness.