Praca Administrator nieruchomości

Praca alert - powiadomienia

Administrator nieruchomości

Oferty pracy Zawęź wyniki Znaleźliśmy 31 ofert pracy

Praca zawód administrator nieruchomości

Administrator nieruchomości to osoba, której głównym obowiązkiem jest bieżący nadzór nad podlegającymi mu budynkami. Za co jeszcze odpowiada? Jakie są wymagania dla kandydatów na to stanowisko? Na jakie zarobki mogą oni liczyć? Niniejszy artykuł stanowi opis stanowiska administratora nieruchomości i zawiera odpowiedzi na te i inne pytania.

Obowiązki administratora nieruchomości

Jak wspomniano we wstępie, administrator nieruchomość nadzoruje bieżące funkcjonowanie budynku, co sprawia, że jego mieszkańcy mogą korzystać z niego bez żadnych problemów. Ich komfort jest dla niego priorytetem. Administrator nieruchomości może sprawować nadzór nad różnymi obiektami, np. budynkami wielorodzinnymi, całymi osiedlami mieszkaniowymi, ośrodkami rekreacyjnymi, hotelami, czy wszystkimi budynkami należącymi do danej firmy, zarówno tymi, które zajmuje dział administracji, jak i tymi, w których odbywa się produkcja. W zależności od rodzaju podległych obiektów zróżnicowane będą również obowiązki ich administratora. Osoba zatrudniona w spółdzielni mieszkaniowej będzie przede wszystkim dbała o czystość budynków mieszkalnych, prowadzenie prac konserwacyjnych i remontowych w ich obrębie, stan techniczny urządzeń i instalacji, a także przyjmowanie wszelkich skarg, czy próśb od lokatorów. Odmienne będą obowiązki administratora ośrodka wczasowego, który musi nadzorować jego bieżące funkcjonowanie, pilnować harmonogramu najmu, czy zapewnić jak najlepszą obsługę dla gości oraz zadbać o wyżywienie i rozrywki.

Porządkując powyższe informacje, należy stwierdzić, że podstawowe obowiązki administratora nieruchomości to:

- nadzorowanie konkretnych budynków lub całego osiedla;
- dbanie o czystość budynków mieszkalnych;
- prowadzenie prac konserwacyjnych i remontowych;
- kontrolowanie stanu technicznego urządzeń i instalacji;
- przyjmowanie skarg i zgłoszeń od lokatorów;
- bezpośrednia obsługa Wspólnot Mieszkaniowych;
- nadzorowanie nad jakością świadczonych usług przez firmy obsługujące nieruchomość (usługi porządkowe, remontowe, serwisowo-techniczne).

Zarządca a administrator - co łączy te dwie funkcje?

Wiele osób postrzega obie funkcje tak samo, jednak mimo podobieństw, są to odmienne stanowiska. Zarządca, jak sama nazwa wskazuje, powołany jest do kompleksowego zarządzania nieruchomością zgodnie z decyzją właściciela obiektu. W przypadku Wspólnot Mieszkaniowych ich zarząd może zostać wybrany drogą uchwały spośród właścicieli mieszkań należących do danej wspólnoty lub powierzony osobie trzeciej. Zarządca nieruchomości może samodzielnie nią administrować lub zlecić to zadanie osobie fizycznej bądź firmie pełniącej rolę administratora nieruchomości.

Jak widać, zarządca pełni bardziej kompleksową funkcję niż administrator budynku. Zgodnie z polskim prawem musi on posiadać licencję i wpis do prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury centralnego rejestru zarządców nieruchomości. Zdobycie wspomnianej licencji umożliwia specjalny kurs zarządzanie nieruchomościami. Jest to o tyle istotne, że dzięki temu osoba pełniąca tę rolę jest zobowiązana do rzetelnego wykonywania swoich obowiązków, a także można ją z tego realnie rozliczać.

Zgodnie z artykułem 184b Ustawy o gospodarce nieruchomościami zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością, a w szczególności:

 • właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;
 • bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;
 • właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego;
 • bieżącego administrowania nieruchomością;
 • utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;
 • uzasadnionemu inwestowaniu w nieruchomość.

Jak można zauważyć, obowiązki zarządcy nieruchomości w dużym stopniu pokrywają się z zadaniami administratora nieruchomości. Dzieje się tak, ponieważ zarządca zleca administratorowi część swoich obowiązków. Oddelegowywane są czynności, które nie wymagają podejmowania istotnych decyzji. Warto zaznaczyć, że mimo iż praca administrator nieruchomości

Wymagania na stanowisku administratora nieruchomości

Podstawowym wymaganiem kierowanym do kandydatów na stanowisko administratora nieruchomości jest posiadanie co najmniej średniego wykształcenia z dziedziny ekonomii lub jej pokrewnych obszarów. Zarządcy nieruchomości, czyli potencjalni pracodawcy biorą pod uwagę również dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyte w tej roli lub w pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków. Administrator nieruchomości musi również posiadać niezbędną wiedzę i znajomość przepisów prawa dotyczących administrowania konkretnym typem obiektów. Codzienną pracę ułatwiać będzie posiadanie odpowiednich cech osobowości oraz umiejętności miękkich przydatnych w rozwiązywaniu problemów.

Warto zaznaczyć, że mimo iż praca administrator nieruchomości nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień, to kandydat na to stanowisko również może wziąć udział w kursie dedykowanym dla zarządców, w celu podniesienia swoich kwalifikacji oraz poszerzenia posiadanej wiedzy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Internecie pod hasłem: administrator nieruchomości kurs online.

Predyspozycje do zawodu administratora nieruchomości

Kandydat do pracy na stanowisku administratora nieruchomości musi posiadać odpowiednie predyspozycje, które sprawią, że sprawdzi się w tej roli. Jako najbardziej pożądane cechy osobowości dobrego administratora nieruchomości wymienia się:

 • umiejętność analizy sytuacji i szybkiego rozwiązywania problemów;
 • umiejętność podejmowania decyzji;
 • samodzielność;
 • odpowiedzialność;
 • operatywność;
 • dokładność i sumienność;
 • kultura osobista;
 • komunikatywność;
 • organizacja pracy własnej;
 • budowanie dobrych relacji z ludźmi;
 • dyspozycyjność.

Zarobki administratora nieruchomości

Wynagrodzenie administratora nieruchomości jest uzależnione od kilku czynników, a mianowicie: wiedzy i doświadczenia, rodzaju administrowanych budynków, ilości podlegających obiektów, szczegółowego zakresu obowiązków oraz formy zatrudnienia. Ważna jest również lokalizacja, w której pracuje. Szacuje się, że administrator budynku wielorodzinnego w Warszawie zarabia średnio 3600zł brutto w przypadku zatrudnienia na etacie. Ta sama osoba pracująca na podstawie umowy b2b otrzymuje średnie wynagrodzenie w granicach 4200zł. Zazwyczaj więcej zarabiają administratorzy zajmujący się budynkami firmowymi lub ośrodkami wypoczynkowymi, ponieważ ich rola jest wtedy dużo ważniejsza.

Praca w charakterze administratora nieruchomości może być interesująca dla osób, które oprócz tego, że potrafią realizować zadania administracyjne, posiadają również wiedzę z zakresu nadzoru, kontroli jakości i ogólnie pojętego budownictwa, co pozwala im oceniać stan techniczny budynków oraz jakość prowadzonych prac budowlanych i remontowych. Administrator nieruchomości powinien również lubić ludzi, ponieważ nieodzowną częścią jego pracy jest wysłuchiwanie ich problemów, a także pomoc w ich rozwiązywaniu.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka