Kiedy konieczne jest założenie działalności gospodarczej?

Kiedy konieczne jest założenie działalności gospodarczej?
Definicję działalności gospodarczej znaleźć można w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z nią, działalnością gospodarczą jest „zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”.

 Wynika z tego, że aby uznać działalność za działalność gospodarczą, muszą wystąpić trzy przesłanki:

  • formalne zorganizowanie działalności gospodarczej,
  • ciągłość jej wykonywania,
  • charakter zarobkowy.

Konieczność pojawienia się tych elementów podkreśla się również w literaturze specjalistycznej i orzecznictwie sądowym. Przykładowo, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 28 kwietnia 2009 r. (sygn. akt III SA/Po 374/08) stwierdził, że w sytuacji, gdy brakuje jednej z powyższych przesłanek, nie można mówić o działalności gospodarczej.

Formalne zorganizowanie działalności gospodarczej

Aby prowadzić działalność gospodarczą, przedsiębiorca musi zdecydować się na wybór określonej formy organizacyjno-prawnej. W Polsce możliwe jest np. prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej lub spółki (np. cywilnej, partnerskiej czy z ograniczoną odpowiedzialnością). Aby przedsiębiorca mógł faktycznie działać, najczęściej konieczne jest wcześniejsze przygotowanie np. lokalu lub zdobycie koncesji (np. na sprzedaż wyrobów alkoholowych). Wszystkie te formalności są niezbędne do tego, by dana firma mogła rozpocząć działalność.

Ciągłość działalności gospodarczej

Aby mówić o działalności gospodarczej, przedsiębiorca musi ją wykonywać w sposób ciągły. Warto przy tym zauważyć, że nie chodzi o to, by działania podejmować codziennie. W przypadku np. osób prowadzących sezonowy wynajem pokoi liczy się to, że będą ją podejmowali cyklicznie w ściśle określonych odstępach czasu.
W ostatnich latach polski ustawodawca spełnił oczekiwania przedsiębiorców i umożliwił im zawieszenie prowadzonej działalności. Choć dotyczy to wyłącznie tych osób, które nie zatrudniają pracowników, warto wskazać, że taka możliwość nie przekreśla dalszego prowadzenia firmy. Co więcej, konstrukcja zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej jest tak opracowana, by formalności – zarówno przy zawieszaniu firmy, jak i wznawianiu jej prowadzenia – było niewiele.

Aby zarabiać

Istotą prowadzenia działalności gospodarczej jest również to, by zarabiać. Przedsiębiorca nie wykonuje poszczególnych czynności, aby zaspokoić wyłącznie własne potrzeby, ale by dostarczyć towary lub usługi szerokiej liczbie konsumentów. Oznacza to, że zarobkowy charakter prowadzenia działalności jest niezbędny by mówić o tym, że przedsiębiorca rzeczywiście taką prowadzi.
Od powyższej zasady nie ma odstępstw. Przykładowo, działalność gospodarczą mogą prowadzić również fundacje. Jeżeli taka posiada nieruchomości, które wynajmuje, również mowa o tym, że prowadzi ona działalność gospodarczą. W takim przypadku nie jest istotne to, w jaki sposób rozdysponowuje ona środki uzyskane z wynajmu. Nawet przeznaczenie ich w całości na cele statusowe nie oznacza, że nie prowadzi ona działalności gospodarczej.

Co z tego wynika?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą i które jednocześnie nie dopełniają formalności związanych z jej rejestracją muszą liczyć się z faktem, że będą musiały taką założyć, jeżeli urzędy (np. skarbowy) stwierdzi, że w rzeczywistości spełnione są kryteria, by mówić o działalności. Jeżeli podatnik ma wątpliwości, czy interpretacje są słuszne, pozostaje droga sądowa.

 

Oceń ten wpis
Kiedy konieczne jest założenie działalności gospodarczej?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

przesiębiorca G
2019-12-05, 21:41
Kto pragnie założy działalność gospodarczą, to chyba jest do tego przygotowany. Nie można kogoś namówić, aby prowadził działalność gospodarczą. Każdy decyduje w tym temacie sam za siebie. Jednoosobowa działalność gospodarcza jest z pewnością dużym wyzwaniem.
Lucek
2019-05-26, 18:40
Kiedy konieczne jest założenie działalności gospodarczej? Chyba nie ma takich wymogów. Każdy sam decyduje o tym, czy chce mieć działalność gospodarczą.
Month
2019-05-07, 13:24
Firma to prosta sprawa z założeniem, jednak opłaty i zarabianie na siebie to inna rzecz. W świecie konkurencji nie każdy jest w stanie wygrać z silniejszymi bardziej majętnymi.
Geno24
2019-04-09, 15:13
Każdy kto wie, że sobie poradzi lub chce spróbować może założyć firmę i być na swoim. Istnieją także ciekawe dotacje z urzędu pracy oraz innych instytucji z tym związanych.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.