Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 991        SUBSKRYBUJE: 7257
Tematy, które interesują czytelników:  Podanie o pracę, Obowiązki pracodawcy, Wolontariat, Rozmowa kwalifikacyjna, Gdzie szukać pracy, Prokurent

Czy jesteś pracownikiem "w gotowości"?

Czy jesteś pracownikiem "w gotowości"?

Większość pracowników świadczy pracę w określonych godzinach i dniach. Z drugiej strony podkreślić należy, że istnieje też grupa zatrudnionych, których aktywność nie ogranicza się bynajmniej do dnia roboczego. Pozostają oni w tak zwanej gotowości do pracy i wówczas też pełnią dyżur.

Nie każdy pracownik musi pracować w ściśle określonych godzinach. Trzeba wskazać, że zgodnie z art. 1515 § 1 Kodeksu pracy: ?Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur)?. Trzeba pamiętać, że w takim przypadku mowa o wykonywaniu polecenia służbowego przełożonego, którego wykonania ? co do zasady ? nie można odmówić. Jednocześnie jednak w przepisach znaleźć można dokładne wytyczne związane z podziałem dyżurów na domowe oraz wykonywane w innym miejscu, które wskazane zostało przez pracodawcę. Taki podział jest zasadny z uwagi na różne sposoby rekompensowania pracownikowi jego gotowości do podjęcia pracy.

 

Kiedy należy się rekompensata?

Trzeba podkreślić, że pracownik, w trakcie pełnienia dyżuru, nie wykonuje realnie pracy, zatem nie można mówić o wynagradzaniu tego czasu. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, wynagrodzenie zatrudnionemu przysługuje wyłącznie wtedy, gdy wykonuje on pracę (między innymi postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 2002 roku, sygn. akt III PZP 9/02). Inaczej mówiąc, w odniesieniu do pełnienia przez pracownika dyżuru, za czas ten należy mu się rekompensata. Jednocześnie jednak nie w każdym przypadku pracownikowi będzie ona przysługiwała ? ma to miejsce choćby wówczas, gdy zatrudniony odbywa dyżur domowy.

 

Formy rekompensaty

Przyjęło się, że zatrudnionemu za pełnienie dyżuru mogą przysługiwać dwie formy rekompensaty. Mowa tu odpowiednio o:

  • czasie wolnym, który będzie odpowiadał długości dyżuru,
  • rekompensacie finansowej w wysokości 60% wynagrodzenia.

Trzeba przy tym pamiętać, że druga forma przysługuje pracownikowi tylko wówczas, gdy nie jest możliwe udzielenie mu czasu wolnego. Z drugiej strony, z punktu widzenia pracodawcy istotną kwestią powinno być to, że czas pełnienia przez zatrudnionego dyżuru nie może naruszać jego prawa do odpoczynku. Inaczej mówiąc, dyżur powinien być zaplanowany w taki sposób, aby pracownik miał zagwarantowane prawo do nieprzerwanego wypoczynku 11-godzinnego dobowego, jak również 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego.

To Cię powinno też zainteresować: Prawa pracownika - nawet nie wiesz, ile Ci się należy

 

Co z kierowcami?

Warto zauważyć, że osobne regulacje w kwestii pełnienia dyżurów odnoszą się między innymi do kierowców oraz farmaceutów. I tak, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców, do ich czasu pracy nie wlicza się między innymi:

  • czasu dyżuru, jeżeli podczas dyżuru kierowca nie wykonywał pracy,
  • nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowadzenia pojazdu,
  • dobowego nieprzerwanego odpoczynku,

Jednocześnie jednak do czasu dyżuru kierowców należy wliczyć przerwy przeznaczone na odpoczynek, pomniejszone o 15 minut przerwy, która przysługuje kierowcy, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin. Jednocześnie przy rekompensacie dyżuru kierowcy kierować należy się ogólnymi przepisami, choć wyjątkiem jest to, że kwota wypłacona mu nie może być niższa niż połowa wynagrodzenia, które wynika z przepisów kodeksowych.

 

Farmaceuci pracują inaczej

Dyżur uregulowany jest też w odrębny sposób, gdy mowa o farmaceutach. Zgodnie z art. 94 § 1 Prawa farmaceutycznego: ?Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy?. Warto przy tym wskazać, że w wyroku z dnia 30 września 2008 roku (sygn. akt II SA/Ke 388/08) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach stwierdził, że praca w godzinach nocnych, jak również w dni ustawowo wolne jest wpisana w zadania ustawowe każdej apteki. Inaczej mówiąc, farmaceuta, który otrzyma polecenie służbowe pracy w godzinach nocnych, jest zobowiązany je wykonać i nie może go kwestionować. Wówczas też czas dyżuru będzie wliczony do czasu pracy, zaś pracownik otrzymana za jego pełnienie stosowne wynagrodzenie.

Zobacz inne porady dla pracowników

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.