Twoje wsparcie w rekrutacji

Czy jesteś pracownikiem "w gotowości"?

Czy jesteś pracownikiem "w gotowości"?
Większość pracowników świadczy pracę w określonych godzinach i dniach. Z drugiej strony podkreślić należy, że istnieje też grupa zatrudnionych, których aktywność nie ogranicza się bynajmniej do dnia roboczego. Pozostają oni w tak zwanej gotowości do pracy i wówczas też pełnią dyżur.

Nie każdy pracownik musi pracować w ściśle określonych godzinach. Trzeba wskazać, że zgodnie z art. 1515 § 1 Kodeksu pracy: ?Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur)?. Trzeba pamiętać, że w takim przypadku mowa o wykonywaniu polecenia służbowego przełożonego, którego wykonania ? co do zasady ? nie można odmówić. Jednocześnie jednak w przepisach znaleźć można dokładne wytyczne związane z podziałem dyżurów na domowe oraz wykonywane w innym miejscu, które wskazane zostało przez pracodawcę. Taki podział jest zasadny z uwagi na różne sposoby rekompensowania pracownikowi jego gotowości do podjęcia pracy.

 

Kiedy należy się rekompensata?

Trzeba podkreślić, że pracownik, w trakcie pełnienia dyżuru, nie wykonuje realnie pracy, zatem nie można mówić o wynagradzaniu tego czasu. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, wynagrodzenie zatrudnionemu przysługuje wyłącznie wtedy, gdy wykonuje on pracę (między innymi postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 2002 roku, sygn. akt III PZP 9/02). Inaczej mówiąc, w odniesieniu do pełnienia przez pracownika dyżuru, za czas ten należy mu się rekompensata. Jednocześnie jednak nie w każdym przypadku pracownikowi będzie ona przysługiwała ? ma to miejsce choćby wówczas, gdy zatrudniony odbywa dyżur domowy.

 

Formy rekompensaty

Przyjęło się, że zatrudnionemu za pełnienie dyżuru mogą przysługiwać dwie formy rekompensaty. Mowa tu odpowiednio o:

  • czasie wolnym, który będzie odpowiadał długości dyżuru,
  • rekompensacie finansowej w wysokości 60% wynagrodzenia.

Trzeba przy tym pamiętać, że druga forma przysługuje pracownikowi tylko wówczas, gdy nie jest możliwe udzielenie mu czasu wolnego. Z drugiej strony, z punktu widzenia pracodawcy istotną kwestią powinno być to, że czas pełnienia przez zatrudnionego dyżuru nie może naruszać jego prawa do odpoczynku. Inaczej mówiąc, dyżur powinien być zaplanowany w taki sposób, aby pracownik miał zagwarantowane prawo do nieprzerwanego wypoczynku 11-godzinnego dobowego, jak również 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego.

To Cię powinno też zainteresować: Prawa pracownika - nawet nie wiesz, ile Ci się należy

 

Co z kierowcami?

Warto zauważyć, że osobne regulacje w kwestii pełnienia dyżurów odnoszą się między innymi do kierowców oraz farmaceutów. I tak, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców, do ich czasu pracy nie wlicza się między innymi:

  • czasu dyżuru, jeżeli podczas dyżuru kierowca nie wykonywał pracy,
  • nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowadzenia pojazdu,
  • dobowego nieprzerwanego odpoczynku,

Jednocześnie jednak do czasu dyżuru kierowców należy wliczyć przerwy przeznaczone na odpoczynek, pomniejszone o 15 minut przerwy, która przysługuje kierowcy, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin. Jednocześnie przy rekompensacie dyżuru kierowcy kierować należy się ogólnymi przepisami, choć wyjątkiem jest to, że kwota wypłacona mu nie może być niższa niż połowa wynagrodzenia, które wynika z przepisów kodeksowych.

 

Farmaceuci pracują inaczej

Dyżur uregulowany jest też w odrębny sposób, gdy mowa o farmaceutach. Zgodnie z art. 94 § 1 Prawa farmaceutycznego: ?Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy?. Warto przy tym wskazać, że w wyroku z dnia 30 września 2008 roku (sygn. akt II SA/Ke 388/08) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach stwierdził, że praca w godzinach nocnych, jak również w dni ustawowo wolne jest wpisana w zadania ustawowe każdej apteki. Inaczej mówiąc, farmaceuta, który otrzyma polecenie służbowe pracy w godzinach nocnych, jest zobowiązany je wykonać i nie może go kwestionować. Wówczas też czas dyżuru będzie wliczony do czasu pracy, zaś pracownik otrzymana za jego pełnienie stosowne wynagrodzenie.

Oceń ten wpis
Czy jesteś pracownikiem "w gotowości"?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Klaudia
2019-12-11, 17:18
Bardzo wiele jest takich opcji, szczególnie w firmach produkcyjnych. Ja tego nie rozumiem, ale ktoś może czerpać korzyści gdy się sprawdził i np. ma szansę na jakiś angaż.
farmmmmmma...
2019-05-22, 14:21
Czy jesteś pracownikiem "w gotowości"? Kogo ten temat interesuje, niech sobie poczyta ten artykuł. Ja osobiście jetem pracownikiem w gotowości.
39 i pół
2019-05-08, 11:28
Spotkałem się z sytuacją, że pracownicy, którzy byli przyjęci na przykład na zastępstwo mogą mieć sygnał z firmy, że jak będzie wakat to wskakują od razu na stanowisko.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.