Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Dokumentacja transakcji powiązanych - czym jest i kiedy należy ją sporządzić?

4 lutego 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 11 głosów

11 głosów

0 komentarzy

Dokumentacja transakcji powiązanych - czym jest i kiedy należy ją sporządzić?
Rozpatrując kwestie podatkowe należy ustalić m.in. to, czy przedsiębiorstwa nie są tak zwanymi podmiotami powiązanymi. Konieczność taka zachodzi w szczególności wtedy, gdy podmioty gospodarcze są zobligowane do składania Jednolitego Pliku Kontrolnego. W przypadku tego rodzaju firm mamy bowiem do czynienia ze specyficznymi regulacjami dotyczącymi np. sporządzania dokumentacji związanej z przeprowadzonymi transakcjami.

Zobacz także artykuł: Jak przechowywać dokumenty związane z prowadzeniem firmy?

Dokumentacja transakcji powiązanych – czym jest i kiedy należy ją sporządzić?

Na polskim rynku działają setki tysięcy przedsiębiorstw, a każdego dnia dochodzi pomiędzy nimi do mnóstwa transakcji (warto w takich przypadkach korzystać z kalkulatora B2B). W wielu przypadkach jednak ustawodawca narzuca na firmy dodatkowe obowiązki, w tym przygotowanie stosownej dokumentacji związanej z dokonaną operacją finansową. Mowa tutaj np. o okolicznościach, w których stronami transakcji są osoby spokrewnione lub podmioty, które są w jakiś sposób powiązane. O czym dokładnie mowa? Sprawdźmy to!

Podmioty powiązane - co to takiego?

Rozpatrując kwestie związane z tzw. podmiotami powiązanymi trzeba sięgnąć do kilku podstawowych aktów prawnych takich jak choćby ustawa o CIT czy kodeks spółek handlowych. Ustawodawca nie podaje bowiem wprost definicji podmiotów powiązanych, ale wskazuje na szereg kryteriów, które trzeba wziąć pod uwagę, aby dane przedsiębiorstwo zakwalifikować do tej kategorii. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, przez podmioty powiązane należy rozumieć: 1) podmioty, z których jeden wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot; albo 2) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ ten same inny podmiot lub małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierające znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot; lub 3) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników; lub 4) podatnika i jego zagraniczny zakład.

Video

Szukasz pracy?

Hydraulik - Niemcy

Rübsam Fachkräfte GmbH & Co.KG

  • Niemcy
Dodana

MIELARZ (K/M)

AUDIT HR Sp. z o.o.

  • Kostrzyn nad Odrą
Dodana

Magister Farmacji - Koło

Dr.Max Sp. z o. o.

  • Koło
Dodana

Technik Farmaceutyczny - Łódź

Dr.Max Sp. z o. o.

  • Łódź
Dodana

Mechanik przemysłowy/ Slusarz maszynowy

Rübsam Fachkräfte GmbH & Co.KG

  • Niemcy
Dodana

Dokumentacja transakcji powiązanych – czym jest?

Dokumentacja transakcji powiązanych to pojęcie bardzo szerokie i wiele zależy tutaj od konkretnego przypadku. Tym bardziej, że w prawie podatkowym na próżno szukać dokładnych regulacji związanych z takimi sytuacjami. Wskazane są wyłącznie reguły ogólne, których przestrzeganie powinno ochronić podmioty przed możliwymi negatywnymi konsekwencjami w przypadku kontroli skarbowej. Jeśli obowiązek sporządzenia dokumentacji występuje, musi ona obejmować przede wszystkim: informację o roli, jaką pełnią podmioty uczestniczące w transakcji; cenę przedmiotu, w tym metodę kalkulacji zysków; termin zapłaty; symulację kosztów; strategię gospodarczą, określenie celu przeprowadzenia operacji oraz innych istotnych czynników, które mają związek z transakcją. Warto zaznaczyć, że im więcej danych znajdzie się w dokumentacji, tym lepiej. 

Kiedy należy sporządzić dokumentację transakcji powiązanych?

Kiedy sporządzić dokumentację transakcji powiązanych jest konieczna? Jak się okazuje, kluczowe znaczenie odgrywają tutaj przyjęte w prawie limity kwotowe. Obowiązek dokumentowania obejmuje bowiem sytuacji, w których całkowita kwota świadczeń wymagalnych w danym roku podatkowym (jej równowartość) albo suma w rzeczywistości uiszczona, ustalona na podstawie umowy, przekracza kwotę 30 000 euro (jeśli chodzi o świadczenie usług, sprzedaż lub udostępnienie wartości niematerialnych) albo 50 000 euro (pozostałe przypadki). Wartości wyrażone w euro należy każdorazowo przeliczać na walutę polską według kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w którym transakcja została dokonana. 

Fakturowanie własnej spółki – o czym należy wiedzieć?

Należy zaznaczyć, że transakcje powiązane wymagają przygotowania właściwej dokumentacji nie tylko w przypadku osiągnięcia wspomnianego limitu. Dokumentację taką trzeba sporządzić również wtedy, gdy transakcja została zawarta z podmiotami z tzw. rajów podatkowych. W tych okolicznościach nie ma znaczenia, czy istnieje powiązanie między przedsiębiorstwami, a łączna kwota (albo jej równowartość) przekracza 20 000 euro. Zdaniem ekspertów podstawą do konieczności sporządzenia dokumentacji jest także fakturowanie własnej spółki. Spółka z o.o. a faktura z działalności gospodarczej - w taki przypadkach dopełnienie wszelkich formalności w tej materii jest tym bardziej wskazane. 

Ile sporządzenie dokumentacji transakcji powiązanych?

Wiemy już, jak zachować się, gdy celem transakcji staje się fakturowanie spółki, warto zastanowić się nad terminami poszczególnych działań. Co do zasady, nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji od razu po przeprowadzeniu transakcji, ale oczywiście nic nie stoi temu na przeszkodzie. Można to jednak zrobić później, ponieważ zgodnie z przepisami podmiot musi przedstawić dokumentację w terminie 7 dni liczonych od chwili wystąpienia o nią. W sytuacji, gdy jako przedsiębiorcy przeprowadzamy wiele tego rodzaju transakcji, warto poprosić o wsparcie ze strony specjalizującej się w tym obszarze księgowej. Więcej na ten temat można dowiedzieć się z artykułach: Z jakim biurem rachunkowym nawiązać współpracę? oraz Jak zmienić biuro rachunkowe?

Konsekwencje za brak sporządzenia dokumentacji transakcji powiązanych w przypadku kontroli

Jeśli istnieje obowiązek sporządzenia dokumentacji, przedsiębiorca musi tego dokonać. W przeciwnym razie mogą zostać na niego nałożone sankcje podatkowe, karno-skarbowe, a nawet karne. Za niezłożenie w terminie właściwemu organowi wymaganej dokumentacji, jak i złożenie informacji nieprawdziwej grozi grzywna, która może wynieść maksymalnie 6,4 mln złotych. Jeśli z kolei podmiotem gospodarczym jest spółka, osoba, która zaniedbała swoich obowiązków związanych ze sprawami majątkowymi danego podmiotu, może zostać pociągnięta nawet do odpowiedzialności karnej. 

Najczęściej zadawane pytania

Dokumentacja transakcji powiązanych - kiedy trzeba przygotować?

Obowiązek dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi zachodzi w sytuacji, gdy kwota całkowita świadczeń wymagalnych w danym roku podatkowym (lub jej równowartość) albo suma w rzeczywistości wpłacona, którą ustalono w umowie, przekracza 30 000 euro (jeśli chodzi o świadczenie usług, sprzedaż lub udostępnienie wartości niematerialnych) albo 50 000 euro (pozostałe przypadki).

Jakie kary za brak dokumentacji transakcji powiązanych?

Wiele zależy od okoliczności, formy prawnej podmiotu gospodarczego, a także zakresu naruszeń obowiązującego prawa. Brak dokumentacji w przypadku transakcji powiązanych wiąże się jednak najczęściej z wysoką karą grzywny.

Podziel się

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza do tego artykułu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka