Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Najważniejsze informacje na temat nieujawnionych źródeł przychodu

20 grudnia 2021

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 18 głosów

18 głosów

4 komentarze
Najważniejsze informacje na temat nieujawnionych źródeł przychodu
Zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdy dochód uzyskany przez obywatela musi być w odpowiedni sposób rozliczony z urzędem skarbowym poprzez złożenie właściwej deklaracji PIT. Ustawodawca określił we wskazanej ustawie także pojęcie przychodów ze źródeł nieujawnionych. Gdy fiskus chce określić dochód z nieujawnionych źródeł podatnika, porównuje wartość posiadanego przez niego majątku oraz przychodów z wartością ponoszonych przez niech wydatków. Jeśli wykryte zostaną poważne nieścisłości, skarbówka może wymierzyć opodatkowanie karne w formie stawki 75%. Oto wszystko, co warto wiedzieć na temat nieujawnionych źródeł przychodu i konsekwencji z tym związanych.

Zobacz też: Jakie podatki płacimy w Polsce? Bezpośrednie i pośrednie, podatki PIT, CIT, VAT oraz cała reszta 

Czym są nieujawnione źródła przychodu?

Obecnie w polskim prawie określa się szereg form opodatkowania, np. podatek progresywnykartę podatkowąpodatek od darowizn i wiele innych. O uzyskanych w ciągu roku podatkowego dochodach każdy podatnik bezwzględnie musi poinformować fiskusa. Wiele osób, by mieć pewność, że wszystkie należności wobec skarbówki oblicza prawidłowo, korzysta ze specjalnych internetowych kalkulatorów. Warto nadmienić, że sporo zmian w systemie podatkowym w Polsce wprowadzi także Nowy Ład

Czym dokładnie są zatem nieujawnione źródła przychodu, tzw. lewe dochody? Są to takie przychody, które nie mają pokrycia w ujawnionych źródłach. Oznacza to, że podatnik nie poinformował skarbówki o uzyskaniu danego dochodu, a ich wykrycie przez fiskusa wiąże się np. z przeprowadzeniem kontroli skarbowej. W większości przypadków nieujawnione źródła przychodów uważa się za przestępstwo skarbowe. Gdy zostanie to wykryte, fiskus wyciąga wobec podatnika stosowne konsekwencje. 

Ile wynosi podatek od dochodów z nieujawnionych źródeł?

W artykule 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznym czytamy, że stawka podatkowa od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub takich, które nie znajdują pokrycia w ujawnionych źródłach, wynosi 75% dochodu. Jest to zatem zdecydowanie najwyższy podatek w Polsce. 

Szukasz pracy?
Dodana

Pracownik produkcji

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Wrocław
Dodana

(PS) Sprzedawca / Ekspedientka

SGP APT Sp. z o.o.

 • 4 700-5 000 zł / mc
 • Skwierzyna
Dodana

Spawacz MAG

IK Hofmann GmbH

 • Niemcy
Dodana

[PS] Praca na magazynie - OD ZARAZ !

Human & Hunter Sp. Z O.O.

 • 4 500-5 000 zł / mc
 • Sady
Dodana

Tym samym opodatkowanie ryczałtowym podatkiem w wysokości 75% dochodu dotyczy wszystkich przychodów ze źródeł, które nie zostały ujawnione w deklaracjach podatkowych składanych przez danego podatnika. Jednocześnie istnieją określone sposoby, dzięki którym podatek od nieujawnionych źródeł przychodu można znacznie obniżyć. 

Czy można uchronić się przed najwyższym podatkiem od nieujawnionych źródeł?

Gdy urząd skarbowy wszczyna postępowania w sprawie dochodów podatnika pochodzących ze źródeł nieujawnionych, musi mieć do tego określoną podstawę. Organy podatkowe porównują wartość posiadanego przez podatnika majątku i przychodów za dany okres z wartością wszystkich poniesionych przez niego wydatków. W momencie, gdy okaże się, że składniki majątku podatnika nie będą miały pokrycia w jego przychodach, wówczas urząd skarbowy może wymierzyć opodatkowanie sankcyjne zgodnie ze stawką 75%. 

Najważniejsze jest posiadanie dowodów. Jeżeli kontrolerzy urzędu skarbowego będą przeprowadzać kontrolę, kontrolowany podatnik musi ze swojej strony udzielić wszystkich niezbędnych informacji, które pozwolą ustalić stan faktyczny. Gdy uda mu się udowodnić, że miał wystarczające środki na zakup wszystkich składników swojego majątku zarówno ze składników opodatkowanych jak i nieopodatkowanych, wtedy nie powinien mieć nieprzyjemności. Wynika to z wyroku WSA w Olsztynie wydanego 5 marca 2020 roku, sygn. akt I SA/Ol 45/20. 

Wytyczne wobec urzędów skarbowych mówią także o tym, że wszelkie wątpliwości mają być rozstrzygane na korzyść podatników z zastrzeżeniem, że powinni oni uprawdopodobnić - nie udowodnić - pochodzenie środków, które posiadali. Orzeczenie z takim uzasadnieniem wydawał WSA w Łodzi 9 stycznia 2020 roku, sygn. akt I SA/Łd 612/19.

Okres przedawnienia w sprawie dochodów z nieujawnionych źródeł bądź nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach wynosi 5 lat. Liczy się go od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do powstania obowiązku podatkowego. 

Jak Urząd Skarbowy może dowiedzieć się o nieujawnionych dochodach?

Urzędy skarbowe mają szereg możliwości na pozyskiwanie wiedzy odnośnie nieujawnionych dochodów przez podatników. Najważniejsze źródło informacji to sami podatnicy, którzy składają do skarbówki rozmaite dokumenty - chodzi tu o coroczne deklaracje podatkowe jak i pozostałe dokumenty dot. czynności podlegających opodatkowaniu. 

Przykładowo: podstawą do wszczęcia kontroli przez urzędników fiskusa może być sytuacja, w której podatnik mający niewielki dochód według deklaracji podatkowych uiszcza bardzo wysoki podatek od czynności cywilnoprawnych w związku z zakupem luksusowego samochodu. 

Do przekazywania informacji fiskusowi zobowiązane są również instytucje bankowe. Kontrolerzy fiskusa mogą zwrócić się do banku o informacje nt. posiadanych przez klienta rachunków bankowych i oszczędnościowych oraz o stanach finansowych i obrotach. 

Video

Jak urząd skarbowy ustala dochód z nieujawnionych źródeł?

Ustalenie podatku z tytułu dochodu z nieujawnionych źródeł może być przeprowadzone poprzez procedurę szacowania. Dzieje się tak, gdy: 

 • "brak jest ksiąg podatkowych lub innych danych niezbędnych do jej określenia lub
 • dane wynikające z ksiąg podatkowych nie pozwalają na określenie podstawy opodatkowania, lub
 • podatnik naruszył warunki uprawniające do korzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania".

źródło: art. 23 Ordynacji podatkowej 

Urząd skarbowy może zrezygnować z określenia dochodu poprzez oszacowanie, jeżeli dowody przekazane przez podatnika będą wystarczające do określenia podstawy opodatkowania. 

Podsumowanie:
 • Nieujawnione źródła przychodu to dochody, które nie zostały zgłoszone do fiskusa przez podatnika.
 • Podatek od dochodów z nieujawnionych źródeł wynosi 75% i jest najwyższy w Polsce.
 • Podatnik może uchronić się przed najwyższym podatkiem od nieujawnionych źródeł, jeśli posiada dowody na pochodzenie swoich środków.
 • Urzędy skarbowe mają szereg możliwości na pozyskiwanie wiedzy odnośnie nieujawnionych dochodów przez podatników, a kontrolerzy fiskusa mogą przeprowadzić procedurę szacowania w celu ustalenia podatku z tytułu dochodu z nieujawnionych źródeł.

Najczęściej zadawane pytania

Czym są nieujawnione źródła przychodu?

Nieujawnione źródła przychodu określa się często jako tzw. lewe dochody. Jest to określenie dla tych przychodów, które nie zostały wyszczególnione w deklaracji podatkowej składanej do urzędu skarbowego.

Jak skarbówka dowiaduje się o nieujawnionych źródłach przychodu?

Urząd skarbowy może wszcząć kontrolę w momencie, gdy dana osoba dysponuje wieloma cennymi składnikami majątku, które nie mają pokrycia w uzyskanych przez nią dochodach.

Skąd fiskus czerpie informacje o lewych dochodach?

Fiskus informacje o lewych dochodach podatników uzyskuje od nich samych. Kontrolerzy skarbówki mają wgląd w deklaracje podatkowe, a także w inne dokumenty dotyczące np. płatności podatków. Przykładowo: gdy osoba mająca niewielkie dochody nagle kupuje drogi, luksusowy samochód i opłaca z tego tytułu pokaźny podatek, jest to podstawa do wszczęcia kontroli przez urząd.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

4 komentarze

Ala

Ala

Jako pracownik uważam, że artykuł był wartościowy w uświadomieniu nam, jak ważne jest zgłaszanie wszystkich dochodów w deklaracjach podatkowych. Słyszałem już o konsekwencjach, jakie grożą za nieujawnianie źródeł przychodu, ale teraz wiem, że nie jest to jedynie kwestią kary finansowej, ale także mogą pojawić się problemy z organami podatkowymi.
Kantyka

Kantyka

Jako bezrobotny uważam, że artykuł był interesujący, chociaż mam wrażenie, że niektóre informacje były skomplikowane i trudne do zrozumienia dla kogoś, kto nie ma doświadczenia z podatkami. Na pewno jednak sprawił, że zastanowię się nad tym, jakie przychody ujawniam w swojej deklaracji podatkowej.
Orchidea

Orchidea

Jako osoba poszukująca pracy uważam, że artykuł był pomocny w zrozumieniu pojęcia nieujawnionych źródeł przychodu i co może się stać, gdy się ich nie zgłosi fiskusowi. Dzięki temu mam lepszy pogląd na składowanie swoich zarobków i wiem, jakie konsekwencje grożą, gdy nie będę przestrzegać przepisów podatkowych.
Bernadka

Bernadka

Jak pracodawca jestem zadowolony z tego artykułu, ponieważ uświadamia on czytelników o konsekwencjach nieujawniania przychodów. Uważam, że każdy powinien płacić prawidłowe podatki, co jest nie tylko obowiązkiem, ale także wyrazem uczciwości wobec państwa.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.