Jakie są rodzaje umów o pracę?

Jakie są rodzaje umów o pracę?
Umowa o pracę jest najbardziej pożądaną przez pracowników formą zatrudnienia. Warto jednak pamiętać, że w Kodeksie pracy ustawodawca rozróżnił kilka rodzajów umów i pracę. Czym charakteryzują się poszczególne rodzaje umów, które mogą podpisać zainteresowane strony?

Zawarcie umowy związane jest z powstaniem stosunku pracy. Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy: ?Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca ? do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem?. Z drugiej strony, trzeba podkreślić, że ten stosunek pracy powstaje niezależnie od tego, na jaki czas zostanie zawarta umowa o pracę. W aktualnie obowiązującym prawie wyszczególnić można umowy podpisane na czas nieokreślony, określony, na czas wykonywania określonej pracy i na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika (tak zwana umowa na zastępstwo). Dodatkowo każda  wymienionych umów może być też poprzedzona umową na okres próbny, który nie przekracza 3 miesięcy.

Umowa na czas nieokreślony

Z punktu widzenia pracowników to właśnie ta forma umowy uchodzi za najpełniejszą i najlepiej chroni interesy zatrudnionego, gdyż pracodawca może ją wypowiedzieć tylko z uzasadnionych powodów. Umowa na czas nieokreślony, gdyż o niej mowa, jest umową bezterminową. Oznacza to tyle, że strony nie wskazują przy jej podpisaniu granicznej daty trwania stosunku pracy. W praktyce bardzo często jest ona przyznawana pracownikom dopiero po zakończeniu okresu próbnego. Trzeba też pamiętać, że może być ona przekształcana na mocy porozumienia stron w umowę na czas określony lub też w umowę na czas wykonywania określonej pracy. Z drugiej strony podkreślić należy, że zabronione jest jej przekształcanie w umowę na okres próbny.

Umowa na czas określony

Tę umowę zalicza się do tak zwanych terminowych umów o pracę. Podpisujące ją strony zawsze określają datę graniczną jej obowiązywania. Z punktu widzenia interesów osób, które zdecydowały się wybrać taką formę umowy istotne jest, że może być ona wcześniej rozwiązana, jeżeli zawarta została na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy. W takim przypadku przepisy dopuszczają możliwość jej wypowiedzenia, ale z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. Warto też pamiętać o art. 411 § 2 Kodeksu pracy, czyli o tym, że w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Jednocześnie ? w niektórych sytuacjach ? umowa ta może też być przedłużona. Chodzi tu o przypadek zawarcia jej z pracownicą ciąży i to w takiej sytuacji, że jej rozwiązanie miałoby miejsce po upływie trzeciego miesiąca ciąży.

To Cię powinno też zainteresować: Rodzaje umów o pracę

Umowa na wykonanie określonej pracy

To również umowa terminowa. Różni się ona jednak tym od umowy na czas określony, że strony nie wskazują dokładnego momentu  jej rozwiązania. Tu najważniejsze jest zrealizowanie określonego zadania, dla przykładu wybudowania obiektu budowlanego. W odróżnieniu też od umowy na czas określony nie można jej rozwiązać za 2-tygodniowym wypowiedzeniem. Możliwość jej wypowiedzenia jest tylko jedna ? wówczas, gdy mowa o ogłoszeniu lub likwidacji zakładu pracy.

Umowa na czas zastępstwa nieobecnego pracownika

Ten rodzaj umowy stosowany jest w jednym celu ? aby umożliwić pracę osobie, która przejmuje obowiązki nieobecnego pracownika. Inaczej mówiąc, można też wskazać, że umowa ta jest szczególną odmianą umowy na czas określony. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zainteresowane strony mogą ją rozwiązać na mocy porozumienia stron lub bez wypowiedzenia (oczywiście wówczas, gdy zachodzą ku temu przyczyny uzasadniające takie działanie). W tym przypadku istotne jest jednak, że umowa ta nie ulega ? jak ma to miejsce przy umowie na czas określony ? przedłużeniu do dnia porodu, jeżeli uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży pracownicy.

Oceń ten wpis
Jakie są rodzaje umów o pracę?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

shoh tzu pekin
2019-12-17, 12:06
Jest w sumie kilka głównych i one są najbardziej popularne i w oparciu o nie ludzi e pracują co jest logiczne. Byleby były lepsze.
Tania
2019-12-05, 13:28
Z pewnością jeszcze jest więcej miksów w różnych sytuacjach. Też ciekawe co nam przyszłość przyniesie pod tym względem. Oby korzystna.
pr. Tolek
2019-05-28, 14:26
Każdy pragnie, aby był zatrudniony na umowę o pracę i to najlepiej na czas nieokreślony.
Wiesia
2019-05-07, 15:59
Umowa na konkretny projekt lub usługę, zorganizowana w celu wykonywania pracy lub świadczenia usługi, która jest tymczasowa, ale o niepewnym czasie trwania.
HolaHu
2019-03-30, 18:57
Zebrane w jednym miejscu, spoko. Mi się to akurat przyda do referatu. Dobrze by jednak było abyście aktualizowali informacje gdy zostaną one zmienione w trakcie.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.