Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy

7 stycznia 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 16 głosów

16 głosów

14 komentarzy
Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy
Urlop wychowawczy to prawo pracownicze, z którego mogą skorzystać rodzice pragnący sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem. Często po jego przerwaniu lub zakończeniu, pracownik wnioskuje o urlop wypoczynkowy. Czy może go otrzymać? Ile dni mu przysługuje oraz czy możliwe jest zaczerpnięcie urlopu wypoczynkowego przed urlopem wychowawczym? Rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

Urlop wypoczynkowy a urlop wychowawczy

Wiele osób wracających z urlopu wychowawczego zastanawia się, czy przysługuje im urlop wypoczynkowy, a jeśli tak, ile w takim razie mają dni do wykorzystania. Obliczanie długości wbrew pozorom nie jest takie proste. Po pierwsze, urlop wychowawczy przecież mógł trwać nawet 3 lata, a przez ten czas można zapomnieć, ile wykorzystaliśmy z wypoczynkowego, a po drugie, jego wymiar mógł zostać proporcjonalnie obniżony. Tym samym, jeśli zastanawiasz się nad zależnością między urlopem wypoczynkowym a wychowawczym, musisz wziąć pod uwagę kilka istotnych czynników.

Głównym czynnikiem wpływającym na wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego jest długość stażu pracy. Wprawdzie w rządzie pojawiły się postulaty wyrównania długości dla wszystkich pracowników, jednak jak na razie nie potwierdzono, że taka poprawka wejdzie w życie.

Staż pracy a długość urlopu wypoczynkowego

  • przepracowane do 10 lat – 20 dni urlopu
  • przepracowane powyżej 10 lat – 26 dni urlopu

Warto przy tym pamiętać o jednej ważnej rzeczy: ponieważ jest to czas podlegający oskładkowaniu, okres urlopu wychowawczego także wlicza się do stażu pracy. Zatem jeśli kobieta przed skorzystaniem z niego miała 8 lat stażu pracy, a następnie przez minimum 24 miesiące pozostawała na urlopie wychowawczym, może już cieszyć się urlopem wypoczynkowym w wymiarze 26 dni.

Obliczanie przysługującego urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym uzależnia się ponadto od dwóch innych kwestii. Po pierwsze od tego, czy  urlop wychowawczy został rozpoczęty i zakończony w tym samym roku. Po drugie od tego, czy kobieta zdążyła wykorzystać już określoną część z bieżącego urlopu wychowawczego, zanim zdecydowała się pójść na urlop wychowawczy.

Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym

Chcąc zatem skorzystać z urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym, niezbędne jest ustalenie pewnych kwestii. W sytuacji wystąpienia nieobecności z tytułu urlopu wychowawczego trwającego co najmniej 1 miesiąc należy zastosować zasadę proporcjonalnego ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Szukasz pracy?
Dodana

Operator maszyn WTRYSKARKI

Takoni Sp. z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana

Recepcjonistka w klinice stomatologicznej - Bielsko-Biała

Dentify. Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej

  • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana

Koordynator laboratorium

Hutchinson Polska

  • Żywiec
Dodana
Zasady obliczania dni wolnych po urlopie wychowawczym
Zgodnie z art. 1552 § 1 Kodeksu pracy zatrudnionemu, który po minimum miesięcznym okresie urlopu wychowawczego powraca do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego, przysługuje urlop wypoczynkowy w określonym wymiarze:
  • w przypadku zatrudnienia na czas dłuższy niż do końca danego roku kalendarzowego – proporcjonalnie do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego;
  • w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego – proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym (dotyczy to umów na czas określony).

 

Tym samym, urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym ulega obniżeniu wówczas, gdy opieka nad dzieckiem w ramach tego urlopu była sprawowana przez minimum jeden miesiąc, a powrót do pracy z urlopu nastąpił w innym roku kalendarzowym, niż ten, w którym go rozpoczęła. Zasady proporcjonalności nie stosuje się bowiem w sytuacji, gdy pracownik w ciągu tego samego roku kalendarzowego wraca do pracy u dotychczasowego pracodawcy. Gdy jednak wróci w innym roku, upływ każdego, pełnego miesiąca kalendarzowego potraktować należy jako obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego o 1/12. Jak to wygląda w praktyce?

Jeśli kobieta była na urlopie wychowawczym od 5 do 25 listopada 2019 roku, wówczas urlop wypoczynkowy nie ulega pomniejszeniu. Jeśli przebywała na urlopie wypoczynkowym od 5 listopada do 5 grudnia 2019 roku, urlop również nie zostaje pomniejszony. Jeśli jednak urlop trwał od 5 listopada 2019 roku do 5 kwietnia 2020 roku, wówczas urlop za 2020 rok pomniejsza się o 3/12.

Zaległy urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym

Istotne jest pewne rozróżnienie. Mimo że, jak wspomnieliśmy, okres urlopu wychowawczego jest oskładkowany i wlicza się do czasu pracy, nie jest zarazem traktowany jako przepracowany w kontekście przysługujących dni wolnego. Oznacza to, iż za okres przebywania na urlopie wychowawczym urlop się nie należy. Może się jednak należeć zaległy urlop wypoczynkowy, który wykorzystasz po urlopie wychowawczym.

Do kiedy zaległy urlop po urlopie wychowawczym?
Zgodnie z regulacjami prawo do urlopu wypoczynkowego przedawnia się wraz z upływem 3 lat od dnia, w którym urlop stał się wymagalny.

Niemniej zgodnie z art. 2931 Kodeksu pracy, bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie ulega zawieszeniu na czas korzystania przez pracownika z urlopu wychowawczego. Tym samym, nie ma powodu do obaw, że zaległy urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym przepadnie.

Rodzic, który wraca z urlopu wychowawczego, ma zatem możliwość skorzystania z należnego mu wcześniej urlopu wypoczynkowego, pomniejszonego proporcjonalnie. Przykładowo kobieta mająca prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego wykorzystała 12 dni do 30 września 2017 roku, po czym udała się na urlop wychowawczy, na którym pozostawała do 30 kwietnia 2018 roku. Pozostałych 14 dni to tzw. urlop zaległy, który może wykorzystać po powrocie z urlopu wychowawczego.

Video

Urlop wypoczynkowy przed urlopem wychowawczym

Osoba, która pracuje na podstawie umowy o pracę, ma możliwość skorzystania z urlopu wypoczynkowego w przysługującym jej wymiarze. Trzeba jednak pamiętać, iż urlopu wypoczynkowego udziela pracodawca. Może on zatem nie wyrazić zgody na termin, jaki pracownik proponuje i wskazać inny. W tym przypadku, gdy urlop wypoczynkowy przed urlopem wychowawczym nie zostanie udzielony, pracownik zyska prawo do jego wykorzystania po powrocie z wychowawczego. Są jednak sytuacje, w których szef nie może odmówić takiego urlopu.

Warto wiedzieć!
Pracodawca nie może odmówić wolnego wówczas, gdy zatrudniona/y złoży wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, jak również po urlopie rodzicielskim – wynika to z art. 163 § 3 Kodeksu pracy.

Jeśli więc pracownica wraca z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, może skorzystać z urlopu wypoczynkowego w przysługującym jej wymiarze, a następnie udać się na urlop wychowawczy.

Podsumowując, urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy to kilka kwestii, o których zarówno pracownik, jak i pracodawca muszą pamiętać. Dzięki temu będziesz wiedzieć między innymi, kiedy i w jakim wymiarze możliwe jest skorzystanie z urlopu wypoczynkowego przed lub po urlopie wychowawczym.

To może Cię również zainteresować

Wniosek o urlop wychowawczy

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

14 komentarzy

vivin332

vivin332

Wiedza na temat urlopu wypoczynkowego i urlopu wychowawczego jest ważna zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Dzięki temu możemy uniknąć problemów związanych z udzielaniem urlopów.
zmęczony

zmęczony

Na pewno przydatne informację dla osób, które dopiero szukają pracy i chcą wiedzieć, czego mogą się spodziewać, gdy już zostaną zatrudnione.
Lena

Lena

Moim zdaniem, artykuł jest mało przydatny dla osób, które aktualnie nie pracują. Nie ma tu informacji na temat urlopu dla bezrobotnych.
Michał Zając

Michał Zając

Fajnie, że artykuł wyjaśnia, jakie warunki muszą być spełnione, by móc skorzystać z urlopu wypoczynkowego przed i po urlopie wychowawczym. Przed decyzją o skorzystaniu z urlopu warto dokładnie zapoznać się z informacjami.
Ania

Ania

Jeśli nie wykorzystałam urlopu wypoczynkowego po macierzyńskim 52 dni tylko poszłam na wychowawczy to czy pracodawca może mi teraz odmówić tego urlopu wypoczynkowego?
Agata

Agata

Czy przed pójściem na urlop wychowawczy (36 miesięcy) muszę wykorzystać też urlop bieżący? Wypisałam wniosek na urlop zaległy, otrzymałam informacje zwrotną że muszę wypisać też wniosek na urlop bieżący...
Rudzik

Rudzik

Bardzo dobrze przedstawione różnice między urlopami. Fajnie i czytelnie przedstawione fakty w tym artykule.
jdwiga

jdwiga

Czy na urlopie wychowawczym można jechać na wczasy? Chyba to jedno i drugie nie jest powiązane. Przecież wychowując dziecko także się żyje, chodzi do kina itp? Czy się mylę?
Irka T

Irka T

Urlop wypoczynkowy a urlop wychowawczy to przywileje pracownicze. Zaległy urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym fajnie ujęliście w tym artykule. Kończy mi się urlop wychowawczy i teraz wiem, ile mam urlopu wypoczynkowego i jakie kroki muszę wykonać, aby go otrzymać.
Gaja

Gaja

Każda z nas wie, że za urlop wychowawczy pieniędzy się nie dostaje a za wypoczynkowy tak. Interesował mnie temat, czy zaraz po urlopie wychowawczym mogę skorzystać z urlopu wypoczynkowego, ile go będę miała - teraz to wiem. Dziękuję!!!
Vienna

Vienna

To oczywiście nie jest to samo. Ciekawe jak to najlepiej wykorzystać gdyby połączyć to w odpowiedni sposób. Przydałoby się poczytać więcej przykładów z życia w praktyce.
izabell

izabell

Pracujący ojcowie mają prawo do urlopu ojcowskiego. Ten rodzaj urlopu może zostać przyznany ojcom, jednak dopóki dziecko nie osiągnie wieku 24 miesięcy. Istnieją opcje gdy matka idzie na wypoczynkowy po macierzyńskim.
Zeta

Zeta

Czyli rozumiem, że wychowawczy urlop jest bezpłatny a po nim wypoczynkowy już leci z puli, że to dana firma zatrudniająca matkę po porodzie zapłaci? czy jest inaczej?
Cangaroo

Cangaroo

Znam kilka par co połączyło te rodzaje urlopów i zadowoleni byli. Owszem nie u każdego sprawdza się ten sam model, ale można powiedzieć, że może to być dobre rozwiązanie.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka