Urlop wypoczynkowy

Zaległy urlop wypoczynkowy

7 stycznia 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 3 głosy

3 głosy

9 komentarzy

Zaległy urlop wypoczynkowy
Każdy, kto świadczy pracę w oparciu o stosunek pracy, zyskuje niezbywalne prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni, w zależności od posiadanego stażu pracy. W związku z tym, powinien go wykorzystać w ciągu roku, do którego nabył do niego prawo. Czasem jednak zdarza się, że tak się nie dzieje. Wówczas powstaje specyficzny rodzaj urlopu, zwany zaległym urlopem wypoczynkowym. Co na jego temat mówi Kodeks pracy? Do kiedy można go wykorzystać? Jak wygląda wniosek o zaległy urlop wypoczynkowy? Rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

Zaległy urlop wypoczynkowy a Kodeks pracy

Przepisy Kodeksu pracy jasno wskazują, iż pracodawca ma obowiązek udzielania urlopu wypoczynkowego swoim pracownikom. Powinno to nastąpić w roku kalendarzowym, w którym ci nabyli do niego prawo i w przysługującym im wymiarze.

Zgodnie z regulacjami prawnymi, zatrudniony ma prawo do 20 dni urlopu, gdy posiada staż pracy krótszy niż 10 lat lub 26 dni urlopu, gdy staż jest dłuższy niż 10 lat. Obliczając staż pracy, należy wziąć pod uwagę wszystkie okresy zatrudnienia, a także niektóre okresy nauki, wskazane w k.p. oraz inne okresy wyszczególnione (m.in. urlop wychowawczy czy służbę wojskową). Pracownik może wykorzystać urlop jednorazowo albo w dowolnych częściach, z tym zastrzeżeniem, że przynajmniej jedna z nich powinna być nie krótsza niż 2 tygodnie.

Czasem jednak następują okoliczności powodujące, że nie doszło do wykorzystania urlopu przez pracownika:

  • Powodów może być wiele – najczęściej jednak spowodowane jest to szczególnymi potrzebami zakładu pracy.
  • W takiej sytuacji pracodawca powinien dać zatrudnionemu możliwość wykorzystania urlopu wypoczynkowego w następnym roku kalendarzowym, nie później jednak niż do 30 września.
  • Jeśli to nie nastąpi, pracodawca popełni wykroczenie, za które grozi mu kara finansowa oraz ewentualne postępowanie, kiedy pracownik będzie dochodził swoich praw na drodze sądowej.

Zaległy urlop wypoczynkowy Kodeks pracy reguluje zatem w następujący sposób – niewykorzystany w danym roku staje się urlopem zaległym i powinien zostać udzielony pracownikowi najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Należy pamiętać, że dotyczy urlopów za 2011 rok i lata późniejsze. W przypadku urlopów za 2010 rok i wcześniejsze, regulacja wskazywała, iż zaległe dni wolne można było wykorzystać w ciągu pierwszych 3 miesięcy kolejnego roku kalendarzowego, czyli najpóźniej do 31 marca.

Video

Szukasz pracy?
Dodana
Polecana
Dodana
Polecana

Doradca Klienta - LEROY MERLIN - Kołobrzeg

Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

  • Kołobrzeg
Dodana
Polecana
Dodana
Polecana
Dodana
Polecana

Wniosek o zaległy urlop wypoczynkowy wzór

Wniosek o zaległy urlop wypoczynkowy nie różni się niczym od wniosku o urlop bieżący. W treści uzupełnia się po prostu rok, z którego o dni wolne się wnioskuje. W związku z tym, że jest to dokument formalny, niezbędne są takie elementy jak data i miejscowość sporządzenia wniosku, dane pracownika, dane pracodawcy czy odręczny podpis. Poniżej znajdziesz wniosek o zaległy urlop wypoczynkowy wzór.

...........................................................
Data i miejscowość

....................................................
Dane pracownika

....................................................
Dane pracodawcy

 

WNIOSEK URLOPOWY

 

Proszę o udzielenie urlopu wypoczynkowego za rok ......................... w liczbie .......................... dni, od dnia .............................. do dnia ............................ .


 

..............................................................
podpis pracownika

Wyrażam zgodę na urlop we wskazanym terminie.
 

...............................................................
podpis osoby upoważnionej

 

Zaległy urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym

Okres rodzicielstwa wiąże się z licznymi chwilami radości, ale również obowiązkami. Urlop wychowawczy umożliwia rodzicom oraz opiekunom prawnym sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Jego wymiar sięga nawet 36 tygodni, co może oznaczać nieobecność rodzica w pracy przez 3 lata. Pracodawca powinien umożliwić powrót zatrudnionemu na to samo lub równorzędne stanowisko, ale także pozwolić na wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym.

Wprawdzie podczas urlopu wychowawczego nie nabywa się prawa do urlopu wypoczynkowego, jednak może zdarzyć się sytuacja, że pracownik nie skorzystał z przysługujących mu dni wolnych przed przejściem na urlop wychowawczy. Trzeba mieć bowiem na uwadze, iż prawo do urlopu wypoczynkowego nabywa się z dniem 1 stycznia (za cały rok z góry).

Prawo do urlopu:

  • Gdy urlop wychowawczy rozpoczyna swój bieg później niż 1 stycznia, pracownik już nabywa prawo do pełnej jego puli. Tym samym, idąc na urlop wychowawczy w lutym 2022 i wracając w lutym 2023, pracownik może skorzystać z przysługującego mu urlopu w wymiarze 20 lub 26 dni.
  • Jeśli wróci z urlopu w tym samym roku, kiedy go rozpoczął, urlop wypoczynkowy będzie naliczany proporcjonalnie. Przebywając na urlopie od 1 stycznia do 30 czerwca, pracownikowi będzie przysługiwał urlop wyłącznie za okres od lipca do grudnia.
  • Z kolei przebywając przez cały rok na urlopie wychowawczym, nie nabywa się prawa do urlopu wychowawczego za ten rok.

Zaległy urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim

Prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego stanowi jedno z podstawowych praw pracowniczych i nie można się go zrzec ani przekazać go innej osobie. Z racji tego, że urlop macierzyński w świetle prawa traktowany jest jako wykonywanie pracy, za ten czas naliczany jest urlop wypoczynkowy na zwykłych zasadach.

Urlop wypoczynkowy po macierzyńskim:

  • Wracając do pracy, możliwe jest wykorzystanie w pełni zaległego urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim, jak i urlopu bieżącego w pełni.
  • Uprawnienie do pełnego urlopu nabywa się wraz z dniem 1 stycznia danego roku, a zatem powracając do pracy, masz już do dyspozycji pełen jego wymiar, czyli 20 dni, jeśli Twój staż pracy jest krótszy niż 10 lat bądź 26 dni, gdy masz staż dłuższy.

Co więcej, zgodnie z przepisami prawa, pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu wypoczynkowego w terminie wskazanym we wniosku, gdy następuje to po urlopie macierzyńskim i/lub rodzicielskim. Oznacza to, że nie może tutaj występować ani jeden dzień przerwy – gdy wystąpi, pracodawca ma możliwość odmówienia jego udzielenia, gdyż przepisy nie obejmują takiej ewentualności. Warto więc zastanowić się już pod koniec swojego urlopu związanego z rodzicielstwem, czy od razu chcesz skorzystać z bieżącego lub zaległego urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim.

Zaległy urlop wypoczynkowy - do kiedy wykorzystać?

W związku z tym, że udzielenie urlopu wypoczynkowego stanowi obowiązek pracodawcy, sytuacja z jego niewykorzystaniem powinna zupełnie nie występować bądź mieć charakter sporadyczny. Może się jednak zdarzyć – na przykład, gdy w firmie występują szczególne potrzeby kadrowe i pracodawca zmuszony jest odmówić udzielenia urlopu. Wówczas pracownikowi nie przepadają przysługujące dni wolne, lecz przechodzą na kolejny rok.

Rodzi się wtedy wątpliwość – do kiedy wykorzystać zaległy urlop wychowawczy? Otóż pracownik powinien udać się na urlop maksymalnie do 30 września kolejnego roku, po którym nabył prawo do tego urlopu. Może to również uczynić z dniem 30 września – np. rozpocząć urlop tego dnia i wykorzystać przysługujących 10 dni zaległego urlopu. Jeśli to nie nastąpi, pracodawcę mogą czekać konsekwencje w postaci kar finansowych za popełnione wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym.

Podsumowując, w związku z tym, że urlop wypoczynkowy stanowi niezbywalne prawo pracownika, powinien on udać się na zasłużony odpoczynek w ciągu roku, w którym nabył do niego prawo. Jeśli jednak zdarzy się sytuacja, że nie wykorzysta go w pełni, powstaje tzw. zaległy urlop wypoczynkowy, który należy wykorzystać do 30 września kolejnego roku.

To może Cię również zainteresować

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Najczęściej zadawane pytania

Do kiedy trzeba wykorzystać urlop wypoczynowy?

Zaległy urlop wypoczynkowy należy wykorzystać do 30 września kolejnego roku.

Co jeśli wykorzystanie zaległego urlopu do 30 września jest niemożliwe?

Wówczas urlop wypoczynkowy należy rozpocząć nie później niż z dniem 30 września.

Podziel się

9 komentarzy

Baścik

Baścik

Urlop każdy musi mieć mało kto nie chce go mieć. Niestety życie jest za krótkie a i tak odpoczynku jest za mało.
ruda

ruda

Wielu jest ludzi co są pracoholikami. Pracodawca musi wtedy ludzi według przepisów wysyłać na taki urlop. Można chyba to także brać w pieniądzach. Mało jednak ludzi tak to widzi.
Sos

Sos

Urlopu wypoczynkowego się nie traci. Jeśli z przyczyn np. zakładu pracy - pracownik nie mógł wykorzystać w pełni swój urlop, to ma prawo go wykorzystać w przyszłym roku , ale do 30 września.
Sabo

Sabo

Zgadzam się z wypowiedziom Góry. Ja wykorzystuję urlop wypoczynkowy w zimie i w lecie.
Góra

Góra

Formuła obliczania naliczania urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy jest dobrze opisana w tym tekście na górze.
Tora

Tora

Niektórzy pracodawcy dają czas urlopu tylko pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin. Inni przyznają urlop wszystkim pracownikom. Wiele firm woli absencję niż prawnie płatne za wolne dni niewykorzystane.
Daniel

Daniel

Ja zawsze wykorzystuję także urlop do końca i zawsze mi brakuje. No znam wiele ludzi jacy z kolei wolą pieniądze jednak top chyba jest coś na zasadzie niewolnictwa ;)
Kosek

Kosek

Ja zawsze wykorzystuje każdy urlop w roku. Chyba mi się jeszcze nie zdarzyło by mi jakieś dni do wyboru zostały. Wręcz przeciwnie brakuje mi czesto urlopu ale u nas są nadgodziny do wyboru.
Darka

Darka

W moim przypadku można było to wykorzystać lub mieć pieniądze za urlop. Chyba tylko pracoholicy lub ew. ludzie co potrzebują pieniędzy dodatkowych by wybrali opcję płatności.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka