Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1049        SUBSKRYBUJE: 7269
Tematy, które interesują czytelników:  Umowa kontraktowa, Praca w ciązy, Przepisy BHP, Zatrudnianie cudzoziemców, Umowa lojalnościowa, Impreza integracyjna, Rozmowa kwalifikacyjna ubiór, Kreator CV

Pracodawco, zadbaj o pracowników w okresie letnim!

Pracodawco, zadbaj o pracowników w okresie letnim!

Wielkimi krokami zbliża się do nas lato, ale czas ten ? zwłaszcza dla pracodawców ? to kolejne wyzwanie. Konieczne jest zadbanie o właściwe warunki w zakładzie pracy tak, aby zatrudnione osoby mogły świadczyć pracę w komfortowych warunkach. O czym konkretnie mowa?

Zgodnie z art. 15 Kodeksu pracy: ?Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy?. Mowa tu między innymi o tym, aby warunki panujące na danym stanowisku pracy były ustalone odpowiednio do różnych wskaźników. O ile w okresie zimowym zadbać należy o temperaturę panującą w zakładzie pracy i odpowiednie posiłki, o tyle często podmioty zatrudniające zapominają, że te obowiązki ciąża na nich w okresie letnim.

 

Woda to podstawa

W ciągu całego roku pracodawca jest zobowiązany swoim pracownikom zapewnić wodę zdatną do picia. Warto jednak zauważyć, że popyt na nią wzrasta zwłaszcza w okresie letnim. Dodatkowo, zgodnie z art. 232 Kodeksu pracy: ?Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadku i warunki ich wydawania?. I tak, zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem, napoje profilaktyczne przysługują pracownikom zatrudnionym między innymi:

 

  • w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25°C,
  • przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni przy temperaturze poniżej 10°C lub powyżej 25°C,
  • na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C.

 

Warto przy tym pamiętać, że w każdym przypadku napoje powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy, jak i potrzeb samych zatrudnionych. Zgodnie też z przepisami, pracodawca nie może zwolnić się z zapewnienia napojów profilaktycznych lub posiłków wypłacając pracownikom ekwiwalent pieniężny.

 

Co z klimatyzacją?

W większości zakładów pracy klimatyzacja jest obecna, ale ? co należy podkreślić ? nie jest to wymagane ani w Kodeksie pracy, ani 7i innych, szczegółowych ustawach. Przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, co prawda, wskazują, jaka temperatura powinna być w pomieszczeniach, w których wykonywana jest praca, niemniej jednak mowa tu wyłącznie o temperaturze minimalnej ? ustawodawstwa nie wskazał, jaka maksymalna temperatura może panować w pomieszczeniach dostosowanych do świadczenia pracy. Zgodnie z § 30 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach, w których wykonywana jest lekka praca fizyczna lub biurowa temperatura nie może być niższa niż 18°C. Jednocześnie w pozostałych pomieszczeniach ? wyjątkiem są dla przykładu chłodnie ? temperatura nie powinna być niższa niż 14°C. Oznacza to tylko tyle, że pracodawca jest zobowiązany wyłącznie do zapewnienia pracownikom minimalnej temperatury na danym stanowisku.

To Cię powinno też zainteresować: Prawa pracownika - nawet nie wiesz, ile Ci się należy

 

Praca w upalnych warunkach...

Jak wspomniano powyżej, z formalnego punktu widzenia pracodawca nie musi zadbać o wyposażenie zakładu pracy w klimatyzację, gdyż nie jest zobowiązany do zapewnienia w pomieszczeniach temperatury nieprzekraczającej górnej granicy. Jednocześnie jednak trzeba wskazać, że praca w upalnych warunkach nie jest uważana za pracę w uciążliwych warunkach. Inaczej mówiąc, pracownikowi ? w takim przypadku ? nie przysługują napoje profilaktyczne. Warto przy tym zauważyć, że o pracy w warunkach uciążliwych nie można mówić w każdej sytuacji. Zgodnie z przepisami, za warunki uciążliwe przyjmuje się występowanie jakiegokolwiek czynnika, który charakteryzuje daną pracę lub środowisko pracy w stopniu, który przekracza średni poziom. W rezultacie, o uciążliwości pracy mowa wówczas, gdy nasilenie określonego czynnika lub czynników jest tak duże, że pracownikom powinny zostać przyznane określone świadczenia.

Zobacz inne porady dla pracowników

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.