Twoje wsparcie w rekrutacji

Pracodawco, zadbaj o pracowników w okresie letnim!

Pracodawco, zadbaj o pracowników w okresie letnim!
Wielkimi krokami zbliża się do nas lato, ale czas ten ? zwłaszcza dla pracodawców ? to kolejne wyzwanie. Konieczne jest zadbanie o właściwe warunki w zakładzie pracy tak, aby zatrudnione osoby mogły świadczyć pracę w komfortowych warunkach. O czym konkretnie mowa?

Zgodnie z art. 15 Kodeksu pracy: ?Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy?. Mowa tu między innymi o tym, aby warunki panujące na danym stanowisku pracy były ustalone odpowiednio do różnych wskaźników. O ile w okresie zimowym zadbać należy o temperaturę panującą w zakładzie pracy i odpowiednie posiłki, o tyle często podmioty zatrudniające zapominają, że te obowiązki ciąża na nich w okresie letnim.

 

Woda to podstawa

W ciągu całego roku pracodawca jest zobowiązany swoim pracownikom zapewnić wodę zdatną do picia. Warto jednak zauważyć, że popyt na nią wzrasta zwłaszcza w okresie letnim. Dodatkowo, zgodnie z art. 232 Kodeksu pracy: ?Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadku i warunki ich wydawania?. I tak, zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem, napoje profilaktyczne przysługują pracownikom zatrudnionym między innymi:

 

  • w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25°C,
  • przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni przy temperaturze poniżej 10°C lub powyżej 25°C,
  • na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C.

 

Warto przy tym pamiętać, że w każdym przypadku napoje powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy, jak i potrzeb samych zatrudnionych. Zgodnie też z przepisami, pracodawca nie może zwolnić się z zapewnienia napojów profilaktycznych lub posiłków wypłacając pracownikom ekwiwalent pieniężny.

 

Co z klimatyzacją?

W większości zakładów pracy klimatyzacja jest obecna, ale ? co należy podkreślić ? nie jest to wymagane ani w Kodeksie pracy, ani 7i innych, szczegółowych ustawach. Przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, co prawda, wskazują, jaka temperatura powinna być w pomieszczeniach, w których wykonywana jest praca, niemniej jednak mowa tu wyłącznie o temperaturze minimalnej ? ustawodawstwa nie wskazał, jaka maksymalna temperatura może panować w pomieszczeniach dostosowanych do świadczenia pracy. Zgodnie z § 30 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach, w których wykonywana jest lekka praca fizyczna lub biurowa temperatura nie może być niższa niż 18°C. Jednocześnie w pozostałych pomieszczeniach ? wyjątkiem są dla przykładu chłodnie ? temperatura nie powinna być niższa niż 14°C. Oznacza to tylko tyle, że pracodawca jest zobowiązany wyłącznie do zapewnienia pracownikom minimalnej temperatury na danym stanowisku.

To Cię powinno też zainteresować: Prawa pracownika - nawet nie wiesz, ile Ci się należy

 

Praca w upalnych warunkach...

Jak wspomniano powyżej, z formalnego punktu widzenia pracodawca nie musi zadbać o wyposażenie zakładu pracy w klimatyzację, gdyż nie jest zobowiązany do zapewnienia w pomieszczeniach temperatury nieprzekraczającej górnej granicy. Jednocześnie jednak trzeba wskazać, że praca w upalnych warunkach nie jest uważana za pracę w uciążliwych warunkach. Inaczej mówiąc, pracownikowi ? w takim przypadku ? nie przysługują napoje profilaktyczne. Warto przy tym zauważyć, że o pracy w warunkach uciążliwych nie można mówić w każdej sytuacji. Zgodnie z przepisami, za warunki uciążliwe przyjmuje się występowanie jakiegokolwiek czynnika, który charakteryzuje daną pracę lub środowisko pracy w stopniu, który przekracza średni poziom. W rezultacie, o uciążliwości pracy mowa wówczas, gdy nasilenie określonego czynnika lub czynników jest tak duże, że pracownikom powinny zostać przyznane określone świadczenia.

Oceń ten wpis
Pracodawco, zadbaj o pracowników w okresie letnim!
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Irena
2019-12-12, 10:42
Pracodawco, zadbaj o pracowników w okresie letnim! Ciekawy artykuł. U nas w pracy w trakcie upałów pracodawca daje wodę. Jak widzi, że się męczymy- to nas wypuszcza do domu i za takie godziny płaci. Aktualnie firma robi klimatyzacje w naszej firmie. Już nam upały nie będą dokuczać.
zmartwiona
2019-05-21, 10:40
Zbliża się lato- upały. Nieraz w biurach dochodzi do 30 stopni. Jak w takich warunkach pracować. Pracodawca musi zapewnić wodę, dobrze jakby zrobił klimatyzację, albo kupił klimatyzatory.
Lejdi
2019-05-08, 14:20
Wymagana jest oczywiście woda i odpowiednia temperatura. Inaczej państwowa inspekcja pracy może wkroczyć. Warunki pracy pracowników są prawnie chronione.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.