Pracowniczy obiekt budowlany a wymagania bhp

Pracowniczy obiekt budowlany a wymagania bhp
Każdy obiekt budowlany, w którym znajdują się pomieszczenia wykorzystywane do pracy musi spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. O jakich terminach i dokumentach musi pamiętać pracodawca? Jakie są podstawowe wymagania dotyczące utrzymywania obiektów budowlanych? Wreszcie, co z dokumentacją, która związana jest bezpośrednio z obiektem budowlanym?

Wytyczne związane z dostosowaniem obiektów budowlanych jako miejsca wykonywania pracy znaleźć można między innymi w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 213 § 1 każdy pracodawca ?jest obowiązany zapewnić, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy?.  Dodatkowo projekty te powinny być pozytywnie zaopiniowane przez uprawnionych rzeczoznawców. Dzięki temu pracodawca może wypełnić jeden z podstawowych obowiązków, który ciąży na nim, czyli zapewnienie wszystkim zatrudnionym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Przekazanie obiektu do użytkowania

Szczegółowe wytyczne związane z przekazaniem obiektu budowlanego do użytku określa ustawa Prawo budowlane. Zgodnie z przepisami budowę można uznać za zakończoną dopiero wówczas, gdy wykonane są wszystkie roboty budowlane w budynku, zaś teren wokół niego jest uporządkowany. Taki stan musi poświadczyć kierownik budowy w oświadczeniu, w który stwierdza też, zgodnie z art. 57 § 1 ust. 2 między innymi ?o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i  warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami?. W kolejnym kroku inwestor powinien uzyskać pozwolenie na użytkowanie budynku. W tym celu konieczne jest złożenie stosowanego wniosku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Konieczne jest także zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej na co najmniej 14 dni przez zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania budynku.

Zadbaj o pomieszczenia pracy

Szczegółowe przepisy odnoszą się również do tego, w jaki sposób wyposażone powinny być pomieszczenia, w których świadczona będzie praca. Pracodawca powinien zadbać o to, aby do przestrzeni tych doprowadzić zarówno oświetlenie naturalne, jak i sztuczne. Ponadto, konieczne jest zadbanie o właściwą temperaturę, wymianę powietrza, zabezpieczenie przed wilgocią czy też niekorzystnymi warunkami cieplnymi, nasłonecznieniem czy też drganiami.
W części zakładów pracy znaleźć mogą się pomieszczenia, w których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Do takich zaliczyć można między innymi wysoką temperaturę, hałas czy też gazy. Pracodawca, aby zagwarantować swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, powinien zastosować odpowiednie rozwiązania technologiczne, które uniemożliwią przedostawanie się tych czynników do innych pomieszczeń.

To Cię powinno też zainteresować: Przepisy bhp - praktyczne zastosowanie

Kontrola to podstawa

Wybudowany budynek powinie być utrzymywany w takim stanie, aby możliwe było w nim wykonywanie pracy w sposób bezpieczny i higieniczny. Przepisy nakładają zarówno na ich właścicieli, jak i pracodawców konieczność utrzymywania go w zarówno w należytym stanie technicznym, jak i estetycznym. Z tego też względu konieczne jest poddawanie każdego obiektu okresowym kontrolom, które mogą zweryfikować stan techniczny nie tylko budynku, ale również instalacji gazowych. Takie inspekcje przeprowadzane muszą być przez osoby, które posiadają nie tylko odpowiednie wykształcenie, ale i kwalifikacje. Właściciel lub zarządca budynku musi też pamiętać o konieczności prowadzenia stosownej dokumentacji dla budynku. W osobnej teczce znajdować powinny się między innymi dokumentacja budowy, protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące stanu technicznego budynku czy też świadectwo charakterystyki energetycznej.

Osobne przepisy określają między innymi wymogi dla pomieszczeń, które usytuowane są poniżej poziomu terenu, minimalne wymiary i oświetlenie pomieszczeń, w których świadczona jest praca, jak również wymagania, jakie powinny spełniać odpowiednio podłoga czy schody, które prowadzą do pomieszczeń i stanowisk pracy.

Oceń ten wpis
Pracowniczy obiekt budowlany a wymagania bhp
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Elif
2019-12-05, 10:29
Dobrze przekazane. Budowa to przecież wielka odpowiedzialność jest. Tutaj najważniejsze są przepisy BHP nie tylko podczas pracy ale odpowiedzialność za wykonanie budowli przecież ona musi być bezpieczna.
Truda
2019-05-13, 17:13
Obejmują one przepisy, które powinny umożliwić projektowanie przyjazne dla człowieka. Ale co sprawia, że ​​projekt jest przyjazny dla człowieka? To ma wielkie znaczenie.
Kelner
2019-05-02, 14:01
Wiadomo i przestrzeganie dla różnych pracowników przepisów. Przepisy dotyczące kontroli azbestu w miejscu pracy nakładają szczególne obowiązki na pracodawców, właścicieli i osoby sprawujące kontrolę nad budynkami w celu zarządzania ryzykiem związanym z włóknami azbestowymi, które mogą zostać uwolnione podczas prac budowlanych lub konserwacyjnych.
Irek89
2019-04-18, 17:52
Zapoznanie się z danymi kontaktowymi osoby upoważnionej do pracy, osoby udzielającej pierwszej pomocy oraz lokalnej instytucji Inspekcji Pracy. Pozwolenia są bardzo ważne przy budowie.
A. Wolińska
2019-04-16, 15:51
Podstawa takie coś. Przecież każdy obiekt decyduje o możliwości zaszkodzenia wielu ludziom nie wspominając o stratach materialnych firmy. Specijaliści sa potrzebni.
wawa
2019-03-30, 17:28
Budowlane przepisy mają wielkie znaczenie. Jeżeli by był wypadek i tragedia budowlana to ponosi za to wine firma oraz wszyscy od inżyniera projektanta. Dobrze to wszystko poznać.
Mare
2019-03-26, 11:49
Przepisy przepisami, ważne by nikt nie robił jakichś przekrętów. Dzisiaj jest lepiej ale i tak wiele jest problemów papierkowych, gdzie nie każdy działa profesjonalnie.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.