Własna firma

Jesteś zleceniobiorcą? Nie zapomnij o ewidencji godzin pracy

17 grudnia 2019

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 15 głosów

15 głosów

18 komentarzy
Jesteś zleceniobiorcą? Nie zapomnij o ewidencji godzin pracy
Pracujesz w oparciu o umowę cywilnoprawną, a konkretnie umowę zlecenie? Musisz wiedzieć, że od 1 stycznia 2017 r. masz prawo do wynagrodzenia nie niższego niż 14,70 zł brutto na godzinę. Ponieważ jednak pracując w oparciu o taką umowę, możesz co miesiąc wyrobić różną ilość godzin, powinieneś prowadzić ewidencję godzin pracy.

Ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy – przepisy

Z uwagi na zmiany, które weszły w życie, nowe uprawnienia zostały przyznane Państwowej Inspekcji Pracy. Otóż jej inspektorzy będą mogli od teraz kontrolować również zleceniodawców. W jakim zakresie? Jedynie w tym, który odnosi się do rozliczania się zleceniodawcy ze zleceniobiorcą. Takie rozwiązanie ma wyeliminować sytuację, gdy przedsiębiorca będzie chciał uniknąć wypłacenia osobie, z którą podpisał umowę cywilnoprawną, minimalnego wynagrodzenia za godzinę pracy, lub zataić rzeczywistą liczbę godzin pracy takiego pracownika.

Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy to również pytanie o to, w jaki sposób zleceniodawca ma udowodnić, że nie oszukuje ani zleceniobiorcy, ani państwa. Okazuje się, że rozwiązanie jest dość proste – mowa o konieczności prowadzenia ewidencji godzin pracy zleceniobiorcy.

Ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy? Koniecznie w formie pisemnej!

Jako zleceniobiorca lub zleceniodawca możesz w aktualnie obowiązujących przepisach poszukiwać odpowiedzi na pytanie, jak prowadzić wspomnianą ewidencję. Jednak uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie nie ma. Jedną wskazówką, jakiej udzielił ustawodawca, jest konieczność prowadzenia wspomnianej dokumentacji odrębnie dla każdego pracownika. Ustawodawca nie zdecydował się na dokładne określenie, jak ma być prowadzona ewidencja czasu pracy zleceniobiorców. W efekcie to strony umowy muszą zdecydować, jakie rozwiązanie wprowadzić.

Dobrym pomysłem wydaje się, aby zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca prowadzili we własnym zakresie swoje ewidencje czasu pracy w formie pisemnej. W ten sposób każda ze stron będzie mieć informacje o ilości przepracowanych godzin, a w razie nieporozumień, możliwe będzie porównanie zapisów i zweryfikowanie ewentualnych rozbieżności. Dla celów dowodowych, czyli w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, prowadzona w formie pisemnej ewidencja czasu pracy znacznie ułatwi proces sprawdzania dokumentacji pracowniczej.

Video

Szukasz pracy?

Operator maszyn - BLISKO BERLINA - 15,00-15,50 Euro/h - PRACA NIEMCY

MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej Sp. z o.o.

  • Niemcy
  • 12 000-12 500 zł / mc
Dodana

Praca przy kwiatach doniczkowych- pielęgnacja!

GRUPA CONTRAIN

  • Holandia
  • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

KONSTRUKTOR

Hutchinson Polska

  • Żywiec
Dodana

Pracownik Produkcji - PRACA DLA KOBIET - Praca Niemcy

MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej Sp. z o.o.

  • Niemcy
  • 10 500-11 500 zł / mc
Dodana

Specjalista ds. sprzedaży B2B

Amadeusz Krebs iKuchnia

  • Katowice
  • 8 000-12 200 zł / mc
Dodana

Brak ewidencji czasu pracy przy umowie zleceniu? Czeka Cię kara

Za brak ewidencji czasu pracy pracowników ustawodawca przewidział karę dla pracodawcy w wysokości od 1.000 zł do nawet 30.000 zł. Od 1 stycznia 2019 zmieniły się również przepisy dotyczące okresu przechowywania dokumentacji pracowników. Do końca 2018 obowiązywał 3-letni okres obowiązkowego przechowywania kart ewidencyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca ma obowiązek przechowywać wszelkie dokumenty dotyczące czasu pracy pracowników przez 10 lat od momentu wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej i przewidują dłuższy okres.

Jak zauważają eksperci zajmujący się prawem pracy, prowadzenie ewidencji godzin pracy jest charakterystyczne dla pracowników związanych stosunkiem pracy, czyli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W przypadku umów zlecenie od 2017 roku jest to kolejny obowiązek administracyjny, który dotknął miliony firm korzystających z usług zleceniobiorców.

Video

Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia

Przepisy wprowadzone w 2017 roku wymagają, aby godziny pracy na umowę zlecenie były rejestrowane. Ma to na celu umożliwienie kontroli tego, czy pracownik zatrudniony na taką umowę faktycznie otrzymuje wynagrodzenie określone w przepisach, czyli 14,70 zł brutto za godzinę (w roku 2019). Jest to minimalne wynagrodzenie, które może dostać osoba zatrudniona na takiej umowie cywilno-prawnej. Rejestr godzin realizacji zlecenia powinien być przygotowany w formie pisemnej, może to zrobić zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca. Przepisy prawa nie określają dokładnie, jak ma się odbywać rejestrowanie. Jedynym warunkiem jest forma pisemna takiego zestawienia. Dodatkowo warto pamiętać, że wszystkie ustalenia pomiędzy pracodawcą i pracownikiem powinny znaleźć się w umowie lub aneksie do niej. Dotyczy to zarówno ustaleń finansowych, formy i czasu rozliczenia, jak również czasu i miejsca pracy oraz zakresu zadań konkretnego pracownika.

Ewidencja czasu pracy a umowa zlecenie

Jak zatem powinna wyglądać karta ewidencji czasu pracy? Umowa zlecenie również to powinna określić. Jeżeli nie wiemy, jak przygotować taką kartę, można posiłkować się darmowymi wzorami, jakie bez problemu znajdziemy w sieci. Wystarczy wpisać hasło – ewidencja czasu pracy umowa zlecenie, aby już w pierwszych wynikach pojawiły się darmowe wzory z opisem jak je wypełnić.

Ewidencja czasu pracy na umowie zlecenie w PDF

Kartę taką warto przygotować sobie w arkuszu kalkulacyjnym, z którego później można wygenerować plik w formacie PDF. To znacznie ułatwi przygotowanie zestawienia dla zleceniodawcy. Zestawienie takie może mieć formę bardzo prostej tabelki, w której będą znajdowały się cztery kolumny – Dzień, Liczba Godzin oraz Podpisy Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy. Taki arkusz można przygotować na dany miesiąc. Tabelkę można też dowolnie modyfikować w zależności od ustaleń zawartych w umowie pomiędzy stronami. Można między innymi uwzględnić czas pracy stacjonarnej i zdalnej/z domu, a także czas wykonywania obowiązków pracowniczych w czasie wyjazdu służbowego.

To może Cię również zainteresować

Umowa zlecenie a urlop

Najczęściej zadawane pytania

Czy ewidencja godzin pracy jest potrzebna przy umowie zleceniu?

Przepisy, które weszły w życie w 2017 roku, nakładają na pracodawcę i pracownika obowiązek ewidencjonowania godzin pracy na umowie zleceniu.

Czy brak ewidencji godzin pracy może być powodem do nałożenia kary?

W razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, która wykaże brak ewidencji godzin pracy, pracodawca może spodziewać się kary.

W jaki sposób ewidencjonować godziny pracy pracowników?

Ewidencja godzin pracy powinna być prowadzona najlepiej w formie pisemnej, aby ułatwić dostęp do dokumentacji w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Marketing specialist w WhitePress. Copywriter w Aplikuj.pl Dziennikarz w bielsko.biala.pl. Ponad 10 lat doświadczeń.
Moja praca kręci się wokół treści. Tworzę, przerabiam, sprawdzam, poprawiam, zlecam i weryfikuję. Planowanie i budowanie contentu sprawia mi przyjemność, tak samo jak poznawanie rozmaitych metod komunikacji i efektywne ich wykorzystanie. 

18 komentarzy

Staszek

Staszek

Prowadzenie ewidencji czasu pracy w formie pisemnej na umowie zlecenie jest rzeczywiście dobrym pomysłem. Teraz nie będzie trzeba polegać jedynie na pamięci i zaufaniu do pracodawcy, ale będzie można mieć rzetelne dane na temat ilości przepracowanych godzin.
Norma

Norma

Doceniam nowe przepisy dotyczące prowadzenia ewidencji czasu pracy zleceniobiorcy, ponieważ teraz pracodawcy nie będą już mogli zatrudniać osób na umowę zlecenie bez zapewnienia im godziwego wynagrodzenia za przepracowane godziny. Mam nadzieję, że przepisy będą skutecznie egzekwowane.
Bartek

Bartek

Muszę przyznać, że nowe przepisy dotyczące prowadzenia ewidencji czasu pracy zleceniobiorcy na umowie zlecenie trochę mnie przerażają. Wiem, że będzie to dla mnie dodatkowy obowiązek administracyjny, ale z drugiej strony rozumiem, że jest to dla dobra pracowników.
Dennis

Dennis

Bardzo dobrze, że takie przepisy zostały wprowadzone. Dzięki temu osoby wykonujące pracę na umowę zlecenie mają większe szanse na sprawiedliwe traktowanie przez pracodawców.
Huk23

Huk23

Cieszę się, że są nowe przepisy, które zmuszają pracodawców do prowadzenia ewidencji czasu pracy zleceniobiorcy. Teraz niektórzy pracodawcy nie będą mogli zawyżać ilości przepracowanych godzin i oszukiwać pracowników.
Malwa

Malwa

CD - ..acy i, co za tym idzie, określenia stawki godzinowej. Czy to znaczy, że nie mogę nikomu zlecić wykonania konkretnego zadania? Proszę mi wyjaśnić ten absurd.
Malwa

Malwa

Dzień dobry. Umowa cywilno-prawna to nie umowa o pracę - to oczywiste. Pytam potencjalnego zleceniobiorcę ile chce za skoszenie łąki. On mówi: 300 zł. Mówię: ok, pasuje i zlecam zadanie wyznaczając termin wykonania i termin płatności. Nie ma możliwość weryfikacji ilości godzin przepracowanych przez zleceniobiorcę i ustalenia z góry ile godzin może zająć ta praca. Tym samym nie ma możliwości ustalenia stawki godzinowej. I od tego są właśnie umowy zlecenia. W przypadku umowy o pracę jest pełna kontrola nad pracownikiem, gdyż są wyznaczone godziny pracy i w ten sposób godziny są weryfikowalne. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem. W przypadku umów zleceń wręcz nie można wyznaczać godzin pracy i nie istnieje kierownictwo robót. Więc, tak jak wyżej napisałem, czas pracy jest nieweryfikowalny, co jak widać, wynika wręcz z prawa. Więc nie mogę spełnić ustawowego wymogu ewidencji czasu pr
mozil

mozil

Przydatne informacje dla wszystkich ludzi. Potrzeba o tym wiedzieć i dzięki takim artykułom wiedza jest bardziej przyswajalna.
Karolek

Karolek

Jako nowy właściciel firmy uzyskanie stałego dochodu zajmie trochę czasu. Trzeba wszystkie drobne rzeczy realizować. Ewidencja pracy ma znaczenie.
Tamara

Tamara

Czy potrzebny jest podpis zleceniobiorcy na rewidenci czasu pracy prowadzonej przez zleceniodawcę?
Izabela

Izabela

Czy zleceniobiorca również musi mieć odnotowane w ewidencji czasu pracy dokładne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, tak jak pracownik na umowie o pracę? Czy wystarczy suma przepracowanych godzin w danym dniu?
Ania

Ania

Czy przy podpisaniu umowy zlecenia pod koniec miesiąca np 20 tego muszę jeszcze w tym miesiącu zacząć pracę czy mogę w kolejnym? Tzn czy jest przymus /przepis że trzeba przepracować min ilość godzin?
samuraj

samuraj

System godzinowy to najbardziej praktyczny i popularny system. W każdej działalności potrzeba wszystko zrewidować i zorganizować w taki sposób by zgadzało się na podstawie wszystkich papierów i przepisów.
IP Andrzej

IP Andrzej

Według przepisów czas pracy zleceniobiorców trzeba ewidencjonować w systemie godzinowym. Koniecznie musi być ona w formie pisemnej! inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy bardzo często przeprowadzają kontrole...
Robert

Robert

Prowadząc firmę trzeba niestety pilnować wszystkich papierkowych rzeczy bop potem zrobi się bałagan a najgorzej jak się potem chodzi po urzędach i kary płaci.
Mateusz

Mateusz

O wszystko co jest związane z wypełnianiem zaleceń by firma działała dobrze według prawa trzeba pamiętać. Warto jest orientować się wcześniej jak wygląda w praktyce.
Lama

Lama

Czy teraz to wszystko jak tutaj zostało napisane na dzień dzisiejszy działa podobnie? Czy zmieniły się zasady i inne szczegóły związane z tym tematem artykułu?
Synaj two

Synaj two

Na wszystko trzeba zwracać uwagę by nie porobić błędów w formalnościach. Jak wiadomo w firmie wiele jest różnych rzeczy, które dość dobrze trzeba poogarniać.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.