Twoje wsparcie w rekrutacji

Jesteś zleceniobiorcą? Nie zapomnij o ewidencji godzin pracy

Jesteś zleceniobiorcą? Nie zapomnij o ewidencji godzin pracy
Pracujesz w oparciu o umowę cywilnoprawną, a dokładniej zlecenie? Musisz wiedzieć, że od 1 stycznia 2017 r. masz prawo do wynagrodzenia nie niższego niż 13 zł brutto na godzinę. Ponieważ jednak pracując w oparciu o taką umowę, możesz co miesiąc wyrobić różną ilość godzin, powinieneś prowadzić ewidencję godzin pracy.

 Ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy - przepisy 

Z uwagi na zmiany, które weszły w życie, nowe uprawnienia zostały przyznane Państwowej Inspekcji Pracy. Otóż, jej inspektorzy będą mogli od teraz kontrolować również zleceniodawców. W jakim zakresie? Jedynie w tym, który odnosi się do rozliczania się zleceniodawcy ze zleceniobiorcą. Takie rozwiązanie ma wyeliminować sytuację, gdy przedsiębiorca będzie chciał uniknąć wypłacenia osobie, z którą podpisał umowę cywilnoprawną, minimalnego wynagrodzenia za godzinę pracy.

Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy to również pytanie o to, w jaki sposób zleceniodawca ma udowodnić, że nie oszukuje ani zleceniobiorcy, ani państwa. Okazuje się, że rozwiązaniem jest dość proste – mowa  o konieczności prowadzenie ewidencji godzin pracy zleceniobiorcy.


Ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy? Koniecznie w formie pisemnej!

Jako zleceniobiorca lub zleceniodawca możesz w aktualnie obowiązujących przepisach poszukiwać odpowiedzi na pytanie, jak prowadzić wspomnianą ewidencję. Odpowiedzi jednak nie znajdziesz. Dlaczego? Ustawodawca nie zdecydował się na dokładne określenie, jak ma być prowadzona ewidencja czasu pracy zleceniobiorców. W efekcie to strony muszą zdecydować, jakie rozwiązanie wprowadzić.

Dobrym rozwiązaniem wydaje się, aby zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca prowadzili swoje ewidencje czasu pracy w formie pisemnej. W ten sposób każda ze stron będzie miał informacje o ilości przepracowanych godzin, a w razie nieporozumień, możliwe będzie porównanie zapisów. Dla celów dowodowych, czyli w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, strony zlecenia powinny prowadzić ewidencję w formie pisemnej.

Brak ewidencji czasu pracy przy umowie zleceniu? Czeka Cię kara

Aby nie okazało się, że inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy stwierdzą nieprawidłowości i nałożą karę grzywny w wysokości nawet do 30 000 zł, specjaliści zalecają stronom zlecenia prowadzenie ewidencji godzin w formie pisemnej. Takie rozwiązanie jest o tyle dobre, że pozwoli udowodnić, że strony dbają o rozliczenie, a zleceniodawca nie zaniża wynagrodzenia należnego zleceniobiorcy.

To Cię powinno też zainteresować: Umowa zlecenie a urlop

Jak zauważają eksperci zajmujący się prawem pracy, prowadzenie ewidencji godzin pracy jest charakterystyczne dla umów o pracę. W przypadku umów zlecenie można uznać, że jest to zbędna biurokracja, kolejny obowiązek administracyjny, który dotknął miliony firm korzystających z usług zleceniobiorców.

Ustal zasady ewidencji czasu pracy

Ponieważ przepisy nie precyzują, jak ma wyglądać ewidencja godzin pracy zleceniodawcy, to najlepszym rozwiązaniem jest, aby strony – najlepiej jeszcze przed zawarciem umowy – ustaliły w jaki sposób taka ewidencja będzie prowadzona. W ten zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca będą wiedzieć, jak i kiedy mają przedstawiać przygotowane zestawiania.

Wypracowanie kompromisu leży w gestii stron podpisujących umowy. Zarówno zleceniobiorcy, jak i zleceniodawcy powinno zależeć na tym, aby ustalić, w jaki sposób będą dokonywać rozliczeń.

Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia

Przepisy wprowadzone w 2017 roku wymagają obecnie, aby godziny pracy na umowę zlecenie były rejestrowane. Ma to na celu umożliwienie kontroli tego, czy pracownik zatrudniony na taką umowę faktycznie otrzymuje wynagrodzenie określone w przepisach, czyli 13,70 zł brutto za godzinę. Jest to minimalne wynagrodzenie, które może dostać osoba zatrudniona na takiej umowie cywilno-prawnej. Rejestr godzin realizacji zlecenia powinien być przygotowany w formie pisemnej, może to zrobić zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca. Jeżeli wpiszemy hasło „umowa zlecenie godziny pracy” uzyskamy informacje, że przepisy prawa nie określają dokładnie, jak ma się odbywać rejestrowanie. Jedynym warunkiem jest forma pisemna takiego zestawienia. Dodatkowo warto pamiętać, że wszystkie ustalenia pomiędzy pracodawcą i pracownikiem powinny znaleźć się w umowie lub aneksie do niej. Dotyczy to zarówno ustaleń finansowych, formy i czasu rozliczenia, jak również czasu i miejsca pracy oraz zakresu zadań konkretnego pracownika.

Ewidencja czasu pracy a umowa zlecenie

Jak zatem powinna wyglądać karta ewidencji czasu pracy? Umowa zlecenie również to powinna określić. Jeżeli nie wiemy, jak przygotować taką kartę, można posiłkować się darmowymi wzorami, jakie bez problemu znajdziemy w sieci. Wystarczy wpisać hasło – ewidencja czasu pracy umowa zlecenie, aby już w pierwszych wynikach pojawiły się darmowe wzory z opisem jak je wypełnić. Kartę taką warto przygotować sobie w arkuszu kalkulacyjnym, z którego później można wygenerować plik w formacie pdf. To znacznie ułatwi przygotowanie zestawienia dla zleceniodawcy. Zestawienie takie może mieć formę bardzo prostej tabelki, w której będą znajdowały się trzy kolumny – Dzień, Liczba Godzin i Podpis Zleceniobiorcy. Taki arkusz można przygotować na dany miesiąc. Tabelkę można też dowolnie modyfikować w zależności od ustaleń zawartych w umowie pomiędzy stronami. Można między innymi uwzględnić czas pracy stacjonarnej i zdalnej/z domu, a także czas wykonywania obowiązków pracowniczych w czasie wyjazdu służbowego.

 

Oceń ten wpis
Jesteś zleceniobiorcą? Nie zapomnij o ewidencji godzin pracy
Ocena: 4.5, liczba głosów: 15

Zobacz inne porady

Opinie

IP Andrzej
2019-05-24, 17:03
Według przepisów czas pracy zleceniobiorców trzeba ewidencjonować w systemie godzinowym. Koniecznie musi być ona w formie pisemnej! inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy bardzo często przeprowadzają kontrole...
Robert
2019-05-02, 16:30
Prowadząc firmę trzeba niestety pilnować wszystkich papierkowych rzeczy bop potem zrobi się bałagan a najgorzej jak się potem chodzi po urzędach i kary płaci.
Mateusz
2019-04-18, 18:15
O wszystko co jest związane z wypełnianiem zaleceń by firma działała dobrze według prawa trzeba pamiętać. Warto jest orientować się wcześniej jak wygląda w praktyce.
Lama
2019-04-16, 19:15
Czy teraz to wszystko jak tutaj zostało napisane na dzień dzisiejszy działa podobnie? Czy zmieniły się zasady i inne szczegóły związane z tym tematem artykułu?
Synaj two
2019-04-16, 19:11
Na wszystko trzeba zwracać uwagę by nie porobić błędów w formalnościach. Jak wiadomo w firmie wiele jest różnych rzeczy, które dość dobrze trzeba poogarniać.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.