Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Wynagrodzenie zleceniobiorcy sprawdzi PIP

13 lipca 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 10 głosów

10 głosów

4 komentarze
Wynagrodzenie zleceniobiorcy sprawdzi PIP
Dotychczas inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy kontrolowali wyłącznie przedsiębiorców zatrudniających pracowników na podstawie umów o pracę. Z uwagi na zmiany w wynagradzaniu zleceniobiorców, otrzymali oni nowe uprawnienia.

Przy okazji przeprowadzania kontroli w firmie, inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy, będą mogli sprawdzić, czy zleceniobiorcy w niej świadczący pracę, są wynagradzani w prawidłowy sposób, jeżeli chodzi o minimalną wysokość wynagrodzenia brutto.

Minimalna stawka dla zleceniobiorców i samozatrudnionych

Aby wyeliminować m.in. nadużycia, ustawodawca zdecydował, że od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka za godzinę pracy na podstawie umowy zlecenia będzie wynosić minimum 13 zł. Poza zleceniobiorcami, na tyle mogą liczyć również samozatrudnieni.
Z punktu widzenia wszystkich zainteresowanych – zarówno zleceniodawców, jak i zleceniobiorców – istotne jest to, że powyższa kwota będzie waloryzowana co roku. Dlaczego? Jej wysokość została powiązana z wynagrodzeniem minimalnym obowiązującym za pracę na umowę o pracę. W związku z tym po ostatnich zmianach w lipcu 2023 roku wynosi 23,50 zł/godz. brutto.

Zleceniobiorcy bez ochrony, ale…

Do tej pory, gdy w zakładzie pracy pojawiali się inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy, mieli oni wiele zadań, m.in. kontrolę, czy pracodawca zawarł prawidłową umowę z pracownikiem. Jeżeli specjaliści stwierdzili, że umowa zlecenie została zawarta w sposób, który nie budzi żadnych wątpliwości, to nie wnikali m.in. w wysokość wynagrodzenia, jaką pracodawca zaoferował zleceniobiorcy. To się zmieniło.

Szukasz pracy?

Pomocnik montera rusztowań

Randstad Polska Sp. z o.o.

  • 1 700-2 000 € / mc
  • Lublin
Dodana

Pomocnik montera rusztowań

Randstad Polska Sp. z o.o.

  • 1 700-2 000 € / mc
  • Gdańsk
Dodana

Pomocnik montera rusztowań

Randstad Polska Sp. z o.o.

  • 1 700-2 000 € / mc
  • Opole
Dodana

Pomocnik montera rusztowań

Randstad Polska Sp. z o.o.

  • 2 200-2 700 € / mc
  • Katowice
Dodana

Pomocnik montera rusztowań

Randstad Polska Sp. z o.o.

  • 1 700-2 000 € / mc
  • Lublin
Dodana

Od 1 stycznia 2017 r. inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy mają nowe uprawnienia – mogą sprawdzać, czy zleceniodawca (pracodawca) wypłaca zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, czyli obecnie 23,50zł brutto. To jednak jedyna zmiana – w dalszym ciągu w przypadku zleceniobiorców zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, nie kodeksu pracy.

Umowy zlecenia w świetle PIP

Jednym z kluczowych aspektów działalności firmy są zasady wynagradzania pracowników. W Polsce istnieją różne formy zatrudnienia, a jedną z nich jest umowa zlecenie. Dla pracodawców jest to często atrakcyjne rozwiązanie ze względu na jego elastyczność. Jednak, jak wspomniano wcześniej, Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) ma prawo kontrolować przestrzeganie przepisów dotyczących takich umów, co może prowadzić do pewnych konsekwencji dla przedsiębiorców. W kontekście umowy zlecenie, PIP szczególnie zwraca uwagę na przestrzeganie minimalnej stawki godzinowej.

Jak przebiega kontrola PIP w przypadku umowy zlecenia?

W przypadku kontroli PIP, inspektorzy skrupulatnie analizują zapisy zawarte w umowie zlecenie. Sprawdzają, czy pracodawca prawidłowo ustalił wynagrodzenie i czy respektuje on minimalną stawkę godzinową. Inspekcja pracy weryfikuje także , czy zapisy umowy są zgodne z przepisami Kodeksu pracy. Dlatego istotne jest, aby wszelkie umowy były sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i rzetelnie odzwierciedlały faktyczne warunki świadczenia pracy.

Sprawdź jakie są konsekwencje niezgodności umowy zlecenia z przepisami

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących umów zlecenia może prowadzić do poważnych konsekwencji. W przypadku stwierdzenia przez inspektorów PIP nieprawidłowości, pracodawca może zostać ukarany grzywną, a także zobowiązany do zapłaty zaległych wynagrodzeń. Z tego powodu ważne jest, aby przedsiębiorcy zrozumieli i przestrzegali zasad wynagradzania na podstawie umowy zlecenia. To jest w ich najlepszym interesie - pozwala uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek podczas kontroli PIP.

"Jako pracodawca, zawsze przestrzegaj przepisów dotyczących umów zlecenia, aby zapewnić dobre relacje z pracownikami i uniknąć konsekwencji podczas kontroli PIP."

Sprawdź dlaczego musisz prowadzić ewidencję

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy dostali uprawnienia pozwalające im skontrolować cały proces rozliczania się między pracodawcą a zleceniobiorcą. Aby było to możliwe, konieczne jest prowadzenie ewidencji czasu wykonywania zlecenia. To właśnie na podstawie takiego zestawienia, zleceniodawca wypłaca wynagrodzenie.

Jeżeli chodzi o prowadzenie ewidencji, to ta kwestia nie jest oczywista. Wielu specjalistów podkreśla, że brak jest konkretnych wytycznych dotyczących tego, jak ma wyglądać zestawienie przepracowanych godzin. Pewne jest jednak, że to właśnie na podstawie dokumentu przedstawionego przez zleceniobiorcę, ma nastąpić wypłata świadczenia.

Co się stanie, gdy inspektorzy stwierdzą uchybienia?

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy mają możliwość finansowego karania pracodawców za nadużycia – mogą nakładać kary. Co w sytuacji, gdy podczas kontroli stwierdzą oni, że zleceniodawca nie płaci zleceniobiorcom minimalnej stawki godzinowej?

Zgodnie z przepisami, inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy mogą nałożyć na pracodawcę karę pieniężną w wysokości od 1 000 do 30 000 zł. Najwyższą grzywnę otrzymują jednak ci, którzy popełnili to samo uchybienie po raz kolejny, i to mimo upomnienia przez specjalistów.

To może Cię również zainteresować

Czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy?

Najczęściej zadawane pytania

Czy PIP kontroluje umowy zlecenia?

Tak, PIP ma prawo kontrolować przestrzeganie przepisów dotyczących umów zlecenia.

Co się dzieje, jeżeli umowa zlecenie nie jest zgodna z przepisami?

W przypadku stwierdzenia niezgodności, pracodawca może zostać ukarany grzywną i zobowiązany do zapłaty zaległych wynagrodzeń.

Czy PIP bada zasady umowy zlecenia?

Tak, PIP szczególnie zwraca uwagę na przestrzeganie minimalnej stawki godzinowej w umowach zlecenia.

Co to jest kontrola PIP?

Kontrola PIP to proces, w którym inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy sprawdzają, czy pracodawca przestrzega przepisów prawa pracy.

Jak mogę przygotować się na kontrolę PIP?

Najlepszym przygotowaniem jest zawsze przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym prawidłowe zawieranie i realizowanie umów zlecenia.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Jakub Strykowski

Copywriter

Jestem copywriterem dla Aplikuj.pl. Pisze teksty na wiele tematów od kilku lat, pracowałem też w researchu.
Zawsze interesowało mnie prawo pracy i wszystko co związane z prowadzeniem firmy.

4 komentarze

Marek

Marek

Wynagrodzenie zleceniobiorcy sprawdzi PIP - bardzo fajnie, niech sprawdzają- w końcu to ich praca...
Alicja

Alicja

Są przepisy prawne. Wynagrodzenie zleceniobiorcy sprawdzi PIP. Bardzo dobrze- niech sprawdzają.
Solo12

Solo12

Jeżeli takie są przepisy to w porządku. Regulacje się także zmieniają z czasem. Dobrze, gdy człowiek wie odpowiednio na czym stoi i jak to w praktyce jest rozwiązywane.
Ucher

Ucher

Cóż, trzeba się liczyć z wszelakimi kontrolami. Ma to przecież na celu sprawdzenie czy wszystko działa zgodnie z prawem. Państwowa Inspekcja Prascy czy inne organy realizują to codziennie.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.