Wynagrodzenie zleceniobiorcy sprawdzi PIP

Wynagrodzenie zleceniobiorcy sprawdzi PIP
Dotychczas inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy kontrolowali wyłącznie przedsiębiorców zatrudniających pracowników na podstawie umów o pracę. Z uwagi na zmiany w wynagradzaniu zleceniobiorców, otrzymali oni nowe uprawnienia.

Przy okazji przeprowadzania kontroli w firmie, będą mogli sprawdzić, czy zleceniobiorcy w niej świadczący pracę, są wynagradzani w prawidłowy sposób, jeżeli chodzi o minimalną wysokość wynagrodzenia brutto.


Minimalna stawka dla zleceniodawców i samozatrudnionych

Aby wyeliminować m.in. nadużycia, ustawodawca zdecydował, że od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka za godzinę pracy na podstawie umowy zlecenia będzie wynosić minimum 13 zł. Poza zleceniodawcami, na tyle mogą liczyć również samozatrudnieni.
Z punktu widzenia wszystkich zainteresowanych – zarówno zleceniodawców, jak i zleceniobiorców – istotne jest to, że powyższa kwota będzie waloryzowana co roku. Dlaczego? Jej wysokość została powiązana z wynagrodzeniem minimalnym obowiązującym za pracę na umowę o pracę.


Zleceniobiorcy bez ochrony, ale…

Gdy w zakładzie pracy pojawiają się inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy, mają oni wiele zadań, m.in. kontrolują, czy pracodawca zawarł prawidłową umowę z pracownikiem. Jeżeli specjaliści stwierdzają, że umowa zlecenie została zawarta w sposób, który nie budzi żadnych wątpliwości, to nie wnikają m.in. w wysokość wynagrodzenia, jaką pracodawca zaoferować zleceniodawcy. Teraz to się zmieni.

Od 1 stycznia 2017 r. inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy mają nowe uprawnienia – mogą sprawdzać, czy zleceniodawca (pracodawca) wypłaca zleceniobiorcą wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, czyli 13 zł brutto. To jednak jedyna zmiana – w dalszym ciągu w przypadku zleceniobiorców zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, nie kodeksu pracy.

To Cię powinno też zainteresować: Czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy?


Aby kontrola była możliwa, konieczne jest prowadzenie ewidencji

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy dostali uprawnienia pozwalające im skontrolować cały proces rozliczania się między pracodawcą a zleceniobiorcą. Aby było to możliwe, konieczne jest prowadzenie ewidencji czasu wykonywania zlecenia. To właśnie na podstawie takiego zestawienia, zleceniodawca wypłaca wynagrodzenie.

Jeżeli chodzi o prowadzenie ewidencji, to ta kwestia nie jest oczywista. Wielu specjalistów podkreśla, że brak jest konkretnych wytycznych dotyczących tego, jak ma wyglądać zestawienie przepracowanych godzin. Pewne jest jednak, że to właśnie na podstawie dokumentu przedstawionego przez zleceniobiorcę, ma nastąpić wypłata świadczenia.


Gdy inspektorzy stwierdzą uchybienia

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy mają możliwość finansowego karania pracodawców za nadużycia – mogą nakładać kary. Co w sytuacji, gdy podczas kontroli stwierdzą oni, że zleceniodawca nie płaci zleceniobiorcą minimalnej stawki godzinowej?

Zgodnie z przepisami, inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy mogą nałożyć na pracodawcę karę pieniężną w wysokości od 1 000 do 30 000 zł. Najwyższą grzywnę otrzymują jednak ci, którzy popełnili to samo uchybienie po raz kolejny, i to mimo upomnienia przez specjalistów.

Oceń ten wpis
Wynagrodzenie zleceniobiorcy sprawdzi PIP
Ocena: 4.5, liczba głosów: 11

Opinie

Marek
2019-12-05, 16:03
Wynagrodzenie zleceniobiorcy sprawdzi PIP - bardzo fajnie, niech sprawdzają- w końcu to ich praca...
Alicja
2019-05-26, 17:33
Są przepisy prawne. Wynagrodzenie zleceniobiorcy sprawdzi PIP. Bardzo dobrze- niech sprawdzają.
Solo12
2019-05-07, 13:01
Jeżeli takie są przepisy to w porządku. Regulacje się także zmieniają z czasem. Dobrze, gdy człowiek wie odpowiednio na czym stoi i jak to w praktyce jest rozwiązywane.
Ucher
2019-04-09, 15:48
Cóż, trzeba się liczyć z wszelakimi kontrolami. Ma to przecież na celu sprawdzenie czy wszystko działa zgodnie z prawem. Państwowa Inspekcja Prascy czy inne organy realizują to codziennie.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.