!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracownik - prawa i obowiązki

Polubownie czy sądownie?

7 marca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 10 głosów

10 głosów

4 komentarze

Polubownie czy sądownie?
Spór pomiędzy pracodawcą a pracownikiem może zostać rozstrzygnięty na dwa sposoby ? polubownie lub też sądownie. Każdy z wyborów ma swoje zalety, jak i wady, zaś wszystkie ustawodawca uregulował w Kodeksie pracy.

Ustawodawca w Kodeksie pracy unormował zarówno system rozpoznawania sporów sądowy, jak i polubowny. Z uwagi jednak na doniosłość stosunków pracy w życiu społecznym, jak i gospodarczym, nacisk położony został na ugodowe likwidowanie wszelkich sporów. Dzięki temu zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą zaoszczędzić czas, nie muszą również gromadzić i przedstawiać dowodów na daną okoliczność. Warto przy tym dodać, że polubowne załatwianie kwestii spornych jest możliwe na wiele sposobów.

Postępowanie pojednawcze i mediacja

Zarówno postępowanie pojednawcze, jak i mediacja należą do grupy ugodowych metod rozwiązywania wszelkich pojawiających się roszczeń. Pierwsze z nich prowadzone są przed tak zwanymi komisjami pojednawczymi, które to mogą funkcjonować przy każdym zakładzie pracy. Są one powoływane wspólnie przez pracodawcę oraz zakładową organizację związkową, zaś ? zgodnie z art. 244§3 Kodeksu pracy ? ?jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa ? pracodawca, po uzyskaniu pozytywnej opinii pracowników?. Jednocześnie pracodawca ma obowiązek ustalić następujące kwestie:

? zasady i tryb powoływania komisji, ? czas trwania kadencji, ? liczbę członków kadencji.

Warto zauważyć, że niewątpliwą zaletą postępowania pojednawczego jest jego szybkość. Zgodnie z art. 251§1 Kodeksu pracy ?komisja pojednawcza powinna dążyć, aby załatwienie sprawy w drodze ugody nastąpiło w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku?. Każde postępowanie pojednawcze kończy się zawarciem ugody. Z punktu widzenia prawa istotna jest jej treść, gdyż nie może być ona sprzeczna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Mediacja jest innym sposobem rozwiązania sporu, niemniej może być równie skuteczna co postępowanie pojednawcze. W tym przypadku jest ona prowadzona przez mediatora, którego strony wybierają same. Mediatorem może być przy tym praktycznie każda osoba, która posiada zdolność do czynności prawnych. Ustawa ? w tym zakresie ? nie przewiduje żadnych ograniczeń, nie wskazuje również, kto powinien być mediatorem, czyli nie wyznacza danej osoby. Warto równocześnie podkreślić, że mediacja jest dobrowolna, zaś samo postępowanie poufne, dzięki czemu strony sporu sprawę załatwiają w sposób dyskretny. Z punktu widzenia prawa podzielić można ją na:

? umowną, ? przeprowadzaną na postawie postanowienia sądu.

Niezależnie od rodzaju, uznaje się, że mediacja prowadzona jest przez rozpoczęciem sporu sądowego. Od tej zasady istnieje wyjątek ? wówczas, gdy strony wyrażą na to zgodę, mediacja może przebiegać niejako równolegle do toczącego się postępowania przez Temidą.

Sąd rozstrzygnie

Kwestią oczywistą jest, że każda ze stron może swoich roszczeń dochodzić przed sądem. W takim przypadku wszystkie roszczenia wynikające ze stosunku pracy rozstrzygają sądy pracy. Zgodne zatem z art. 262§1 Kodeksu pracy są to:

? sądy pracy ? stanowiące odrębne jednostki organizacyjne sądów rejonowych, ? sądy pracy i ubezpieczeń społecznych ? stanowiące odrębne jednostki organizacyjne sądów wojewódzkich, zwane sądami pracy, ? sądy apelacyjne ? jako sądy drugiej instancji, ? Sąd Najwyższy, który rozstrzyga skargi kasacyjne.

W tym wypadku warto również znać właściwości rzeczowe poszczególnych sądów. I tak, do sądów rejonowych ? niezależnie od wartości przedmiotu sporu ? należą sprawy z zakresu o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy oraz przywrócenie poprzednich warunków pracy, o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz wynagrodzenia dochodzonego wraz z odszkodowaniem. Pozostałe kwestie związane ze stosunkiem pracy będą rozstrzygały sądy okręgowe. Gdy sprawa znaleźć ma się na wokandzie, nie jest istotne właściwość miejscowa, gdyż ta jest przemienna. Zgodnie z zasadą zatem, powództwa mogą być wytoczone zarówno przez sąd właściwości ogólnej pozwanego, jak i sąd, w okręgu którego znajduje się zakład pracy. Warto zauważyć, że przy sporze sądowym, ustawodawca chroni zwłaszcza pracownika, zgodnie z zasadą, że pracodawca jest stroną silniejszą. W związku z tym ustanawia szereg reguł, do których zatrudniony może odwołać się na każdym etapie prowadzonego postępowania. Z punktu widzenia pracownika, który jest mniej rozeznany w aktualnie obowiązujących przepisach prawa, istotną kwestią jest ewentualna skarga kasacyjna. Taka bowiem jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, jeżeli ich wartość jest niższa niż 10 000zł. Dodatkowo nie będzie możliwe skorzystanie z niej w przypadku, gdy kwestią sporną jest:

? kara porządkowa, ? świadectwo pracy i wszelkie roszczenia z nim związane.

Każdy pracownik ? zarówno z uwagi na czas, jak i konieczność zapoznania się z przynajmniej postawami prawa pracy ? powinien w pierwszej kolejności decydować się właśnie na polubowne załatwianie wszelkich sporów. Stosunkowo rozbudowany system pozwala wybrać najlepszą dla siebie metodę porozumienia się z pracodawcą.

To może Cię również zainteresować

Kara porządkowa - szef karze podwładnego

Podziel się

4 komentarze

Alicja

Alicja

Lepiej zawsze polubownie jednak jak się nie da inaczej to oczywiście sądownie.
Stanisław

Stanisław

Zawsze wszystko najlepiej załatwiać polubownie, jednak często nie ma innego wyjścia jak sądownie do tych spraw podejść. To bardzo kluczowe kwestie są i warto je znać.
Irek

Irek

Według mnie spór pomiędzy pracodawcą a pracownikiem powinno się zakończyć polubownie ( nie poprzez sąd pracy).
Polach

Polach

Wszystko zawsze jest dobrze załatwiać polubownie, sąd to przecież wiele komplikacji, a często wiąże się z przeznaczeniem czasu i finansów na realizację takiej sytuacji.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.