!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Wynagrodzenie - przepisy i rodzaje

Co warto wiedzieć o odprawach?

7 marca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 15 głosów

15 głosów

5 komentarzy

Co warto wiedzieć o odprawach?
Słyszałeś, że w niektórych przypadkach pracownikom przysługuje odprawa? Nie jesteś jednak pewien, kiedy można uzyskać odprawę rentową lub emerytalną? Chciałbyś wiedzieć, kto jest uprawiony do uzyskania odprawy pośmiertnej? Jeżeli tak, to koniecznie uzupełnij swoją wiedzę w tym zakresie!

W Kodeksie pracy ustawodawca zawarł informacje jedynie o odprawie rentowej lub emerytalnej oraz o odprawie pośmiertnej i właśnie te są przedmiotem niniejszego artykułu. Pozostałe bowiem odprawy, które związane są z rozwiązaniem stosunku pracy, zostały uregulowane w Ustawie z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Z uwagi na fakt, iż kwestia ta nie jest unormowana w jednym akcie, wielu pracowników nie zna swoich uprawień w tym zakresie oraz myli pojęcia. Problemem jest choćby kwestia, czy pracownikowi przysługuje kilka odpraw emerytalnych lub rentowych i jeżeli tak, to w jakich konkretnie sytuacjach? Ponadto, często zadawanym pytaniem przez pracowników jest ewentualna wysokość odprawy pośmiertnej. Aby zatem nie stracić i posiadać świadomość o swoich prawach, warto zapoznać się z poniżej omówionymi kwestiami.

Odprawa rentowa lub emerytalna

Zgodnie z art. 92?§1 Kodeksu pracy: ?Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia?. Ustawodawca ? jak widać z powyższego ? nie wskazał bezpośrednio wysokości takiej odprawy i kwestię te pozostawił do uregulowania pracodawcy. W związku z powyższym, wartość odprawy powinna zostać ustalona w przepisach aktów normatywnych, które funkcjonują wewnątrz zakładu pracy, niemniej jednak w sposób korzystny dla pracownika. Z powyższego wynika również, że odprawa przysługuje zatrudnionemu jedynie wówczas, gdy zaistnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy rozwiązaniem umowy o pracę z danym pracownikiem i jednoczesnym nabyciem przez niego prawa do emerytury lub renty. Warto zatem zaznaczyć, że zatrudniony nie nabędzie prawa do odprawy, jeżeli nie zostanie wykazany właśnie czasowe powiązanie pomiędzy faktem odejścia od pracy i przejściem na emeryturę czy też rentę.

Jak ustalić wysokość odprawy? Odpowiedzi na to pytanie szukaj w artykule: Odprawa od pracodawcy - kiedy możesz na nią liczyć?

W niektórych przypadkach pracownik nabędzie prawo do dwóch odpraw. Taka sytuacja może mieć miejsce wówczas, gdy pracę świadczyć będzie dla dwóch pracodawców, u każdego w wymiarze 1/2 etatu. Dodatkowo warto zaznaczyć, że taka odprawa przysługuje zatrudnionemu jedynie raz w życiu. Oznacza to tyle, że osoba, która raz nabyła prawo do odprawy, nie nabędzie jej już kolejny raz ? ustawodawca ten fakt podkreśla dokładnie w art. 92?§2 Kodeksu pracy: ?Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa?.

Istnieją również sytuacje, w których odprawa nie przysługuje. Więcej w artykule: Kiedy nie otrzymasz odprawy emerytalnej?

Odprawa pośmiertna

Również ten rodzaj odprawy został unormowany przez ustawodawcę w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 93§1 przywołanej ustawy: ?W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna?. Sama wysokość odprawy tej rodzaju uzależniona jest od stażu pracy danego pracownika w zakładzie pracy. W tym przypadku ustawodawca nie pozostawił do ustalenia pracodawcy kwestii wielkości oprawy, ale wskazał, że ta wynosi:

  • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej niż 10 lat,
  • sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Uprawionymi do otrzymania odprawy są członkowie rodziny, którzy jednocześnie spełniają warunki do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz małżonek i to niezależnie od tego, czy spełnia powyższe warunki. W przypadku, gdy uprawionych do odprawy jest więcej niż jedna osoba, odprawę tę dzieli się na równe części pomiędzy wszystkich uprawnionych. Warto również zwrócić uwagę na art. 93§6 Kodeksu pracy, zgodnie z którym, jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do odprawy pośmiertnej, przysługuje mu odprawa w wysokości połowy kwoty, która wynika bezpośrednio z zakładowego stażu pracy zmarłego.

Zgodnie z przepisami, które ustanowione zostały przez ustawodawcę, warto zwrócić uwagę jeszcze na dwie kwestie. Pierwsza wiąże się bezpośrednio z ewentualnym brakiem osób, które upoważnione by były do odbioru odprawy. W takiej sytuacji świadczenia pieniężnego nie wypłaca się. Inaczej w przypadku, gdy pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, czyli opłacał składki na to właśnie ubezpieczenie ze swoich środków. Wówczas jest on zwolniony z konieczności wypłacania odprawy. Ewentualnym odejściem od powyższej zasady jest sytuacja, w której odszkodowanie, które zostało zrealizowane przez ubezpieczyciela jest niższe niż odprawa, która jest wynikiem zakładowego stażu pracy zmarłego. W takim przypadku pracodawca jest zobowiązany do wyrównania różnicy.

To może Cię również zainteresować

Kiedy należy się odprawa?

Podziel się

5 komentarzy

eiza456

eiza456

Odprawy odprawami - to wszystko ważny temat. Trzeba o tym wszystkim wiedzieć. To bardzo dobra opcja.
Zachir

Zachir

Zawsze dobrze zapoznać się z obowiązującymi przepisami. Inaczej człowiek działa jak dziecko we mgle, a to przecież nie o to chodzi. Trzeba zawsze dbać o to by wiedza była przyswajana jak należy.
Gajdzikowa

Gajdzikowa

Warto wiedzieć. kiedy należy się odprawa pracownikowi. Zazwyczaj pracownicy wiedzą ile odpraw dostaną, jak pójdą na emeryturę. Odprawy można też dostać w innych okolicznościach. W jakich, warto ten artykuł przeanalizować.
Jowisz

Jowisz

Ustanawiając stosunek pracy, pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego nadzorem, w miejscu i czasie określonym przez pracodawcę. To samo dotyczy odpraw i innych sytuacji.
Karen

Karen

Każda wiedza jest dobra, zawsze można dzięki temu sprecyzować zapytania i żądać odpowiedzi, mając konkretne informacje i wiedzieć na czym sie stoi. Trzeba tez odpowiednio wiedzieć czy się przepisy nie zmieniają.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.