Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Odprawa pośmiertna - zasady wypłaty

19 sierpnia 2020

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 27 głosów

27 głosów

10 komentarzy
Odprawa pośmiertna - zasady wypłaty
Rodzinie zmarłego pracownika, który świadczył pracę w oparciu o umowę o pracę, może przysługiwać odprawa pośmiertna. Kiedy pracodawca ma obowiązek wypłacić takie świadczenie? I w jakiej wysokości?

Czym jest odprawa pośmiertna?

Odprawa pośmiertna to świadczenie wypłacane przez pracodawcę zmarłemu pracownikowi. Prawo do niego mają osoby najbliższe zmarłemu, czyli małżonek lub inne osoby uprawnione do renty rodzinnej.

Aby pracodawca był zobowiązany do wypłacenia odprawy pośmiertnej, śmierć pracownika musi nastąpić w czasie:

 • trwania stosunku pracy, albo
 • pobierania przez pracownika zasiłku np. z tytułu niezdolności do pracy, albo
 • gdy pracownik przebywał na zwolnieniu spowodowanym chorobą, urlopie macierzyńskim czy na urlopie wypoczynkowym.

W praktyce oznacza to, że odprawę pośmiertną pracodawca ma obowiązek wypłacić tylko w niektórych przypadkach.

Kto wypłaca odprawę pośmiertną?

Zasadniczo do wypłaty odprawy pośmiertnej zobowiązany jest pracodawca zatrudniający zmarłego pracownika. Ustawodawca przewidział jednak możliwość uwolnienia się osoby zatrudniającej od tego obowiązku. Jest to możliwe w sytuacji, gdy odpowiednio wcześniej wykupił on, z myślą o swoich podwładnych, ubezpieczenie na życie.

Jeżeli pracodawca zawarł z towarzystwem ubezpieczeniowym umowę ubezpieczenia na życie, to może on być zwolniony z obowiązku wypłaty rodzinie swojego pracownika odprawy pośmiertnej. Jednocześnie to, czy będzie on zobowiązany do wypłaty, czy też nie, zależy wyłącznie od kwoty, jaką towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci rodzinie zmarłego pracownika.

W sytuacji, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci rodzinie zmarłego pracownika kwotę niższą, niż otrzymałaby ona od pracodawcy, ten ma obowiązek wyrównać różnicę między świadczeniami. Taka konstrukcja przepisów oznacza, że rodzina zmarłego pracownika nie może otrzymać mniej, niż wynika to z zapisów zamieszczonych w Kodeksie pracy.

Grono osób upoważnionych do odprawy pośmiertnej

Nie każdy członek rodziny zmarłego pracownika ma prawo do odebrania świadczenia pośmiertnego. To przysługuje wyłącznie małżonkowi i tym członkom rodziny, którzy spełniają warunki do uzyskania renty rodzinnej. Aby wskazać grono tych osób, konieczne jest sięgnięcie do przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Szukasz pracy?

Pomocnik liniii technologicznej

Dr Green Sp. z o.o.

 • Libiąż
Dodana

Sortowanie paczek - Wałbrzych **OD ZARAZ!**

TWG Polska Sp. z o.o.

 • Wałbrzych
 • 28-30 zł / h
Dodana
Aplikuj bez CV
Dodana
Aplikuj bez CV

Specjalista ds. księgowych

Dr Green Sp. z o.o.

 • Chrzanów
Dodana
Dodana

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, jednorazowe świadczenie przysługuje m.in. rodzicom, dzieciom własnym, dzieciom drugiego małżonka oraz dzieciom przysposobionym zmarłego pracownika.

Video

Wysokość odprawy pośmiertnej

Osoby upoważnione do otrzymania odprawy po śmierci pracownika otrzymują kwotę wyliczoną zgodnie z przepisami.

Wysokość takiej odprawy jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u pracodawcy i wynosi odpowiednio:

 • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
 • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
 • sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Do stażu pracy, od którego zależy wysokość odprawy, wlicza się również okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, ale tylko wtedy, gdy jego zmiana nastąpiła w wyniku zmiany właściciela zakładu pracy. W innych przypadkach stażu pracy u różnych pracodawców nie należy łączyć.

Sprawa w sądzie pracy

Pracodawca ma obowiązek wypłacić odprawę pośmiertną osobom upoważnionym do jej odbioru. Jeżeli jednak neguje swój obowiązek, osoby upoważnione do odbioru odprawy pośmiertnej mogą dochodzić swoich praw w sądzie pracy. Składając pozew o wypłatę odprawy pośmiertnej, mogą uzyskać sądowy wyrok, nakazujący wypłatę takiego świadczenia.

Śmierć pracownika a odprawa pośmiertna

Śmierć pracownika oznacza wygaśnięcie stosunku pracy, który łączy go z pracodawcą. Na pracodawcy spoczywa wówczas obowiązek rozliczenia należności, przysługujących osobie zatrudnionej do chwili jej śmierci. Wiadomo, że za pracę należy się wynagrodzenie lub inne świadczenia kompensujące wynagrodzenie.

Pamiętaj!
W przypadku śmierci pracownika pracodawca musi wyliczyć wynagrodzenie za przepracowany czas, uwzględniając przy tym premie, nadgodziny oraz wszelkie inne dodatki do wynagrodzenia, które należały się pracownikowi do dnia zgonu.

Co więcej, pracodawca ma też obowiązek naliczyć oraz wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy zmarłego pracownika. Wynagrodzenie oraz ekwiwalent wypłaca się rodzinie bez potrącania od niego składek ZUS – konieczne jest jednak odliczenie zaliczki na podatek dochodowy.

Świadczenie pośmiertne przysługuje rodzinie w przypadku, gdy pracownik zmarł podczas trwania stosunku pracy lub po rozwiązaniu stosunku pracy podczas pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby. Oznacza to, że nie istnieje odprawa pośmiertna dla emeryta – wówczas ZUS wypłaca zasiłek pogrzebowy. Wpisując w wyszukiwarkę hasło „odprawa pośmiertna a podatek”, można się dowiedzieć, że jest to jednorazowe świadczenie pieniężne zwolnione zarówno z opodatkowania, jak i oskładkowania. Wysokość odprawy zależy od stażu pracy i wynosi równowartość:

 • 1-miesięcznego wynagrodzenia – dla osób pracujących w danej firmie krócej niż 10 lat;
 • 3-miesięcznego wynagrodzenia – dla osób pracujących w danej firmie przynajmniej 10 lat;
 • 6-miesięcznego wynagrodzenia – dla osób pracujących w danej firmie przynajmniej 15 lat.

Pracodawca nie musi wypłacać odprawy, jeśli z własnych środków wykupił pracownikowi ubezpieczenie na życie, a wypłacone odszkodowanie jest równe lub wyższe niż odprawa.

Świadczenia pośmiertne dla członków rodziny, wynikające ze stosunku pracy, należą się przede wszystkim małżonkowi oraz dzieciom zmarłego pracownika. W przypadku osób małoletnich środki otrzymuje pełnoletni opiekun. Jeśli do odprawy uprawniony jest tylko jeden członek rodziny, otrzymuje on tylko połowę kwoty oraz całe wynagrodzenia za przepracowany okres.

To może Cię również zainteresować

Kiedy należy się odprawa?

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest odprawa pośmiertna?

Odprawa pośmiertna to świadczenie finansowe przeznaczone dla osób uprawnionych po śmierci pracownika.

Kto może otrzymać odprawę pośmiertną?

Odprawę pośmiertną mogą otrzymać osoby uprawnione. Najczęściej jest to małżonek i dzieci zmarłego pracownika.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

10 komentarzy

Panik1

Panik1

Nie ukrywam, że my, pracodawcy, też musimy pamiętać o takich kwestiach. Oczywiście, chcemy dbać o naszych pracowników i ich rodziny, ale musimy też zwracać uwagę na nasz biznes i koszty. Dlatego wykupienie ubezpieczenia na życie może być korzystne dla obu stron.
~wika~

~wika~

Myślę, że taka wiedza jest ważna nie tylko dla pracowników, ale też dla tych, którzy szukają pracy. Przecież podczas rozmowy rekrutacyjnej warto zapytać pracodawcę, czy w firmie oferuje się ubezpieczenie na życie i jak wygląda sytuacja z odprawą pośmiertną.
Igor

Igor

Ciekawy artykuł, ale szkoda, że dotyczy on tylko osób zatrudnionych. Przydałaby się również informacja o tym, czy odprawa pośmiertna przysługuje także osobom bezrobotnym, które nie są zatrudnione, ale były wcześniej zatrudnione i miały staż w firmie.
colombo

colombo

Cóż, kolejna rzecz, o której przeciętny pracownik musi pamiętać i zadbać o swoją rodzinę. Oczywiście, jeśli pracodawca nie wykupił ubezpieczenia na życie, to trzeba liczyć na szczodrość pracodawcy, ale czy zawsze można na to liczyć? W końcu firma to także biznes, a nie charytatywna instytucja.
ewa

ewa

Czy odprawa pośmiertna może być przeznaczona dla rodziców osoby zmarłej, jeśli to oni ponieśli koszty pogrzebu?
Agata

Agata

Mój mąż musiał się zwolnić ponieważ przekroczył 182 dni chorobowe po 2 miesiącach zmarł na raka pracował 15 lat w tym zakładzie co z odprawa posmiertna
smutny

smutny

W przypadku śmierci pracownika na pracodawcy spoczywa obowiązek wypłaty rodzinie pracownika tzw. odprawy pośmiertnej i to bez względu na to, w jakim miejscu i z jakiej przyczyny nastąpił zgon pracownika. Wysokość odprawy jest opisana w tym artykule....
Darek

Darek

W przypadku śmierci pracownika na pracodawcy spoczywa obowiązek wypłaty rodzinie pracownika tzw. odprawy pośmiertnej. Ile ona wynosi, komu przysługuje- poczytajcie ten artykuł.
Olo

Olo

Takie rzeczy wiadomo, że człowiek nie myśli. jednak osoby które taka sytuacja spotkała muszą wiedzieć jak to realizowane jest przez organy. Co z emeryturą, co z wypłatą itp.
Zośka

Zośka

Odprawa pośmiertna - przepisy to dobrze regulują, tzn. czytelnie. Powinno oczywiście być wiele więcej pod względem, no ale każdy wszędzie by tak chciał w każdej sytuacji.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.