Urlop wypoczynkowy

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?

10 sierpnia 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 25 głosów

25 głosów

9 komentarzy
Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?
Dowiedz się ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi według Kodeksu pracy. Oblicz wymiar urlopu, nabywaj prawa do odpoczynku. Czytaj więcej!

Kiedy myślisz o zasłużonym odpoczynku, pewnie zastanawiasz się, ile dni urlopu przysługuje Ci w ciągu roku. To istotne pytanie dla każdego pracownika, gdyż dobre zrozumienie zasad urlopu pomaga w planowaniu zarówno krótkich, jak i dłuższych wyjazdów, a także zapewnia odpowiedni relaks i regenerację.

Co mówi Kodeks pracy?

Umowa o pracę gwarantuje pracownikowi prawo do urlopu. Zgodnie z art. 152§1 i 2 Kodeksu pracy zatrudnionemu przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej urlopem. Warto przy tym podkreślić, że pracownik prawa tego nie może się zrzec. Podejmując pracę po raz pierwszy, zatrudniony w tym roku kalendarzowym uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy i to w wymiarze 1/12 urlopu, który przysługiwać będzie mu po przepracowaniu roku. W okresie późniejszym ma on prawo do kolejnych dni urlopu we właściwej wysokości. Tę właśnie trzeba odpowiednio obliczyć.

Magia prawdziwego wypoczynku
Pamiętaj, że urlop to czas dla ciebie, aby zrelaksować się, odciąć od obowiązków i czerpać radość z życia. Wykorzystaj go mądrze, aby zyskać energię i motywację do dalszej pracy.

Nabywanie prawa do urlopu

Jednym z kluczowych aspektów, o którym warto wiedzieć, jest sposób nabywania prawa do urlopu. Prawo to nabywa się w trakcie pracy, a więc z każdym miesiącem zatrudnienia. Pracownik, który rozpoczyna pracę, już po przepracowaniu miesiąca ma prawo do skorzystania z urlopu. Przysługuje mu wtedy 1/12 wymiaru urlopu przewidzianego dla pełnego roku.

Szukasz pracy?

Konsultant ds. Planowania Finansowego

PRUDENTIAL POLSKA SP Z O O

 • Bielsko-Biała
Dodana

Konsultant ds. Planowania Finansowego

PRUDENTIAL POLSKA SP Z O O

 • Białystok
Dodana

Konsultant ds. Planowania Finansowego

PRUDENTIAL POLSKA SP Z O O

 • Chojnice
Dodana

Konsultant ds. Planowania Finansowego

PRUDENTIAL POLSKA SP Z O O

 • Suwałki
Dodana

Konsultant ds. Planowania Finansowego

PRUDENTIAL POLSKA SP Z O O

 • Starogard Gdański
Dodana

Przykładem niech będzie sytuacja pracownika, który pracuje już 6 miesięcy. W takim przypadku ma on prawo do połowy przysługującego mu urlopu. W miarę upływu kolejnych miesięcy, pracownik zyskuje prawo do coraz większej liczby dni urlopowych, co staje się motywacją do kontynuacji efektywnej pracy.

Podstawowe zasady

Dla większości osób kwestia urlopu jest stosunkowo prosta, niemniej warto dopowiedzieć kilka zasad. W pierwszej kolejności zatrudniający ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w dni, które są dla niego dniami pracy, czyli zgodnie z obowiązującym danego pracownika rozkładem czasu pracy. Ponadto, wymiar godzinowy powinien odpowiadać dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. W ten też sposób jeden dzień urlopu, który udzielony zostaje w powyżej wskazany sposób odpowiada bezpośrednio 8-godzinnemu dniu pracy. Warto też zauważyć, że w praktyce zasady te stosuje się również w stosunku do osób, których dobowa norma czasu pracy jest niższa niż 8 godzin.

Ustal swój wymiar urlopu wypoczynkowego

W art. 154§1 Kodeksu pracy ustawodawca zawarł szczegółowe informacje na temat wymiaru urlopu. I tak, wynosi on odpowiednio:

 • 20 dni – jeżeli zatrudniony świadczy pracę krócej niż 10 lat,
 • 26 dni – jeżeli zatrudniony świadczy pracę co najmniej 10 lat.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo pracownika do urlopu, wlicza się przy tym okresy poprzedniego zatrudniania i to bez względu na ewentualne przerwy w zatrudnieniu czy też sposób ustania stosunku pracy.

Co z tym okresem nauki?

Dobrą wiadomością dla wszystkich pracowników powinien być fakt, iż do okresu pracy, który jest podstawą do wyliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego, wlicza się czas poświęcony nauce. I tak, zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu pracy z tytułu ukończenia:

 • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
 • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
 • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów szkół zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
 • szkoły średniej ogólnokształcącej – 4 lata,
 • szkoły policealnej – 6 lat,
 • szkoły wyższej – 8 lat.

Wskazane powyżej okresy, o czym należy pamiętać, nie sumują się. Pod uwagę należy wziąć jedynie ostatnio ukończoną szkołę. Zagadnienie wymiaru urlopu wypoczynkowego zostało szczegółowo opisane w artykule: 20 czy 26 dni - ile będziesz wypoczywał?

Kwestie wcale nie sporne

Warto zauważyć, że część osób świadczących pracę w trakcie nauki może mieć problem z ewentualnym ustaleniem wymiaru urlopowego, gdyż ewentualny staż pracy nakłada się na okres pobierania nauki oraz ewentualne studia licencjackie. I tak, jeżeli pracownik jednocześnie uczył się i pracował, to do okresu pracy, od którego zależy jego wymiar urlopu, wlicza się okres zatrudnienia, w którym pobierał on naukę lub też okres nauki. W tym przypadku pracodawca, mając na uwadze art. 155 § 2 Kodeksu pracy, powinien kierować się tym, co dla zatrudnionego jest korzystniejsze. W przypadku studiów licencjackich zaś, pracownikowi wlicza się 8 lat, gdyż traktowane są one jak studia wyższe na równi z wyższymi stopniami i liczy się jedynie ich ukończenie.

Jak to wygląda przy niepełnym wymiarze czasu pracy?

Zgodnie z art. 154 § 2 Kodeksu pracy wymiar urlopu pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika i to biorąc pod uwagę wymiar urlopu 20 dni lub 26 dni. Dodatkowo każdy niepełny dzień urlopu pracodawca ma obowiązek zaokrąglić w górę do dnia pełnego. Z powyższego wynika, że urlop zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy oblicza się w zupełnie inny sposób.

Do kiedy pracodawca udziela urlopu?

W przepisach ustawodawca dokładnie wskazał, do kiedy można udzielić zatrudnionym urlopu wypoczynkowego. I tak, pracownik musi wykorzystać przysługujący mu urlop za dany rok kalendarzowy do dnia 30 września kolejnego roku. Warto przy tym podkreślić, że każdy zatrudniony może dochodzić udzielenia urlopu sądownie, w tym przypadku do czasu przedawnienia roszczenia z tego właśnie tytułu. Dodatkowo warto podkreślić, że sam zatrudniony nie może rozpocząć zaległego urlopu bez zgody podmiotu zatrudniającego, podobnie, jak sam nie może przesunąć terminu udzielonego już urlopu na okres późniejszy. W każdym takim przypadku musi posiadać stosowne zezwolenie od swojego pracodawcy. Roszczenie zatrudnionego o udzielenie urlopu wypoczynkowego, który to nie został wykorzystany, przedawnia się zawsze z upływem trzech lat – podobnie, jak wszystkie inne roszczenia pracownicze.

Odmowa urlopu przez pracodawcę

Warto wiedzieć, że pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu pracownikowi. Jednakże, istnieją sytuacje, kiedy pracodawca może proponować terminy urlopów, zgodnie z potrzebami firmy. Ważne jest, aby pracodawca uwzględnił potrzeby pracownika oraz zapewnił mu korzystne warunki do wykorzystania urlopu.

Pracownik, który stawia wniosek o urlop wypoczynkowy, może liczyć na wyliczenie dni urlopu zgodnie z obowiązującymi przepisami. To ważne, aby znać swoje prawa i korzystać z urlopu w sposób, który przynosi korzyści zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy.

To może Cię również zainteresować

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Najczęściej zadawane pytania

Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego?

Wymiar urlopu zależy od stażu pracy. Pracując krócej niż 10 lat przysługuje ci 20 dni urlopu, a po co najmniej 10 latach – 26 dni.

Czy okres nauki wlicza się do wymiaru urlopu?

Tak, okresy nauki, zgodnie z Kodeksem pracy, wliczają się do wymiaru urlopu, a liczba lat nauki może wpłynąć na jego długość.

Czy osoby pracujące w niepełnym wymiarze mają prawo do urlopu?

Tak, osoby pracujące w niepełnym wymiarze czasu pracy mają prawo do urlopu, a jego wymiar jest proporcjonalny do ich czasu pracy.

Jakie są zasady wykorzystania urlopu wypoczynkowego?

Urlop musi być udzielony w dni pracy i odpowiadać dobowemu wymiarowi czasu pracy. W przypadku niepełnego wymiaru, dzień urlopu zaokrągla się w górę.

Do kiedy muszę wykorzystać przysługujący mi urlop?

Urlop za dany rok kalendarzowy musisz wykorzystać do 30 września kolejnego roku. Rozważ też odmowę urlopu, jeśli to konieczne.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Julia Gryglak

Stażysta

Autorka artykułów dla Aplikuj.pl, copywriter

9 komentarzy

Enna

Enna

Obliczenie dni wolnych od pracy przez święta zawsze jest ciekawe gdyż przy braniu dni wolnych ciekawie może wyglądać wypoczywanie.
Arek

Arek

26 dni to niby mało ale z weekendami i świętami można to ciekawie wykorzystać jeżeli nie koliduje to z firmą i jej obowiązkami oraz ma się pieniądze by gdzieś wyjechać.
Jan

Jan

Ile dni w tym roku będziesz wypoczywał? Ja 26. Artykuł ciekawy...
Patrycja

Patrycja

Chyba każdy pracownik wie, ile mu się należy w danym roku kalendarzowym dni na wykorzystanie urlopu wypoczynkowego. Mój syn nie wiedział ile się jemu należy urlopu, bo pracuje na umowie o pracę, ale w niepełnym wymiarze godzin. Dowiedziałam się o tej stronie i wszystko przekazałam synowi.
Włodek 1988

Włodek 1988

Urazy mogą być wszędzie, a niektóre często występują w okolicach świąt. Trzeba wiedzieć jak to by się zdarzyło na urlopie wypoczynkowym. U nas zawsze organizujemy wszystko wcześniej.
Desperadis

Desperadis

Ja zawsze wykorzystuje pełną pulę ponieważ jeszcze kombinuję dokładnie na świętach i innych opcjach by przedłużać weekendy. Dla chcącego przecież nie ma nic trudnego.
Poka

Poka

Ja mam 26 dni wolnego więc chcę je wykorzystać w lipcu, wcześniej wykupiona wycieczka. W sumie nie pamiętam czy w pierwszej pracy od razu mi naliczali 2 dni co miesiąc.
Manu

Manu

Ja mam pytanie. Skończyłem studia inżynierskie i jestem po liceum czyli mam przekroczone 10 lat? Nie pracowałem jeszcze więc stąd moje pytanie. Niby to logiczne a jednak nie wiadomo czy liczyć same studia czy też szkołę średnią.
Katarzyna

Katarzyna

Dzień dobry. Mam pytanie.. Czy jeżeli w czerwcu 2012 roku skończyłam studia licencjackie, ale w październiku rozpoczęłam kolejne studia tym razem magisterskie i podjęłam pracę na umowę o pracę do ich ukończenia czyli stycznia 2015 przysługuje mi tylko 8 lat do obliczenia urlopu wypoczynkowego, czy 8 lat (studia licencjackie) i 2 lata (pracy na umowę o pracę)? Z góry dziękuję specjalistom za odpowiedź.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka