Delegowanie pracowników na nowych zasadach

Delegowanie pracowników na nowych zasadach
W tym roku Parlament Europejski przyjął nowe przepisy o oddelegowaniu pracowników. Wśród wytycznych znajduje się między innymi zapis zobowiązujący państwa członkowskie do tworzenia oficjalnych stron internetowych, na których zostaną zamieszczone szczegółowe informacje o warunkach zatrudnienia w danym kraju. Co warto wiedzieć o delegowaniu pracowników na nowych warunkach?

Podstawowym problemem, który dotyczy wielu pracodawców i pracowników jest niewiedza choćby w zakresie wynagrodzenia, jakie przysługuje osobom świadczącym pracę. Podmiot zatrudniający, który podpisał właściwą umowę o świadczenie usług transgranicznych, może delegować zatrudnionych do wykonywania określonych prac na terenie innego państwa członkowskiego. Wówczas podmiot zatrudniający ma obowiązek zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy. Mowa tu przede wszystkim o tym, że muszą one być adekwatne do tych, które panują w danym kraju, do którego zatrudnieni są oddelegowani. Wśród najważniejszych elementów wymienić należy minimalne okresy wypoczynku i maksymalne okresy pracy, minimalne stawki płacy (należy też pamiętać o odmiennej stawce za pracę w nadgodzinach) czy zapewnienie warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Pracodawca weryfikuje warunki pracy

Zgodnie z nowymi przepisami każdy podmiot zatrudniający pracowników ma obowiązek sprawdzić, w jakich warunkach będą świadczyć pracę zatrudnione przez niego osoby. Jest to ważne z tego względu, że pracodawca będzie zobowiązany do ewentualnego zmodyfikowania umów o pracę w sytuacji, jeżeli będą one mniej korzystne od warunków, jakie obowiązują w kraju, w którym pracownik będzie świadczył pracę. Co więcej, trzeba pamiętać, że w niektórych przypadkach firmy będą mogły ominąć przepisy dotyczące minimalnych stawek płacowych czy nawet wymiaru płatnych urlopów. Taka sytuacja ma miejsce, gdy mowa o delegowaniu pracowników na okres, który nie przekracza 8 dni, w czasie których ich zadanie sprowadza się do wykonywania wyłącznie wstępnych prac montażowych czy instalacyjnych.

 

Minimalne wynagrodzenie

Poza wyżej wymienionym wyjątkiem pracodawca musi pamiętać, że delegowanie pracowników do innych krajów Wspólnoty Europejskiej wymaga zagwarantowania im minimalnego wynagrodzenia, jakie aktualnie obowiązuje w tym państwie. Inaczej mówiąc, podmiot zatrudniający nie może sugerować się wytycznymi przyjętymi w krajowym ustawodawstwie w tym zakresie. Zgodnie też z dyrektywą 96/71/WE, która dotyczy właśnie delegowania pracowników do pracy poza granicami państwa, jeżeli okres prac zamyka się w jednym miesiącu, to ewentualny brak stosowania przepisów o minimalnym wynagrodzeniu jest możliwy tylko po konsultacjach z przedstawicielami pracowników.

Zgodnie z przepisami i przywołaną dyrektywą pracodawca, który w naszym kraju zatrudnia pracownika i wypłaca mu minimalne wynagrodzenie (aktualnie 1680 zł brutto), nie może wyrównać mu brakującej kwoty przez wypłacenie diet. Taka sytuacja jest możliwa tylko wówczas, jeżeli dodatki nie są wypłacone z tytułu zwrotu faktycznie poniesionych wydatków z uwagi na oddelegowanie pracowników.

 

Co z dostępem do informacji?

Z punktu widzenia pracodawców, którzy zainteresowani są delegowaniem pracowników do innych krajów Unii Europejskiej problemem jest dostęp do informacji. Aktualnie w Unii jest 28 krajów, zaś każdy z nich inaczej reguluje warunki pracy, w tym inna jest stawka minimalna wynagrodzenia. Dzieje się tak dlatego, że ma tu znaczenie prawodawstwo krajowe, nie zaś unijne. Z tego też względu, aby zapobiec nadużyciom ze strony podmiotów zatrudniających, jak również dać zainteresowanym stronom dostęp do informacji, nowe przepisy zobowiązują państwa członkowskie do utworzenia stron internetowych, które zawierałyby wszelkie niezbędne informacje w zakresie warunków zatrudnienia. Problemem może być tu ewentualnie czas. Zgodnie z przepisami, państwa przynależące do Unii Europejskiej mają ? od dnia wejścia w życie wyżej wymienionej dyrektywy ? aż dwa lata na wdrożenie jej przepisów. Oznacza to, że w praktyce zainteresowane strony będą musiały jeszcze poczekać na rzetelne źródła informacji.

Oceń ten wpis
Delegowanie pracowników na nowych zasadach
Ocena: 5, liczba głosów: 21

Opinie

Lena
2019-12-05, 09:51
Zasady często się zmieniają. Dlatego zawsze bym był sceptyczny i dopiero jak jest konkretny wyjazd wszystko sprawdzał i porównywał z aktualnymi na dany dzień przepisami, by potem nie było jakiegoś wałka.
Jana
2019-05-18, 14:01
Powiem krótko. Wiele rzeczy nie wiedziałam, a na delegacjach nieraz byłam. Delegowanie pracowników na nowych zasadach - bardzo przydatne informacje daliście na tej stronie. Dziękuję....
Majdan
2019-05-02, 13:50
Wysiłek pracodawcy przyczyni się do budowania pewności siebie i skuteczności członków zespołu, które zostaną ulepszone w następnym zadaniu delegowanym; stąd oboje wygrywacie.
Ameba
2019-04-16, 11:45
W zależności od celu i celów podróży, długości pobytu na terytorium zadeklarowanego kraju świata, konieczne jest sporządzenie pakietu dokumentów i wydanie zezwolenia zgodnie z wymogami określonymi przez kraj przyjmujący.
Borek
2019-04-02, 10:55
Delegacja to delegacja. Ja np. lubię się czasami oderwać od czterech ścian w firmie i gdzieś jechać. W sumie jednak nie wszyscy tak uważają i nie każdy jest tego zwolennikiem.
fan żużla
2019-03-30, 16:42
a ciekawe co rodo zmienia w tej materii? Unijne prawo to jedno ale z informacjami dzisiaj to jest bardziej skomplikowana sprawa niż zwykle. Spoko przejrysty tekst.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.