Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 28778        SUBSKRYBUJE: 7137
Tematy, które interesują czytelników:  Windykacja, Jak napisać CV, Fundusz Pracy

Delegacja a rozliczenia pracownika

Delegacja a rozliczenia pracownika
W zakładach, w których zdarza się wysyłanie pracowników w podróże służbowe stosowane są przepisy dotyczące właśnie takich wypadków. Podstawowym świadczeniem, które jest ściśle związane z takimi podróżami są diety. Są one przeznaczone na pokrycie kosztów wyżywienia.

Problem z podróżami służbowymi rodzi się już w momencie ich definiowania. Każdy pracownik, który zostaje w taką wysłany ma prawo oczekiwać, że pracodawca zwróci mu jej koszty. Trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze można mówić o podróży służbowej. Dzieje się tak w myśl art. 775 Kodeksu pracy, zgodnie z którym podróży służbowej można mówić tylko wówczas, gdy zadania służbowe wykonywane są poza siedzibą pracodawcy lub też poza stałym miejscem wykonywania pracy. Istotnym rozróżnieniem jest tu zatem stałe miejsce wykonywania pracy ? podróż wyróżnia się zawsze incydentalnym charakterem.

 

Szereg świadczeń

Z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej wynika, że podróż służbowa daje pracownikowi prawo do różnych świadczeń. Wśród najbardziej znanych są wspomniane powyżej diety. Jest to świadczenie, które ma pokrywać koszty wyżywienia w podróży służbowej. Zgodnie z tym rozporządzeniem dieta w czasie podróży krajowej wynosi 30 zł na dobę. Żeby jednak taka została przyznana, wyjazd musi trwać przez określony czas. Zgodnie z § 7 rozporządzenia, jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

 • mniej niż 8 godzin ? dieta nie przysługuje,

 • od 8 do 12 godzin ? przysługuje połowa diety,

 • ponad 12 godzin ? przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Nieco inaczej jest, gdy podróż trwa dłużej niż dobę. Wówczas za każdą dobę pracownikowi przysługuje dieta w pełnej wysokości. Dodatkowo pracodawca jest zobowiązany zapłacić również za każdą rozpoczętą dobę. Osobie zatrudnionej należy się odpowiednio:

 • do 8 godzin ? połowa diety,

 • ponad 8 godzin ? dieta wypłacana jest w pełnej wysokości.

  To Cię powinno też zainteresować: Delegacja

W każdym przypadku czas podróży służbowej powinien być liczony od momentu jej rozpoczęcia (wyjazdu) do chwili jej zakończenia (przyjazdu). Oznacza to, że doba delegacyjna nie musi pokrywać się z dobą rozumianą w klasyczny sposób.

 

Kiedy diety nie trzeba wypłacać?

Pracodawca nie zawsze będzie zobowiązany do wypłaty pracownikowi diety w pełnej wysokości. W niektórych sytuacjach może być nawet zwolniony od tego obowiązku. I tak, pracownik nie będzie miał prawa do diety, jeżeli:

 • będzie oddelegowany do miejscowości stałego lub czasowego pobytu,

 • przejazd do domu odbywać będzie się w dniu wolnym od pracy dla pracownika przy podróży służbowej, która trwała przez minimum 10 dni,

 • pracodawca zagwarantował wyżywienie całodniowe (śniadanie, obiad i kolację).

W przypadku zagwarantowania pracownikowi częściowego wyżywienia dieta może zostać pomniejszona odpowiednio o:

 • 1/4 za śniadanie i kolację,

 • 1/2 za obiad.

Jak wygląda sytuacja, gdy wyjeżdżasz w delegację za granicę?

Jak obliczyć wysokość diety?

Obliczenie wysokości diety, jaka należy się pracownikowi jest zadaniem nieskomplikowanym. Zgodnie z § 7 wyżej wymienionego rozporządzenia należy wskazać, że każdorazowo wysokość przysługującej pracownikowi diety oblicza się przyjmując ? jako podstawę ? pełną kwotę diety. Warto jednak zauważyć, że kontrowersje i rozbieżności w interpretacji przepisów pojawiają się w literaturze przedmiotu wówczas, gdy pracownikowi ? z uwagi na długość trwania podróży służbowej ? przysługuje jedynie połowa diety. W takim przypadku część pracodawców zastanawia się, czy dieta powinna być zmniejszana od pełnej wysokości czy od diety, która faktycznie przysługuje pracownikowi. Warto przy tym wskazać, że problemem tym zajęło się również Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które stanęło na stanowisku dosłownego rozumienia przepisów. Taka metoda obliczania wysokości diety przysługującej pracownikowi ? co istotne ? może prowadzić do uzyskania wyniku ujemnego. W takiej sytuacji jednak pracownik nie ma obowiązku dopłacać swojemu przełożonemu, przyjmuje się bowiem, że należność z tytułu diety wynosi zero.

Pracodawca, w firmie którego pracownicy są często wysyłani w podróże służbowe, powinien pamiętać, że może pokusić się o wprowadzenie regulaminu podróży służbowych. Więcej: Sporządzenie regulaminu podróży służbowej.

Oceń ten wpis
Delegacja a rozliczenia pracownika
Ocena: 4.0, liczba głosów: 20

Zobacz inne porady

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.