Kiedy oddelegowanie do pracy, kiedy podróż służbowa?

Kiedy oddelegowanie do pracy, kiedy podróż służbowa?
Pojęcie ?oddelegowanie do pracy? nie jest równoznaczne z ?podróżą służbową?. Prawidłowe rozróżnianie tych dwóch terminów jest niezwykle istotne dla stron, które zawarły stosunek pracy. W przypadku podróży służbowej pracodawca jest zobowiązany między innymi wypłacić przełożonemu dodatkowe świadczenia.

Pojęcie podróży służbowej ustawodawca umieścił w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 775 § 1 Kodeksu pracy: ?Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadania służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową?. Istotnymi elementami, które będą odróżniać podróż służbową od delegacji są takie elementy, jak:

  • wykonywanie pracy poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy,
  • wykonywanie pracy na polecenie pracodawcy,
  • wyjazd w celu wykonania określonego zadania, które zostało wyznaczone przez przełożonego.

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2008 roku (sygn. akt I PK 208/07) ?wszystkie te cechy wystąpić muszą łącznie, a brak jednej z nich wyklucza zakwalifikowanie pracy świadczonej przez pracownika na rzecz pracodawcy jako podróży służbowej?.

Charakter incydentalny

Podróż służbowa różni się od delegacji przede wszystkim swoim charakterem. Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym w literaturze podejmującej ten temat mowa tu o charakterze incydentalnym z punktu widzenia pracownika. Oznacza to, że podróż służbowa jest czymś wyjątkowym w czynnościach służbowych, które na co dzień wykonuje osoba zatrudniona. Pracownik wyjeżdża do miejscowości wskazanej przez swojego przełożonego jedynie na krótki czas i wykonuje konkretne obowiązki, które nie mają charakteru generalnego. Można powiedzieć, że w ten sposób odrywa się on od czynności wykonywanych na co dzień.

Kiedy mowa o delegacji?

O ile podróż służbowa, jak wskazano powyższej, ma charakter incydentalny, o tyle delegacja to wykonywanie pracy lub zadań służbowych w konkretnym miejscu przez dłuższy czas. Ważny jest tu fakt, że pracownik wykonuje stałą pracę. Może się jednak zdarzyć, że delegacja będzie obejmowała świadczenie pracy w różnych miejscowościach. W takim przypadku również nie można mówić o podróży służbowej, gdyż swoje codzienne czynności pracownik będzie zobowiązany wykonywać w ściśle określonych miejscach, które zostaną z góry wyznaczone przez jego przełożonego.

To Cię powinno też zainteresować: Delegacja

Miejsce pracy w umowie o pracę

Z punktu widzenia pracownika, który zastanawia się, czy sposób, w jaki świadczy pracę nie jest podróżą służbową istotne znaczenie może mieć też ewentualny zapis poczyniony w umowie o pracę. Warto jednak wiedzieć, że w praktyce równie istotne może być porozumienie się stron w tym zakresie. Ma to miejsce w sytuacji, gdy zainteresowane podmioty uzgadniają w umowie, że pracownik powierzone mu zadania wykonywać będzie w ? przykładowo ? siedzibie firmy, choć faktycznie strony umawiają się, że świadczenie pracy odbywać będzie się w innym miejscu. Jest to zgodne z prawem, choć może powodować wiele niejasności po stronie pracownika. Zgodnie jednak ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Sąd Najwyższy, zainteresowane podmioty w takim przypadku dokonują porozumienia zmieniającego, które jest dla nich wiążące.

Prawidłowe rozróżnienie jest ważne

Wysłanie pracownika w podróż służbową wiąże się między innymi z koniecznością wypłaty mu przez pracodawcę diety. W przypadku przedsiębiorstw państwowych obowiązujące są stawki ustalone w drodze rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Inaczej sytuacja prezentuje się w przypadku firm prywatnych ? podmiot zatrudniający jest zobowiązany samodzielnie ustanowić stawki diety i dodatkowo określić warunki wypłacania należności z tytułu odbytej przez pracownika podróży służbowej. Gdy mowa o delegacji, osobie zatrudnionej nie przysługują dodatkowe pieniądze z tytułu świadczenia pracy w innej miejscowości w kraju lub nawet poza granicami.

Oceń ten wpis
Kiedy oddelegowanie do pracy, kiedy podróż służbowa?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Marcin Dynarski
2019-12-05, 09:48
A ciekawe różnice , nie wiedziałem takiej klasyfikacji. Jak kiedyś pojadę na delegację to wyrobię sobie zdanie :) Kuzynka na delegacjach zagranicznych wiele euro zarabia, no ale to zależy od człowieka.
Marian M
2019-05-18, 13:41
Oddelegowanie do pracy a podróż służbowa to inne pojęcia. Przeczytajcie ten artykuł, aby wiedzieć wszystko, jak Was pracodawca wyśle w podróż służbową, albo będziecie mieli oddelegowanie do pracy...........
ekspert
2019-05-02, 13:42
Przeciętny człowiek pracuje obecnie w 50 procentach wydajności. Dzięki skutecznym umiejętnościom zarządzania i delegowania możesz wykorzystać ten niewykorzystany 50-procentowy potencjał w celu zwiększenia wydajności personelu.
Acha12
2019-04-16, 11:52
Dniem wyjazdu w podróż służbową jest data wyjazdu pociągu, samolotu, autobusu lub innego pojazdu z miejsca pracy podróżnego, a dniem przyjazdu z podróży służbowej jest data przybycia określonego pojazdu do miejsca stałej pracy.
Salewa
2019-04-02, 11:00
Oddelegowanie to np. na przykładzie sekretarek budowy chyba jest. Pracują np. w bazie firmy, a czasami to są oddelegowane do np. miejsca budowy gdzie akurat firma działa?
Jud
2019-03-30, 15:59
W każdej firmie dieta jest inna. Najkorzystniej jest w miejscach, gdzie jest kasa i firma jest rozwinięta. Dowiedzieć się na ten temat nigdy nie zawadzi. Spoko sprawa.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.