Rodzaje umów o pracę i wymiar czasu

Dla kogo kontrakt menedżerski?

28 stycznia 2020

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 7 głosów

7 głosów

8 komentarzy
Dla kogo kontrakt menedżerski?
Osoby zarządzające (choćby zakładem pracy) nie zawsze muszą świadczyć pracę w oparciu o umowę o pracę. Z takimi pracownikami przedsiębiorca może zawrzeć kontrakt menadżerski. Na jego podstawie również może być świadczona praca. Co warto o nim wiedzieć?

Kontrakt menedżerski a umowa o pracę

W firmach stosuje się różne umowy. Wśród najpopularniejszych wskazać należy umowę o pracę, która w najpełniejszy sposób chroni interesy pracowników. Poza jednak takimi umowami wiele osób wykonuje zadania na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym głównie umowy o dzieło i umowy zlecenie. Warto podkreślić, że praca może być przy tym wykonywana również w oparciu o kontrakt menedżerski.

Choć nie został on szczegółowo opisany w Kodeksie cywilnym, to jednak właśnie w tym zbiorze przepisów należy szukać informacji o jego istocie. Oznacza to, że praca na kontrakcie menedżerskim a na umowie o pracę równi znacznie się warunkami zatrudnienia. Zastosowanie mają w nim bowiem przepisy związane z umowami nienazwanymi, do których stosuje się przepisy regulujące umowę zlecenia.

Strony umowy kontaktu menadżerskiego

Kto może być stroną umowy przy kontrakcie menadżerskim? Ponieważ ta forma zatrudnienia ma zastosowanie przy zatrudnieniu pracowników, którzy mają zarządzać zakładem pracy, jedną ze stron zawsze musi być właściciel firmy, drugą zaś kandydat posiadający określone umiejętności lub doświadczenie. Na podstawie podpisanej umowy zostaje on upoważniony do podejmowania czynności prawnych czy też faktycznych, które są niezbędne do tego, aby prowadzić firmę. Zgodnie z takim zapisem należy wskazać, że menadżer najczęściej samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące zakładu pracy i jednocześnie jest za nie odpowiedzialny (to on ponosi skutki swoich decyzji, nie zaś jego pracodawca).

Umowa kontraktowa, jak każdy tego rodzaju dokument, powinna zawierać niezbędne dane obu stron, a także indywidualne ustalenia. Z tego względu nie istnieje stały wzór kontraktu menedżerskiego, a jedynie ogólne obszary, jakich powinny dotyczyć poszczególne zapisy.

Co zawiera kontrakt menedżerski?
Strony kontaktu menedżerskiego mają możliwość w dowolny sposób regulować wzajemne obowiązki i prawa. Jednak każda umowa musi posiadać pewne punkty dotyczące podstawowych kwestii. Mowa tu przede wszystkim o:
  • celach i zadaniach, które menadżer ma realizować,
  • zakresie jego obowiązków,
  • wynagrodzeniu, jakie otrzyma za wykonaną pracę,
  • czasie trwania umowy i sposobach (również terminie) jej rozwiązania.

Niepisaną zasadą jest przy tym to, że menedżer zobowiązuje się zawsze do tego, aby starannie zarządzać przedsiębiorstwem. Jego celem jest przy tym najczęściej osiągnięcie pewnych założonych wyników finansowych.

Szukasz pracy?

Doradca Klienta- umowa zlecenie

PeoplePro

  • Świnoujście
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Operator Maszyn i Urządzeń

PLP Poland (Belos) S.A.

  • Bielsko-Biała
Dodana

Kontrakt menadżerski a ZUS – czy z korzyścią dla przedsiębiorcy?

Warto zauważyć, że co do zasady kontrakt menedżerski jest bardzo korzystny dla przedsiębiorcy. Przede wszystkim może on uwolnić się od konieczności doglądania przedsiębiorstwa, gdyż ten typ umowy to umowa starannego działania. Efekty, o których była mowa wyżej, zależą bowiem najczęściej od wielu czynników, tym choćby ekonomicznej sytuacji w kraju. Nie zwalnia to jednak menedżera od tego, aby wykorzystał on swoją wiedzę i umiejętności w taki sposób, aby wypracować jak najlepsze efekty. Często zdarza się, że to właśnie za osiągnięte efekty finansowe może on liczyć na premię.

Menedżer może być oczywiście zatrudniony nie tylko na kontrakcie, jednak jest to rozwiązanie stosunkowo częste i wygodne dla zarządzających.

Video

A jak wygląda kwestia składek ZUS na kontrakcie menedżerskim? Prawo nie jest jednoznaczne w tej kwestii, co wprowadza pewne zamieszanie, zwłaszcza w przypadku współpracy z osobami już prowadzącymi przedsiębiorstwo. Z jednej strony sądy nie traktują kontaktu menedżerskiego jako podstawy podlegania ubezpieczeniom, bo ujmują go w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, co skutkuje odprowadzaniem składek samodzielnie przez menedżera.

Z kolei sam ZUS zalicza takie umowy do umów nienazwanych, które obowiązują podobne zasady jak w przypadku umów zlecenie. Z punktu widzenia ZUS to spółka powinna opłacać składki za zarządzającego zatrudnionego na kontrakcie menedżerskim. Sprawa jest prostsza, jeśli osoba na kontrakcie nie posiada działalności gospodarczej, gdy jednak ją prowadzi, kwestię podatków warto dokładnie wyjaśnić.

Dla kogo praca na kontrakcie menadżerskim?

Kontrakt menedżerski jest ciekawym rodzajem umowy, ponieważ może w sobie łączyć zalety umów o pracę z umowami zlecenie. Przede wszystkim zatrudnienie na kontrakt nie obliguje managera do świadczenia pracy w ściśle określonych godzinach, dlatego może on swobodnie dysponować własnym czasem pracy i ustalać grafik np. również pod zobowiązania prywatne i rodzinne.

Praca na kontrakcie jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które najlepiej czują się w swobodnej pracy, gdzie mają pełną decyzyjność, dużą odpowiedzialność, a także znaczący wpływ na osiągane efekty.

Praca na kontrakt – zasady

Umowa managerska jest specyficzną formą zatrudnienia, dlatego przed jej podpisaniem warto najpierw ustalić wszystkie obowiązki i uprawnienia, które będą z niej wynikały. Poza określeniem wysokości wynagrodzenia i terminu ewentualnego wypowiedzenia umowy należy również ustalić takie kwestie jak prawo do płatnego urlopu, wynagrodzenie z tytułu zwolnienia lekarskiego, premie okresowe, możliwość skorzystania z tzw. opieki nad dzieckiem, wysokość diety podczas wyjazdów służbowych itp.

Kontrakt menedżerski - wady i zalety

Kontrakt menedżerski różni się od innych umów – zarówno od umowy o pracę, jak i umów cywilnoprawnych. Choć zastosowanie mają do niego przepisy o umowie zlecenia, warto zauważyć, że strony mogą w dokumencie zawrzeć takie elementy, na podstawie których pracownikowi będą przysługiwały uprawnienia pracownicze (np. urlop, możliwość korzystania z odpłatnych zwolnień lekarskich). Pod tym względem zatem umowa tego typu znacząco różni się od zlecenia. Co więcej, w kontrakcie menedżerskim bardzo często znaleźć można dodatkowy zapis, który zakazuje pracownikowi wykonywania działalności konkurencyjnej.

Kontrakt menedżerski różni się również od umowy o pracę. Podstawowa różnica dotyczy tego, że pracownik de facto nie wykonuje poleceń służbowych. To on decyduje i ponosi konsekwencje swoich decyzji. Bardzo często, aby wykonać swoją pracę w sposób prawidłowy, nie pracuje on w stałych godzinach. Te kwestie dla wielu osób są bardzo istotne i korzystne w codziennej pracy. Ponadto, różnica wyraża się również we wspomnianej już odpowiedzialności, z którą menedżer musi się liczyć. Wszystko to sprawia, że w efekcie taka umowa znacząco różni się zarówno od umowy o pracę, jak i umów cywilnoprawnych.

Warto wiedzieć!
Jedną z największych wad kontraktu menadżerskiego jest to, że rozwiązanie takiej umowy nie jest obostrzone tak silnymi przepisami, jak w przypadku umowy o pracę. W zasadzie kontrakt można rozwiązać swobodnie, według uznania stron.

Z tego względu dobrze jest zabezpieczyć kwestię rozwiązania umowy konkretnymi zapisami, np. o obowiązującym czasie wypowiedzenia.

Kolejną wadą takiej umowy jest nieograniczona odpowiedzialność menedżera za szkodę. Dodatkowo może wystąpić zakaz konkurencji czy klauzula poufności. Równie istotną wadą jest brak ochrony, jaka standardowo wynika z umowy o pracę, jak np. płatny urlop czy wynagrodzenie chorobowe.

Kontrakt menadżerski powinien być również spisany w ten sposób, aby nie sugerował pracy na klasycznej umowie o pracę, ponieważ może to spowodować, że pracownik w przyszłości będzie mógł wszcząć proces sądowy z pracodawcą o ustalenie stosunku pracy.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest kontrakt menedżerski?

Kontrakt menedżerski to forma zatrudnienia pracownika zarządzającego, upoważnionego do podejmowania czynności prawnych lub fizycznych przy prowadzeniu firmy.

Czym się różni kontrakt menedżerski od umowy o pracę?

Zatrudnienie na umowie o pracę regulowane jest przez Kodeks pracy, natomiast kontrakt menedżerski należy do tzw. umów nienazwanych, cywilno-prawnych. Oznacza to, że aby osoba tak zatrudniona miała pewne przywileje pracownicze (prawo do płatnego urlopu i chorobowego, okres wypowiedzenia itp.), trzeba je dokładnie określić i zawrzeć w kontrakcie. Zarazem ma ona większą swobodę w zakresie miejsca i czasu pracy, nie jest też wykonawcą określonych poleceń, ale stroną decyzyjną, ponoszącą pełną odpowiedzialność za swoje działania.

Kto opłaca ZUS na kontrakcie menedżerskim?

Jeżeli umowa menedżerska pracownika jest jedyną podstawą podlegania ubezpieczeniu, traktowana jest przez ZUS podobnie do umowy zlecenie i to pracodawca ma wówczas obowiązek odprowadzać składki. Gdy natomiast zarządzający zatrudniony na kontrakcie prowadzi własną działalność gospodarczą, kwestia składek się komplikuje. Prawo sugeruje, że należy wówczas samodzielnie opłacać składki ZUS.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Marketing specialist w WhitePress. Copywriter w Aplikuj.pl Dziennikarz w bielsko.biala.pl. Ponad 10 lat doświadczeń.
Moja praca kręci się wokół treści. Tworzę, przerabiam, sprawdzam, poprawiam, zlecam i weryfikuję. Planowanie i budowanie contentu sprawia mi przyjemność, tak samo jak poznawanie rozmaitych metod komunikacji i efektywne ich wykorzystanie. 

8 komentarzy

Arek

Arek

Z mojej perspective, kontrakty menadżerskie mogą być bardziej korzystne dla firm. Dają menadżerom większą niezależność, co być może się przekłada na wydajność i efektywność pracy. Ale warto też pamietać, żeby szczegółowo określić wszystkie zapisy w umowie, żeby potem nie było problemów.
Adam

Adam

Wydaje się, że kontrakt menedżerski to opcja godna rozważenia zwłaszcza kiedy osoba jest ambitna, chce osiągać cele finansowe i nie obawia się duża odpowiedzialności. Cieszę się, że dowiedziałem się więcej na ten temat, będę się zastanawiał, czy to coś dla mnie.
Siwa

Siwa

Dla mnie kontrakt menadżerskimi brzmi jak interesująca opcja, szczególnie to, że można swobodniej dysponować swoim czasem. Pozwala to łatwiej pogodzić prace zawodowe, życie rodzinne i ewentualne pasje.
Irmina

Irmina

Ciekawy tekst, nie znałam dokładnie różnicy pomiędzy kontraktem menadżerskim a umową o pracę. Szkoda, że tak niewiele mówi się o tych formach zatrudnienia. Mogą być one atrakcyjne dla wielu osób, ale warto pamiętać o odpowiedzialności, jaką się z nimi wiążą.
Kubas

Kubas

Wiele się słyszy jak na taki kontrakt ludzie jadą do różnych krajów i wielkich potentatów by się realizować w pracy. Ciekawy opis zagadnienia.
Lidia

Lidia

To z gruntu zagadnienie dla mnie wcześniej bliżej nieznane. Zatem z przyjemnością przeczytałem na ten temat informacje. Teraz więcej wiem na ten temat umowy.
Jan

Jan

Cwaniactwo i naciąganie firm na kolosalne wydatki z których nic nie wynika. W Polsce nie ma racji bytu.
Aniela

Aniela

Dobre zasady takich kontraktów, oczywiście nie jest to odpowiednie rozwiązanie dla wszystkich jednak wiele ludzi chwali sobie na specjalistycznych stanowiskach kontrakty.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.