!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Rodzaje umów o pracę i wymiar czasu

Jak ewidencjonować czas pracy kierowcy?

4 lipca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 19 głosów

19 głosów

0 komentarzy

Jak ewidencjonować czas pracy kierowcy?
Przestrzeganie czasu pracy kierowcy jest niezwykle istotne przede wszystkim z uwagi na bezpieczeństwo samego kierowcy oraz innych uczestników ruchu drogowego. By kontrolować czas pracy kierowców, prawo nakłada na pracodawców obowiązek jego ewidencjonowania.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jakie przepisy regulują czas pracy kierowców,
 • jak należy prowadzić ewidencję czasu pracy kierowcy,
 • jakie dokumenty potwierdzają czas pracy kierowcy,
 • jakie są kary za przekroczenie czasu pracy kierowcy.

Przeczytaj też: Ile zarabia kierowca tira?

Regulacje prawne dotyczące norm czasu pracy kierowców

Prowadzenie ewidencji czasu pracy swoich pracowników jest obowiązkiem, jaki na pracodawcę nakłada rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 10 grudnia 2018 roku. Jak zapisano w § 6, pracodawca prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy obejmującą dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy (…).

Jakie przepisy regulują normy dotyczące czasu pracy kierowców? Obowiązującym w tym aspekcie aktem prawnym jest przede wszystkim Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Zgodnie z art. 6 za czas pracy kierowcy uznaje się okres od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje takie czynności, jak:

 • prowadzenie pojazdu,
 • załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem,
 • nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym,
 • czynności spedycyjne,
 • obsługę pojazdów i przyczep,
 • inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu oraz rzeczy,
 • niezbędne formalności administracyjne,
 • utrzymanie pojazdu w czystości.

Do czasu pracy zalicza się także okres, w którym kierowca pozostaje na stanowisku pracy kierowcy w gotowości do wykonywania pracy. Mowa między innymi o takich sytuacjach, jak konieczność oczekiwania na załadunek lub rozładunek, których czas trwania nie jest znany kierowcy przed wyjazdem. Czas pracy obejmuje również trwającą 15 minut przerwę. Pracodawca jest zobowiązany do jej wprowadzenia, jeśli dobowy wymiar czasu pracy kierowcy wynosi co najmniej 6 godzin.

Video

Jak prowadzić ewidencję czasu pracy kierowcy?

Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowcy jest uzależnione od tego, czy pozostaje on w stosunku pracy. Jeśli tak, zgodnie z art. 25 wyżej wymienionej ustawy, ewidencję czasu pracy kierowców można prowadzić za pomocą:

 • zapisów na wykresówkach,
 • wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,
 • plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,
 • innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanych czynności,
 • rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1-4.

Inne regulacje dotyczą kierowców, którzy nie pozostają w stosunku pracy, czyli:

 • przedsiębiorców, o których mowa w art. 1 pkt 1a,
 • osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, ale osobiście wykonujących na jego rzecz: przewozy drogowe oraz przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km.

Przedsiębiorcy są zobowiązani do samodzielnego prowadzenia ewidencji czasu pracy. Natomiast w przypadku pozostałych osób, za ewidencjonowanie czasu pracy w jednej ze wskazanych form odpowiada podmiot, na rzecz którego wykonywany jest przewóz.

Dokumenty potwierdzające czas pracy kierowcy

Do dokumentów, które potwierdzają czas pracy kierowców, zalicza się:

 • tarcze z tachografu analogowego,
 • pliki i wydruki danych z tachografu cyfrowego,
 • pliki wydruków danych z karty kierowcy,
 • inne dokumenty, które potwierdzają zarówno czas, jak i rodzaj wykonywanej pracy.

Video

Ile wynoszą kary za przekroczenie czasu pracy kierowców?

Od stycznia 2022 roku obowiązuje nowy taryfikator kar za popełnione wykroczenia drogowe, który obejmuje też kierowców zawodowych. Jakie kary za przekroczenie czasu pracy kierowców przewiduje ustawodawca?

Za przekroczenie tygodniowego 60-godzinnego wymiaru czasu pracy, należy liczyć się z karą finansową w wysokości:

 • do 1 godziny – 50 zł,
 • od 1 do 5 godzin – 100 zł,
 • od 5 do 10 godzin – 200 zł,
 • od 10 godzin za każdą rozpoczętą godzinę – 300 zł.

W przypadku przekroczenia maksymalnego tygodniowego 48-godzinnego czasu pracy kierowcy, gdy nie ma możliwości jego wydłużenia, grzywna jest następująca:

 • do 2 godzin – 50 zł,
 • od 2 do 8 godzin – 100 zł,
 • od 8 do 12 godzin – 250 z,
 • od 12 godzin za każdą rozpoczętą godzinę – 350 zł.

Jeśli natomiast zostanie przekroczony dopuszczalny dobowy 10-godzinny czas pracy w porze nocnej, kara wynosi:

 • do 1 godziny – 50 zł,
 • od 1 do 3 godzin – 100 zł,
 • od 3 godzin za każdą rozpoczętą godzinę – 200 zł.

To też może Cię zainteresować: Dodatek za pracę w godzinach nocnych

Ewidencjonowanie czasu pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. W przypadku kierowców, zarówno pojęcie czasu pracy, jak i formy jego ewidencjonowania są regulowane przez Ustawę o czasie pracy kierowców. I choć w wyjątkowych sytuacjach prawo przewiduje możliwość przekroczenia czasu pracy, w większości przypadków należy liczyć się z karą finansową.

Podziel się

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza do tego artykułu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.