Zmiana i utrata pracy

Dochody na bezrobociu - czy to możliwe?

9 września 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 17 głosów

17 głosów

0 komentarzy

Dochody na bezrobociu - czy to możliwe?
Osoba bezrobotna to ktoś, kto pozostaje bez zatrudnienia, zatem nie wykonuje pracy zarobkowej. Niemniej jednak często pojawia się pytanie, czy bezrobotny może osiągać jakieś dochody oraz czy jednorazowe osiągnięcie dochodu z pracy całkowicie pozbawia go statusu bezrobotnego? Dochody na bezrobociu - czy są możliwe?

Z artykułu dowiesz się:

  • kim w świetle ustawy jest osoba bezrobotna,
  • na jakich zasadach przyznawany jest zasiłek dla bezrobotnych,
  • czy uzyskanie przychodu pozbawia statusu bezrobotnego,
  • czy można sprzedać nieruchomość, będąc na bezrobociu,
  • czy bezrobotni muszą rozliczać PIT?

Czytaj także: Kiedy masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Kim jest osoba bezrobotna w świetle ustawy?

Definicja osoby bezrobotnej i jej status zostały dokładnie uregulowane przez ustawodawcę. Szczegółowy określa Ustawa z dnia 14 grudnia 2004 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. W jej świetle osobą bezrobotną jest ten, kto nie posiada zatrudnienia, to znaczy, że nie wykonuje pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą. W kolejnych punktach czytamy, że bezrobotny nie wykonuje innej pracy zarobkowej tzn. nie wykonuje pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych). Z drugiej strony, osoba bezrobotna musi:

  • być gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • być gotowa do podjęcia zatrudniania w połowie wymiaru czasu pracy - dotyczy to osób niepełnosprawnych.

Zasiłek dla bezrobotnych

Osoby, którym nadany zostanie status bezrobotnych, mogą starać się o zasiłek. Jest on przyznawany na ustawowych zasadach, zatem prawo konkretnie określa, w jakich przypadkach będzie on należny. Bezrobotni mogą starać się o zasiłek, jeśli:

  • w danej chwili nie mogą uzyskać zatrudnienia czy wziąć udziału w szkoleniach zawodowych,
  • przez ostatnie 18 miesięcy wykonywali pracę zawodową (przez okres co najmniej 365 dni) i osiągali minimalne wynagrodzenie, od którego były odprowadzane składki na Fundusz Pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych wynosi obecnie 1240,80 zł w okresie pierwszych 90 dni i 974,40 zł w następnym okresie. Pieniądze można otrzymywać przez 180 lub 365 dni, w zależności od stopy bezrobocia, jaka panuje w powiecie zamieszkiwanym przez bezrobotnego. Zasiłek nie zawsze będzie wynosił 100% podstawy - jeśli bezrobotny pracował krócej, niż 5 lat, ulegnie on obniżeniu do 50%. Tymczasem w przypadku, gdy uprawniony do zasiłku przepracował co najmniej 20 lat, otrzyma 120% podstawy. 

Video

Przychód a status osoby bezrobotnej

Bezrobocie a zarobki - jest to temat, który budzi wiele kontrowersji zarówno w kwestii samego posiadania statusu osoby bezrobotnej, jak i uprawnienia do pobierania zasiłku. Czy można zarabiać na bezrobociu? Otóż zgodnie z ustawą, bezrobotny może osiągnąć przychód nie wyższy, niż połowa minimalnego wynagrodzenia. Mowa tutaj o przychodach w skali miesiąca. W praktyce oznacza to, że bezrobotny może podjąć pracę zarobkową, nie tracąc jednocześnie prawa do zasiłku. Należy jednak pamiętać, że przekroczenie połowy minimalnego wynagrodzenia spowoduje zawieszenie zasiłku na bezrobociu i utratę statusu osoby bezrobotnej. W praktyce oznacza to utratę możliwości korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej, jaka przyznawana jest osobom bezrobotnym, aktywnie poszukującym zatrudnienia. Co istotne, bezrobotny może otrzymywać różnego typu świadczenia socjalne, które w świetle prawa nie stanowią przychodu opodatkowanego. Co natomiast w sytuacji, gdy chcemy zachować status bezrobotnego, a jednocześnie w danym okresie minimalnie przekroczymy próg połowy najniższej krajowej? Otóż orzecznictwo sądowe mówi, że należy przede wszystkim rozpoznać celowość dalszego przyznawania zasiłku dla bezrobotnych. W tym kontekście ważne jest przede wszystkim źródło przychodu.

Sprzedaż ruchomości lub nieruchomości przez osobę bezrobotną

Osoby bezrobotne często zastanawiają się, jak sprzedaż ruchomości bądź nieruchomości wpłynie na ich status i prawo do zasiłku? Ostatecznie ze sprzedaży rzeczy czy mieszkania można uzyskać pokaźny przychód, zatem pojawia się pytanie, czy przyznawanie zasiłku i dalsze poszukiwanie pracy są celowe? Prawo w tym kontekście nie pozostawia wątpliwości - jeśli bezrobotny uzyska ze sprzedaży ruchomości bądź nieruchomości przychód nieopodatkowany, może zachować swój status i prawo do zasiłku. Sprzedaż mieszkania nie jest opodatkowana w momencie, gdy od jego nabycia, do czasu przeprowadzenia transakcji, minęło co najmniej 5 lat. Nawet, jeśli bezrobotny uzyska wysoki przychód, to w dalszym ciągu może on zachować swój status. Nieco inaczej jest w przypadku, gdy przychód ze sprzedaży nieruchomości trzeba obowiązkowo opodatkować - wtedy też bezrobotny straci zarówno status, jak i prawo do zasiłku. Warto wziąć pod uwagę, że przy sprzedaży ruchomości panuje dokładnie taka sama zasada - w pierwszej kolejności należy ustalić, czy przychód podlega opodatkowaniu. Jeśli tak, to czy nie przekracza on połowy najniższego wynagrodzenia krajowego.

Video

Czy bezrobotni muszą rozliczać PIT?

PIT, co do zasady, rozliczają wyłącznie osoby, które w danym roku podatkowym uzyskały dochody, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nie ma tutaj znaczenia, czy prowadzą one firmę, pracują na etacie czy uzyskują dochody w ramach umowy zlecenia. Ważny jest sam fakt zarobkowania i opodatkowania zarobionych pieniędzy. Bezrobotni, którzy uzyskują zasiłek, muszą obowiązkowo rozliczać PIT, bowiem podlega on opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Ponadto, bezrobotny bez prawa do zasiłku także będzie musiał złożyć deklarację, jeśli okaże się, że w ciągu roku uzyskał opodatkowane przychody. Bez względu na to, czy ich wartość przekroczyła połowę minimalnego wynagrodzenia w skali miesiąca, czy też nie, należy rozliczyć PIT i zapłacić podatek dochodowy. Warto mieć na uwadze, przy pracy na czarno na bezrobociu nie składa się rocznej deklaracji PIT, gdyż z założenia ma ona na celu ukrycie przed skarbówką dochodów i nieopodatkowywanie ich. Pamiętajmy jednak, że praca na czarno naraża nas na przykre konsekwencje, także te natury finansowej. Zawsze należy więc podpisać umowę z pracodawcą - jeśli nie umowę o pracę, to przynajmniej cywilnoprawną.

Najczęściej zadawane pytania

Czy osoba bezrobotna może uzyskiwać dochody?

Bezrobotny ma prawo uzyskiwać dochody, jednak ich wysokość nie może przekroczyć połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę w skali miesiąca. Po przekroczeniu tej kwoty bezrobotny może stracić swój status i prawo do zasiłku.

Czy każdy bezrobotny otrzymuje zasiłek?

Zasiłek mogą otrzymać wyłącznie bezrobotni, którzy w okresie ostatnich 18 miesięcy byli zatrudnieni przez co najmniej 365 dni i osiągali przynajmniej najniższe wynagrodzenie krajowe od którego były odprowadzane składki na Fundusz Pracy.

Kiedy bezrobotny straci prawo do zasiłku?

Utrata prawa do zasiłku następuje w momencie, gdy bezrobotny uzyska przychód przekraczający połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Należy jednak rozpoznać, czy ma on charakter jednorazowy, czy też ciągły - w pewnych sytuacjach, pomimo uzyskania wyższego przychodu, można zachować status bezrobotnego i prawo do zasiłku.

Podziel się

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza do tego artykułu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka