!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Własna firma

Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - terminy, procedury

25 listopada 2021

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 20 głosów

20 głosów

0 komentarzy

Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - terminy, procedury
Każdy podmiot gospodarczy zarejestrowany w naszym kraju może ogłosić swoją upadłość. Sytuacja ta dotyczy także spółek prawa handlowego, w tym niezwykle popularnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Cała procedura musi przebiegać jednak zgodnie z określoną w przepisach kolejnością i zachowaniem konkretnych formalności. O czym dokładnie mowa? Jak wygląda taki proces i o jakich terminach należy pamiętać?

Zobacz także artykuł: Jak zostać syndykiem?

Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – terminy, procedury

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie: sp. z o.o.) to forma prawna przedsiębiorstwa utworzonego przez jedną lub więcej osób, które nazywamy w takich okolicznościach wspólnikami. Podmiot taki należy do tzw. spółek kapitałowych, a wszelkie regulacje prawne z nim związane znajdziemy w Kodeksie spółek handlowych. Jedną z najważniejszych cech sp. z o.o. jest to, że wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki tylko w ograniczonym zakresie, a nie, jak to bywa np. przy jednoosobowych działalnościach, całym swoim majątkiem. 

Czym jest upadłość?

Upadłość jest procedurą przewidzianą przez polskiego ustawodawcę na wypadek znalezienia się spółki w tzw. stanie niewypłacalnościW tym kontekście upadłość spółki stała się narzędziem, dzięki któremu zapewnia się wierzycielom danej spółki ochronę na wypadek celowego uszczuplenia przez nią swojego majątku. W większości przypadków mogłoby to bowiem prowadzić do utraty możliwości domagania się przez wierzyciela zaspokojenia jego roszczeń. W rzeczywistym wymiarze upadłość to po prostu bankructwo danego podmiotu, ale przeprowadzone w majestacie prawa i w taki sposób, aby pokrzywdzonych z tego powodu było jak najmniej osób. 

Upadłość w kontekście spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Procedura upadłościowa w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością to złożony i wymagający odpowiedniego podejścia temat. Cała procedura oparta jest na dużej liczbie przepisów polskiego prawa, które znajdziemy m.in. w Kodeksie postępowania cywilnego, Kodeksie spółek handlowych oraz w Ustawie Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe jest co do zasady wszczynane na wyraźny wniosek. Uprawnionymi do jego złożenia w imieniu sp. z o.o. są członkowie zarządu, przy czym prawodawca wyłącza możliwość solidarnej, a więc wieloosobowej reprezentacji. Ponadto, w niektórych sytuacjach wniosek o upadłość może złożyć dłużnik danej spółki. 

Video

Przesłanki do ogłoszenia upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Kiedy należy ogłosić upadłość? Jak ogłosić upadłość i jakie konkretnie warunki trzeba spełnić, aby było to możliwe i w pełni uzasadnione? Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwa tylko wówczas, gdy sąd po zapoznaniu się z wnioskiem uzna, że wystąpiły niebudzące wątpliwości powody do tego, aby rozpocząć całe postępowanie. Zasadniczą przesłanką jest potwierdzenie, że spółka stała się w pełni niewypłacalna, a więc utraciła zdolność do wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych. Zgodnie z przepisami, następuje to w sytuacji, gdy opóźnienie z winy dłużnika przekracza trzy miesiące.

Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – terminy

Spółka z o.o. upadłość terminy - to bardzo istotny element całej procedury. Jeśli chodzi o przewidziane w przepisach terminy, członkowie zarządu spółki mają na złożenie wniosku do sądu zaledwie 30 dni od wystąpienia stanu niewypłacalności spółki. Jeśli wniosek nie zostanie złożony w terminie, należy liczyć się z odpowiedzialnością za powstałe z tego powodu szkody.

Konsekwencje ogłoszenie upadłości spółki

Wszelkie procedury związane z upadłościową przeprowadzane są przez syndyka, które z kolei nadzoru sąd. Podczas postępowania ani wspólnicy, ani członkowie zarządu spółki nie mogą dysponować jej majątkiem. Upadłość sp. z o.o. różni się znacznie od jej likwidacji. Głównym celem jest tutaj bowiem spieniężenie posiadanych przez podmiot aktywów po to, aby spłacić zobowiązania względem wierzycieli. Upadłość sp. z o.o. jest uznawana za wyjątkowy sposób zakończenia działalności spółki, który jest jednak wskazany w przypadku jej niewypłacalności. 

Stan upadłości a odpowiedzialność zarządu spółki

Postępowanie upadłościowe kończy się wydaniem przez sąd odpowiedniego postanowienia. W chwili uprawomocnienia się tego orzeczenia następuje wykreślenie sp. z o.o. z KRS. Istotnym skutkiem przeprowadzenia postępowania upadłościowego jest zwolnienie członków zarządu z odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Nie będą więc oni odpowiadać osobistym majątkiem. Warto także pamiętać, że członkami zarządu nie zawsze są wspólnicy, co ma szczególne znaczenie m.in. w przypadku zmiany właściciela w danej firmie.

Brak ogłoszenia upadłości spółki – konsekwencje

Do odwrotnej sytuacji dochodzi wtedy, gdy mimo wystąpienia przesłanek upadłościowych, zarząd spółki nie składa wniosku do sądu lub czyni to po ustawowym terminie. W takich okolicznościach członkowie zarządu narażają się nie tylko na odpowiedzialność finansową, ale równie karną oraz administracyjną. Zgodnie bowiem z Prawem upadłościowym, nieterminowe złożenie wniosku może skutkować zakazem (od 3 do nawet 10 lat!) prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta i pełnomocnika. Za niedopełnienie obowiązków w tym zakresie można odpowiadać także na podstawie Kodeksu karnego, który przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Przez upadłość sp. z o.o. należy rozumieć sytuację, w której podmiot ten znalazł się w tzw. stanie niewypłacalności, a więc utracił możliwość regulowania zobowiązań wobec dłużników. Ogłoszenie upadłości ma na celu ochronę interesów wierzycieli poprzez zaspokojenie ich z majątku spółki, a także uniknięcie przez członków zarządu odpowiedzialności za długi spółki.

Jak wygląda postępowanie upadłościowe w sp. z o.o.?

Postępowanie upadłościowe jest możliwe tylko wówczas, gdy zarząd spółki złożyć stosowny wniosek, a sąd go przyjął. Od chwili ogłoszenia upadłości wszelkie składniki majątku spółki stają się jej masą upadłościową, którą zarządza syndyk. Postępowanie kończy się orzeczeniem sądu, które po uprawomocnieniu się skutkuje wykreśleniem spółki z KRS.

Podziel się

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza do tego artykułu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.