!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Zawody i ich potencjał

Jak zostać syndykiem?

11 grudnia 2019

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 12 głosów

12 głosów

10 komentarzy

Jak zostać syndykiem?
Praca syndyka koncentruje się głównie na zarządzaniu lub likwidowaniu majątku przedsiębiorstwa, lub przedsiębiorcy postawionego w stan upadłości. Syndycy posiadający licencję mogą się również zajmować zarządzeniem kryzysowym lub pomagać przedsiębiorcom w razie kłopotów finansowych. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się jak zostać syndykiem, jakie są zarobki doradcy restrukturyzacyjnego oraz co może syndyk masy upadłościowej.

Doradca restrukturyzacyjny, czyli syndyk

Z uwagi na konieczność posiadania przez syndyka szerokiej wiedzy (m.in. z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego czy ekonomii), zawodu tego nie może wykonywać każdy. Współcześnie syndycy muszą uzyskać licencję, by móc wypełniać swoje obowiązki, a wcześniej zdać egzamin państwowy przed Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Ministra Sprawiedliwości. Koszt takiego egzaminu jest niemały – obecnie wynosi 1 687,50 zł.

Kto to jest syndyk?

W interesie wszystkich podmiotów gospodarczych leży to, by możliwa była ingerencja w działania podmiotu, którego zobowiązania finansowe uniemożliwiają mu dalsze działanie. Właśnie tu istnieje miejsce na działania syndyka. Jest on bowiem odpowiedzialny m.in. za zabezpieczenie i nadzorowanie majątku podmiotu, który został postawiony w stan upadłości. Do czynności zarezerwowanych dla syndyka zalicza się również sporządzanie spisu inwentarza czy opracowanie planu likwidacyjnego.

Z uwagi na szeroki zakres obowiązków, zawód ten powinny wykonywać wyłącznie osoby rzetelne, skrupulatne oraz doskonale orientujące się w aktualnie obowiązujących przepisach.

Szczegółowo o zasadach upadłości konsumenckiej dowiesz się również z poniższego filmu:

Video

Jak zostać syndykiem?

By wykonywać pracę syndyka, osoba zainteresowana musi uzyskać licencję. Ta zaś wydawana jest tylko tym osobom, które spełnią warunki określone w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (od 1 stycznia 2016 o licencji doradcy restrukturyzacyjnego). Mowa o konieczności m.in.:

  • posiadania obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • znajomości języka polskiego w stopniu umożliwiającym wykonywanie czynności zarezerwowanych dla syndyka,
  • posiadania nieposzlakowanej opinii,
  • doświadczenia – osoba chcąca otrzymać licencję musi wykazać, że przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego przedsiębiorstwa,
  • posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • Przyszły syndyk musi też mieć wykształcenie wyższe i wykazać, że nie był skazany np. za przestępstwo skarbowe.

Egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego, czyli syndyka

Ci, którzy chcą w przyszłości wykonywać zawód syndyka, muszą posiadać licencję. Aby ją zdobyć, nie wystarczy jednak spełnienie wyżej wymienionych wymagań – istotne jest również to, by zdać egzamin. Jest on organizowany co najmniej dwa razy w ciągu roku, a informację o terminie, w którym zostanie przeprowadzony, można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Egzamin ten jest odpłaty, a od stycznia 2016 będzie obejmował zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii i finansów oraz zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Osoby, które podejdą do egzaminu, muszą zmierzyć się z testem składającym się ze 100 pytań i rozwiązać zadanie problemowe. By uzyskać wynik pozytywny (i tym samym otrzymać licencję), zdający musi zdobyć co najmniej 75 punktów z części testowej egzaminu i co najmniej 20 punktów za rozwiązanie zadania problemowego.

Gdzie syndyk znajdzie pracę?

Syndycy nie mają wielkiego wyboru, gdy mowa o możliwościach zatrudnienia, ponieważ działają na zlecenie sądów, nawiązują współpracę właśnie z tymi instytucjami. Oznacza to, że pracy wcale nie muszą szukać na portalach publikujących ogłoszenia o pracy. Zarobki doradcy restrukturyzacyjnego są ściśle określone w przepisach – ma on prawo do kilku procent od funduszu stanowiącego masę upadłości.

Doradca restrukturyzacyjny – zarobki

Przed podjęciem decyzji o wyborze tego zawodu, warto wiedzieć, jakie są zarobki doradcy restrukturyzacyjnego. Otóż nie otrzymuje on miesięcznej pensji jak większość pracujących, ale wynagrodzenie całościowe za prowadzone postępowanie. Tego typu postępowania mogą trwać nawet kilka lat. Zgodnie z obowiązującą ustawą, cała kwota wynagrodzeń, przyznanych w danym postępowaniu, nie może przekraczać 3% funduszów masy upadłościowej, łącznie z sumami, które uzyskano z likwidacji rzeczy. Maksymalna wysokość wynagrodzenia, przewidziana przez ustawodawcę, nie może przekroczyć 40-krotności miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez uwzględnienia wypłat z zysków, w roku poprzednim. Kwota ta jest ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W przypadku, gdy wysokość wynagrodzenia jest widocznie niewspółmierna do wykonanej pracy, wynagrodzenie ustalane jest przez sąd w przeliczeniu na miesiące, po złożeniu wniosku przez syndyka lub zarządcę postępowania upadłościowego. Decyzja o wysokości wynagrodzenia musi zapaść w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, przy czym określona kwota jest jedynie prognozą wynagrodzenia, które otrzyma syndyk. Zarobki wypłacane w formie zaliczkowej w trakcie trwania postępowania upadłościowego, nie mogą przekraczać 75% całości wynagrodzenia.

Co może syndyk masy upadłościowej?
Masa upadłości to termin określający cały majątek upadłego przedsiębiorcy – zarządzanie nim należy do obowiązków i uprawnień syndyka, inaczej doradcy restrukturyzacyjnego. Ma on prawo spieniężyć majątek ogłoszony jako upadły. Nie ma sprawa spieniężyć ani zająć przedmiotów niezbędnych do życia, na przykład odzieży, żywności, leków.

Sąd prognozuje zarobki syndyka, biorąc pod uwagę przypuszczalną wielkość majątku, który wejdzie do masy upadłościowej, przewidywany czas trwania postępowania upadłościowego oraz stopień trudności postępowania, np. trudności związane ze sporządzaniem spisu inwentarza czy bilansu upadłego. Na postanowienie sądu nie przysługuje zażalenie, lecz przed wydaniem tego postanowienia sąd jest zobowiązany do wysłuchania syndyka, upadłego oraz rady wierzycieli. Syndykowi przysługuje również prawo do zwrotu tzw. wydatków koniecznych, które poniósł podczas wykonywania czynności, pod warunkiem jednak, że zostaną one uznane przez sędziego komisarza. Co ważne, doradca restrukturyzacyjny traci prawo do wynagrodzenia, jeśli nie zażąda go przed upływem terminu do zarzutów przeciwko planowi ostatniego podziału. 

Czym się różni syndyk od komornika?

Komornik zajmuje się prowadzeniem postępowań egzekucyjnych. Do jego obowiązków należy egzekwowanie majątku dłużnika – ma prawo go spieniężyć, a następnie oddać wierzycielowi należną mu część. Działalność komornika wobec dłużników ma przymusowy charakter. Czym różni się syndyk od komornika? Syndyk nie zajmuje się odzyskiwaniem należnych pieniędzy za pomocą windykacji – praca syndyka polega na zarządzaniu majątkiem przedsiębiorcy, który ogłasza bankructwo. Dzieje się do dobrowolnie.

To może Cię również zainteresować

Katalog zawodów - dlaczego dobrze do niego zajrzeć?

Podziel się

10 komentarzy

spesil90

spesil90

Brzmi to boleśnie prosto, ale wielu ludzi nie potrafi zidentyfikować trzech lub czterech najważniejszych czynności, które prowadzą do sukcesu w ich pracy lub biznesie.
Jan

Jan

Temida i Piotr trzeba uważnie czytać wymogi co do tych trzech lat o ktorych piszecie. Jest to tak skonstruowane aby odstraszyć nieuważnych. Popatrzcie na przecinki
Waldek 86

Waldek 86

Tj tak jak jest się lekarzem np neurochirurg 1bardzo głupi błąd i wylot i kariera legnie w gruzach także trzeba mieć świadomość tego co się wybiera i co się robi bo albo zaszkodzimy lub pomożemy i z jakimi ludźmi mamy do czynienia.
Waldek 86

Waldek 86

Także to nie jest takie proste jak się wydaje być komornikiem czy syndykiem czy windykatorem trzeba mieć do tego charakter tj specyficzna praca ale zarobki kuszą ale sam zawód jest wśród 10 najlepiej opłacanych w Polsce trzeba być bardzo bystrym żeby tam się dostać to graniczy z cudem a bo w Polsce tj niemiłe być syndykiem ciężki zawód a ludzi spod tej profesji się nie cierpi po prostu się ich nie szanuje ale czego się nie robi dla kasy.
Waldek 86

Waldek 86

I to nie jest wszystko a kontrole gospodarcze raz na 3 mce a dodatkowo każdy syndyk ma od całości zadłużenia osoby upadłej jakieś 3% wartosci majątku. To nie wszystko teraz weźmy pod uwagę czy tj upadłość konsumencka czy dla firm czyli gospodarcza tam są jeszcze inne warunki rozliczania a jaki ogrom papierologi a obowiązek posiadać badania psychiczne i być do tego zdrowym a nerwy trzeba mieć na wodzy więc nie zaszkodzi się uczyć a nauki jest ogrom tj ponad 575 pkt do nauczenia a tylko 100 pytań plus otwarte aż 20 pytań otwartych a zdać taki egzamin to graniczy z cudem trzeba mieć predyspozycje do tego zawodu a 120 spraw tj max ale zwykle jest od 2 do 10 na MC a 120 to trzeba mieć głowę do bycia syndykiem dla mnie to jest niewykonalne mieć taką ilość spraw w ciągu roku normalnie człowiek znalazłby się na oddziale psychiatrycznym ale dla chcącego to nic trudnego ale będąc bystrym i mając zespół w mózgu tzw zespół gilleausa de tauretta tj wszystko możliwe.
Waldi 86

Waldi 86

Jak zdobyć te 3 lata najlepiej będąc asesorem lub komornikiem lub będąc asesorem syndyka czyli doradcą restrukturyzacyjnym i wtedy ma się te 3 lata ale pierw 100 pytań zamkniętych i pytania otwarte i uzyskanie aplikacji i studia wyższe związane z ekonomią prawem itp i liczyć na pomoc w dostaniu się na aplikację syndycza a to graniczy z cudem ale zarobki przemawiają za siebie najmniej 2800zl netto a najwięcej 58000 tys zł zależy od ilości spraw przydzielonych przez sąd gospodarczy a nawet rocznie syndyk może mieć do 120 spraw związanych z upadłością gospodarczą a to nie jest proste bo są kontrole np sędzia komisarz lub same ministestwo sprawiedliwość to nie jest tak łatwo jak się pisze czy słyszy a głową musi być max wydajna więc to nie jest takie proste.
Piotr

Piotr

Ciekaw jestem, jak osoba nie będąca syndykiem może zobyć doświadczenie przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego przedsiębiorstwa ??? To jakiś babol zamykający drogę nowym Syndykom do zawodu ?!
Temida

Temida

WItam, może podpowiecie jak można zdobyć doświadczenie o którym jest wyżej napisane? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Mariusz Starczyk

Mariusz Starczyk

Tego zawodu owszem wcześniej nie znałem. Zatem ciekawie opisany kolejny zawód. WIele się słyszy czasami nazw i ciemna magia, a tu proszę wszystko zaraz jasne.
dor. restr.

dor. restr.

Jestem syndykiem i głównie przeprowadzam postępowanie upadłościowe. Mam odpowiednie wykształcenie wyższe oraz licencję i zdałem egzamin państwowy. Lubię tę pracę, chociaż nieraz mam stress. Doradca restrukturyzacyjny tak o mnie nieraz mówią, ale jest to to samo co syndyk.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.