Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 33337        SUBSKRYBUJE: 7366
Tematy, które interesują czytelników:  Wynagrodzenie, Mobbing w pracy, CV po niemiecku, List motywacyjny bez ogłoszenia, Świadectwo pracy

Jak zostać syndykiem?

Jak zostać syndykiem?
Praca syndyka koncentruje się głównie na zarządzaniu lub likwidowaniu majątku przedsiębiorstwa, lub przedsiębiorcy postawionego w stan upadłości. Syndycy posiadający licencję mogą się również zajmować zarządzeniem kryzysowym lub pomagać przedsiębiorcom w razie kłopotów finansowych.

Doradca restrukturyzacyjny, czyli syndyk

Z uwagi na konieczność posiadania przez syndyka szerokiej wiedzy (m.in. z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego czy ekonomii), zawodu tego nie może wykonywać każdy. Współcześnie syndycy muszą uzyskać licencję, by móc wypełniać swoje obowiązki.

 

Jak wygląda codzienna praca syndyka?

W interesie wszystkich podmiotów gospodarczych leży to, by możliwa była ingerencja w działania podmiotu, którego zobowiązania finansowe uniemożliwiają mu dalsze działanie. Właśnie tu istnieje miejsce na działania syndyka. Jest on bowiem odpowiedzialny m.in. za zabezpieczenie i nadzorowanie majątku podmiotu, który został postawiony w stan upadłości. Do czynności zarezerwowanych dla syndyka zalicza się również sporządzanie spisu inwentarza czy opracowanie planu likwidacyjnego.

Z uwagi na szeroki zakres obowiązków, zawód ten powinny wykonywać wyłącznie osoby rzetelne, skrupulatne oraz doskonale orientujące się w aktualnie obowiązujących przepisach.

 

Kto może zostać syndykiem?

By wykonywać pracę syndyka, osoba zainteresowana musi uzyskać licencję. Ta zaś wydawana jest tylko tym osobom, które spełnią warunki określone w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (od 1 stycznia 2016 o licencji doradcy restrukturyzacyjnego). Mowa o konieczności m.in.:

  • posiadania obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • znajomości języka polskiego w stopniu umożliwiającym wykonywanie czynności zarezerwowanych dla syndyka,
  • posiadania nieposzlakowanej opinii,
  • doświadczenia – osoba chcąca otrzymać licencję musi wykazać, że przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego przedsiębiorstwa,
  • posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
  • Przyszły syndyk musi też mieć wykształcenie wyższe i wykazać, że nie był skazany np. za przestępstwo skarbowe.

 

Egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego, czyli syndyka

Ci, którzy chcą w przyszłości wykonywać zawód syndyka, muszą posiadać licencję. Aby ją zdobyć, nie wystarczy jednak spełnienie wyżej wymienionych wymagań – istotne jest również to, by zdać egzamin. Jest on organizowany co najmniej dwa razy w ciągu roku, a informację o terminie, w którym zostanie przeprowadzony, można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Egzamin ten jest odpłaty, a od stycznia 2016 będzie obejmował zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii i finansów oraz zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

To Cię powinno też zainteresować: Katalog zawodów - dlaczego dobrze do niego zajrzeć?

Osoby, które podejdą do egzaminu, muszą zmierzyć się z testem składającym się ze 100 pytań i rozwiązać zadanie problemowe. By uzyskać wynik pozytywny (i tym samym otrzymać licencję), zdający musi zdobyć co najmniej 75 punktów z części testowej egzaminu i co najmniej 20 punktów za rozwiązanie zadania problemowego.

Czytaj także: Jak szukać pracy, by ją znaleźć?

 

Gdzie syndyk znajdzie pracę?

Syndycy nie mają wielkiego wyboru, gdy mowa o możliwościach zatrudnienia Ponieważ działają na zlecenie sądów, nawiązują współpracę właśnie z tymi instytucjami. Oznacza to, że pracy wcale nie muszą szukać na portalach publikujących ogłoszenia o pracy. Wynagrodzenie, na które może liczyć syndyk jest ściśle określone w przepisach – ma on prawo do kilku procent od funduszu stanowiącego masę upadłości.

 

Doradca restrukturyzacyjny – zarobki

Przed podjęciem decyzji o wyborze tego zawodu, warto wiedzieć, ile zarabia syndyk. Otóż nie otrzymuje on miesięcznej pensji jak większość pracujących, ale wynagrodzenie całościowe za prowadzone postępowanie. Tego typu postępowania mogą trwać nawet kilka lat. Zgodnie z obowiązującą ustawą, cała kwota wynagrodzeń, przyznanych w danym postępowaniu, nie może przekraczać 3% funduszów masy upadłościowej, łącznie z sumami, które uzyskano z likwidacji rzeczy. Maksymalna wysokość wynagrodzenia, przewidziana przez ustawodawcę, nie może przekroczyć 40-krotności miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez uwzględnienia wypłat z zysków, w roku poprzednim. Kwota ta jest ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W przypadku, gdy wysokość wynagrodzenia jest widocznie niewspółmierna do wykonanej pracy, wynagrodzenie ustalane jest przez sąd w przeliczeniu na miesiące, po złożeniu wniosku przez syndyka lub zarządcę postępowania upadłościowego. Decyzja o wysokości wynagrodzenia musi zapaść w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, przy czym określona kwota jest jedynie prognozą wynagrodzenia, które otrzyma syndyk. Zarobki wypłacane w formie zaliczkowej w trakcie trwania postępowania upadłościowego, nie mogą przekraczać 75% całości wynagrodzenia.

Sąd prognozuje zarobki syndyka, biorąc pod uwagę przypuszczalną wielkość majątku, który wejdzie do masy upadłościowej, przewidywany czas trwania postępowania upadłościowego oraz stopień trudności postępowania, np. trudności związane ze sporządzaniem spisu inwentarza czy bilansu upadłego. Na postanowienie sądu nie przysługuje zażalenie, lecz przed wydaniem tego postanowienia sąd jest zobowiązany do wysłuchania syndyka, upadłego oraz rady wierzycieli. Syndykowi przysługuje również prawo do zwrotu tzw. wydatków koniecznych, które poniósł podczas wykonywania czynności, pod warunkiem jednak, że zostaną one uznane przez sędziego komisarza. Co ważne, doradca restrukturyzacyjny traci prawo do wynagrodzenia, jeśli nie zażąda go przed upływem terminu do zarzutów przeciwko planowi ostatniego podziału. Do wykonywania tej pracy niezbędna jest licencja syndyka – koszt stosownego egzaminu to 1575 zł.

Oceń ten wpis
Jak zostać syndykiem?
Ocena: 3.9, liczba głosów: 14

Zobacz inne porady

Opinie

dor. restr.
2019-05-19, 08:53
Jestem syndykiem i głównie przeprowadzam postępowanie upadłościowe. Mam odpowiednie wykształcenie wyższe oraz licencję i zdałem egzamin państwowy. Lubię tę pracę, chociaż nieraz mam stress. Doradca restrukturyzacyjny tak o mnie nieraz mówią, ale jest to to samo co syndyk.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.