Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 31112        SUBSKRYBUJE: 7335
Tematy, które interesują czytelników:  Wynagrodzenie, Mobbing w pracy, CV po niemiecku, List motywacyjny bez ogłoszenia, Świadectwo pracy

Dyskryminacja i mobbing - co o tym wiesz?

Dyskryminacja i mobbing - co o tym wiesz?
Problematyka zarówno dyskryminacji, jak i mobbingu jest złożona. Wielu pracowników nie zna swoich praw, zaś pracodawcy nie są świadomi faktu, że to na ich barkach spoczywa obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy. Co należy wiedzieć o tych zjawiskach?

W polskim prawie pracy zarówno tematyka dyskryminacji, jak i mobbingu jest uregulowana. Wprowadzenie szczegółowych zapisów w tej materii związane było z koniecznością dostosowania prawa krajowego do prawa wspólnotowego. W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej koniecznym stało się implementowanie przepisów, które precyzującą między innymi takie pojęcia, jak: dyskryminacja, dyskryminacja pośrednia i bezpośrednia, mobbing, molestowanie seksualne. Dodatkowo w polskim ustawodawstwie pojawiły się też artykuły odnoszące się bezpośrednio do możliwości pracowników, którzy chcą dochodzić swoich praw. I choć od momentu wprowadzenia uregulowań minęło już nieco czasu, trzeba pamiętać, że znajomość tego tematu jest wciąż niewystarczająca, zaś część przepisów niejasna z uwagi na pojawiające się w nich nieostre pojęcia.

Kiedy dochodzi do dyskryminacji?

Najprościej mówiąc, za dyskryminację uważane jest nierówne traktowanie pracowników w zakresie nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę. Zgodnie z art. 11? Kodeksu pracy: ?Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy ? jest niedopuszczalna?. Cytowany artykuł dokładnie wylicza, w jakich sytuacjach dochodzi do dyskryminacji. Warto przy tym pamiętać, że na dyskryminację to może składać się szereg zachowań, w tym elementy werbalne lub fizyczne.

Czy pracodawca ma prawo przeglądać wysyłane przez Ciebie e-maile? Sprawdź: Pracodawca przejrzy Twoje e-maile.

Nie każde zróżnicowanie pracowników to dyskryminacja

Warto zauważyć, że nie w każdym przypadku można mówić o dyskryminacji. Pracodawca może zdecydować się na odrzucenie kandydatury pracownika z uwagi na jego wiek, płeć czy też niepełnosprawność, ale wtedy, gdy decyzja taka jest motywowana między innymi rodzajem pracy, warunkami jej wykonywania czy też wymaganiami zawodowymi. Przykładem może być odrzucenie kandydatury pracownika powyżej 50-go roku życia, jeżeli stanowisko, o jakie się on ubiega, wymaga nie tylko dużej zdolności fizycznej, ale również odporności na stres. W takim przypadku wiek może być kryterium decydującym o zatrudnieniu kandydata i jednocześnie nie można mówić tu o dyskryminacji.

To Cię powinno też zainteresować: Dyskryminacja i mobbing w Twoim zakładzie pracy

Istota mobbingu

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, każdy pracodawca jest zobowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Definicję mobbingu znaleźć można w art. 94? § 2 Kodeksu pracy: ?Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników?. W praktyce o mobbingu można mówić wówczas, gdy pracownikowi zlecane są zadania, których czasowo nie jest w stanie wykonać lub też odwrotnie ? gdy zatrudnionego pozbawia się pracy i w ten sposób wymusza się od niego postawę bierną.

Co może pracownik?

Osoba, wobec której naruszona została zasada równego traktowania ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Warto zauważyć, że gdy dochodzi do procesu, to poszkodowany nie musi udowadniać stosowania wobec niego praktyk dyskryminacyjnych, gdyż wystarczy, że je uprawdopodobni. To zadaniem pracodawcy jest przekonanie sądu, że nie dochodziło do sytuacji, które można by było uznać za dyskryminujące.
O odszkodowanie może też wystąpić pracownik, u którego mobbing ? zgodnie z art. 94? § 3 Kodeksu pracy ? wywołał rozstrój zdrowia. Wysokość rekompensaty nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Ponadto, warto pamiętać, że pracownik taki ma również prawo do rozwiązania z pracodawcą umowy o pracę. W takim przypadku musi jednak pamiętać o podaniu przyczyny, która wpłynęła na podjętą przez niego decyzję.

Oceń ten wpis
Dyskryminacja i mobbing - co o tym wiesz?
Ocena: 3.5, liczba głosów: 22

Zobacz inne porady

Opinie

Justa
2019-05-13, 12:54
Tutaj nie ma znaczenia, czy koledzy lub przełożeni działają jako agresorzy. Po prostu dobrze jest wiedzieć jak się bronić gdy osobiście coś takiego zacznie występować.
Armada
2019-05-08, 14:50
Pracownik może domagać się rekompensaty finansowej za szkodę w wyniku obrażeń odniesionych przez pracownika w wyniku mobbingu. Warto poznać te zasady.
prezydent
2019-04-18, 17:04
Pracodawcy nie mogą zwracać się do nikogo gorszego z powodu płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, religii, narodowości, poglądów politycznych, statusu związku, orientacji seksualnej, a także z powodu zatrudnienia przez określony i nieokreślony czas oraz czas pracy.
Pectus
2019-04-16, 09:23
W zespole roboczym istnieją tylko relacje biznesowe, dlatego komunikacja z kolegami powinna być wyłącznie biznesowa. Innymi słowy, jeśli jesteś krytykowany za niewystarczające wykonywanie obowiązków służbowych, musisz traktować taką krytykę konstruktywnie i bez obrazy, ponieważ nie ma to nic wspólnego z osobistym podejściem do ciebie jako osoby.
Wala
2019-04-09, 16:54
Zawsze dobrze posiadać wiedzę na temat dyskryminacji i mobbingu i wiedzieć jak reagować gdy taka lub podobna sytuacja będzie miała miejsce w praktyce. Tak to bywa.
Kinga Szpak
2019-04-01, 10:20
Ciekawe jaki procent ludzi wygrywa sprawę w sadzie i co należy dokładnie przedstawić i co można gdy np. się słyszy, że nagranie na dyktafon to nie jest dowód?
Tamara/Gdańsk
2019-03-29, 11:34
Wiele sytuacji to ogromny stres i sprawa sądowa. Nie wszyscy wyrabiają z tym psychicznie. Ja jestem silną osobą, ale znam ludzi, którzy mieliby z tym dużo większy problem.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.