Mobbing i dyskryminacja

Dyskryminacja i mobbing - co o tym wiesz?

3 lutego 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 22 głosy

22 głosy

14 komentarzy

Dyskryminacja i mobbing - co o tym wiesz?
Problematyka zarówno dyskryminacji, jak i mobbingu jest złożona. Wielu pracowników nie zna swoich praw, zaś pracodawcy nie są świadomi faktu, że to na ich barkach spoczywa obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy. Co należy wiedzieć o tych zjawiskach?

W polskim prawie pracy zarówno tematyka dyskryminacji, jak i mobbingu jest uregulowana. Wprowadzenie szczegółowych zapisów w tej materii związane było z koniecznością dostosowania prawa krajowego do prawa wspólnotowego. W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej koniecznym stało się implementowanie przepisów, które precyzującą między innymi takie pojęcia, jak: dyskryminacja, dyskryminacja pośrednia i bezpośrednia, mobbing, molestowanie seksualne. Dodatkowo w polskim ustawodawstwie pojawiły się też artykuły odnoszące się bezpośrednio do możliwości pracowników, którzy chcą dochodzić swoich praw. I choć od momentu wprowadzenia uregulowań minęło już nieco czasu, trzeba pamiętać, że znajomość tego tematu jest wciąż niewystarczająca, zaś część przepisów niejasna z uwagi na pojawiające się w nich nieostre pojęcia.

Kiedy dochodzi do dyskryminacji?

Najprościej mówiąc, za dyskryminację uważane jest nierówne traktowanie pracowników w zakresie nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę. Zgodnie z art. 11? Kodeksu pracy: ?Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy ? jest niedopuszczalna?. Cytowany artykuł dokładnie wylicza, w jakich sytuacjach dochodzi do dyskryminacji. Warto przy tym pamiętać, że na dyskryminację to może składać się szereg zachowań, w tym elementy werbalne lub fizyczne.

Szukasz pracy?
Dodana
Polecana
Dodana
Polecana

Pracownik działu techniczno-handlowego

DREWMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  • Kędzierzyn-Koźle
Dodana
Dodana

Czy pracodawca ma prawo przeglądać wysyłane przez Ciebie e-maile? Sprawdź: Pracodawca przejrzy Twoje e-maile.

Nie każde zróżnicowanie pracowników to dyskryminacja

Warto zauważyć, że nie w każdym przypadku można mówić o dyskryminacji. Pracodawca może zdecydować się na odrzucenie kandydatury pracownika z uwagi na jego wiek, płeć czy też niepełnosprawność, ale wtedy, gdy decyzja taka jest motywowana między innymi rodzajem pracy, warunkami jej wykonywania czy też wymaganiami zawodowymi. Przykładem może być odrzucenie kandydatury pracownika powyżej 50-go roku życia, jeżeli stanowisko, o jakie się on ubiega, wymaga nie tylko dużej zdolności fizycznej, ale również odporności na stres. W takim przypadku wiek może być kryterium decydującym o zatrudnieniu kandydata i jednocześnie nie można mówić tu o dyskryminacji.

Istota mobbingu

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, każdy pracodawca jest zobowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Definicję mobbingu znaleźć można w art. 94? § 2 Kodeksu pracy: ?Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników?. W praktyce o mobbingu można mówić wówczas, gdy pracownikowi zlecane są zadania, których czasowo nie jest w stanie wykonać lub też odwrotnie ? gdy zatrudnionego pozbawia się pracy i w ten sposób wymusza się od niego postawę bierną.

Co może pracownik?

Osoba, wobec której naruszona została zasada równego traktowania ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Warto zauważyć, że gdy dochodzi do procesu, to poszkodowany nie musi udowadniać stosowania wobec niego praktyk dyskryminacyjnych, gdyż wystarczy, że je uprawdopodobni. To zadaniem pracodawcy jest przekonanie sądu, że nie dochodziło do sytuacji, które można by było uznać za dyskryminujące.
O odszkodowanie może też wystąpić pracownik, u którego mobbing ? zgodnie z art. 94? § 3 Kodeksu pracy ? wywołał rozstrój zdrowia. Wysokość rekompensaty nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Ponadto, warto pamiętać, że pracownik taki ma również prawo do rozwiązania z pracodawcą umowy o pracę. W takim przypadku musi jednak pamiętać o podaniu przyczyny, która wpłynęła na podjętą przez niego decyzję.

To może Cię również zainteresować

Dyskryminacja i mobbing w Twoim zakładzie pracy

Podziel się

14 komentarzy

Waldek22

Waldek22

Niezależnie od tego, czy Twoje zastraszanie ma miejsce online, czy osobiście - musisz wiedzieć jak z tym walczyć - trzeba piętnować takie zachowania.
Deta

Deta

Przepisy mówią jedno ale umówmy się dotyczy to tylko Europy. W takich krajach jak bliski wschód raczej to bardziej zagmatwane pojęcie.
dziennikarz

dziennikarz

Mobbing to prześladowanie, uporczywe nękanie i zastraszanie, stosowanie przemocy psychicznej wobec podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy. Dyskryminacja to forma nieuzasadnionej marginalizacji (wykluczenia społecznego), objawiająca się poprzez traktowanie danej osoby mniej przychylnie, niż innej w porównywalnej sytuacji ze względu na jakąś cechę, np. okres rozwojowy, niepełnosprawność, orientację seksualną, płeć, wyznawaną religię, światopogląd, narodowość lub rasę. Podobne pojęcia a jednak różne.
Lonia

Lonia

Wiele sytuacji może być związanych z mobbingiem i nawet człowiek może nie wiedzieć, że to jest mobbing. Taka jest prawda.
prawnik U

prawnik U

Nieprzyjemna atmosfera w pracy, pomówienia, ciągłe nerwy i stałe poczucie zaszczucia to jedne z najczęstszych oznak mobbingu. Mobbing to nękanie pracownika, które ma charakter długotrwały i uporczywy. Mobbing w pracy jest trudno udowodnić, a ciężar zebrania dowodów leży po stronie ofiary. Widzę jak internauci piszą. Ja pozwoliłem sobie napisać 3 zdania i to skorzystałem z internetu. W artykule fajnie jest opisane zjawisko dyskryminacji i mobbingu. """""O odszkodowanie może też wystąpić pracownik, u którego mobbing ? zgodnie z art. 94? § 3 Kodeksu pracy ? wywołał rozstrój zdrowia""""""""". Z tym się całkowicie zgadzam.
Bohema

Bohema

Mobbing zjawisko kiedyś znane tylko z filmów z Ameryki. Teraz w dobie korporacji i firm na styl zachodni bardzo prawdziwie. Dobrze wiedzieć na czym to polega oraz w jaki sposób skutecznie bronić się przed tym zjawiskiem.
Radca RT

Radca RT

Dyskryminacja to forma nieuzasadnionej marginalizacji (wykluczenia społecznego), objawiająca się poprzez traktowanie danej osoby mniej przychylnie, niż innej w porównywalnej sytuacji ze względu na jakąś cechę, np. okres rozwojowy, niepełnosprawność, orientację seksualną, płeć, wyznawaną religię, światopogląd, narodowość lub rasę. Mobbing – prześladowanie, uporczywe nękanie i zastraszanie, stosowanie przemocy psychicznej wobec podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy. Widzicie- podałem definicje, bo dyskryminacja różni się od mobbingu. Nie dać się być dyskryminowanym, ani nie pozwolić, aby ktoś wobec was stosował mobbing.
Justa

Justa

Tutaj nie ma znaczenia, czy koledzy lub przełożeni działają jako agresorzy. Po prostu dobrze jest wiedzieć jak się bronić gdy osobiście coś takiego zacznie występować.
Armada

Armada

Pracownik może domagać się rekompensaty finansowej za szkodę w wyniku obrażeń odniesionych przez pracownika w wyniku mobbingu. Warto poznać te zasady.
prezydent

prezydent

Pracodawcy nie mogą zwracać się do nikogo gorszego z powodu płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, religii, narodowości, poglądów politycznych, statusu związku, orientacji seksualnej, a także z powodu zatrudnienia przez określony i nieokreślony czas oraz czas pracy.
Pectus

Pectus

W zespole roboczym istnieją tylko relacje biznesowe, dlatego komunikacja z kolegami powinna być wyłącznie biznesowa. Innymi słowy, jeśli jesteś krytykowany za niewystarczające wykonywanie obowiązków służbowych, musisz traktować taką krytykę konstruktywnie i bez obrazy, ponieważ nie ma to nic wspólnego z osobistym podejściem do ciebie jako osoby.
Wala

Wala

Zawsze dobrze posiadać wiedzę na temat dyskryminacji i mobbingu i wiedzieć jak reagować gdy taka lub podobna sytuacja będzie miała miejsce w praktyce. Tak to bywa.
Kinga Szpak

Kinga Szpak

Ciekawe jaki procent ludzi wygrywa sprawę w sadzie i co należy dokładnie przedstawić i co można gdy np. się słyszy, że nagranie na dyktafon to nie jest dowód?
Tamara/Gdańsk

Tamara/Gdańsk

Wiele sytuacji to ogromny stres i sprawa sądowa. Nie wszyscy wyrabiają z tym psychicznie. Ja jestem silną osobą, ale znam ludzi, którzy mieliby z tym dużo większy problem.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka