Urlop na żądanie - komu pracodawca może odmówić?

Urlop na żądanie - komu pracodawca może odmówić?
Urlop na żądanie stanowi część urlopu wypoczynkowego, który z założenia pracownik może wykorzystać w awaryjnych sytuacjach, czyli bez wcześniejszego jego uwzględniania w planie urlopowym. W praktyce zatrudnieni często zastanawiają się, czy pracodawca może odmówić im urlopu na żądanie.

Istota urlopu na żądanie określona została w art. 167? Kodeksu pracy: ?Pracodawca jest zobowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy?. Przepis ten operuje dwoma pojęciami. Mowa tu o: pracownik zgłasza ?żądanie? udzielenia mu urlopu, zaś pracodawca ?udziela? mu takiego. I te, językowe wątpliwości sugerują, że pracodawca ma prawo odmówić pracownikowi wykorzystania dnia urlopu na żądanie. W praktyce tak się zdarza. W jakich okolicznościach?

Kiedy można rozpocząć urlop?

Z punktu widzenia pracownika, który chce skorzystać z urlopu bezpłatnego, istotną kwestią jest fakt, że musi on zakomunikować to swojemu pracodawcy i to nie później niż przed przewidywanym rozpoczęciem pracy w danym dniu. Odstępstwem od tej reguły mogą być ewentualne wytyczne, które pracodawca ustanowił w regulaminie pracy (możliwość późniejszego zgłaszania nieobecności w pracy). Punkt ten jest o tyle istotny, że w przeciwnym przypadku podmiot zatrudniający może uznać abstynencję pracownika za nieusprawiedliwioną. To zaś wiąże się z ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracownika i może być podstawą do dyscyplinarnego rozwiązania zawartej umowy o pracę z winy zatrudnionego.

To Cię powinno też zainteresować: Urlop na żądanie ile dni

Zagadnienie rozpoczęcia urlopu na żądanie zostało szczegółowo opisane w artykule: Skorzystaj z urlopu na żądanie.

Pracodawca mówi nie 

Na temat odmowy udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie wypowiadał się Sąd Najwyższy. Otóż, w wyroku z dnia 28 października 2009 roku (sygn. akt PK 123/09) stwierdził on, że obowiązek udzielenia zatrudnionemu urlopu na żądanie nie jest bezwzględny ? ?pracodawca może odmówić żądaniu pracownika ze względu na szczególne okoliczności, które powodują, że jego zasługujący na ochronę wyjątkowy interes wymaga obecności pracownika w pracy?. O jakich okolicznościach mowa? Przede wszystkim może to być niemożność zastąpienia zatrudnionego przez inną osobę z załogi. Taka sytuacja powstaje choćby wówczas, gdy pracownik był umówiony na spotkanie z klientem i tylko on zna szczegóły projektu, jaki miał zaprezentować potencjalnemu kontrahentowi. W takim przypadku pracodawca bez wątpienia ma prawo odmówić udzielenia pracownikowi urlopu zwłaszcza, jeżeli ten znał datę spotkania z klientem.

Obejście przepisów 

Inną sytuacją, w której pracodawca nie musi udzielić pracownikom urlopu na żądanie jest ewentualna próba obejścia przez wszystkich lub część zatrudnionych przepisów o prawie do strajku. Mowa tu o tym, że z żądaniem udzielenia urlopu wystąpi znaczna część pracowników i z uwagi na ten fakt niemożliwe będzie prawidłowe funkcjonowanie zakładu pracy. W takim przypadku podmiot zatrudniający może poinformować swoich podwładnych, że nie udziela im urlopu, oczekując tym samym, że pojawią się oni w zakładzie pracy. Jeżeli nie, pracodawca może ? jak wspomniano powyżej ? abstynencję uznać za nieusprawiedliwioną i wyciągnąć z tego faktu konsekwencje. 

Jak rozumieć przepis? 

Ponieważ, jak uznał Sąd Najwyższy, pracodawca ma prawo odmówić pracownikowi przyznania mu urlopu na żądanie, trzeba podkreślić, że pracownicy powinni pamiętać, że urlop na żądanie nie jest jednostronnym prawem. Złożenie oświadczenia jeszcze nie gwarantuje, że rzeczywiście będzie można zostać w domu. Z drugiej strony oczywistym jest, że prawo do odwołania urlopu na żądanie nie powinno być nadużywane przez podmioty zatrudniające. Ważnym jest tu, aby pracodawca dokładnie przyjrzał się okolicznościom, w jakich pracownik zgłasza żądanie. Jeżeli istnieje możliwość rozdzielenia jego obowiązków wśród pozostałych zatrudnionych lub też nie ma on pilnych i ważnych spotkań zaplanowanych na ten dzień, to powinien otrzymać od swojego pracodawcy zgodę. 

Oceń ten wpis
Urlop na żądanie - komu pracodawca może odmówić?
Ocena: 4.1, liczba głosów: 14

Opinie

Jurko
2019-12-03, 13:23
Pracodawca ma prawo odmówić pracownikowi urlopu na żądanie, ale musi mieć ku temu bardzo ważny powód. Poczytajcie sobie ten artykuł.
Adam Żurawski
2019-05-12, 11:51
Zazwyczaj pracodawca nie odmawia pracownikowi, jeśli on pragnie wykorzystać jeden, dwa , trzy lub cztery dni w ramach "urlopu na żądanie". Maksymalnie można wykorzystać 4 dni takiego urlopu i ma się o 4 dni mniej wtedy urlopu wypoczynkowego. Pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu pracownikowi, jeśli w tym dniu jego obecność w pracy jest konieczna, czy przyniosłaby straty zakładowi pracy.... W moim zawodzie wiem, kiedy mogę z takich dni skorzystać, a kiedy moja obecność jest konieczna. Pewnie, że gdybym zachorował - to nie ma pracownika niezastąpionego.
Tola
2019-05-09, 11:52
Zawsze można odmówić, ale żeby było wszystko jasne wszyscy muszą dokładnie wiedzieć jak określone zasady obowiązują na jakiej podstawie to może mieć miejsce.
Piter
2019-05-07, 10:48
Wszystko też zależy od tego czy to urlop wynikający z przypadku czy np. nie wiem sytuacja jest nerwowa w firmie i pracownik o tym wie i chce uniknąć np. obowiązków.
M-ce
2019-04-15, 10:56
Dobrze znać takie opcje kiedy zaistnieć może taka sytuacja. Są to specyficzne jednak przypadki. U nas tak się jeszcze w naszej firmie nie zdarzyło. Kto wie może czas pokaże.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.