Własna firma

Zawieszenie działalności gospodarczej rozwiązaniem na czas kryzysu - konsekwencje podatkowe

1 czerwca 2021

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 20 głosów

20 głosów

6 komentarzy
Zawieszenie działalności gospodarczej rozwiązaniem na czas kryzysu - konsekwencje podatkowe
Każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce ma możliwość jej zawieszenia na wybrany przez siebie okres. Decyzja zawsze należy wyłącznie do właściciela firmy i jest związana z szeregiem formalności do spełnienia. W jaki sposób zawiesić działalność w czasie kryzysu, na co zwrócić szczególną uwagę i przede wszystkim - jakie są skutki prawne, w tym podatkowe takiego ruchu? Między innymi na te i wiele innych istotnych pytań dotyczących tego tematu odpowiadamy w poniższym artykule.

Własna działalność gospodarcza to niewątpliwie szansa, aby zrealizować swoje plany i uzyskać swego rodzaju samodzielność. Pracując na swój rachunek nie musimy bowiem spełniać oczekiwań szefa, ale za to wyłącznie my ponosimy odpowiedzialność za podjęte działania. Mimo wielu zalet prowadzenia firmy w Polsce, niektórzy przedsiębiorcy podejmują decyzję o zamknięciu lub właśnie zawieszeniu działalności.

Jak zawiesić działalność jednoosobową krok po kroku

W wielu przypadkach założenie działalności gospodarczej to konieczność, ponieważ dana osoba trwale otrzymuje wynagrodzenie za wykonywaną przez siebie pracę. Bardzo często rejestracja firmy jest związana z uzyskaniem różnego typu wsparcia finansowego na start oraz rozwój. Niektórzy przedsiębiorcy z kolei prowadzą podmiot, który funkcjonuje tylko sezonowo i na kilka miesięcy w roku robią sobie przerwę od tego konkretnego biznesu. Niezależnie od okoliczności cała procedura zmierzająca do zawieszenia działalności gospodarczej nie jest taka trudna, jak się może wydawać i wymaga wykonania zaledwie kilku kroków, co szczegółowo opisujemy w dalszej części tekstu.

Video

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy podczas zawieszenia działalności

Zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się z konkretnymi uprawnieniami, ale i obowiązkami właściciela firmy. Przedsiębiorca w praktyce traci możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej i uzyskiwania z niej przychodu. Zawieszenie działalności gospodarczej CEIDG sprawia, że w tym czasie nie można ewidencjonować nowych kosztów uzyskania przychodu oraz dokonywać odpisów amortyzacyjnych od nabytych już środków trwałych.

Szukasz pracy?

Operator CNC

Justyna Szokalska JS Consulting

  • Kąty Wrocławskie
  • 7 000-8 000 zł / mc
Dodana
Dodana

Pracownik Magazynu

Kaza Design sp. z o.o.

  • Łodygowice
Dodana

Praca dodatkowa- tygodniówki- Rybitwy - zmiany nocno-poranne

TWG Polska Sp. z o.o.

  • Kraków
  • 28-28 zł / h
Dodana
Aplikuj bez CV

Pracownik ds. rozliczeń finansowych - Tarnów

ZoltOs.pl Agencja Pracy Tymczasowej i Pośrednictwa Pracy

  • Tarnów
Dodana

Kluczowym z uprawnień przedsiębiorcy jest jednak to dotyczące prawa do wykonywania działań koniecznych, aby zachować lub zabezpieczyć źródło przychodu, a także przyjmowania należności, które powstały przed datą zawieszenia firmy. Właściciel podmiotu gospodarczego może również zbywać środki trwałe.

Co daje zawieszenie działalności gospodarczej?

Firma zawieszenie działalności - jakie korzyści przynosi? Przede wszystkim taki ruch jest opłacalny w momencie, gdy przedsiębiorca mierzy się z problemami i brakiem płynności finansowej. Zawieszenie działalności a koszty - w takim przypadku nie trzeba opłacać składek ZUS, a często także biura rachunkowego, co jest ogromną zaletą całej sytuacji. Właściciel firmy może ten czas poświęcić na złapanie oddechu i w każdej chwili wrócić do biznesu, chyba podejmie decyzję o zamknięciu przedsiębiorstwa.

Zamknięcie firmy co się z tym wiąże

Kto może i na jak długo zawiesić działalność gospodarczą?

Zawieszenie działalności spółki a jednoosobowej firmy - między tymi przypadkami jest spora różnica. Jeśli mówimy o spółkach prawa handlowego decyzję podejmują zawsze wszyscy wspólnicy. Problemów nie ma z kolei w firmie zarządzanej jednoosobowo, gdzie zawieszenie jest zależne od głosu jedynego właściciela. Zawieszenie działalności epuap - czy są jakieś ramy czasowe? Jak się okazuje, zawieszenie działalności może nastąpić na czas określony lub nieokreślony, ale nie krótszy niż 30 dni.

Jeśli natomiast chodzi o podmioty wpisane do KRS, można zawiesić ich działalność na okres od 30 dni do maksymalnie 24 miesięcy.

Czego ustawa w zawieszeniu działalności?

Zawieszenie działalności a zus preferencyjny, zawieszenie działalności a postojowe czy zawieszenie działalności a ubezpieczenie, mikropożyczka a zawieszenie działalności, zasiłek dla bezrobotnych a zawieszenie działalności, zawieszenie działalności a umowa o pracę - wokół tych tematu pojawia się wiele pytań. Szczegółowe informacje na temat zawieszenia działalności przedsiębiorstwa można znaleźć w Ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, a także w aktach prawnych, które dotyczą czysto sfery finansowej.

Ponadto, w kwestiach takich jak postojowe a zawieszenie działalności warto na bieżąco śledzić zmiany w Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zamkniecie firmy i jej konsekwencje

Wszystkie czynności jakie podczas zawieszenia działalności

Aby zawiesić działalność wystarczy dostarczyć do właściwego urzędu gminy/miasta formularz CEiDG-1, czyli dokładnie taki sam, jaki posłużył do zarejestrowania firmy. Można to zrobić osobiście, korzystając z pośrednictwa pełnomocnika czy też online. Zawieszenie działalności gospodarczej ePUAP - w tym zakresie nie ma większych wymagań, wystarczy zalogować się na swoje konto na przykład przy użyciu profilu zaufanego, wypełnić odpowiedni dokument i potwierdzić jego wysyłkę.

Video

Jeszcze jednym rozwiązaniem jest przesłanie wniosku o zawieszenie działalności tradycyjnym listem poleconym, ale w tym przypadku trzeba posiadać podpis poświadczony notarialnie, co może wydłużyć i skomplikować całą procedurę.

Zawieszenie działalności - VAT w okresie zawieszenia działalności

Podatnik VAT zawieszając działalność gospodarczą nie musi składać w tym okresie deklaracji VAT, chyba że uzyskał jakiekolwiek przychody. W tej materii prawodawca przewidział kilka wyjątkowych okoliczności, w których złożenie zeznania jest konieczne. Chodzi tutaj między innymi o sytuacji, gdy podatnik dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, okres zawieszenia nie jest całkowicie zbieżny z okresem rozliczeniowym lub dokonano korekty podatku naliczonego, a także przedsiębiorca importuje usługi lub nabywa w ten sposób towar.

jakie konsekwencje niesie z sobą zamknięcie firmy

Zawieszenie działalności - koszty stałe w okresie zawieszenia

ZUS a zawieszenie działalności - jeśli chodzi z kolei o ten aspekt, trzeba mieć świadomość, że w chwili złożenia formularza przedsiębiorca zostaje automatycznie wyrejestrowany z systemu. W dłuższej perspektywie oznacza to, że po upływie 30. dnia od zapłaty ostatniej składki zdrowotnej przedsiębiorca traci prawo do świadczeń. ZUS co do zasady należy zaliczać do kategorii kosztów stałych, których właściciel działalności w momencie jej zawieszenia się pozbywa. Zawieszenie działalności a faktury kosztowe - czy można je rozliczać? Wszystko tak naprawdę zależy od indywidualnej sytuacji, ale w każdym razie przedsiębiorca musi mieć świadomość, że uznanie danego wydatku za koszt podatkowy musi mieć racjonalne uzasadnienie.

Pamiętajmy bowiem, że formalnie taka osoba nie może prowadzić działalności i zarabiać. Zawieszenie działalności a mały ZUS - czy przedsiębiorca po powrocie do biznesu może nadal płacić mniejsze składki? Oczywiście, że tak, z tym zastrzeżeniem, że miesiące przerwy są zaliczane do dwuletniego okresu.

Rozliczenia roczne za okres zawieszenia działalności

Zawieszenie działalności gospodarczej urząd skarbowy - jakich rozliczeń może się domagać fiskus w takich okolicznościach?

<em>Zawieszenie działalności a PIT - czy jest konieczny?</em> Warto zacząć od tego, że nawet w przypadku zawieszenia na cały rok, przedsiębiorca jest zobligowany do złożenia zeznania rocznego. Dotyczy to więc zarówno konieczności wykazania wszelkich rozliczeń VAT czy podatku dochodowego, nawet jeśli mamy do czynienia z zerowymi zobowiązaniami wobec państwa czy innych podmiotów.

Zawieszenie działalności w czasie COVID

Amortyzacja w okresie zawieszenia działalności

Decyzja o zawieszeniu działalności firmy pociąga więc za sobą skutki natury podatkowej. Przepisy o PIT jednoznacznie wskazują, że przedsiębiorca traci w takim przypadku możliwość amortyzowania środków trwałych. Wciąż musi jednak prowadzić księgę przychodów i rozchodów, a w razie kontroli okazać wszystkie niezbędne dokumenty. Co więcej, jeśli właściciel firmy ma do uiszczenia zaliczkę na podatek dochodowy, musi zrobić to niezwłocznie po wznowieniu działalności.

Podsumowanie:
  • Zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest możliwe i wymaga wykonania zaledwie kilku kroków.
  • Zawieszenie działalności wiąże się z konkretnymi uprawnieniami i obowiązkami przedsiębiorcy, między innymi utratą możliwości wykonywania pracy zarobkowej i ewidencjonowania kosztów.
  • Zawieszenie działalności jest opłacalne w przypadku problemów finansowych, nie wymaga opłacania składek ZUS i biura rachunkowego, a pozwala zachować źródło przychodu oraz zbyć środki trwałe.
  • Procedura zawieszenia działalności polega na złożeniu formularza CEiDG-1 w odpowiednim urzędzie, można to zrobić osobiście, przez pełnomocnika lub online.

Najczęściej zadawane pytania

Kto może zawiesić działalność gospodarczą?

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej o jej zawieszeniu decyduje właściciel. Ustawodawca nie ogranicza jego prawa w tym zakresie ani nie uzależnia go od jakichkolwiek warunków.

Jak zawiesić firmę?

W tym celu należy złożyć we właściwym urzędzie gminy/miasta formularz CEiDG-1, czyli dokładnie ten sam, za pomocą którego rejestrowało się podmiot gospodarczy. Wniosek można dostarczyć osobiście, przez pełnomocnika, online lub listem poleconym, ale w przypadku tego ostatniego trzeba posiadać podpis poświadczony notarialnie.

Jakie są skutki zawieszenia działalności gospodarczej?

Do najważniejszych można zaliczyć brak konieczności opłacania składek ZUS i często także usług biura rachunkowego. Z drugiej jednak strony, przedsiębiorca nie może w tym czasie wykonywać żadnych czynności, które posiadają znamiona pracy zarobkowej w ramach własnej działalności.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

6 komentarzy

Eugenia Kaczmarczyk

Eugenia Kaczmarczyk

To fajne, że istnieją przepisy dotyczące zawieszenia działalności gospodarczej. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą złapać oddech i odpocząć od ciągłej pracy. Daje to nadzieję, że będę miał pracodawcę, który mnie doceni i da mi wolne, kiedy będzie to potrzebne.
Dogma

Dogma

Nie wiedziałem, że istnieje taka możliwość zawieszenia działalności gospodarczej. To ciekawe, bo wiele firm na pewno z niej skorzysta, a mnie zachęca to, że można w tym czasie łatwo zbiecśmy do innej pracy.
Dylan

Dylan

Dobrze, że istnieją takie przepisy, pozwalające na zawieszenie działalności gospodarczej na krótki lub długi czas. Przedsiębiorcy potrzebują czasami odpoczynku i może to pomóc im w ponownym rozkręceniu biznesu w przyszłości.
Majka

Majka

To naprawdę fajne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy mierzą się z problemami finansowymi. Dzięki zawieszeniu działalności, nie trzeba płacić składek ZUS ani biura rachunkowego, co z pewnością przynosi ulgę w portfelu.
kinga

kinga

Różne się zdarzają sytuacje więc lepiej dać pauze niż tracić dalej.
Ruthaus

Ruthaus

Lepsze to i najważniejsze, że chwilę to trwa. Kiedy myślisz o kosztach rozpoczęcia działalności, nie zapomnij o swoim osobistym budżecie to może potem powodować takie działania.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka