Własna firma

Jakie kody PKD wybrać?

26 października 2021

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 13 głosów

13 głosów

4 komentarze
Jakie kody PKD wybrać?
Zakładając działalność gospodarczą, będziesz musiał wskazać kody PKD. Co to jest PKD i jakie kody PKD wybrać? Dowiedz się też, kiedy i jak je aktualizować po zmianie profilu działalności.

Rozważasz zakończenie pracy na etat, odebranie świadectwa pracy i rozpoczęcie własnej działalności? Taki krok wymaga podjęcia licznych decyzji i dopełnienia formalności. Czeka Cię m.in. wybór kodów PKD – muszą one odzwierciedlać rodzaj działalności, jaką masz zamiar wykonywać.

Przeczytaj również: PKD – co powinien wiedzieć przedsiębiorca?

Czym jest PKD?

Jeżeli dopiero planujesz założyć działalność gospodarczą, mogłeś usłyszeć terminy „kody PKD” lub „klasyfikacja PKD”. Co to jest PKD i jak wygląda struktura PKD?

PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności, to system stworzony na potrzeby m.in. statystyki publicznej i rachunkowości. Najprościej mówiąc, kody PKD pozwalają stwierdzić, czym zajmuje się dana firma (w jakiej branży działa). Kody PKD są niezbędne przy nadawaniu numeru REGON, nie należy ich natomiast utożsamiać z PKWiU.

Poza odpowiedzią na pytanie, co to jest PKD, warto jeszcze znać strukturę tych kodów. Składa się ona z pięciu poziomów – są to:

1. Sekcja

Ten poziom zawiera 21 rodzajów działalności, które oznaczone zostały literami alfabetu. Przykładowo sekcja B poświęcona jest górnictwu i wydobywaniu, sekcja R to działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, z kolei K to działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

2. Dział

Działy są oznaczone dwucyfrowym kodem i łącznie obejmują 88 rodzajów działalności. Przykładowo sekcja K (działalność finansowa i ubezpieczeniowa) dzieli się na działy 64, 65 i 66. Pierwszy dotyczy finansowej działalności usługowej, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.

3. Grupa

Łącznie jest ich 272 i są one oznaczane trzycyfrowym kodem numerycznym. Przykładowo wspomniany wyżej dział 64 dzieli się na 4 grupy: 64.1, 64.2, 64.3 i 64.9. Pierwsza to pośrednictwo pieniężne.

4. Klasa

Funkcjonuje 615 klas, które oznacza się czterocyfrowym kodem numerycznym. Przykładowo grupa 64.1 – pośrednictwo pieniężne dzieli się na dwie klasy 64.11 (działalność banku centralnego) i 64.19 (pozostałe pośrednictwo pieniężne).

5. Podklasa

Jest oznaczona 5-znakowym kodem alfanumerycznym. Łącznie funkcjonuje 654 podklas. W ramach klasy 64.19 – pozostałe pośrednictwo pieniężne występuje jedna podklasa, która obejmuje działalność związaną z przyjmowaniem depozytów i udzielaniem kredytów, w takich formach jak choćby pożyczki.

Jak wybrać kody PKD?

Mimo że klasyfikacja PKD jest przejrzysta, to wiele osób planujących założenie działalności ma problem ze znalezieniem adekwatnego kodu. Dobrą wiadomością jest, że dziś nie trzeba już przeszukiwać załączników do rozporządzeń – wystarczy skorzystać z wyszukiwarki kodów PKD. Wyszukiwarka PKD dostępna jest na stronie www.biznes.gov.pl. Jak z niej korzystać?

Przykład: Chcesz otworzyć JDG, w ramach której będziesz oferował pranie dywanów, pledów czy firan. Planujesz wykonywać usługi bezpośrednio u klientów. Wystarczy, że otworzysz wyszukiwarkę PKD i wpiszesz ogólne hasło „pranie”. W odpowiedzi otrzymasz kod PKD 96.01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich.

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana

Pracownik produkcji

GRUPA CONTRAIN

  • Holandia
Dodana
Dodana
Dodana

Pomoc w ustaleniu PKD świadczy też Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Aby uzyskać wskazówkę dotyczącą tego, jaki kod PKD ma dany rodzaj działalności, wystarczy skorzystać z formularza dostępnego na stronie Urzędu Statystycznego w Łodzi. Mimo że wybór błędnego kodu PKD nie będzie oznaczać kontroli z urzędu skarbowego, to może się okazać, że będziesz musiał prowadzić firmę w określonej formie prawnej lub dokonać rejestracji do VAT.

 

Ile kodów PKD można wybrać?

To zależy od wybranej przez Ciebie formy działalności. Jeżeli interesuje Cię JDG, to potrzebne będą kody PKD:

  • Przeważającej (głównej) działalności. To ta działalność, z której planujesz uzyskiwać największe zyski – może być ona tylko jedna (możesz podać tylko jeden kod PKD).
  • Pozostałych działalności, które będziesz wykonywał w swojej firmie. Masz dowolność co do liczby kodów.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy chcesz prowadzić spółkę osobową lub kapitałową. W ich przypadku obowiązują limity – maksymalnie można podać 10 kodów PKD. Jeden z nich musi wskazywać na przedmiot przeważającej działalności – na poziomie podklasy.

Co brać pod uwagę przy wyborze kodów PKD?

Zakładasz JDG? W pierwszej kolejności zastanów się, jakie produkty lub usługi będziesz oferował, a następnie znajdź główny kod PKD. Jeżeli masz ambitne plany i w przyszłości chcesz rozszerzyć swoją działalność, to nie musisz uwzględniać tych kodów PKD we wniosku do CEIDG. Zmiany będziesz mógł dokonać w dowolnym momencie i najlepiej zrobić to wówczas, gdy profil działalności Twojej firmy ulegnie zmianie.

Pamiętaj, że wybór niektórych kodów PKD może zobowiązywać np. do rejestracji sprzedaży produktów lub usług na kasie fiskalnej.

Prowadząc JDG, możesz zarówno rozszerzać listę kodów PKD, jak i wykreślać te, które nie są już aktualne – wszystkich zmian dokonasz poprzez wniosek do CEIDG.

Zmiana profilu działalności a PKD – jaki i do kiedy należy zgłosić zmiany?

Własna firma wiąże się z podejmowaniem szeregu decyzji. Zdarza się, że w czasie prowadzenia działalności przedsiębiorca dokonuje zmiany jej profilu. To pociąga za sobą konieczność zmiany kodu PKD. Jak to zrobić?

Sposób postępowania zależy od formy prowadzenia działalności. Przykładowo przedsiębiorca prowadzący JDG musi dokonać zmiany w CEIDG. Czynność ta nie wiąże się z kosztami. Obowiązuje 7-dniowy termin, który należy liczyć od dnia wystąpienia zmiany.
 

Zmian w CEIDG można dokonać zarówno w urzędzie (miasta, gminy, dzielnicowym – w przypadku Warszawy), jak i przez internet.

 

Jak można sprawdzić PKD firmy?

W ostatnim czasie klasyfikacja działalności gospodarczej budziła duże zainteresowanie, a to ze względu na kolejne tarcze antykryzysowe, w ramach których wsparcie mogli uzyskać przedsiębiorcy o konkretnych kodach PKD. Jak sprawdzić kody PKD firmy? Najprostszym sposobem jest skorzystanie z wyszukiwarki dostępnej pod adresem www.prod.ceidg.gov.pl.

Aby sprawdzić zarówno przeważające, jak i dodatkowe kody PKD, należy jedynie sprecyzować kryteria wyszukiwania. Podać można np.:

  • NIP firmy czy spółki cywilnej, REGON lub numer KRS,
  • dane osobowe przedsiębiorcy,
  • dane adresowe firmy lub spółki.

Przy przeważającej działalności gospodarczej znajduje się zarówno kod PKD, jak i informacja, co on oznacza (np. 46.13.Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych). W drugiej rubryce widnieją jedynie kody.

Co to PKD, czyli Polska klasyfikacja działalności

PKD, czyli klasyfikacja działalności gospodarczej jest dla części przedsiębiorców kłopotliwa, gdyż nie zawsze mogą oni przyporządkować swoją działalność do konkretnych kodów. W takim przypadku rodzi się kłopot i pytanie, w jaki sposób nie popełnić błędu już na samym początku. Co więcej, znacząca część osób nie wie, po co powstało PKD i komu jest potrzebne. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który szuka informacji w tym zakresie, to zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

 

PKD - rola statystyczna

Zgodnie z art. 42 ustawy o statystyce publicznej wpisowi do rejestru podmiotów (REGON) podlega wiele informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Poza takimi danymi, jak nazwa czy adres firmy konieczne jest też określenie rodzaju działalności i to w momencie dokonywania wpisu w CEIDG lub KRS. W teorii taka informacja jest przeznaczona dla przyszłych klientów lub kontrahentów, w praktyce jednak ten aspekt sprowadza się głównie do roli statystycznej. Co więcej, znacząca część osób prowadzących firmy ma problem z określeniem działalności. Dzieje się tak przede wszystkim wówczas, gdy działalność firmy prowadzona jest na wielu polach. Urząd statystyczny, który odpowiedzialny jest za prowadzenie statystyk przedsiębiorstwa zalicza dany podmiot do kategorii na podstawie tak zwanej działalności przeważającej.

 

PKD: Przeważająca, drugorzędna i pomocnicza działalność

Z formalnego punktu widzenia ważne jest, że określenie działalności według kodów PKD nie dotyczy każdego przedsiębiorcy. Mowa tu wyłącznie o tych, którzy podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców. I tak, przedsiębiorca wypełniając formularz CEIDG-1 w rubryce 06.3 jest zobowiązany podać rodzaje działalności według wspomnianych kodów PKD 2007. Warto przy tym pamiętać, że wyróżnić można działalność przeważającą, drugorzędną i pomocniczą.

Wykonywaną działalność przeważającą ustala się najczęściej na podstawie procentowego udziału poszczególnych rodzajów działalności w całkowitej wartości przychodów. Jeżeli zastosowanie tego miernika nie jest możliwe przedsiębiorca musi samodzielnie określić, który z rodzajów wykonywanej przez niego działalności w firmie będzie dominował.

Poza działalnością przeważającą przedsiębiorca powinien również wskazać działalność drugorzędną i pomocniczą. Jest to o tyle ważne, że najczęściej firma zajmuje się realizacją różnych zadań. Trzeba przy tym pamiętać, że działalność drugorzędna to taka, której efektem końcowym są wyroby lub usługi wykonywane dla strony trzeciej. W przypadku działalności pomocniczej mowa o takiej, która wykonywana jest po to, aby wesprzeć dwie pozostałe, czyli przeważającą i drugorzędną.

 

Dopasowanie kodów PKD do rodzaju działalności

Większość firm zajmuje się określoną działalnością przez cały rok kalendarzowy, choć można wyróżnić i takie firmy, które działają na danym polu tylko przez pewien okres (na przykład sezonowo). Z tego też względu specjaliści wskazują, że ważnym jest, aby kody były stosowane w myśl zasady stabilności. Oznacza to, że nowy rodzaj działalności będzie działalnością główną dopiero wówczas, jeżeli stosowany jest przynajmniej przez dwa lata. Taki stan rzeczy pozwala na prowadzenie statystyk, które odwzorowują w większej mierze to, co dzieje się na rynku. Nie bez znaczenia jest to również dla tych klientów lub kontrahentów, którzy poszukują solidnej firmy lub sprawdzają ją w KRS czy CEIDG. Przy ewentualnym problemie z dopasowaniem kodów warto też poradzić się specjalisty lub sprawdzić, w jaki sposób problem rozwiązały firmy, które prowadzą podobną działalność gospodarczą. 

 

Jak działa PKD wyszukiwarka kodów?

PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności, jest katalogiem, w którym umieszczone są różne rodzaje działalności, dozwolone do prowadzenia na terenie kraju. Katalog ten złożony jest z aż 21 sekcji oraz 99 działów – wynika to z faktu, że istnieją różne rodzaje działalności gospodarczej. Symbole są przyporządkowane konkretnym obszarom biznesu. Klasyfikacja działalności gospodarczej służy określeniu tego, czym zajmuje się dana firma. Oczywiście nie podlega to żadnej weryfikacji, dlatego pod tym względem panuje dowolność. Warto jednak wiedzieć, że tzw. przeważający kod PKD wpisywany jest do zgłoszenia CEIDG. Dzięki niemu można zorientować się, jaki jest profil działalności danej firmy – w przypadku rozwoju firmy, konieczne jest wpisanie nowych kodów podczas aktualizacji CEIDG.

Chociaż kod PKD można wybrać dowolnie, to jednak nie znaczy to, że nie ma on znaczenia. Przydaje się zwłaszcza podczas starania się o kredyt czy dofinansowanie w banku. Właśnie dlatego kody trzeba dobierać w taki sposób, aby pasowały one do profilu działalności firmy. Klasyfikacja PKD jest podzielona na sekcje – każda z nich dotyczy odpowiedniego obszaru biznesu i jest oznaczona literą od A do U. Pozostała część to 5 znaków, które kolejno określają sekcję, dział, grupę, klasę oraz podklasę. Wybór kodu ułatwiają wyszukiwarki internetowe. Ich metoda działania jest bardzo prosta – wystarczy wpisać słowo, które określa prowadzoną działalność, aby wyszukiwarka sama dopasowała kody odpowiadające danej dziedzinie działalności gospodarczej.

W rzadkich przypadkach może zdarzyć się, że wyszukiwarka nie jest w stanie poprawnie określić kodu dla wpisanego słowa. W takiej sytuacji konieczne jest poproszenie o indywidualną interpretację w Ośrodku Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Instytucja jest uprawniona do dobrania kodu PKD, który w najlepszy sposób będzie opisywał rodzaj prowadzonej działalności. Co ważne, kody PKD można zmieniać, dlatego na wszelki wypadek warto wybrać trochę więcej kodów, a w razie potrzeby złożyć aktualizację za pomocą formularza CEIDG

 

Podsumowanie:
  • Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) to system kodów pozwalający określić branżę działalności firmy.
  • Kody PKD są niezbędne do nadania numeru REGON i składają się z pięciu poziomów – od sekcji po podklasy.
  • Wyszukiwarka kodów PKD dostępna jest na stronie biznes.gov.pl.
  • Wybierając kody PKD, należy dokładnie określić oferowane produkty lub usługi oraz pamiętać o ewentualnych zobowiązaniach, jakie wynikają z wyboru niektórych kodów.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest PKD?

PKD to skrót od Polska Klasyfikacja Działalności. Zakładając firmę (bez względu na formę prawną), będziesz musiał wskazać kod PKD przeważający i dodatkowe. Kody PKD są ustalane na pięciu poziomach – sekcji, działów, grup, klas i podklas. Wykorzystuje się je m.in. w celach statystycznych.

Kiedy należy zmienić podane kody PKD?

Kody PKD należy zmodyfikować w przypadku zmiany profilu działalności. Także rozszerzenie lub zawężenie dotychczasowej działalności może wymagać zmiany kodów PKD. Przedsiębiorcy prowadzący JDG dokonują zmian w CEIDG – wystarczy złożyć wniosek. Od zmian nie jest naliczana opłata.

Jak znaleźć kod PKD?

Przedsiębiorcom otwierającym działalność gospodarczą w znalezieniu właściwych kodów PKD pomaga wyszukiwarka PKD dostępna na stronie Biznes.gov.pl. W celu uzyskania pomocy odnośnie klasyfikacji PKD można zwrócić się do doradcy podatkowego, biura rachunkowego lub Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

4 komentarze

Helena

Helena

W końcu jakaś porządna informacja dla pracodawców. Dobrze wiedzieć, jak wybrać odpowiednie kody PKD dla swojej firmy.
Basia

Basia

Bardzo przydatny artykuł dla osób poszukujących pracy, które chcą wiedzieć, w jakiej branży najlepiej szukać zatrudnienia.
Seweryn

Seweryn

Nie wiedziałem, że kody PKD są tak ważne w zakładaniu własnej działalności. Będę musiał się bardziej wgłębić w ten temat.
Grzegorz

Grzegorz

Interesujący artykuł. Dla mnie jako pracownika nieco trudniejszy do zrozumienia, ale na pewno przydatny dla potencjalnych pracodawców.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.