Pracownik - prawa i obowiązki

PPK w pigułce. Zasady pracowniczych planów kapitałowych - pytania i odpowiedzi

26 kwietnia 2021

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 15 głosów

15 głosów

1 komentarz

PPK w pigułce. Zasady pracowniczych planów kapitałowych - pytania i odpowiedzi
PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania dedykowany polskim pracownikom. Za jego tworzenie i współfinansowanie odpowiadają pracodawcy i państwo. PPK jest systemem kapitałowym, dlatego nie jest jednym z elementów publicznego systemu emerytalnego. Oznacza to, że wszystkie środki zgromadzone przez obywateli w PPK są prywatne - można je wycofać, a dodatkowo podlegają one dziedziczeniu. Oto wszystkie zasady Pracowniczych Planów Kapitałowych, o których warto wiedzieć. Czy oszczędzanie w PPK się opłaca? Na to oraz wiele innych pytań odpowiadamy poniżej.

Na czym polega i w jakim celu wprowadzono system PPK?

Polskie społeczeństwo starzeje się w wyjątkowo szybkim tempie. Jeżeli proces ten będzie postępował, w przyszłości wysokość świadczeń emerytalnych Polaków może drastycznie spaść. Prognozy wskazują, że wysokość emerytur osób, które zakończą karierę zawodową za 20-30 lat, wyniesie około 30-40% ich ostatniego wynagrodzenia brutto. Bez dodatkowych oszczędności przyszli emeryci mogą nie być w stanie samodzielnie sfinansować swoje podstawowe potrzeby.

PPK wprowadzono po to, aby zaradzić tego typu negatywnym zjawiskom. Twórcy PPK podczas opracowywania tego systemu analizowali przede wszystkim, jak wyglądają podobne rozwiązania w innych krajach. Na tej podstawie określili najlepsze praktyki oraz mechanizmy wyróżniające się największą efektywnością. Właśnie w ten sposób utworzono Pracownicze Plany Kapitałowe.

To powinno Cię również zainteresować: Informacje dotyczące PPK

Czym są PPK? Pracownicze Plany Kapitałowe to w pełni dobrowolny program długoterminowego oszczędzania dedykowany wszystkim pracownikom w naszym kraju podlegającym obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oznacza to, że z PPK mogą korzystać zarówno osoby pracujące na umowie o pracę jak i umowie zlecenie. Główny cel PPK to zapewnienie pracownikom przechodzącym na emeryturę oszczędności. Ze zgromadzonych środków będzie można skorzystać po 60. roku życia, zaś w określonych sytuacjach wcześniej. Środki zgromadzone na rachunku PPK podlegają także dziedziczeniu. Można je wycofać w dowolnym momencie.

pracownicze plany kapitalowe ppk jak liczyć

Jaka jest rola systemu wpłat i oszczędzania w systemie PPK, czyli kto będzie się składał na moje oszczędności w ramach PPK?

Wpłaty do PPK pochodzić będą z następujących źródeł:

 1. Środki pobierane z pensji pracownika. Z pensji potrącane jest od 2 do 4% wynagrodzenia brutto (w przypadku, gdy pensja nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia, wtedy wpłata może zostać obniżona nawet do 0,5%.
 2. Środki pochodzące bezpośrednio od pracodawcy. Pracodawca wpłaca od 1,5% do 4% wynagrodzenia brutto.
 3. Środki pochodzące od państwa. Każdy uczestnik PPK otrzymuje 250 złotych jednorazowej wpłaty powitalnej od państwa, a następnie 240 złotych dopłaty rocznej.

Jakie korzyści z PPK będzie miał pracownik i pracodawca?

W poniższej tabeli omówiliśmy korzyści z wprowadzenia PPK dla pracowników i pracodawców.

Korzyści z PPK dla pracowników

Korzyści z PPK dla pracodawców

Środki zgromadzone na rachunku PPK należą tylko do nas oraz mogą być dziedziczone. W porównaniu z modelem publicznego systemu emerytalnego, wszystkie środki z PPK są wyłączną własnością ich właściciela.

Dodatkowe narzędzie motywacyjne dla pracowników, co pozwala mu na podniesienie jego atrakcyjności na mocno konkurencyjnym rynku pracy.

Wpłaty na rachunek w PPK pochodzą z trzech źródeł. Na wpłaty w PPK składa się określony procent wypłaty pracownika, wpłata od pracodawcy oraz powitalna i roczna dopłata od państwa.

Wydatki na PPK można rozliczać jako koszty uzyskania przychodu.

Brak formalności. Wszystkimi kwestiami formalnymi zajmuje się pracodawca. Obowiązkiem pracownika jest jedynie określenie, jaki procent swojego wynagrodzenia chce miesięcznie oszczędzać (od 0,5 do 4% brutto).

Wpłaty pracodawcy do PPK nie są podstawą naliczania składek ZUS.

Środkami zgromadzonymi przez pracowników zarządzają wyspecjalizowane instytucje finansowe posiadające niezbędne certyfikaty oraz spełniające rygorystyczne wymogi określone przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

Pracownik może zrezygnować z oszczędzania w dowolnym momencie.

 

W dowolnym momencie można powrócić do programu.

 

Istnieje możliwość skorzystania ze zgromadzonych oszczędności przed ukończeniem 60-tego roku życia. Dotyczy to poważnej choroby swojej, współmałżonka bądź dziecka bądź chęci pokrycia wkładu własnego podczas ubiegania się o kredyt na mieszkanie lub dom.

 

Czy wszystkie grupy zawodowe są objęte PPK?

Szukasz pracy?

Młodszy diagnosta weterynaryjny

VETLAB Sp. Z o.o.

 • Wrocław
Dodana
Polecana

Technolog/programista tokarek CNC

PCO SPÓŁKA AKCYJNA

 • Warszawa
Dodana
Dodana
Polecana
Dodana
Polecana

Projektant - LEROY MERLIN - Olsztyn

Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

 • Olsztyn
Dodana
Polecana

Do PPK mogą należeć wszyscy pracownicy bez względu na wykonywany zawód. Uczestnikami PPK nie mogą być jedynie funkcjonariusze służb mundurowych, którzy są objęci innym systemem zaopatrzenia emerytalnego, w związku z czym nie odprowadzają składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ZUS.

To powinno Cię również zainteresować: Pracownicze Plany Kapitałowe - o inwestowaniu środków i wsparciu we wdrożeniu PPK

Kiedy można wypisać się z PPK?

Z PPK można wypisać się w dowolnym momencie trwania programu. Aby zrezygnować z uczestnictwa w PPK, wystarczy złożyć pisemną deklarację swojemu pracodawcy. Musi ona zawierać oświadczenie mówiące o tym, iż rezygnujemy z prawa do wpłat pracodawcy a także dopłat rocznych od państwa.

Video

Jakie firmy wezmą udział w programie?

W programie PPK biorą udział wszyscy pracodawcy, którzy zatrudniają minimum jedną osobę podlegającą obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Z obowiązku uczestnictwa w PPK zwolnieni są m.in. mikroprzedsiębiorcy, u których wszyscy zatrudniani pracownicy złożą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK czy osoby fizyczne zatrudniające w zakresie niezwiązanym ze swoją działalnością osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością.

Od czego zależy wysokość wpłat na konto PPK?

Wysokość wpłat na konto PPK uzależniona jest od wysokości wynagrodzenia brutto pracownika. Z kolei wpłaty ze strony państwa są z góry określone i nie zależą od wysokości dochodów. Aby otrzymać wpłaty od państwa, trzeba spełnić określone warunki:

 1. Wpłatę powitalną otrzymuje się, gdy okres oszczędzania w PPK wynosi minimum 3 pełne miesiące. Za te miesiące należy dokonać wpłat podstawowych.
 2. Dopłata roczna jest przekazywana przez państwo, gdy wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku będą wynosiły minimum 3,5% liczone od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia w roku, za który przysługuje dana dopłata.
pracownicze plany kapitalowe PPK

Czy PPK się opłacają i czy na nich zarobię?

Podobne pytania zadaje sobie mnóstwo osób zastanawiających się nad tym, czy warto należeć do PPK.

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, posłużymy się twardymi danymi.

 • Do marca 2021 roku średnio zarabiający Polak wpłacił na swoje konto w PPK 1590 złotych - wynika z obliczeń analityków PFR.
 • W sumie uczestnik PPK ma już na swoim rachunku 3462 złote, czyli aż 117% więcej niż zainwestował. Jest to związane z tym, iż rachunki w PPK są finansowe nie tylko przez pracowników, ale również przez pracodawców i budżet państwa.
 • Do tej pory uczestnicy PPK wpłacili łącznie 3,159 mld złotych.

Czy jest możliwość wypłacenia wcześniej pieniędzy z PPK?

Tak. Pieniądze z PPK można wypłacić przed ukończeniem 60-tego roku życia w następujących okolicznościach:

 • choroba własna, współmałżonka lub dziecka,
 • konieczność wpłaty wkładu własnego przy ubieganiu się o kredyt na dom lub mieszkanie.

Co się stanie z Twoimi pieniędzmi, jeśli zmienisz pracę?

Dotychczas zgromadzone pieniądze nie przepadną. W związku ze zmianą miejsca pracy będziemy dalej oszczędzać, tylko w innej instytucji finansowej (wybranej przez nowego pracodawcę). W takim przypadku tworzony jest kolejny rachunek PPK.

To powinno Cię również zainteresować: Wzór informacji o PPK

Należy pamiętać o tym, aby poinformować pracodawcę o wszystkich dotychczasowych umowach odnośnie prowadzenia PPK zawartych w naszym imieniu. Środki zgromadzone w poprzedniej instytucji można przenieść do nowej, aby wszystkie pieniądze mieć zgromadzone na jednym rachunku.

pracownicze plany kapitalowe PPK

Jakie jest ryzyko, że rząd zabierze pieniądze z PPK?

Rząd nie może zabrać pieniędzy z PPK, gdyż zgromadzone tam środki nie są elementem publicznego systemu emerytalnego. Pieniądze w PPK są w 100 proc. prywatne i nie mogą zostać znacjonalizowane. Nie ma zatem ryzyka, iż kiedykolwiek nasze oszczędności z PPK przepadną jak w przypadku OFE, gdzie pieniądze formalnie należały do państwa.

Ile otrzymamy pieniędzy wycofując się przed 60 rokiem życia?

Podstawowym celem programu PPK jest zachęcenie Polaków do inwestowania środków aż do uzyskania wieku emerytalnego. Jeżeli zdecydujemy się na wypłatę środków przed 60-tym rokiem życia, to na tym stracimy. Jak dużo? Uczestnik PPK, który wycofa się z programu przed 60-tką, utraci wszystkie dopłaty od państwa: 250 złotych dopłaty powitalnej oraz coroczne 240 złotych.

To powinno Cię również zainteresować: Wzory dokumentów HR

Z kolei składki, które pracownik odkładał samodzielnie, zostaną zwrócone w całości. Ze składek zbieranych przez pracodawcę pracownik otrzyma 70%. Reszta, czyli 30%, trafi na nasze konto emerytalne w ZUS. Od wszystkich wypracowanych zysków zostanie potrącony podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19%.

ppk

Gdzie i jak można sprawdzić wyniki PPK?

Sprawdzenie stanu rachunku w PPK jest możliwe. Każdy pracownik oszczędzający w ramach PPK posiada prywatny imienny rachunek założony przez pracodawcę. To tam gromadzone są należące do niego oszczędności.

Jak zalogować się na konto w PPK? Informację odnośnie możliwości zalogowania i sprawdzenia stanu konta powinniśmy uzyskać od pracodawcy niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK. Informacja ta musi zawierać m.in. dane instytucji finansowej prowadzącej rachunek, dane podmiotu zatrudniającego, określenie wysokości wpłat a także login i hasło do logowania.

Gdzie znaleźć listę instytucji, w których pracodawca może otworzyć PPK?

Pracodawcy mogą otworzyć rachunki PPK w 19 różnych instytucjach finansowych. Z aktualną listą instytucji, które prowadzą rachunki PPK, można zapoznać się na portalu mojeppk.pl.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest PPK?

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to w pełni dobrowolny program długoterminowego oszczędzania dedykowany wszystkim pracownikom w naszym kraju podlegającym obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Czy środki z PPK mogą zostać odebrane przez państwo?

Nie. Zgodnie z ustawą o PPK, środki zgromadzone na rachunkach PPK są wyłączną własnością pracowników. Oznacza to, że nacjonalizacja środków finansowych zgromadzonych na tych rachunkach z prawnego punktu widzenia jest niemożliwa do zrealizowania.

Kiedy można wypłacić pieniądze z PPK?

Środki z PPK można wypłacić w dowolnym momencie. Najlepszym rozwiązaniem jest wypłata środków po 60-tym roku życia. W przeciwnym razie zostaną potrącone dopłaty z budżetu państwa oraz 30% dofinansowania od pracodawcy.

Podziel się

1 komentarz

badak

badak

Znowu zdania są podzielone jeżeli chodzi o to, jedni mówią że to spoko opcja jest a inni zaś narzekają jak to zawsze w naszym kraju jest gdy nikomu się nie dogodzi.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka