Kwoty wolne od zajęcia w 2014 roku

Kwoty wolne od zajęcia w 2014 roku
Za pracę na etacie pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, które podlega ochronie. Pracodawca może dokonywać potrąceń tylko i wyłącznie takich, które określone zostały w Kodeksie pracy. Warto też pamiętać, że w każdym roku kalendarzowym zmienia się wysokość kwoty wolnej od zajęcia. Ile wynosi ona w 2014 roku?

Zgodnie z art. 84 Kodeksu pracy: ?Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę?. Dodatkowo, wynagrodzenie każdego zatrudnionego jest chronione przez ustalenie kwoty wolnej od zajęcia, która zmienia się ? jak wspomniano ? w każdym roku kalendarzowym i jest ściśle powiązana z minimalnym wynagrodzeniem za pracę ustalanym na podstawie odrębnych przepisów. Pracodawca jest zaś ? na podstawie określonych tytułów ? zobowiązany potrącać pracownikowi z wynagrodzenia określone kwoty, niemniej jednak kierować musi się przepisami zawartymi w Kodeksie pracy. Warto też pamiętać, że tylko wynagrodzenie za pracę, które wynika z umowy o pracę jest tak silnie chronione przez ustawodawcę.

Kwoty wolne od zajęć

Pracodawca, który otrzymał stosowne zajęcie wynagrodzenia (na przykład z kancelarii komorniczej), jest zobowiązany do dokonywania potrąceń zgodnie z zasadami określonymi w art. 87-91 Kodeksu pracy. Warto przy tym zauważyć, że aby dokonać potrąceń wskazanych w art. 87 nie potrzebuje on zgody pracownika. Ustawodawca, o czym mowa była już powyżej, ustalił także kwotę wolną od zajęcia. Tę oblicza się w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę osób świadczących pracę w pełnym wymiarze godzin. Od 1 stycznia 2014 roku wynagrodzenie takich pracowników nie może być niższe niż 1680 zł brutto, zaś kwotą wolną od potrąceń jest odpowiednio:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę przysługujące pracownikom, którzy świadczą pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i to po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ? przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułu wykonawczego na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • 75% z kwoty powyżej wskazanej ? gdy mowa o potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
  • 90% z kwoty powyżej wskazanej ? gdy mowa o potrącaniu kar pieniężnych, które przewidziane są w art. 108 Kodeksu pracy.

Powyżej wskazane kwoty wolne od potrącenia wskazane zostały w art. 87 § 1 Kodeksu pracy. Aby dokonać potrącenia pracodawca nie musi mieć zgody pracownika.

To Cię powinno też zainteresować: Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Pisemna zgoda na potrącenia

Warto zauważyć, że pracownik może wyrazić zgodę na dokonywanie potrąceń z jego wynagrodzenia. Taka informacja powinna do pracodawcy wpłynąć w formie pisemnej i wówczas też wolną od potrąceń jest kwota w wysokości:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli 1680 zł brutto) ? przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
  • 80% wyżej wymienionej kwoty ? przy potrącaniu innych należności, zgodnie z art. 91 § 2 Kodeksu pracy.

Zarówno przy potrąceniu bez, jak i za zgodą pracownika, w odniesieniu do osób, które świadczą pracę w niepełnym wymiarze godzin, kwoty wolne od zajęcia ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru ich czasu pracy.

Jak to wygląda w praktyce?

W każdym przypadku pracodawca jest zobowiązany ustalić kwotę wolną od zajęcia zgodnie z art. 87 § 1 Kodeksu pracy. Mowa tu o konieczności odliczenia od minimalnego wynagrodzenia składki na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dodatkowo, mimo że nie wynika to z literalnego brzmienia przywołanego artykułu, podmiot zatrudniający powinien też odliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Po dokonaniu wskazanych odliczeń, pracodawca, w zależności od tytułu potrącenia, może pozostawić kwotę wolną w wysokości 100% lub też obniżyć ją odpowiednio do 90%, 80% lub 75%.
Obliczając kwotę do wypłaty pracownikowi, którego wynagrodzenie jest objęte zajęciem należności niealimentacyjnych, pracodawca będzie zobowiązany wypłacić zatrudnionemu dokładnie 1237,20 zł. Kwota ta wynika z pomniejszenia kwoty brutto o wyżej wskazane składki ? podmiot zatrudniający wypłaca zatrudnionemu 100% wynagrodzenia netto.

Oceń ten wpis
Kwoty wolne od zajęcia w 2014 roku
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Kazia
2019-12-06, 10:20
Kolejny rok minął i czy naprawdę widzicie jakieś wielkie zmiany z korzyścią? Trzeba o tym wiedzieć. Realna matematyka się przecież liczy.
Ciekawski
2019-05-26, 22:12
Kwoty wolne od zajęcia w 2014 roku. Jest 2019 rok. Pytanko- a jak jest teraz
Mazyna
2019-05-07, 13:56
A jak to teraz jest pod tym względem? Chyba Polska to rzeczywiście pod tym względem jest na szarym końcu. Gdy tego nie zmienią to najgorzej tu prowadzić interesy.
Joshua
2019-04-09, 14:07
Teraz to się zmieniło jednak najważniejsze pozostaje niezmienne od lat. Mamy rok 2019 i każdy rząd dotychczas nie realizuje kwoty wolnej od podatku jak np. w Estonii itp.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.