!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Kwoty wolne od zajęcia w 2014 roku

7 marca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 3 głosy

3 głosy

4 komentarze

Kwoty wolne od zajęcia w 2014 roku
Za pracę na etacie pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, które podlega ochronie. Pracodawca może dokonywać potrąceń tylko i wyłącznie takich, które określone zostały w Kodeksie pracy. Warto też pamiętać, że w każdym roku kalendarzowym zmienia się wysokość kwoty wolnej od zajęcia. Ile wynosi ona w 2014 roku?

Zgodnie z art. 84 Kodeksu pracy: ?Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę?. Dodatkowo, wynagrodzenie każdego zatrudnionego jest chronione przez ustalenie kwoty wolnej od zajęcia, która zmienia się ? jak wspomniano ? w każdym roku kalendarzowym i jest ściśle powiązana z minimalnym wynagrodzeniem za pracę ustalanym na podstawie odrębnych przepisów. Pracodawca jest zaś ? na podstawie określonych tytułów ? zobowiązany potrącać pracownikowi z wynagrodzenia określone kwoty, niemniej jednak kierować musi się przepisami zawartymi w Kodeksie pracy. Warto też pamiętać, że tylko wynagrodzenie za pracę, które wynika z umowy o pracę jest tak silnie chronione przez ustawodawcę.

Kwoty wolne od zajęć

Pracodawca, który otrzymał stosowne zajęcie wynagrodzenia (na przykład z kancelarii komorniczej), jest zobowiązany do dokonywania potrąceń zgodnie z zasadami określonymi w art. 87-91 Kodeksu pracy. Warto przy tym zauważyć, że aby dokonać potrąceń wskazanych w art. 87 nie potrzebuje on zgody pracownika. Ustawodawca, o czym mowa była już powyżej, ustalił także kwotę wolną od zajęcia. Tę oblicza się w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę osób świadczących pracę w pełnym wymiarze godzin. Od 1 stycznia 2014 roku wynagrodzenie takich pracowników nie może być niższe niż 1680 zł brutto, zaś kwotą wolną od potrąceń jest odpowiednio:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę przysługujące pracownikom, którzy świadczą pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i to po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ? przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułu wykonawczego na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • 75% z kwoty powyżej wskazanej ? gdy mowa o potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
  • 90% z kwoty powyżej wskazanej ? gdy mowa o potrącaniu kar pieniężnych, które przewidziane są w art. 108 Kodeksu pracy.

Powyżej wskazane kwoty wolne od potrącenia wskazane zostały w art. 87 § 1 Kodeksu pracy. Aby dokonać potrącenia pracodawca nie musi mieć zgody pracownika.

Pisemna zgoda na potrącenia

Warto zauważyć, że pracownik może wyrazić zgodę na dokonywanie potrąceń z jego wynagrodzenia. Taka informacja powinna do pracodawcy wpłynąć w formie pisemnej i wówczas też wolną od potrąceń jest kwota w wysokości:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli 1680 zł brutto) ? przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
  • 80% wyżej wymienionej kwoty ? przy potrącaniu innych należności, zgodnie z art. 91 § 2 Kodeksu pracy.

Zarówno przy potrąceniu bez, jak i za zgodą pracownika, w odniesieniu do osób, które świadczą pracę w niepełnym wymiarze godzin, kwoty wolne od zajęcia ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru ich czasu pracy.

Jak to wygląda w praktyce?

W każdym przypadku pracodawca jest zobowiązany ustalić kwotę wolną od zajęcia zgodnie z art. 87 § 1 Kodeksu pracy. Mowa tu o konieczności odliczenia od minimalnego wynagrodzenia składki na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dodatkowo, mimo że nie wynika to z literalnego brzmienia przywołanego artykułu, podmiot zatrudniający powinien też odliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Po dokonaniu wskazanych odliczeń, pracodawca, w zależności od tytułu potrącenia, może pozostawić kwotę wolną w wysokości 100% lub też obniżyć ją odpowiednio do 90%, 80% lub 75%.
Obliczając kwotę do wypłaty pracownikowi, którego wynagrodzenie jest objęte zajęciem należności niealimentacyjnych, pracodawca będzie zobowiązany wypłacić zatrudnionemu dokładnie 1237,20 zł. Kwota ta wynika z pomniejszenia kwoty brutto o wyżej wskazane składki ? podmiot zatrudniający wypłaca zatrudnionemu 100% wynagrodzenia netto.

To może Cię również zainteresować

Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Podziel się

4 komentarze

Kazia

Kazia

Kolejny rok minął i czy naprawdę widzicie jakieś wielkie zmiany z korzyścią? Trzeba o tym wiedzieć. Realna matematyka się przecież liczy.
Ciekawski

Ciekawski

Kwoty wolne od zajęcia w 2014 roku. Jest 2019 rok. Pytanko- a jak jest teraz
Mazyna

Mazyna

A jak to teraz jest pod tym względem? Chyba Polska to rzeczywiście pod tym względem jest na szarym końcu. Gdy tego nie zmienią to najgorzej tu prowadzić interesy.
Joshua

Joshua

Teraz to się zmieniło jednak najważniejsze pozostaje niezmienne od lat. Mamy rok 2019 i każdy rząd dotychczas nie realizuje kwoty wolnej od podatku jak np. w Estonii itp.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.