Pracodawca - prawa i obowiązki

Zajęcie i licytacja komornicza - wszystko co powinieneś widzieć

2 grudnia 2021

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 7 głosów

7 głosów

4 komentarze
Zajęcie i licytacja komornicza - wszystko co powinieneś widzieć
Komornik nie jest kimś, z kim życzymy sobie spotkań na co dzień. Licytacja komornicza nieruchomości lub postępowanie windykacyjne, zajęcie komornicze - kiedy to się zdarza, nie należy do okoliczności przyjemnych. Jednakże trzeba posiadać jakąś wiedzę o zajęciach lub licytacjach komorniczych i samej instytucji komornika. To właśnie Państwu przybliżymy.

Komornik nie jest kimś, z kim życzymy sobie spotkań na co dzień. Licytacja komornicza nieruchomości lub postępowanie windykacyjne, zajęcie komornicze - kiedy to się zdarza, nie należy do okoliczności przyjemnych. Jednakże trzeba posiadać jakąś wiedzę o zajęciach lub licytacjach komorniczych i samej instytucji komornika. To właśnie Państwu przybliżymy.

W jakich sytuacjach może dość do zajęcia komorniczego?

Zajęcie komornicze przebiega na podstawie decyzji sądowej. Sąd może wydać decyzję o zajęciu komorniczym i wkroczeniu komornika, kiedy zostanie do sądu zgłoszona sprawa. Wierzyciele kierują takie sprawy do sądu, jeśli wszelkie inne metody komunikacji zawiodły, a wynagrodzenie - zajęcie komrnicze">wyegzekwowanie długów nastręcza im trudności.

Najczęściej przyczyną zjawienia się komornika z uprawnieniem do zajęcia komorniczego jest sytuacja, gdy ktoś nie spłaca swoich długów. Dług musi zostać spłacony - taka jest zasada. Zatem w zamian za dłużne pieniądze komornik zajmuje część majątku dłużnika, który stanowi ekwiwalent długu i jest przekazywany wierzycielowi, aby rachunki się zgadzały. A więc niespłacane należności podlegają windykacji. Słuszne dochodzenie swoich praw przez wierzycieli może zaprowadzić ich do sądu, a sąd może wydać decyzję o uruchomieniu instytucji komornika i wszczęcia procedury zajęcia komorniczego.

Video

Szukasz pracy?
Dodana

Elektryk przemysłowy - Niemcy!!!!

Rübsam Fachkräfte GmbH & Co.KG

  • Niemcy
Dodana

Elektronik w Dziale Utrzymania Ruchu

Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana

Operator maszyn

Randstad Polska Sp. z o.o.

  • Pabianice
Dodana

Magister farmacji Kraków

GALEN J.Talik, M.Stolarczyk Spółka Jawna

  • Kraków
Dodana

Czym jest zajęcie komornicze a czym licytacja komornicza?

Zajęcie komornicze odbywa się więc jako przymusowe i zarządzone przez sąd. Komornik dysponuje uprawnieniami pozwalającymi zająć mu gotówkę, pieniądze na koncie bankowym, jak również nasz dobytek materialny (meble, urządzenia, mieszkania - w ostatecznym przypadku może dojść do licytacji komorniczej nieruchomości przez nas zamieszkiwanej). Zajęty majątek dłużnika jest przeznaczony na pokrycie jego długów wobec wierzyciela. Działa więc tu pewna zasada sprawiedliwości, która powiada, że należy wyrównywać i rekompensować straty kogoś, kto nie zawinił przy powstawaniu tych strat. Za winnego uznaje się dłużnika, który nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych, dla których wykonania dawał wcześniej gwarancje, albowiem jeśli wierzyciel wiedziałby, że wchodzi w relację z kimś, kto potem stanie się dłużnikiem, to nigdy nie postanowiłby zawiązać takiej relacji. Wartość zajętego majątku co do zasady powinna być równa wysokości długu.

Licytacja komornicza także jest przeprowadzana przez komornika. Zajęcie komornicze majątku ma swoje przedłużenie w licytacji komorniczej, gdzie ten majątek jest sprzedawany, aby pokryć zobowiązania dłużnika względem wierzyciela. Na licytacjach komorniczych wystawiony jest majątek dłużnika, który od teraz może zakupić każdy w sferze publicznej. Licytacjom komorniczym podlegają ruchomości i nieruchomości, np. domy lub mieszkania. Tak jak podczas każdej licytacji i w tym przypadku licytujący starają się uzyskać jak najwyższą cenę. Osoby uczestniczące w licytacji wpierw muszą uiścić kwotę wadium, aby do niej przystąpić.

Pamiętajmy, że nawet kiedy doszło do zajęcia komorniczego nadal mamy pewne możliwości i możemy przeciwdziałać ostateczności, jaką jest licytacja komornicza, czyli upłynnienie naszego majątku.

Co podlega zajęciu przez komornika?

Tak naprawdę komornik może zająć wszystko, co tylko należy do nas i będzie mogło pokryć nasz dług. Komornik może dokonać zajęcia naszej pensji w wysokości do 50%. Może także zająć nasze konto bankowe - wtedy pieniądze na tym koncie przestają należeć do nas i stanowią rodzaj zabezpieczenia długu. Oczywiście taki dobytek jak samochody, telewizory, cenne przedmioty (np. biżuteria), itp, może być zajęty przez komornika. Zajęcia komornicze dotyczą także lokali mieszkalnych i innych nieruchomości. Całość tego, co posiadamy, a co może przyczynić się do spłaty naszego długu, może podlegać zajęciu przez komornika.

Jednakże prawo przewiduje także wyłączenia z zajęć komorniczych - istnieje pewna część naszych dochodów i naszej własności, której komornik nie może zająć nigdy. Prawo bowiem uwzględnia również i ten fakt, że dłużnik nie może pozostać bez środków do życia.

Co nie podlega zajęciu komorniczemu?

Nawet w sytuacji powstania olbrzymich długów, komornik nie może dokonać zajęcia całości majątku dłużnika. Wymieńmy kilka przykładów. Tzw. “trzynastka”, czyli specjalne emerytury i renty - są poza zajęciami komorniczymi. Podobnie w przypadku wynagrodzenia: zawsze dłużnikowi zostanie pozostawiona kwota najniższej płacy krajowej jako wolna od zajęcia komorniczego. Jeśli chodzi o pieniądze, to komornik nie może też “wejść” na nasze 500+ lub alimenty. Co jeszcze nie podlega zajęciu? Urządzenia i sprzęty domowe, które są nam koniecznie niezbędne do przetrwania, wszelkie przedmioty stanowiące narzędzia, dzięki którym możemy wykonywać naszą pracę, przedmioty służące do nauki. Ogólne założenie dotyczące zajęć komorniczych jest takie, że komornik może zająć wszystko, ale musi pozostawić nam część dochodów i przedmiotów koniecznych do życia, pracy i nauki.

Jak zablokować licytację komorniczą?

Weźmy pod uwagę, że na licytacji komorniczej mogą znaleźć się takie przedmioty należące do nas jak: nieruchomości, dzieła sztuki, maszyny i materiały przemysłowe, meble, ubrania, sprzęt RTV i AGD, a nawet zegarki, o ile przedstawiają sobą jakąś wartość. Wobec takich trudności powstaje pytanie: jak zablokować licytację komorniczą?

Na pewno nie zostaną nam odebrane leki, żywność, dokumenty osobiste, narzędzia służące do pracy, w przypadku rolników: pewna część trzody, i in. Najpierw komornik postara się uzyskać kontakt z dłużnikiem - już na tym etapie wiele możemy zrobić, by zablokować licytację komorniczą. Możemy się po prostu umówić (za zgodą wierzyciela), na pewne warunki spłaty długu. Poza tym najpierw zajmowane są przez komornika nasze wynagrodzenie i konta bankowe - dopiero później majątek materialny. Należy odpowiadać na wezwania dłużnika do zapłaty - to może przeciwdziałać licytacji komorniczej. Jeżeli nie zdołamy się porozumieć z komornikiem, wtedy dopiero dochodzi do sądownie zasądzonej licytacji komorniczej.

Gdzie szukać licytacji komorniczych?

Licytacja komornicza - gdzie ich szukać, jeśli mamy pieniądze na wadium i jesteśmy zainteresowani nabyciem przedmiotów licytowanych. Każda licytacja komornicza najpierw jest podawana do informacji publicznej w sądach. Licytacje komornicze znajdziemy także w internecie, na stronach komorników, gazetach codziennych, a także w urzędach gminnych. Pewnym środkiem odnalezienia licytacji komorniczych jest także adres: licytacje.komornik.pl.

Podsumowanie:
  • Zajęcie komornicze może zostać wszczęte na podstawie decyzji sądowej w przypadku niespłacanych długów, gdy inne metody komunikacji zawiodły.
  • Komornik może zająć naszą gotówkę, pieniądze na koncie bankowym i nasz majątek materialny, a zajęty majątek dłużnika jest przeznaczany na pokrycie jego długów wobec wierzyciela.
  • Licytacja komornicza jest przeprowadzana w celu sprzedania zajętych przedmiotów dłużnika i pokrycia jego zobowiązań względem wierzyciela.
  • Istnieją wyłączenia z zajęć komorniczych, takie jak “trzynastka” czy dochody minimum socjalnego oraz przedmioty konieczne do przetrwania i pracy, takie jak urządzenia domowe i narzędzia do wykonywania pracy.

Najczęściej zadawane pytania

Komornik - kto to jest?

Komornik jest urzędnikiem państwowym, który działa na podstawie wyroku sądu. Komornicy w imieniu państwa i na rzecz wierzycieli wykonują postępowania windykacyjne, zajęcia i licytacje komornicze. Posiadają status funkcjonariuszy publicznych. Komornicy wykonują czynności nakazane przez sądy, działają na podstawie ustawy, aby wierzyciel mógł odzyskać dług.

Licytacja komornicza i zajęcie komornicze

Zajęcie komornicze to przejęcie naszego majątku - wszystkiego, co ma wartość i może zostać włączone w poczet spłacania długu - przy czym chodzi tu o konta bankowe, ruchomości, gotówkę, nieruchomości, itd. Zajęcie komornicze może zakończyć się licytacją komorniczą, czyli wystawieniem naszego dobytku na sprzedaż, aby z zebranej kwoty pokryć dług.

Co nie podlega zajęciu przez komornika?

Komornik nie może odebrać nam całości majątku. Zajęciu komorniczemu nie podlega część naszej pensji, pewne świadczenia, a także wszystkie rzeczy służące nam do pracy, nauki i prowadzenia życia. Komornik nie może pozbawić nas wszystkiego - to, co nie podlega zajęciu komorniczemu, można określić jako minimum egzystencjalne.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

4 komentarze

Kno

Kno

Interesujący artykuł. Ciekawe, jak wygląda proces zajęcia komorniczego i co dokładnie może zostać zajęte przez komornika. Ważne, że przedstawiono też informacje o wyłączeniach. Przydatne dla pracodawców, którzy zmagają się z problemem niespłaconych długów.
rolnik

rolnik

Zajęcia komornicze to ważny temat, zwłaszcza w przypadku poszukiwania nowej pracy. Artykuł przedstawia informacje na temat tego, co może być zajęte przez komornika i co podlega wyłączeniu. Dobrze, że opisano też, jak można zablokować licytację komorniczą.
Wiwi2

Wiwi2

Nie wiedziałem, że komornik może zająć tak wiele rzeczy, które posiadamy. Ciekawe, że są też wyłączenia z zajęć. Artykuł daje dużo informacji na ten temat, co może być korzystne dla osób, które mają zadłużenia.
cholo

cholo

Ciekawy artykuł o zajęciach komorniczych. Łatwy do zrozumienia i szczegółowo opisany cały proces. Wiedza na temat sytuacji, w której może dojść do zajęcia komorniczego, jest bardzo przydatna w dzisiejszych czasach.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.